top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 
 


 

Skolēni, skolotāji un skolas darbinieki sakopj skolas apkārtni

►Fotogalerija 
 

 

Pa Kronvalda pēdām

  

    Ata Kronvalda Durbes vidusskolas skolēni katru gadu atzīmē Kronvalda dzimšanas dienu 15.aprīlī. Šogad tā bija ievērojamāka - 180. Sākumskolas skolēni savas zināšanas pārbaudīja lasīšanas konkursā, kur viens no uzdevumiem bija arī atbildēt uz jautājumiem par Kronvalda dzīvi. Tā kā skolotājas bija krietni pastrādājušas, gandrīz visas komandas saņēma 10 punktus. Konkursā skolēni arī pārbaudīja savu uzmanību, meklējot tekstā paslēptus vārdus, trenēja fantāziju, izdomājot pasakai beigas, veica citus uzdevumus. 5.-9.klašu skolēniem konkursu gatavoja skolotāji, kuri darbojas valodu un mākslu metodiskajā  komisijā. Arī šajā konkursā bija jāatbild uz jautājumiem par Ata Kronvalda dzīvi un darbiem, kā arī uz daudziem citiem. Pēc konkursa skolēni devās pie Ata Kronvalda pieminekļa, bet pēc tam skatījās, klausījās un piedalījās koncertā “Pa Kronvalda pēdām”. Tajā vārdos un dziesmās mēģinājām izsekot Kronvalda gaitām no Krotes uz Durbi, tad Liepāju, Darbēniem Lietuvā, Berlīni, Tērbatu, Vecpiebalgu, Rīgu.

Fotogalerija 

 


Konkursa "Mana sapņu profesija" gala rezultāts


     No konkursa "Mana sapņu profesija" 40 labākajiem zīmējumiem tika izveidot multfilma.  Arī A.Kronvalda Durbes vidusskolas četru skolēnu: Gabriela Lankupa (1.kl.), Elijas Graubicas (2.kl.), Dāvida Maskalāna (5.kl.) un Daniela Lankupa (5.kl.) zīmējumi ir iekļauti multfilmā.

Multfilma


Omīšu diena vai Vecmāmiņu pēcpusdiena


  9.martā Durbes vidusskolas sākumskolas klašu skolēni bija satraukušies jau no paša rīta- ciemos tika gaidītas Omītes! Un ne jau vienkārši ciemos- šoreiz tika rīkota Omīšu īpašo recepšu izstāde, omītes nesa mazbērniņu klasēm degustēt savus gardumus, un astoņas omes kopā ar septiņiem mazbērniem piedalījās šovā ”Mana omīte gatavo vislabāk”. Te nav kļūdas- vienam mazbērnam šovā piedalījās abas omes!
 Kad šova dalībnieces bija izstāstījušas, no kā gatavos, un interesenti uzrakstījuši savas prognozes, bet rotaļu kopas “Klapatiņi” dalībnieki parādījuši pirmos priekšnesumus, katrs mazbērns ņēma savu omīti pie rokas un iesaistījās kopīgās rotaļās. Gatavošanai paredzētais laiks pagāja nemanot, un mazbērni numurētos gardumus aiznesa žūrijai, bet zālē turpinājās priekšnesumi. Pa to laiku žūrija tik tikko bija paspējusi visu nogaršot un izdomāt nominācijas. Jāsaka, tādus skaistumus pat ēst būtu žēl! Bet turpmāk šova dalībniecēm gatavošana, cerams, veiksies vēl labāk, jo balvās viņas saņēma, žūrijas vārdiem runājot, virtuvē noderīgas lietas.
 Kā pačukstēja kāds mazs putniņš, 4.klases omītes skumušas, ka šādu pasākumu vairs nevarēs apmeklēt, un - kāpēc nav pasākuma vectētiņiem? Labs ierosinājums, vai ne, vectētiņi?
  Bet varbūt nākamgad noņemt ierobežojumu- sākumskolas skolēnu vecmāmiņas, un saukt- visu klašu omītes, apvienojieties?

Fotogalerija
 
Solvita Aigare


 Cienījamie vecāki!               

 
2017.gada 1.septembrī mācības 1.klasē jāuzsāk bērniem, kuriem 2017.gadā paliek 7 gadi.
Lai skola savlaicīgi varētu plānot mācību procesa organizāciju, vecākiem jāreģistrē bērns mācībām Jūsu izvēlētajā skolā. Ja Jūsu bērns uzsāks mācības Durbes novadā, lūdzam Jūs pieteikt bērnu 1.klasei līdz 12.maijam, līdzi ņemot bērna dzimšanas apliecību.
 
 
 

Kristīne Bruzule
Durbes novada izglītības speciāliste Pasākumu plāns 2017.gada aprīlī

Datums Pasākums  Atbildīgais
4.  Peldēšana Liepājas olimpiskā centrā 1.klasei L.Holštroma
Angļu valodas olimpiāde  4.klasei Nīcā E.Gaule
Kombinētā olimpiāde 1.,2.klasei Nīcā L.Holštroma, S.Garkalne
5. Liepājas teātra izrādes „Dželsomino melu zemē” apmeklējums 1.,2..klase Liepāja L.Holštroma, S.Garkalne
6. Fizikas olimpiāde 8.klasei Aizputē Ž.Kļava
Lasītprasmes konkurss 1.-4.klasei S.Aigare, L.Holštroma, S.Garkalne, I.Vonda, I.Virse
8. Reģionālā vizuālās mākslas olimpiāde Tukumā I.Lankupa
11. Zinātniski pētniecisko darbu konkurss 9.klasei Aizputē I.Lankupa, D.Ozola, I.Mūrniece
Peldēšana Liepājas olimpiskā centrā 1.klasei L.Holštroma
Valsts mēroga florbola sacensības zēniem Ķekavā A.Gaulis
13. Vizuālās mākslas olimpiāde 1.-4.klasei Aizputē I.Lankupa, S.Garkalne, I.Vonda, I.Virse
Koncerts Ata Kronvalda 180 jubilejai S.Aigare, D.Ozola
18. Peldēšana Liepājas olimpiskā centrā 1.klasei L.Holštroma
Lieldienu pasākums – olu ripināšana S.Aigare, līdzpārvalde
19. Koka buru laivu sacensības, frizūru konkurss “Kad vējš iepūš…” Aizputē A.Gaulis, I.Lankupa
20. Konkurss “Veselīga pārtika un cilvēks” Aizputē A.Ivanovska
21. Talka - skolas apkārtnes sakārtošana K.Bruzule, skolotāji
22. Talka Aicināti vecāki skolas dienvidu puses sakārtošanai K.Bruzule, skolas padome
Jauno ģeogrāfu skola Liepājā G.Zara
23. Atklātā valsts 44.matemātikas olimpiāde 5.-9.klasei Liepājā Ž.Kļava, I.Untule
24. Krievu valodas olimpiāde 9.klasei Aizputē O.Furmanova
25. Peldēšana Liepājas olimpiskā centrā 1.klasei L.Holštroma
Mūzikas olimpiāde 1.-4.klasei Aizputē D.Ozola
28. Kross Rucavā A.Gaulis, L.Rozenšteina
 

5.decembrī visu klašu skolēniem bija iespēja piedalīties nodarbībā par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, tā darbu un aktualitātēm.

Skolēni iepazinās, kā izglābties ugunsgrēkā, kāpēc jāatceras adreses, kā atcerēties 112 un, kad uz to zvanīt. Uzzināja, kāpēc vajadzīgs ģimenes drošības plāns, dūmu detektors. Bija iespēja uzmērīt ugunsdzēsēja glābēja formastērpu, apskatīt aprīkojumu. Skolēniem demonstrēja VUGD sagatavotos video par dzīves situācijām.


 

   


Olimpiskā diena Durbes vidusskolā
video
*****

Septembra vidū atklājam atjaunotos otrā un trešā stāva koridorus

Katru gadu skolas iekštelpas iegūst kādus jaunus vaibstus. Pērn Skolēnu līdzpārvalde un Skolas padome pētīja, kuras skolas telpas visvairāk „sauc” pēc remonta, un lūk - 12.septembra rītā atklājām jaunos, skaistos skolas gaiteņus. Tagad skolēniem un skolotājiem ir iespēja uzturēties gaišās un mūsdienu prasībām atbilstošās telpās. Paldies visiem par ieguldīto darbu, lai skola taptu gaišāka!

fotogalerija

*****

Krāšņā Rudens kompozīciju izstāde

 

Otrajā septembra nedēļā klases veidoja Rudens kompozīciju izstādi skolas zālienā, radot brīnišķīgas dabas materiālu gleznas. 

fotogalerija

*****

 

Skola saņem akcijas "Savai skolai" izvēlētās lietas


Pagājušajā mācību gadā mēs visi kopā- skolēni, skolotāji, vecāki, darbinieki- krājām uzlīmes MAXIMA akcijā „Savai skolai”. 5.septembrī tika piegādātas preces, kuras ieguvām par uzlīmēm. Pati galvenā lieta ir videokamera! Pasūtījām arī Latvijas karti, interaktīvus mācību līdzekļus, papīru, zīmuļus, flomāsterus, krītus. Paldies visiem, kuri krāja uzlīmes, nesa tās uz skolu. Lielu daļu uzlīmju saņēmām no SIA Smartpromo. Paldies šiem cilvēkiem par palīdzību dažādu preču ieguvē.
*****


Jaunsardzes kustība Durbē

    Ata Kronvalda Durbes vidusskolā pirmdienās no plkst. 14.00 4.-6.klašu skolēniem, plkst. 14.45 7.-9.klašu skolēniem ir iespēja darboties Jaunsardzes kustībā. Nodarbības notiek līdz plkst.15.25.
        Nodarbības notiek ar Aizsardzības ministrijas atbalstu instruktora Ivara Lādēna vadībā.


Vairāk informācijas par jaunsardzi
  


*****
Tēvu diena Durbes vidusskolā

2.septembrī Durbes vidusskolā notika Tēvu dienas pasākums. Pasākuma ietvaros skolēnu tēvi bija sagatavojuši dažādas aktivitātes, kas saistītas ar tēvu ikdienas darbu vai hobijiem.

foto no pasākuma


*****


   Atraktīvāko skolēnu ekskursija mācību gada noslēgumā

foto no ekskursijas Jelgavā 

*****
 
Durbes jauniešu sadraudzība ar ALA "Sveika, Latvija!" projekta dalībniekiem.

informācija portālā liepajniekiem.lv 

tikšanās pie Latvijas Valsts prezidenta*****

 

 
 
 

Skolas padomes aktualitātes !

 
2013.gada 10.decembra sēdes protokols
 
2013.gada 10.oktobra sēdes protokols
 
2013.gada 18.septembra sēdes protokols

UZMANĪBU  !
Plānošanas un nekustamā īpašuma speciālistei
Ivetai Eglijai 
jauna e-pasta adrese:
iveta.eglija@durbe.lv

Līdz 1.maijam darbosies arī vecā
e-pasta adrese:
iveta.penkule@durbe.lv

Kultūras aktualitātes novadā !

Vakances Sludinājumi Iepirkumi Attīstība Senioriem Sabiedrība Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Durbes KS Tūrisms Vēsture Foto galerijas ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 

 
          Informācija par e-veselību