top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

TRAUKSMES CELŠANA

 

2019.gada 1.maijā spēkā stājās Trauksmes celšanas likums ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem.
 
KAS IR TRAUKSMES CELŠANA?
Ziņošana par iespējamu noziedzīgu nodarījumu, administratīvu pārkāpumu vai citu tiesību normu pārkāpumu, vai saistošo ētikas vai profesionālo normu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm.
Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi īpaši par šādiem pārkāpumiem:

Trauksmes celšana nav ziņošana par pārkāpumu, kas skar tikai personiskās intereses.
 
KAS IR TRAUKSMES CĒLĀJS?
Fiziskā persona, kas sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.
Trauksmes cēlējs nav juridiskā persona vai persona, kas informē par pārkāpumu anonīmi, vai izmantojot pseidonīmu.
 
KĀ VAR CELT TRAUKSMI?
Fiziska persona var iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu Durbes novada pašvaldībā par tās kompetencē esošajiem jautājumiem kādā no šādiem veidiem:

Iesniegumā norādāmā informācija pieejama veidlapā. (pielikumā)
Kompetentā institūcija ir publiskas personas institūcija, kas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei ir pilnībā vai daļēji atbildīga par tā jautājuma risināšanu, par kuru ziņo trauksmes cēlējs, vai institūcija, kas īsteno uzraudzību vai kontroli jautājumā, par kuru ziņo trauksmes cēlējs, izmeklēšanas iestāde vai prokuratūra — atbilstoši to kompetencei, ja iespējamais pārkāpums ir noziedzīgs nodarījums vai likumpārkāpums.
Kompetento institūciju kontaktpersonu saraksts trauksmes celšanas jautājumos atrodams www.trauksmescelejs.lv.

 
Ja, saņemot un izlasot iesniegto trauksmes cēlēja ziņojumu, tiks secināts, ka ziņojums nav iesniegts par Durbes pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem, tad trauksmes cēlēja ziņojums, izmantojot drošus saziņas kanālus, tiks pārsūtīts kompetentās iestādes trauksmes cēlēju kontaktpersonai, par to informējot ziņojuma iesniedzēju.
Lai aizsargātu trauksmes cēlējus, Durbes novada pašvaldība informē, ka atbilde tiks sūtīta uz trauksmes cēlēja norādīto pasta adresi (ar ierakstītu vēstuli) vai arī uz oficiālo elektronisko adresi, lai pārliecinātos, ka Durbes novada pašvaldības sūtītā atbilde sasniegs patieso adresātu – trauksmes cēlēja ziņojuma iesniedzēju.
Skatīt: plašāka informācija par trauksmes celšanu www.trauksmescelejs.lv.
 
Trauksmes cēlēju kontaktpersona Durbes novada pašvaldībā:
Durbes novada pašvaldības kancelejas vadītāja
Madara Lagzdiņa
Tālrunis: 63498097
E-pasts: madara.lagzdina@durbe.lv

 

TRAUKSMES CĒLĒJA ZIŅOJUMA VEIDLAPA

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību