top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Paziņojums par īpašuma tiesību pirmo izsoli par Durbes novada domei piederošu nekustamo īpašumu Skolas iela 8-4, Durbe, Durbes novads

 
Durbes novada dome nodod pirmajai izsolei nekustamo īpašumu Skolas iela 8-4, Durbe, Durbes novads, kadastra Nr.6407 900 0074, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 35,1 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 358/1800 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu ēkas ar kadastra apzīmējumu 6407 001 0112 001, no būves ar kadastra apzīmējumu 6407 001 0112 002 un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6407 001 0112, īpašnieku noskaidrojot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsole notiks 2020.gada 02.oktobrī plkst.1010 Durbes novada domes ēkā Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV -3447.
Izsoles sākumcena noteikta EUR 1 631,40 apmērā.
Izsoles solis noteikts EUR 50,00 apmērā.
Norēķini par nosolīto objektu – tūlītējs norēķins vai ar atlikto maksājumu (nomaksa) ar termiņu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Durbes novada domes sēdē.
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2020.gada 01.oktobra plkst.1700 jāreģistrējas Durbes novada domes kancelejā un jāiesniedz pieteikums ar izsoles noteikumos noteiktajiem dokumentiem.
Izsoles dalības maksa EUR 20,00 un nodrošinājums EUR 163,14 līdz 2020.gada 01.oktobra plkst.1700 jāieskaita Durbes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000063895, AS Luminor Bank kontā Nr.LV14RIKO0002013068498, kods RIKOLV2X, ar atzīmi “Skolas iela 8-4, Durbe, izsole”.


Izsoles noteikumi   ►

Pieteikums izsolei   ►
 

 

IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...)      KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma, vakances Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību