top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Durbes novada dome iznomā !< informācija atjaunota 08.02.21. 16:57 >     

 

< Publicēts 16.12.20. 10:43 >
 

Atbilstoši likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"
86.pantā noteiktajam,
SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" paziņo par valsts īpašuma privatizāciju:

 

30.11.2020.noslēgts zemesgabala Raiņa ielā 49A, Durbē, Durbes novadā,
kad. Nr.64070010040, pirkuma līgums. Pircējs SIA "EVI & JO". Pirkuma cena 606 EUR.