top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Paziņojums par īpašuma tiesību izsoli par Durbes novada domei piederošu nekustamo īpašumu “Sarmas”, Dunalka, Dunalkas pagasts, Durbes novads
 
Durbes novada dome nodod izsolei nekustamo īpašumu “Sarmas”, Dunalka, Dunalkas pagasts, Durbes novads, kadastra Nr.6450 003 0003, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6450 003 0003 – 3,2 ha platībā, īpašnieku noskaidrojot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsole notiks 2019.gada 10.septembrī plkst.1015 Durbes novada domes ēkā Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV -3447.
Izsoles sākumcena noteikta EUR 14 097,86 apmērā.
Izsoles solis noteikts EUR 500,00 apmērā.
Norēķini par nosolīto objektu – 3 (trīs) mēnešu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Durbes novada domes sēdē.
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2019.gada 06.septembra plkst.1600 jāreģistrējas Durbes novada domes kancelejā un jāiesniedz pieteikums ar izsoles noteikumos noteiktajiem dokumentiem.
Izsoles dalības maksa EUR 10,00 un nodrošinājums EUR 1 409,79 līdz 2019.gada 06.septembra plkst.1600 jāieskaita Durbes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000063895, AS Luminor Bank kontā Nr.LV14RIKO0002013068498, kods RIKOLV2X, ar atzīmi “ “Sarmas”, Dunalka, Dunalkas pag., izsole”.Izsoles noteikumi    ►
Pieteikuma veidlapa izsolei   ►
Novērtējums    ►
 
IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) 

Kapu svētki 

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma, vakances Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvs ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 

 
    Informācija par e-veselību