top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

KONSOLIDĒTIE SAISTOŠIE NOTEIKUMI:

Saistošo noteikumu Nr. Saistošie noteikumu nosaukums Saistošie noteikumi 
1/2014 Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Durbes novadā
2/2014 Durbes novada pašvaldības nolikums
6/2012 Par svētku pabalstiem Durbes novadā

 


Durbes novada domes 2017.gada saistošie noteikumi:

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie noteikumi
1/2017 Durbes novada pašvaldības 2017.gada budžets
2/2017 Par grozījumiem Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2017 "Durbes novada pašvaldības 2017.gada budžets"
3/2017 Grozījumi 2014.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 "Durbes novada pašvaldības nolikums" Nosūtīti atzinuma sniegšanai VARAM
4/2017 Par grozījumiem Durbes novada saistošajos noteikumos Nr.1/2014 "Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Durbes novadā" Nosūtīti atzinuma sniegšanai VARAM
5/2017 Par grozījumiem Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2017 "Durbes novada pašvaldības 2017.gada budžets"


Durbes novada domes 2016.gada saistošie noteikumi

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie noteikumi
1/2016 Durbes novada domes 2016.gada budžets
2/2016 Grozījumi 2014.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2014 "Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Durbes novadā
3/2016 Mājdzīvnieku, tajā skaitā, suņu un kaķu, turēšanas noteikumi Durbes novadā Atcelti ar Durbes novada domes 28.04.2016. sēdes lēmumu Nr.97
4/2016 Par grozījumiem Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2016 "Durbes novada domes 2016.gada budžets"
5/2016 Mājdzīvnieku, tajā skaitā, suņu un kaķu, turēšanas noteikumi Durbes novadā Atcelti ar Durbes novada domes 26.05.2016. sēdes lēmumu Nr.126
6/2016 Mājdzīvnieku, tajā skaitā, suņu un kaķu, turēšanas noteikumi Durbes novadā
7/2016 Par grozījumiem Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2016 "Durbes novada domes 2016.gada budžets"
8/2016 Par grozījumiem Durbes novada saistošajos noteikumos Nr.1/2014 "Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Durbes novadā"
9/2016 Par Durbes novada simbolikas lietošanu
  Precizējumi saistošajos noteikumos Nr.9/2016
10/2016 Par ģimenes aistenta pakalpojuma piešķiršanu Durbes novada iedzīvotājiem
11/2016 "Par grozījumiem Durbes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.6/2012 "Par svētku pabalstiem Durbes novadā" "

Durbes novada domes 2015.gada saistošie noteikumi


Saistošo noteikumu Nr. Nosaukums Saistošie noteikumi / piezīmes
1/2015 Durbes novada domes 2015.gada budžets
2/2015 Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība
3/2015 Grozījumi 2014.gada 30.janvāra saistošos noteikumos Nr.1/2014 "Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Durbes novadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izteica iebildumus
4/2015 Grozījumi 2014.gada 30.janvāra saistošos noteikumos Nr.1/2014 "Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Durbes novadā
5/2015 Par grozījumiem Durbes novada domes saistošos noteikumos Nr.1/2015 "Durbes novada domes 2015.gada budžets
6/2015
Par grozījumiem Durbes novada saistošajos noteikumos Nr.1/2015 "DURBES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2015.GADA BUDŽETS" "
7/2015 Par grozījumiem Durbes novada domes saistošos noteikumos Nr.1/2015 "Durbes novada domes 2015.gada budžets"
8/2015 Grozījumi 2014.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2014 "Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Durbes novadā"
9/2015 Par Durbes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
10/2015 Par grozījumiem Durbes novada domes saistošos noteikumos Nr.1/2015 "Durbes novada domes 2015.gada budžets"


Durbes novada domes 2014.gada saistošie noteikumi
 

Saistošo noteikumu Nr. Saistošie noteikumi
1/2014  "Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Durbes novadā"
2/2014 2014.gada 30.janvāra saistošie noteikumi Nr.2/2014 "Durbes novada pašvaldības nolikums"
3/2014
4/2014 Durbes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi
5/2014 "Par licencēto makšķerēšanu Durbes novadā "
6/2014 "Par grozījumiem Durbes novada saistošajos noteikumos Nr.3.2014 " DURBES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014.BUDŽETS"
7/2014 Grozījumi 2014.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 "Durbes novada pašvaldības nolikums"
8/2014 "Par pabalstu mācību uzsākšanai pirmklasniekiem"
9/2014 "Par grozījumiem Durbes novada saistošajos noteikumos Nr.3/2014"DURBES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014.GADA BUDŽETS""
10/2014 Grozījumi 2014.gada 30.janvāra saistošos noteikumos Nr.1/2014 "Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Durbes novadā"
11/2014 Grozījumi 2012.gada 29.novembra Durbes novada pašvaldības saistošos noteikumos Nr.6/2012 "Par svētku pabalstiem Durbes novadā"
12/2014 "Par grozījumiem Durbes novada saistošajos noteikumos Nr.3/2014"DURBES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014.GADA BUDŽETS""
13/2014 "Par grozījumiem Durbes novada saistošajos noteikumos Nr.3/2014 "DURBES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014.GADA BUDŽETS""
14/2014 Grozījumi 2014.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 "Durbes novada pašvaldības nolikums"
15/2014 Grozījumi 2014.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 "Durbes novada pašvaldības nolikums"


Par teritorijas uzturēšanu un apsaimniekošanu
Par sabiedrisko kārtību


Durbes novada sabiedriskās kārtības administratīvās atbildības noteikumi (KONSOLIDĒTIE) 


Par izglītībuPar atļauju saņemšanuPar sociālajiem jautājumiemPar nekustamā īpašuma nodokliPar nodevām


 

Par topogrāfiju

  • Durbes novada domes 2015.gada 28.maija sēdes lēmums Nr.175 "Par deleģēšanas līgumu par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas uzturēšanu"      
  • Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums Nr.2.3.35/95    

INFORMATĪVIE DOKUMENTI
UZMANĪBU  !
Plānošanas un nekustamā īpašuma speciālistei
Ivetai Eglijai 
jauna e-pasta adrese:
iveta.eglija@durbe.lv

Līdz 1.maijam darbosies arī vecā
e-pasta adrese:
iveta.penkule@durbe.lv

Kultūras aktualitātes novadā !

Vakances Sludinājumi Iepirkumi Attīstība Senioriem Sabiedrība Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Durbes KS Tūrisms Vēsture Foto galerijas ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 

 
          Informācija par e-veselību