top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 


Durbes novada domes saistošie noteikumi Nr.1/2021
“Par pabalstu ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar pirmsskolas izglītības iestāžu darbības ierobežošanu”
(lasīt...)


 

Jaunumi sociālās palīdzības jomā

             Ar 2021. gadu ir noteiktas būtiskas izmaiņas normatīvajos aktos.
            Būtiski grozījumi ir veikti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kurā ir noteikts augstāks trūcīgās personas ienākumu līmenis nekā līdz šim.
       Līdz 2020. gada 31. decembrim šis līmenis bija eiro 128,06 uz vienu personu. No 2021. gada 1. janvāra trūcīgas mājsaimiecības ienākumu līmenis tiek paaugstināts uz eiro 272,00 pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un eiro 190,00 pārējām personām mājsaimniecībā. Šis lielums ir noteiks likumā.
            Durbes novada dome ir pieņēmusi jaunus saistošos noteikumus,  ar kuriem noteikusi augstāku arī maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu līmeni, kas ir eiro 327,00 pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un eiro 229,00 pārējām personām mājsaimniecībā. Pieņemot saistošos noteikumus par maznodrošinātās personas ienākumu līmeni tika ņemts vērā Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām sniegtais atbalsts, lai pēc iespējas nodrošinātu Durbes novada iedzīvotājiem iespēju saņemt pārtikas un pamata materiālo palīdzību (pārtikas pakas un higiēnas preces).
         Ar likumu ir mainītas  iesniegumu iesniegšanas prasības, kur noteikts, ka iesniedzot iesniegumu Sociālajam dienestam ienākumu izvērtēšanai (trūcīgās, maznodrošinātās mājsaimniecības noteikšanai) tas jāparaksta iesniedzējam un visiem mājsaimniecībā esošajiem pilngadīgajiem ģimenes locekļiem.
            Mainīts ir izsniegtās izziņas darbības termiņš – mājsaimniecībām, kurās ir darbspējīgas personas termiņš ir 3 mēneši, mājsaimniecībās, kurās nav darbspējīgo personu izziņas termiņš ir 6 mēneši.
            Palielināts pabalsts  garantētā iztikas līdzekļu minimālais apmērs (GMI)  no eiro 64,00 uz eiro 109,00 pirmajai personai un eiro 76,00 pārējām personām mājsaimniecībā.
            Atbilstoši likumam, lai saņemtu GMI ir jāsadarbojas ar Sociālo dienestu un jāpilda līdzdarbības pasākumi. Līdzdarbības pienākumi noteikti:
1.aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, tajā skaitā piedaloties sociālās rehabilitācijas pasākumos darba un sociālo prasmju saglabāšanai, atjaunošanai un apgūšanai;
2. sniegt ziņas par sevi, sadarboties ar sociālo dienestu savas sociālās situācijas novērtēšanā un pildīt sociālā dienesta ieteikumus šīs situācijas uzlabošanai;
3. aktīvi darboties, lai palielinātu savu pelnītspēju un ienākumus;
4. izmantot iespējas saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ja klientam vai kādam no viņa ģimenes locekļiem ir atkarības problēmas (atkarība no alkohola, narkotikām, azartspēlēm);
5. saņemto sociālo palīdzību izmantot atbilstoši paredzētajiem mērķiem;
6. atļaut sociālā darba speciālistam apsekot dzīvesvietu, ja sociālo pakalpojumu vai sociālās palīdzības saņemšana saistīta ar klienta materiālo resursu novērtēšanu vai dzīvesvietas apsekošana ir nepieciešama, veicot sociālo darbu  ar klientu.
         Pašvaldības sociālajam dienestam ir tiesības tos darbspējīgos klientus, kuri saņem sociālo palīdzību vismaz trīs mēnešus pēdējo 12 mēnešu periodā, personas, iesaistīt:
        - darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos līdz 15 stundām nedēļā.
       -  darbos pašvaldības teritorijā.
       Ir noteikts, ka, ja līdzdarbības pienākumi netiek pildīti GMI pabalsta izmaksa var tikt samazināta vai pārtraukta.
      Ņemot vērā, ka valstī noteiktās ārkārtas situācija Durbes novada pašvaldības Sociālais dienests turpina darbu, nedaudz savādāk, nekā ierasts, klienti tiek apkalpoti pēc iespējas attālināti. Sazināties ar Sociālā dienesta vadītāju var pa tālruni 28386015, jautājumos par darbu ar ģimenēm un bērniem pa tālruni 25708731. Iesniegumus ir iespējams iesniegt izmantojot www.latvija.lv, vai e-pastā: oksana.strele@durbe.lv, nodot pilsētas/pagastu pārvalžu sekretārēm, pa pastu uz adresi Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, lV-3447. Iesniegumu veidlapas iespējams izdrukāt Durbes novada pašvaldības mājas lapā www.durbe.lv sadaļā “Sociālā aizsardzība” – “Sociālais dienests”.
       Darbs pilnā apjomā, ievērojot drošības pasākumus, tiek turpināts pakalpojuma aprūpe mājās klientiem.

 Vēlot veselību, izturību šajā sarežģītajā laikā-
Durbes novada pašvaldības
Sociālā dienesta vadītāja  O. Strēle

 


Durbes novada pašvaldības Sociālais dienests klientus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta.
 
Lūgums zvanīt
*  Dienesta vadītāja  Oksana Strēle                                      
28386015
 
*Jautājumos par darbu ar ģimenēm un bērniem
25708731 Silvija Borkus


Sejas maskas

 "Bezmaksas sejas masku izdale trūcīgajām 
un maznodrošinātajām personām"

 

Informējam, ka 17.11.2020. Durbes novada pašvaldība ir saņēmusi pirmo  sejas aizsarglīdzekļu sūtījumu.


      Aicinām Durbes novada trūcīgās un maznodrošinātās personas saņemt bezmaksas higiēniskās sejas maskas. Maskas ir pieejamas:
1. Dunalkas pagasta pārvaldē "Pagastmāja" Dunalkas pagasts, Durbes novads, tālr. 29243175,
2.Vecpils pagasta pārvaldē "Pagastnams" Vecpils pagasts, Durbes novads, tālr. 22021829
3.Durbes pilsētas un pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Durbe, Durbes novads, tālr. 29166093
4.Durbes novada pašvaldības Sociālajā dienestā-  Parka ielā 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, tālr. 28386015
      Personām, kuras saņem sociālos pakalpojumus, sejas aizsargmaskas tiks nogādātas dzīvesvietā.

 

Durbes novada pašvaldības
Sociālā dienesta vadītāja
Oksana Strēle
28386015