top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Paziņojums par īpašuma tiesību pirmo izsoli par Durbes novada domei piederošu nekustamo īpašumu Rīgas iela 1-11, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads

 
Durbes novada dome nodod pirmajai izsolei nekustamo īpašumu Rīgas iela 1-11, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, kadastra Nr.64889000152, kas sastāv no divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 45,6 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 464/5246 kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 6488 005 0030 001 un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6488 005 0030, īpašnieku noskaidrojot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsole notiks 2020.gada 23.septembrī plkst.1010 Durbes novada domes ēkā Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV -3447.
Izsoles sākumcena noteikta EUR 2 271,56 apmērā.
Izsoles solis noteikts EUR 50,00 apmērā.
Norēķini par nosolīto objektu – tūlītējs norēķins vai ar atlikto maksājumu (nomaksa) ar termiņu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Durbes novada domes sēdē.
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2020.gada 22.septembra plkst.1700 jāreģistrējas Durbes novada domes kancelejā un jāiesniedz pieteikums ar izsoles noteikumos noteiktajiem dokumentiem.
Izsoles dalības maksa EUR 20,00 un nodrošinājums EUR 227,16 līdz 2020.gada 22.septembra plkst.1700 jāieskaita Durbes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000063895, AS Luminor Bank kontā Nr.LV14RIKO0002013068498, kods RIKOLV2X, ar atzīmi “Rīgas iela 1-11, Lieģi, izsole”.


Izsoles noteikumi   


Pieteikums izsolei   

 

 

IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...)      KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma, vakances Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību