top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Realizētie projekti līdz 2019.gada beigām     Realizētie projekti no 2020.gada

Projekta nosaukums

 
Līguma Nr. Fonda nosaukums Sadarbības
iestāde
Projekta izmaksas (EUR) Realizācijas laiks Projekta īstenotājs
un
finansējuma saņēmējs
Projekta vadītājs
Kopējās Fonda atbalsts Valsts budžeta finansējums
Pakalpojumu pieejamība personām ar kustības traucējumiem un mazaizsargātām iedzīvotāju grupām 20-02-AL13-A019.2203-000016 Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku atbalsta dienests 14348,96 9326,83 - līdz 30.11.2020. Durbes novada dome Signe Rozenšteina
63483773
signe.rozensteina@durbe.lv
Gribu būt kustībā! 20-02-AL13-A019.2203-000014 Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku atbalsta dienests 15221,80 12938,53 - līdz 30.11.2020. Durbes novada dome Signe Rozenšteina
63483773
signe.rozensteina@durbe.lv
Autoceļa “Bunču ceļš” pārbūve 19-02-A00702-000057 Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku atbalsta dienests 186740,81 165066,36 - līdz 30.11.2020. Durbes novada dome Signe Rozenšteina
63483773
signe.rozensteina@durbe.lv
Autoceļa “Brenči Kalēji” pārbūve 19-02-A00702-000060 Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku atbalsta dienests 131138,99 112775,92 - līdz 30.11.2020. Durbes novada dome Signe Rozenšteina
63483773
signe.rozensteina@durbe.lv
Autoceļa “Rāvas kapi Avoti” pārbūve 19-02-A00702-000058 Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku atbalsta dienests 111200,09 99099,34 - līdz 30.11.2020. Durbes novada dome Signe Rozenšteina
63483773
signe.rozensteina@durbe.lv
Autoceļa “Durbe Vārve” posma pārbūve 19-02-A00702-000061 Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku atbalsta dienests 52749,02 47474,12 - līdz 30.11.2020. Durbes novada dome Signe Rozenšteina
63483773
signe.rozensteina@durbe.lv
Autoceļa “Graudu ceļš” posma pārbūve 19-02-A00702-000059 Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku atbalsta dienests 84564,96 75862,38 - līdz 30.11.2020. Durbes novada dome Signe Rozenšteina
63483773
signe.rozensteina@durbe.lv
Dabas tūrisma un rekreācijas objekta izveide Durbē, 2.kārta 19-02-AL13-A019.2203-000013 Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
Lauku atbalsta dienests;
Biedrība “Liepājas rajona partnerība”
88264,89 34000,00 - līdz 30.12.2020. Durbes novada dome Signe Rozenšteina
63483773
signe.rozensteina@durbe.lv
Veselību un fizisko aktivitāšu infrastruktūras izveide 19-02-AL13-A019.2203-000012 Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
Lauku atbalsta dienests;
Biedrība “Liepājas rajona partnerība”
90513,63 30000,00 - līdz 30.11.2020. Durbes novada dome Signe Rozenšteina
63483773
signe.rozensteina@durbe.lv
Dabas lieguma “Durbes ezera pļavas” (Natura 2000) dabas aizsardzības plāna izstrādāšana 1-08/393/2018 Latvijas vides aizsardzības fonds Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija 10890,00 10000,00 - līdz 20.05.2020. Durbes novada dome Signe Rozenšteina
63483773
signe.rozensteina@durbe.lv