top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sadarbības platformas "Demogrāfisko lietu centrs" panāktais atbalsts ģimenēm ar bērniem no 2017.gada


apskatīt


04.11.2016.
  Informāciju sagatavoja: Laima Kubliņa, SIA “Zaļā josta” mārketinga vadītāja
 
Atbildot uz iedzīvotāju jautājumiem, izstrādāts video par pareizu stikla atkritumu šķirošanu

Atkritumu apsaimniekotāji bieži saskaras ar iedzīvotāju pārmetumiem par nepietiekamu stikla dalītas vākšanas infrastruktūras pieejamību. Taču būtisks arguments sekmīgai dalītās vākšanas konteineru uzstādīšanai stikla iepakojumam ir iedzīvotāju pareiza atkritumu šķirošanas kultūra, lai konteinerā stiklam nonāktu tikai pārstrādei piemērotas otrreizējās izejvielas. Lai precīzi izskaidrotu, ko drīkst un ko nedrīkst izmest konteinerā stiklam, “Zaļā josta” izstrādāja informatīvu video “Kā pareizi šķirot atkritumus? Stikls.”
Dabā stikla iepakojums nesadalās, un vēl joprojām arheoloģiskajos izrakumos ir atrodami pirmie stikla izstrādājumi, kas neskarti saglabājušies līdz mūsdienām. Stiklu iespējams pārstrādāt bezgalīgi daudz reižu, nezaudējot tā kvalitāti. Tāpēc ir būtiski atgūt un atkārtoti izmantot stikla iepakojumu, nododot to pārstrādē.
Sekmējot resursu taupīšanu, atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru pareizu lietošanu un veidojot pareizu sabiedrības izpratni par pārstrādei piemērotiem atkritumiem, “Zaļā josta” izstrādāja mini seriālu “Kā pareizi šķirot atkritumus? Plastmasa | Papīrs | Stikls.” Tajā trīs sērijās tiek uzskatāmi parādīts, kāda veida atkritumi ir izmetami dalītās vākšanas konteineros plastmasai, papīram un stiklam, un kādi atkritumi tur nedrīkst nonākt. Seriāls skatāms “Zaļā josta” Youtube kanālā un mājaslapā www.zalajosta.lv/video.
Seriāla trešā noslēguma sērijā skaidrots, kāds stikla iepakojums jāizmet dalītās vākšanas konteinerā stiklam, un kādus stikla izstrādājumus un citus atkritumus tur nedrīkst izmest. Iedzīvotāji bieži neizprot stikla iepakojuma pārstrādes procesu, tāpēc pārstrādi izmet arī lietas, kuras netiek vāktas kopā ar stikla iepakojumu, piemēram, spoguļstiklu vai autostiklu, kas piejaukumu un pārklājumu dēļ nav piemērots pārstrādei, vai logu stiklu, kas atšķirīga ķīmiskā sastāva dēļ nav piemērots pārstrādei kopā ar stikla iepakojumu.
Pārstrādei tiek vākts visa veida, izmēra un krāsu stikla iepakojums – burkas, pudeles, burciņas. Iepakojumam ir jābūt izskalotam un bez pārtikas vai citu atkritumu piejaukuma. Savāktās otrreizējās izejvielas tiek nogādātas uz šķirošanas līnijas, kur tās tiek pāršķirotas, sadalītas pa materiālu veidiem, atdalītas no pārstrādei nepiemērotiem piemaisījumiem. Tā kā lielākā daļa pāršķirošanas darbu tiek veiktas manuāli, atkritumu dalītās vākšanas konteineros nedrīkst nonākt šļirces, infekciozi medicīnas atkritumi un citi bīstami, asi atkritumi, kas var apdraudēt atkritumu šķirotāju veselību.

 

Youtube: Kā pareizi šķirot atkritumus? Stikls. https://youtu.be/Z-vBTNRmiIY  

 
Plašāka informācija:
Laima Kubliņa, SIA “Zaļā josta” mārketinga vadītāja
Tālr.: 26710793, e-pasts: laima.kublina@zalajosta.lv, www.zalajosta.lv 

Katra atbildība piedaloties ceļu satiksmē


Latvijas Valsts policija ir analizējusi rīcībā esošo statistiku par ceļu satiksmes negadījumiem, kuros cieš satiksmes dalībnieki, kā arī, analizētas transportlīdzekļu vadīšanas manieres pa Latvijas ceļiem kopumā. Aicinām sabiedrību apskaīt vido un aizdomāties par katra atbildību, piedaloties ceļu satiksmē.


"Vai tu zini, kādā stāvoklī ir tavs auto" - video

"Egoisti uz ceļa" - video

"Pārgalvībai uz ceļa ir augsta cena" - video
 

 


Esi godprātīgs!

 

 

           Labas pārvaldības princips paredz, ka valsts un pašvaldības iestādes rīcībai ir jāveicina privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses. Veids, kā panākt šādu rīcību, ir godprātīgi pildīt savus pienākumus, t.i., objektīvi, godīgi un saprātīgos termiņos izskatīt cilvēka jautājumu.
 
         Vienlaikus aicinām atcerēties, ka cilvēkam arī pašam jābūt godīgam un apzinīgam, piemēram, sniedzot pilnīgu un patiesu informāciju iestādei. Privātpersonai jāapzinās, ka valsts pārvalde kalpo visai sabiedrībai kopumā, tādēļ nav pieļaujama valsts pārvaldes resursu nelietderīga tērēšana, piemēram, vairākkārtīgi vēršoties iestādē par vienu un to pašu jautājumu, ja atbilde uz to jau ir sniegta.


 
Esi atklāts!


Laba pārvaldība nozīmē arī atklātību. Tas nozīmē, ka valsts un pašvaldības iestādei pēc savas iniciatīvas vai pēc cilvēka lūguma ir pienākums nodrošināt, lai sabiedrībai būtu pieejama informācija, kura ir iestādes rīcībā vai kuru iestādei ir pienākums radīt. Piemēram, cilvēkam ir tiesības prasīt informāciju par iestādes darbu, sniegtajiem pakalpojumiem, par iestādes paveiktā darba rezultātiem, iestādē nodarbināto personu skaitu, atalgojumu u.c. Šādas informācijas sniegšana nodrošina veiksmīgu valsts pārvaldes un cilvēku sadarbību un uzlabo labu pārvaldību.
 
Taču jāatceras, ka iestāde nedrīkst sniegt informāciju par citu cilvēku datiem.
 
 


Esi pieklājīgs!
 

 

Laba pārvaldība sākās ar pieklājību, ar valsts amatpersonu un darbinieku pretimnākošu attieksmi pret cilvēku, kas vērsies ar jautājumu iestādē. Tādēļ labas pārvaldības princips kā uzvedības norma paredz pienākumu valsts amatpersonām un darbiniekiem būt pieklājīgiem. Savukārt cilvēkiem ir tiesības to prasīt.
Taču jāatceras, ka pieklājība nav tikai ar likumu uzlikts pienākums, tā ir arī laba audzināšana. Savstarpēja pieklājība ir labākais veids, kā atrisināt cilvēkam vēlamo jautājumu un uzlabot labu pārvaldību. 

Durbes ezers kļūst bagātāks

 

 

      Biedrība “Sabiedriskā vides pārvalde DURBE” 2016.gada 24.februārī iesniedza projektu Zivju fondā par finansējuma piešķiršanu zivju mazuļu papildināšanai Durbes ezerā. Finansējums tika piešķirts 2000 eiro apmērā, un šī  gada 7.oktobrī  Durbes ezerā tika ielaisti 6200 zandartu  vienvasaras mazuļi no Ērika Rāvas zemnieku saimniecības zivju dīķiem. Biedrība katru gadu papildina zivju krājumus Durbes ezerā, saskaņā ar ezera ekspluatācijas noteikumiem, gan par biedrības  līdzekļiem, gan par valsts finansējumu.

Veiksmīgu copi ezerā!


SVP “DURBE” valdes priekšsēdētāja Santa Brāle


fotogalerija

Durbes novada pašvaldība paraksta sadarbības līgumu ar Skvežinas pilsētu (Polija)

 

 

            15.jūlija pievakarē notika svinīga sadarbības līguma parakstīšana starp Durbes novada domi un Skvežinas [Skwierzyna] pilsētu.
Uz Durbes novadu vizītē ieradušies Skvežinas pilsētas (Polija) domes pārstāvji:
Skvežinas Mērs- Lesław Hołownia,  Skvežinas pilsētas domes priekšsēdētāja - Zofia Zawłocka, Izglītības pārvaldes direktors - Leszek Pawłowski, Kultūras pārvaldes direktors - Maciej Zawidzki.
            Abu pašvaldību vadītāji parakstīja sadarbības līgumu, lai rūpētos par pašvaldību sociālo un ekonomisko attīstību. Pašvaldības apņemas kopīgi veicināt un realizēt sadarbības pasākumus izglītības, kultūras, sporta un uzņēmējdarbības jomās.
            Vizītes laikā pašvaldības pārstāvji tiks iepazīstināti ar Durbes novadu.


 

 Sākusies laivu sezona

 

Ar maija iestāšanos ir sākusies laivu sezona, kad saskaņā ar makšķerēšanas noteikumiem ir atļauta makšķerēšana no palīglīdzekļiem, kā arī atļauts paturēt lomā līdakas.

Katru gadu uz Durbes ezeru ierodas makšķernieki lielā loma meklējumos.

Durbes ezers - 1.maijā!

Video


 

Durbes ezera varenais loms


rezultāti:

 

Lielākā līdaka (pēc svara) - Genadijs Rudaks ar lomu - 3,3 kg un 75 cm
Mazākais makšķernieks - Elans Ansons ar lomu - 3,1 kg un 80 cm
Lielākā līdaka (pēc garuma) - Raimonds Bloms ar lomu - 3,1 kg un 85 cmPaldies makšķerniekiem par piedalīšanos! 


AS "Sadales tīkls" investīcijas Liepājas apkārtnē

Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti iedzīvotājiem un uzņēmumiem Liepājai blakus esošajos novados, tai skaitā Durbes novadā, AS "Sadales tīkls" šogad plāno realizēt 28 investīciju projektus, uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti vairāk nekā 7800 klientiem.
Informāciju par plānotajiem darbiem.

 


Bērnu vakcinācija pret ērču encefalītu


Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) informē, ka katru gadu valsts apmaksātās vakcinācijas pret ērču encefalītu bērniem no viena gada vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai notiek saskaņā ar Ministru kaabineta 2000.gada 26.septembra  noteikumu Nr.330 „vakcinācijas noteikumi” 23.11. un 23.12. apakšpunktā noteikto:
„23.11. teritorijās, kurās saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra epidemioloģiskās uzraudzības datiem ir visaugstākā saslimstība ar ērču encefalītu (ērču encefalīta endēmiskās teritorijās), ja bērna deklerētā dzīvesvieta ir ērču encefalīta endēmiskajā teritorijā. Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir attiecīgajā teritorijā;
23.12. bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus. Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts. Bērnu aprūpes iestādēs un internātskolās bērnu vakcināciju plāno un organizē attiecīgās iestādes administrācija”.
Veicot epidemioloģiskās uzraudzības  datu analīzi par saslimstību ar ērču encefalītu 2011.-2015. Gadā, SPKC ir sagatavojie un Veselības ministrija ir saskaņojusi teritoriju sarakstu valsts apmaksātās bērnu vakcinācijas pret ērču encefalītu veikšanai 2016.gadā, kurā ir iekļauts arī Durbes novads.
Informējam, ka detalizētu informāciju par bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu par valsts budžeta līdzekļiem iespējams iegūt pie ģimenes ārsta.

 

Informē Slimību profilakses un kontroles centrs

 Ziņo par pārkāpumiem pret vidi ar "Vides SOS"
 
INFORMĀCIJA
par pārvades gāzesvadu un  to objektu aizsargjoslām, saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargjoslās

 AS "Sadales tīkls" iedzīvotājiem atgādina dažas zināmas, bet piemirstas lietas, ko varam darīt efektīvāk.
Kā maksāt mazāk par elektrību?AS "Sadales tīkls" uzlabo elektrotīklu Aizputes, Durbes, Priekules un Vaiņodes novadā

Lai nodrošinātu kvalitatīvu, drošu un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi, AS „Sadales tīkls" 2015. gadā Aizputes, Durbes, Priekules un Vaiņodes novadā plāno realizēt 45 investīciju projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot 1,3 milj. eiro. (lasīt vairāk...)

 


 

 

Muitas maksājumus tagad var veikt arī tiešsaistē !

 

VID aicina valsts iestāžu amatpersonas un darbiniekus izmantot 
VID EDS priekšrocības!  

 


Nodarbinātības valsts aģentūrā šogad tiek uzsākta pieteikumu pieņemšana no darba devējiem pasākumā "Pirmā darba pieredze jaunietim"

(lasīt vairāk...)

 
Aicinājums līdzdarboties projektā „Atbildīgs, izglītots, iesaistīts”

Šogad par Latvijas rezidentiem kļuvušām personām jāpārliecinās par atbilstību mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniegšanas 

kritērijiem  

 


Juridiskās palīdzības administrācijas pakalpojumi. 

 


IZMAIŅAS DARBA LAIKOS
No 27.01 (uz laiku) Durbes bibliotēka nestrādās sestdienās.


Kristaps Kapelis atvaļinājumā
no 16.01 līdz 22.01

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Sludinājumi Vakances Durbes KS Iepirkumi Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 

 
    Informācija par e-veselību