top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Paziņojums par īpašuma tiesību izsoli uz Durbes novada domei piederošu nekustamo īpašumu Raiņa iela 21-2, Durbe, Durbes novads

 
Durbes novada dome nodod izsolei nekustamo īpašumu Raiņa iela 21-2, Durbe, Durbes novads (kadastra Nr.6407 900 0071), kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 37,1 m² un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašum 372/2967 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 6407 001 0093 001, no būves ar kadastra apzīmējumu 6407 001 0093 002, no būves ar kadastra apzīmējumu 6407 001 0093 003, no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6407 001 0093, īpašnieku noskaidrojot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsole notiks 2019.gada 15.janvārī plkst.14.30 Durbes novada domes ēkā Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV -3447.
Izsoles sākumcena ir 1 536,55 EUR.
Izsoles solis ir EUR 50.00.
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2019.gada 14.janvāra plkst.16.00 jāreģistrējas Durbes novada domes kancelejā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti.
Izsoles dalības maksa EUR 10,00 un izsoles nodrošinājums 153,65 EUR līdz 2019.gada 14.janvāra plkst.16.00 jāiemaksā Durbes novada domes kasē vai jāpārskaita uz Durbes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000063895, AS Luminor Bank kontu Nr.LV14RIKO0002013068498, kods RIKOLV2X, ar atzīmi “Raiņa iela 21-2, Durbe, izsole”. Izsoles dalības maksa un izsoles nodrošinājums ir uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir iemaksāta Durbes novada domes kasē vai ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā iepriekš norādītajā termiņā.Izsoles noteikumi    ►
IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) 

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma, vakances Durbes KS Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvs ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 

 
    Informācija par e-veselību