top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Informācija 2020./2021.m.g.pirmklasnieku vecākiem

Aicinām pieteikt bērnus Ata Kronvalda Durbes pamatskolas 1.klasē no š. g. 6.aprīļa,  ierodoties pie skolas lietvedības sekretāres darbdienās no plkst. 8.30 līdz 15.30.

Būsim pateicīgi, ja bērnus pieteiksiet līdz 10.maijam.
Līdzi ņemt bērna dzimšanas apliecības oriģinālu.

 

Skolas administrācija


Ata Kronvalda Durbes pamatskolas pasākumi 2020.gada  

MARTĀ


PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA
                        1  
2 Karjeras pasākums kopā ar I.Gudermani plkst.13.05 1.-4.kl, pēc tam 5.-9.kl. 3 Foto orientēšanās pa Durbi (5.-9.kl) 4 “Labestības gada atklāšanas” pasākums Rīgā ( 6.kl. 4 skolēni +sk. Gaule)
 
Volejbola sacensības zēniem Vērgalē
 
5 DD- dabaszinības 6.klasei. 6   7   8 2.03.-6.03.
atklāto stundu nedēļa.
9   10 Aizputes un Durbes novadu skatuves runas konkurss Aizputes vsk. 12.00
 
Vecmāmiņu pēcpusdiena 13.00
 
Volejbola sacensības meitenēm Vērgalē
 
11 10.00 Aizputes novada atklātā angļu valodas olimpiāde 7. klasei, Aizputes vsk.
 
12   13 Latvijas fināls “Rēķini galvā!”, 3 skolēni 14   15  
16 Metodiskā diena Aizputē par pašvadītu mācīšanos. 17   18 Kursi- uzdevumi.lv- 9:30 19   20   21   22 Skolēnu brīvlaiks!
23 Nodarbības par elektrodrošību
2.st. - 1.-4.kl.
3.st. - 5.kl.
4.st. - 6.kl.
5.st. - 7.-9.kl.
24 8.klase- aizstāv ZPD.
 
“Esi Līderis!” konkurss “Profesionālis!” pusfināls Kuldīgā
 
Vecāku kopsapulce, lektore Anika Miltuze, plkst. 17:00
25 8.klase - aizstāv ZPD.
 
 
Represēto piemiņas dienas pasākumi: 14:00- 2 skolēni no klases baznīcas dārzā; 14:30- mūzikas novirziena skolēnu koncerts k/n
 
26 Starptautiskais matemātikas konkurss “Ķengurs” ( skolēni, kuri piesakās)
 
8.klase- aizstāv ZPD
 
Kurzemes reģiona skatuves runas konkurss Liepājā.
27 Latv.val.un literatūras 3.posma olimpiāde Rīgā ( Elizabete-9.kl.) 28   29  
30   31 Viz.mākslas olimpiāde 5.-9.kl. “ Rotas un rotāšana!”, Aizpute