top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Projekti, kuri šobrīd tiek īstenoti

 
Projekta nosaukums Projekta Nr. Fonda nosaukums Sadarbības iestāde Projekta izmaksas (EUR) Realizācijas laiks Projekta īstenotājs un finansējuma saņēmējs Projekta vadītājs
Kopējās Fonda atbalsts Valsts budžeta finansējums
Ganību ielas posmu pārbūve, Durbē
1.raksts
18-02-A00702-000048 ELFLA Lauku atbalsta dienests (LAD) 191315,90 156252,12   līdz 01.07.2019. Durbes novada dome Signe Rozenšteina
63483773
signe.rozensteina@durbe.lv
Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā’’ (VideoGuard) LLI-258 INTERREG Latvijas-Lietuvas pārrobežas sadarbības programma 2014.-2020. gadam VARAM 588760,81 500446,69   līdz 30.11.2019. Durbes novada dome Signe Rozenšteina
63483773
signe.rozensteina@durbe.lv
Autoceļa Mazlāņi Zviedri pārbūve
1.raksts 
2.raksts
18-02-A00702-000012 ELFLA Lauku atbalsta dienests (LAD) 163131,03 146817,93 - līdz 01.06.2019. Durbes novada dome Signe Rozenšteina
63483773
signe.rozensteina@durbe.lv
Velomaršruta izveide apkārt Durbes ezeram
1.raksts 
2.raksts 
3.raksts
17-02-AL13-A019.2203-000015 ELFLA Lauku atbalsta dienests (LAD) 8048,53 7243,68 - līdz 23.08.2018. Durbes novada dome Signe Rozenšteina
63483773
signe.rozensteina@durbe.lv
Autoceļa “Durbe-Lielarāji” posma pārbūve
1.raksts 
2.raksts 
3.raksts
17-02-A00702-000037 ELFLA Lauku atbalsta dienests
(LAD)
223225,25 182671,21 - līdz 01.03.2018. Durbes novada dome Signe Rozenšteina
63483773
signe.rozensteina@durbe.lv
Autoceļa “Upesputriņi-Mālu krogs” posmu pārbūve
1.raksts 
2.raksts
17-02-A00702-000045 ELFLA Lauku atbalsta dienests
(LAD)
183614,50 141878,03 - līdz 31.10.2018. Durbes novada dome Signe Rozenšteina
63483773
signe.rozensteina@durbe.lv
Dabas tūrisma un rekreācijas objekta izveide Durbē
1.raksts 
2.raksts
17-02-AL13-A019.2203-000016 ELFLA Lauku atbalsta dienests
(LAD),
VRG „Liepājas rajona partnerība”
86644,66 40000,00 - līdz 30.11.2018. Durbes novada dome Signe Rozenšteina
63483773
signe.rozensteina@durbe.lv
Dabas tūrisms visiem (UniGreen)
 
LLI-10 INTERREG Latvijas - Lietuvas pārrobežas sadarbības programma 2014. - 2020.gadam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) 1176867,14 1000337,07 - līdz 30.04.2019. Durbes novada dome un Kurzemes plānošanas reģions Signe Rozenšteina
63483773, 22033850
signe.rozensteina@durbe.lv