top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Paziņojums par īpašuma tiesību par Durbes novada domei piederošu nekustamo īpašumu Raiņa iela 69-2, Durbe, Durbes novads

 
Durbes novada dome nodod izsolei ar lejupejošu soli nekustamo īpašumu Raiņa iela 69-2, Durbe, Durbes novads, kadastra Nr.64279000140, ar kopējo platību 34,30 m2, kas sastāda 353/18692 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 64270020257001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 64270020257.
Izsole notiks 2020.gada 17.jūnijs plkst.1130 Durbes novada domes ēkā Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV -3447.
Izsoles nosacītā cena noteikta EUR 754,77 apmērā.
Izsoles solis noteikts EUR 10,00 apmērā.
Norēķini par nosolīto objektu – tūlītējs norēķins vai ar atlikto maksājumu (nomaksa) ar termiņu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Durbes novada domes sēdē.
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2020.gada 15.jūnija plkst.1700 jāreģistrējas Durbes novada domes kancelejā un jāiesniedz pieteikums ar izsoles noteikumos noteiktajiem dokumentiem.
Izsoles dalības maksa EUR 20,00 un nodrošinājums EUR 74,48 līdz 2020.gada 15.jūnija plkst.1700 jāieskaita Durbes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000063895, AS Luminor Bank kontā Nr.LV14RIKO0002013068498, kods RIKOLV2X, ar atzīmi “Raiņa iela 69-2, Durbe, izsole”.


Izsoles noteikumi   ►

Pieteikums izsolei   ►
 

 

IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) 

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma, vakances Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību