top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Projekti, kuri šobrīd tiek īstenoti

 
Projekta nosaukums Projekta Nr. Fonda nosaukums Sadarbības iestāde Projekta izmaksas (EUR) Realizācijas laiks Projekta īstenotājs un finansējuma saņēmējs Projekta vadītājs
Kopējās Fonda atbalsts Valsts budžeta finansējums
Labiekārtotas, publiskas piekļuves vietas izveide Durbes ezeram 1-08/414/2018 Latvijas vides aizsardzības fonds Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija 52028,79 34726,00 - līdz 20.052020. Durbes novada dome Signe Rozenšteina
63483773
signe.rozensteina@durbe.lv
Dabas lieguma “Durbes ezera pļavas” (Natura 2000) dabas aizsardzības plāna izstrādāšana 1-08/393/2018 Latvijas vides aizsardzības fonds Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija 10890,00 10000,00 - līdz 20.05.2020. Durbes novada dome Signe Rozenšteina
63483773
signe.rozensteina@durbe.lv
Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā’’ (VideoGuard) LLI-258 INTERREG Latvijas-Lietuvas pārrobežas sadarbības programma 2014.-2020. gadam VARAM 588760,81 500446,69   līdz 30.11.2019. Durbes novada dome Signe Rozenšteina
63483773
signe.rozensteina@durbe.lv
Dabas tūrisms visiem (UniGreen)
 
LLI-10 INTERREG Latvijas - Lietuvas pārrobežas sadarbības programma 2014. - 2020.gadam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) 1176867,14 1000337,07 - līdz 31.10.2019. Durbes novada dome un Kurzemes plānošanas reģions Signe Rozenšteina
63483773, 22033850
signe.rozensteina@durbe.lv