top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Paziņojums par īpašuma tiesību pirmo izsoli par Durbes novada domei piederošu nekustamo īpašumu “Saliņi”, Dunalkas pagasts, Durbes novads

 
Durbes novada dome nodod pirmajai izsolei nekustamo īpašumu “Saliņi”, Dunalkas pagasts, Durbes novads, kadastra Nr.64500030173, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64500030173 – 1,16 ha platībā, īpašnieku noskaidrojot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsole notiks 2020.gada 15.decembrī plkst.1000 Durbes novada domes ēkā Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV -3447.
Izsoles sākumcena noteikta EUR 4 522,31 apmērā.
Izsoles solis noteikts EUR 100,00 apmērā.
Izsolāmajam Nekustamajam īpašumam ir pirmpirkuma tiesīga persona – zemes gabala nomnieks. Valdījuma tiesības uz Nekustamo īpašumu Pircējs, izņemot pirmpirkuma tiesīgo personu, iegūst ar 2024.gada 01.janvāri.
Norēķini par nosolīto objektu – tūlītējs norēķins vai ar atlikto maksājumu (nomaksa) ar termiņu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Durbes novada domes sēdē.
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2020.gada 15.decembra plkst.1000 jāreģistrējas Durbes novada domes kancelejā un jāiesniedz pieteikums ar izsoles noteikumos noteiktajiem dokumentiem.
Izsoles dalības maksa EUR 20,00 un nodrošinājums EUR 452,23 līdz 2020.gada 15.decembra plkst.1000 jāieskaita Durbes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000063895, AS Luminor Bank kontā Nr.LV14RIKO0002013068498, kods RIKOLV2X, ar atzīmi “Saliņi, Dunalkas pagasts, izsole”.


Izsoles noteikumi   ►

Pieteikums izsolei   ►
IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) 


            VAKANCES
 

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību