top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Durbes pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolītis” īstenotie pasākumi
 2019./2020. mācību gadā
 

        2019./2020. mācību gads paliks atmiņā kā pārmaiņu gads, taču tik pat bagāts ar pasākumiem kā iepriekšējie. “Mārītes 6” grupas bērniem tuva kļuvusi “Džimbas 9 soļu drošības programma”, ko vadīja Džīmbas aģente, mūsu iestādes skolotāja Ginta Brikmane. Par tīrību un kārtību apkārtnē palīdzēja saprast Cūkmens (AS “Latvijas valsts meži (LVM) ekoprogramā "Cūkmena detektīvi"), kurš pats personīgi apciemoja “Mārītes 6” un “Mārītes 5” grupu bērnus. Savukārt vairāku mēnešu garumā, skolotājas Kristīnes Liepiņas vadībā un sadarbībā ar bērnu vecākiem, cītīgi un apzinīgi tika vāktas izlietotās baterijas, piedaloties “Zaļās jostas” lietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”. Pilnveidojot tikumisku rīcību un savstarpēju atbalsta pilnveidi, iestādē tika organizēts izglītojošs pasākums “Es apņemos…”, kurā katra grupa izvēlējās konkrētu uzdevu, ko kopīgi apņēmās izpildīt. Tā, piemēram, lielie “Mārītes 6” bērni devās palīgos pie mazajām “Saulītēm”, lai palīdzētu. “Ezīšu” grupas bērni, dodoties pastaigās, rūpējās par tīru apkārtni. Pie “Ezīšu” un “Bitītes” grupu bērniem ciemos paspēja ierasties divi īpašie policisti -  runcis Rūdis un bebrs Bruno preventīvajā drošības pasākumā sadarbībā ar Latvijas valsts policiju, papildinot bērnu izpratni par pienākumiem, tiesībām un to ievērošanu.
      Rosinot veselīgu dzīvesveidu, tradicionāla ir dalība “Olimpiskā diena 2019”, kas nav iedomājama bez Alises Ansones, sistemātisku sporta izpriecu organizēšana grupās, kā arī piecus un sešus gadus veco bērnu peldēt apmācība sadarbībā ar Liepājas Olimpisko centru. Veselības un fizisko aktivitāšu sekmēšanai pirmsskolā, arī pedagogiem tika nodrošināta iespēja pilnveidoties, apmeklējot praktikumu “Bērna veselība un fiziskā attīstība pirmsskolas izglītības procesā”, kuru vadīja lektore Una Mārtiņsone. Februāra mēnesis pārvērtās par zaļumu mēnesi, jo iestādē pastiprināti tika audzēti sīpolloki, piedaloties audzināšanas pasākumā “Misters Sīpoliņš uz sviestmaizes”, tādējādi sekmējot bērnu izpratni par veselības pasākumiem un drošu paradumu izkopšanu.
      Dzejas dienas ietvaros Aizputes pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa” tika organizēts dzejas rīts Aizputes un Durbes novadu pirmsskolas audzēkņiem, kurā piedalījās arī mūsu talanti  no “Mārītes 5” un “Mārītes 6” grupām. Jau vairākus gadus sadarbībā ar Durbes bibliotēku, mūsu lielie bērni (“Mārītes 6”) piedalās bērnu žūrijā, aktualizējot grāmatas un lasīt prasmes nozīmīgumu. Valsts valodas izkopšanas veicināšanai, pedagogi piedalījās praktikumā “Valodas jomas aktualitātes pirmsskolā”, ko vadīja lektore Ligita Kleinšmite.
      Kā mazā vizītkarte vienmēr ir bijis audzēkņu vokālais ansamblis “Ābolītis”, kas ar savu skanīgumu un dzīvesprieku atspoguļo mūsu iestādes būtību, ko apliecināja koncertā ,,Ziemassvētku prieks” kultūras namā ,,Durbe” un gatavojoties projekta ,,Dziesmu ziedi” īstenošanai e-vidē.
      Durbes pirmsskolas izglītības iestādei “Ābolītis” īpaši svarīga, nozīmīga vienmēr ir bijusi un būs sadarbība ar bērnu vecākiem. Īstenojot sadarbības formu dažādošanu, iestādes pedagogiem tika piedāvāta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta vadīta radošā darbnīca “Sadarbība starp pedagogiem un vecākiem, tās barjeras un pārvarēšanas stratēģijas”. Savukārt vecāki ciemojās grupās, apmeklējot piedāvātās individuālās pārrunas, vadot dažādu profesiju dienas, tematiskajās pēcpusdienās un kopīgi svinot svētkus. Īpašs paldies Izglītības iestādes padomes priekšsēdētājai Agitai Rozei un visai padomei gan par atbalstu, gan idejām anketas izveidē, gan kopā veidotajiem Ziemassvētku rotājumiem, gan organizēto labdarības akciju “Labie darbi”. Novitāte - bērnu attālinātās apmācība, kas savas korekcijas atspoguļoja ikdienas sadarbībā ar vecākiem. Mātes diena tika atzīmēta, atbilstoši attālinātā formātā. Ģimenes savos grupu whatsApp čatiņos saņēma grupu skolotāju un skolotāju palīdzes sagatavotu apsveikumu gluži pretēji ierastajām svētku tradīcijām. Paldies katram vecākam par sadarbību šajos sarežģītajos apstākļos!
      Piedalījāmies arī labdarības akcijā pansionāta “Rokaiži” sirmjgalvjiem, bet kā novitāte - uzsākts jauns labdarības projekts “Ābolīšu sirdsdarbi savam novadam”, ko plānots turpināt arī nākamajā mācību gadā. Pirmais pasākums “Pašceptie cepumi citu priekam” tika īstenots sadarbībā ar Dr.Annijas Būmanes ģimenes ārsta praksi.
       Mācību gads noslēgsies ar 29 sešgadnieku atvadām no pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolītis”, lai sveiktu vasaru, ko gaida ikviens - gan mazs, gan liels! Sirsnīgs paldies ik vienam par ieguldīto darbu. Uz tikšanos jau 2020./2021. mācību gadā!
 

Anda Ļoļāne,
Durbes pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolītis”
izglītības metodiķeProfesiju rīts “Frizieris” “Ezīšu” grupā

      Rūpes par sevi ir vienas no būtiskākajām prasmēm un iemaņām, kuras jāapgūst jau no bērnības. Vizuālais tēls par cilvēku pasaka ļoti daudz. Varbūt kādam liekas, ka bērni vēl ir mazi, lai ko tādu saprastu, bet tā nebūt nav, bērns jau no mazām dienām vēro un atdarina pieaugušos, ja mamma un tētis rūpejas par savu ārējo tēlu, ķemmē matus, velk tīru, izgludinātu apģērbu, īpašos pasākumos velk svētku drēbes, tad bērns pārņem šos priekštatus kādam jāizskatās sakoptam cilvēkam.  Lai rosinātu bērnus ķemmēt matus, “Ezīšu” grupā tika pieaicināta ļoti atsaucīga frizierīte, kura dalījās pieredzē par friziera profesiju. Šis darbs ir ļoti atbildīgs un interesants, jo izveidot katram cilvēkam atbilstošu frizūru nav nemaz tik viegli. Lai radītu noskaņu, ka bērni ir atnākuši pie friziera, grupas telpa tika iekārtota atbilstoši friziera salona interjeram. Bērni tika iepazīstināti ar dažādiem frieziera instrumentiem, pēc tam bērniem, kuri vēlējās friziere ieveidoja matus. Meitenēm tika ieveidotas lokas, uzpītas skaistas bizes, bet zēni tika pie stilīgiem matu griezumiem. Paldies Elzas mammai Marikai, ka veltīja mums laiku, lai dalītos pieredzē par friziera profesiju. Būsim kā paraugs mūsu bērniem, lai veidotu nākotni skaistāku.

( lai skatītos fotogaleriju, nospied uz attēla vai šeit...)  

“Ezīšu” grupas skolotāja Maija Kapele
12.03.2020. 


 


" Ezīšu" grupā audzināšanas pasākums " Es apņemos…"

 Audzināšanas pasākumā "Es apņemos…"  grupas bērni kopā ar skolotājām un skolotāja palīgu mēneša garumā rūpējās par to, lai apkārtējā vide ap pirmsskolas izglītības iestādi būtu tīra un sakopta. Galvenais mērķis pasākuma laikā bija bērniem pastaigu laikā vērot apkārtējo vidi un pacelt zemē nokritušus atkritumus. Tas veicināja bērniem pozitīvu attieksmi un atbildību pret apkārtējo vidi.  Pasākuma noslēgumā bērnus sagaidīja sporta izprieca, kurā bērni paši izgatavoja automašīnas no otrreizējās pārstrādes materiāliem un piedalījās sacīkstēs. Kā pateicību par labi paveiktu darbu bērni saņēma pateicības rakstu, gandarījuma sajūtu un gardumus.

(skatīties foto...)
 

“Ezīšu” grupas skolotājas: Ilze Biteniece
Maija Kapele
09.03.2020.

 
 
“Bitītes 5” aktivitātes audzināšanas pasākumā “Es apņemos…”

      “Es apņemos” ietvaros grupa Mārītes 5 pieņēma izaicinājumu vesela mēneša garumā sveicināties no rītiem ar grupas skolotāju un bērniem, kā arī dodoties mājās atsveicināties no bērniem un grupas skolotājas. Šāds lēmums tika pieņemts, novērojot bērnus un secinot, ka bērni ir nedroši, kautrīgi, kas arī ietekmē viņu spēju sveicināties....
 

(lasīt par pasākumu...)
 

09.03.2020.
“Mārītes 5” grupas skolotājas:  Laura Cibe un
                                                Skaidrīte Linde


“Izglītības iestādes padomes rīkotā akcija Durbes PII "Ābolītis"

 

            Kā ik gadu bērnudārza grupiņās norisinājās akcija, kurā  piedalās iestādes bērnu vecāki. Šogad akcija norisinājās no 3.līdz 14. februārim. 

 

(lasīt par pasākumu...)

Agita Roze,
Izglītības iestādes padomes priekšsēdētāja

 


 

“ Bitītes” aktīvi darbojas audzināšanas pasākumā “ Es apņemos”

      

Grupā “ Bitītes” katrs bērns ir īpaša personība, kas vēlas piepildīt savus mērķus. Dažkārt piemirstot par grupas biediem. Ikdienā, lai grupas dzīve būtu droša un patīkama, visiem ir jāiemācās būt izpalīdzīgiem, draudzīgiem un saprotošiem.

(lasīt par pasākumu...)

Grupas “ Bitītes” skolotājas.
21.02.2020.


 
 

Grupas „Mārītes 6” aktivitātes audzināšanas pasākumā  „Es apņemos”

(lasīt par pasākumu...)

26.02.2020.

Skolotāja: Kristīne Liepiņa

 

 


“Saulītes” grupā
tematiskais rīts “Draudzība”
 

            Šī gada 14. februārī “Saulītes” grupā bērni piedalījās tematiskā rītā “Draudzība”. Lai sekmētu bērna sadarbību, empātiju vienam pret otru, kā arī ikdienas gaitās izjustu pozitīvas emocijas bērni tematiskajā rītā veica dažādus izglītojošus uzdevumus. Apguva prasmi draugam pateikt “Tu esi mīļš!”, sadarbojās pārī meklējot sirsniņai otru pusi, sadarbojās komandās veicot fiziskās aktivitātes. Kopīgi skatījās attēlus, pūta burbuļus un balonus grupiņā, kas bērniem sagādāja lielu prieku. Bērni patstāvīgi uzklāja galdu, lai varētu kopīgi cienāties ar našķiem. Kā arī bērni nedēļas ietvaros paši gatavoja dāvaniņas, ko varētu pēcpusdienā ņemt līdzi uz mājām un kopā ar vecākiem lepoties par ieguldīto darbu.

(skatīties foto...)

18.02.2020.
“Saulītes” grupas skolotājas
Lāsma Jāce un Ramona Savika
 


“Es apņemos… “ Saulītes grupā

      “Saulītes” grupas bērni, izglītojošā pasākuma “Es apņemos…”  ietvaros, kopā ar skolotājām un skolotāju palīgiem nolēmuši izaudzēt sīpola lociņus. Katrs bērns varēja sajusties kā dārznieks, iestādot savu sīpolu. Lielu sajūsmu, prieku bērniem sagādāja stādīšanas process. Bērni procesā mācās atbildību un rūpes. Darot dažādus darbiņus, bērni mācās rūpēties par sevi, savu ģimeni un vidi sev apkārt. Tiek iegūtas prasmes mācoties, ko nozīmē pienākums un atbildība, kā arī darbošanos komandā. Ar lielu lepnumu bērni  sīpollokus izrādīja vecākiem, skolotājiem, saviem vienaudžiem.
Pēc labi padarīta darbiņa rodas gandarījuma sajūta, un tā ceļ pašapziņu, jo bērns pats bijis spējīgs šādu darbiņu paveikt.

 

(skatīties foto...)

 

                               17.02.2020
                                                                                             ‘’Saulītes” grupas skolotājas  
                                                                                                      Ramona Savika un Lāsma Jāce
                       


Draudzības diena “Ezīšu” grupā.

(lasīt par pasākumu...)

14.02.2020
“Ezīšu” grupas skolotāja Maija Kapele


 

Attēlu rezultāti vaicājumam “krāsu aplis”

Krāsu nedēļa – KRĀSAINĀ PASAULE grupā “Bitītes”

         

 No 10.02.2020 līdz 14.02.2020  norisinājās krāsu nedēļa Bitīšu grupā.  Pirmdienā – Baltā sniega krāsa, kad uzbūrām paši savu sniegu, izdomājām savu balto pasaku un cepām  popkornu. Otrdienā – zaļā vitamīnu krāsa, kad izgaismojām zaļu grupas telpu, kur klausījāmies zaļās dziesmas uz zaļiem paklājiem. Uzzinājām, kā no guašas krāsām var iegūt zaļu toni. Gatavojām salātus no zaļām sastāvdaļām. Trešdienā – Zilo brīnumu krāsa, kad gatavojām zivis, kas leca dzīvot savā akvārijā. Veicām eksperimentus ar ziepju burbuļiem. Ceturtdienā – Dzeltenā bitīšu krāsa, kad ciemos bija atnācis Vinnijs Pūks, kas meklēja savu medus podu. Uzzinājām, ko vēl var pagatavot no medus, dzērām gardus dzeltenos kokteiļus. Piektdienā – sarkanā draudzības krāsa, kad saņēmām draudzības rokassprādzes, meklējām sirsniņu otrās pusītes, atvērām draudzības pastu, cienājāmies pie sarkanā galda, un sarkanie baloni priecēja mūs visu dienu. Šī nedēļa nostiprināja bērnu krāsu zināšanas. Bērni konkrēto krāsu apguva visas dienas garumā, meklējot to arī dabā. Bērni katru dienu bija ģērbušies attiecīgajā krāsā. Paldies vecākiem par dalību šajā nedēļā.

14.02.2020
Skolotājas Ginta un Linda

 


Policijas viesošanās “Ābolītī”

      Izdzirdot vārdu policija, bērnu sejās ir manāma interese. Neskaitāmie bērni jautājumi, kāpēc policija ir ciemos pie mums, ko viņi mums teiks, un vēl daudz dažādi jautājumi. 6.02.2020 pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis” viesojās 3 policijas pārstāvji – runcis  Rūdis, bebrs Bruno, un policiste kura pastāstīja par drošību dažādās ikdienas situācijās. Bērni ar patiesi lielu interesi ieklausījās tajā, ko stāstīja policiste un atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem. Vislielākais pārsteigums protams, bija Rūda un Bruno ierašanās, tajā brīdī bērni palika ļoti klusi un pat nekustīgi.  Varēja manīt, ka bērni ir samulsuši. Arī ikdienā skolotājas pievērš uzmanību drošībai uz ielas, grupas telpā, rotaļu laukumā, bet protams, tas ko pasaka policija paliek atmiņā visspilgtāk. To pierāda fakts, ka nākamajā dienā pēc policijas viesošanās pie mums, kāds zēns bija ļoti nopietni ņēmis vērā policijas ieteikumus valkāt atstarojošu vesti, un viņš ieradās uz dārziņu košajā, atstarojošajā vestē. Pasākuma noslēgumā bērni saņēma dāvaniņas.
      Paldies policijas pārstāvjiem un Gintai Brikmanei par noorganizēto pasākumu un veiksmīgu sadarbību starp grupām Bitītēm un Ezīšiem
.  

“Ezīšu” grupas skolotāja Maija Kapele

   

 


Izglītojamies kopā ar Latvijas valsts policiju pasākumā "Esi drošībā"

          

 

 

      06.02.2020 grupas “Bitītes” un “Ezīši” pulcējās kopā, lai atsvaidzinātu zināšanas par drošību kopā ar Latvijas valsts policijas parstāvjiem. Policijas pārstāvji noskaidroja kā bērni tiek atvesti uz pirmsslolas izglītības iestādi un vai vecāki bērnus piesprādzē autosēdeklīšos, braucot uz pirmsskolu. Bērniem bija jāatpazīst bīstamas situācijas attēlos. Lai gan bērni ir tikai 3 līdz 4 gadus veci, tomēr zināšanas par drošību ir atbilstošas vecumam, tas nozīmē, ka bērns saskata problēmsituācijas un spēs tās risināt. Cerams, ka šīs zināšanas bērnam nāksies pielietot tikai teorētiski, pārrunājot ar skolotājām un vecākiem, nevis praktiski ikdienas dzīvē. Lai nepatīkamas situācijas neatgadītos, svarīgi regulāri runāt par drošības jautājumiem, lai ikdienā rīkotos pareizi un pasargātu sevi un citus. Bērniem par prieku ciemos bija ieradušies divi īpašie policisti - runcis Rūdis un bebrs Bruno, kas sasveicinājās ar bērniem un atveda dāvanas. Katrs pasākuma dalībnieks bija nopelnījis īpašas policijas konfektes un papīra policijas automašīnu. Šis pasākums bērniem deva iespēju iepazīt tuvāk policijas darbu un nebaidīties no viņiem, jo dažkārt bērni, ieraugot nopietnus policistus, dienesta automašīnas ar skaņas signaliem, mēdz sabīties, bet policisti Rūdis un Bruno lika viņiem uzticēties un nebaidīties.

10.02.2020
Grupas “Bitites” skolotāja Ginta Brikmane


Profesiju rīts “Šūšanas darbnīca”

    Bitīšu grupā norisinājās profesijas rīts “šūšanas darbnīca, un pie mums ciemos bija atnākusi Gusta mamma. Kopīgi ar bērniem šuva sajūtu maisiņus, ko bērns pats varēja piepildīt ar dažādiem dabas materiāliem. Vispieprasītākā izvēle bija ķimenes un graudi. Patīkami, kad vecāki atrod laiku, lai paciemoties pie mums grupā un parādītu bērnam ko jaunu. Lielākā daļa šujmašīnu redzēja pirmo reizi. Arī Gusts nodemonstrēja saviem grupas draugiem, to, ka pats prot šūt. Šie maisiņi ļoti iederēsies grupas dzīvē. Izmantosim gan rotaļnodarbībās, gan sportā, gan matemātikā, taustīsim un smaržosim.

04.02.2020

(skatīties foto...)

Bitīšu grupas skolotājas
Linda Šēnberga
Ginta Brikmane
  

 

Sporta izprieca- “Olafa dzimšanas diena!”

Lai arī ziema mūs nepagodina ar savu klātbūtni, tomēr tas neturēja “Ezīšu” grupas bērnus no sportiskām aktivitātēm. Šī gada 30. janvārī norisinājās sporta izprieca, kurā galvenajos tēlos iejutās grupas skolotājas Maija un Ilze. Bērnus grupā sagaidīja divi ļoti labi zināmi un iecienīti tēli bērnu vidū, sniegavīrs Olafs un briedis Svens. Tā nu bija sanācis, ka Olafs bija ļoti saskumis, jo nebija sniega un savā dzimšanas dienā sajutās vientuļi, tāpēc briedis Svens lūdza bērniem palīdzēt sagādāt vislabākos svētkus savam draugam. Bērni ar lielāko prieku piekrita iepriecināt Olafu. Brīvā un nepiespiestā gaisotnē bērni aktīvi piedalījās trīs piedāvātajās aktivitātēs. Un noslēgumā nodziedāja Olafam dzimšanas dienas dziesmu un samīļoja viņu. Šāda veida aktivitātēs veicina bērna interesi par veselīgu dzīvesveidu, rada pozitīvu noskaņojumu. Bērni iemācās būt atbildīgi par līdzcilvēkiem un sagādāt prieku ne tikai sev, bet arī citiem.

31.01.2020. “Ezīšu” grupas skolotājas


 


Čaklās Bitītes

    Bitīšu grupā rotaļnodarbības tiek plānotas tā, lai ieinteresētu bērnus - pēc iespējas vairāk bērns pats būtu iesaistīts procesā un pats izzinātu jauno. Mācāmies no praktiskām lietām. Ir šāds rituāls - nākot no pastaigas, ieejot grupā, skaitām trepju pakāpienus, lai nostiprinātu skaitīšanu vai arī noskaidrotu, kam pie tā vēl ir jāpiestrādā. Mācāmies figūras, iesaistot pašus bērnus. Daudz laika pavadām svaigā gaisā, kur ne tikai pastaigājamies, bet arī izzinām, vērojam, sportojam, ejam rotaļās. Mācoties jēdzienus lielāks – mazāks, bērni paši mērās ar saviem augumiem. Jēdzienu virs, zem, pie, aiz, blakus izprašanā, bērni paši stājas blakus vai aiz grupas biedra. Stādām sīpolus, ko izveidojam par puisīti un meitenīti un vērojam, kā tie aug. Mācāmies dažādus skaitāmpantus atbilstoši situācijai – iemīļotākais ir miega dzejolītis pirms miega.

Mazais pirkstiņš gulēt iet(roku pirksti izstiepti, saliec mazo)
Zeltenesītim acis ciet (saliec zeltnesīti)
Garais pirkstiņš gultā – hop (saliec garo pirkstu)
Rādītājs vēl saka – stop ( rādītāju šūpo pa labi pa kreisi, tad saliec)
Arī īkšķim nenāk miegs (kustina īkšķīti)
Netaisa tas acis ciet ( īkšķīti noliec un atkal izstiepj)

 

(skatīties foto...)


 

01.02.2020
Bitīšu pirmsskolas skolotāja
Linda Šēnberga
 


Grupa "Bitītes"spēlējas rotaļu pēcpusdienā

     28. janvārī grupas “Bitītes” bērni gaidīja savus vecākus, lai pievakari pavadītu rotaļās pirmsskolas vidē kopā ar ģimenēm. Liels prieks par ģimeņu lielo atsaucību un bērnu gandarījumu par kopīgajām rotaļām. Ģimenēm tika piedavātas dažāda veida spēles, didaktiskie materiāli, kurus ikdienā savās rotaļās un rotaļnodarbībās izmanto bērni. Šoreiz ģimenes brīvā, nepiespiestā vidē sadarbojās gan savā starpā, gan arī ar citiem bērniem. Kas gan bērnam var būt svarīgāks par vecāku nedalītu uzmanību un rotaļu pēcpusdiena ir lieliska iespēja, kad uz mirkli apstāties ikdienas skrējienā un veltīt laiku tikai un vienīgi savai atvasei. Tikai mazliet nedalīta laika savam bērnam var sniegt patīkamas emocījas vairākām dienām gan pieaugušajam, gan bērnam. Šāda veida pasākumos ģimenes var mazliet tuvāk iepazīt pirmsskolas vidi, kurā bērns pavada lielu daļu sava laika. Patīkami dzirdēt vecāku pozitīvo novērtējumu par spēļu, didaktisko materiālu, rotaļlietu plašo klāstu, kas pieejams bērniem pirmsskolā. Novēlam ikvienam pieaugušajam dažkārt aizmirsties un ļauties rotaļai kopā ar savu bērnu.

Ar kastaņiem un lellēm
Bērns spēlejas un rotaļājas
Tur pat zem grupas sola
Un blakus lelles mājai
Vai kāds man pateikt var
Ko nozīme šī spēle
Kad bērns kā pieaugušais mazs
Spēj izdzīvot šo spēli.....

 

(skatīties foto...)

 

31.01.2020
Grupas “Bitītes” skolotājas


 


 

“Saulītes” grupas Ziemassvētku pasākums “Reiz pasakā”

 Piparkūku smarža gaisā,
Salatēvs ar roku māj,
Dāvanas tam liktas maisā -
Skaties, Ziemassvētki klāt!

 

            Gan mazi, gan lieli gaida Ziemassvētkus. Gada skaistākie un sirsnīgākie svētki. Laiks, kad mums visiem ir iespēja dāvāt sirds siltumu sev mīļajiem līdzcilvēkiem. Šogad “Saulītes” grupas Ziemassvētku pasākums bija īpaši sirsnīgs, jo bērniem bija iespēja darboties, dziedāt un rotaļāties kopā ar saviem vecākiem. Bērni kopā ar vecākiem, skolotājām iejutās zaķu, pelītes un rūķu lomās. Kopīgi ar Piparkūku ieskandināja Ziemassvētkus, uzbūra īpašo Ziemassvētku smaržu, cienājās ar pašu ceptām piparkūkām un tēju.
            "Saulītes" grupas kolektīvs Jaunajā gadā novēl visiem veselību, izturību un mīlestību katrā ģimenē!

 

 

( lai skatītos fotogaleriju, nospied uz attēla vai šeit...)  

30.12.2019.
"Saulītes" grupas skolotājas
Lāsma Jāce un Ramona Savika

 

 


Grupas „Mārītes 6” skolotājas

Aicināja ikvienu piedalīties  ikgadējā Ziemassvētku labdarības akcijā

„No sirds un sirdi” kas norisinājās no 19. novembra līdz 19. decembrim.

   

Šogad mēs iepriecinājām vientuļos sirmgalvjus pansionātā „Rokaiži” Aizputes novadā.
Sirsnīgs paldies visiem, kas nepalika vienaldzīgi un  ziedoja, atbalstīja šo akciju. Visas ziedojumu paciņas tika nogādātas pansionātā.
Tas noteikti sildīs sirsniņas!

Labs vairo labo!

Skolotāja Kristīne Liepiņa


Vecāku pēcpusdiena!

19.12.2019. plkst 16:00 grupā „Mārītes 6” norisinājās galda spēļu pēcpusdiena kopā ar vecākiem. Bērni par šādu nodarbi bija ļoti priecīgi un nepacietīgi gaidīja vecākus. Liels paldies tiem vecākiem, kas atnāca un spēlēja ar bērniem spēles. Tiekamies atkal janvārī!

Skolotāja Kristīne Liepiņa

                           
Rotaļu rīts "Saulītes" grupai

           

Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Izplēn, pazūd un gaist, 
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo
Un siltums, ko izstaro sirds -
Tas nezūd. Tas paliek un mirdz.

            Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir brīdis, kad ikvienam ir iespēja iepriecināt apkārt esošos līdzcilvēkus. Šī gada 27. novembrī "Saulītes" grupiņā norisinājās rotaļu rīts. Vecāki kopā ar bērniem gatavoja Ziemassvētku kartiņas Durbes novada sociālajam dienestam. Bērni uz kartiņām veidoja rokas nospiedumus un izrotāja ar dažādām aplikācijas elementiem. Izgatavotās Ziemassvētku kartiņas sadarbībā ar Līgas mammu tiks nodotas sociālajam dienestam. "Saulītes" grupas vecāki un bērni cer, ka izgatavotās Ziemassvētku kartiņas iepriecinās un sasildīts kāda cilvēka sirdi.
            Paldies Olivera, Madaras un Mārča mammai par aktīvu līdzdalību rotaļu rītā. Liels paldies Līgas mammai par lielisko ideju, ko kopīgi izdevās realizēt.

 

(skatīties foto...)

27.11.2019.
"Saulītes" grupas skolotāja Lāsma Jāce

 


Labdarības projekta “Ābolīšu sirdsdarbi savam novadam” pasākums “Pašceptie cepumi citu priekam”

            Neilgi pirms Latvijas Republikas proklamēšanas dienas, Durbes pirmsskolas izglītības iestādes "Ābolītis" saņēma īpašu dāvinājumu - dažādus iepakojuma maisiņus un dekorēšanai noderīgus materiālus, ko gadiem ilgi bija sagādājusi mājražotāja Dzintra Zīverte, ko pati bija izmantojusi zāļu teju iesaiņošanai, bet nu tas viss palicis vairāk kā var realizēt. Tā neviļus radās ideja, turpināt dāvināšanas prieku, uzsākt labdarības projektu "Ābolīšu sirdsdarbi savam novadam".
            Projekts tiek uzsākts ar pasākumu "Pašceptie cepumi citu priekam", sadarbībā ar Durbes Dr. Annijas Būmanes ģimenes ārsta praksi. Četras dienas "Ābolītī" virmoja tikko ceptu cepumu smarža, skanēja bērnu smiekli un čaukstēja papīri, jo tapa cepumi Durbes novada ļaudīm, kuriem pašlaik nepieciešama īpaša aprūpe un uzmundrinājums. Mīklu sagādāja katras grupas skolotājas un skolotāju palīdzes, bez kurām šī ideja paliktu nerealizēta. Tās ir viņas, kuras nenogurstoši ne tikai mācīja un palīdzēja bērniem izcept gardumus, bet arī paskaidroja kāpēc to darām. Labestību var sniegt tikai tas, kurš pats sirdī to jūt un kurš pats to piedzīvo.
             2.decembrī, ieskandinot Adventes laiku, Durbes pirmsskolas izglītības iestādes "Ābolītis" bērni, skanot dziesmai par kraukšķīgām piparkūkām, sasaiņotos cepumus nogādāja Durbes Dr. Annijas Būmanes ģimenes ārsta praksē, kur atsaucīgais un uzņēmīgais medicīniskais personāls (gan pati ārste, gan medmāsas) uzņēma ar sirsnību un apstiprināja, ka nodos tālāk Durbes novada ļaudīm. Cik liels un patiess prieks bērnu acīs pazibēja, arī pretī saņemot dāvanas. Lūk, cik patiess teiciens kļūst "Dots devējam atdodas"!
No sirds pateicoties visam Durbes pirmsskolas izglītības iestādes "'Ābolītis" kolektīvam un ģimenes ārstes Annijas Būmanes kolektīvam, īpaši Agitai Rozei.

(skatīties foto...)

Anda Ļoļāne
Durbes PII "Ābolītis" izglītības metodiķe

 


Baltas lapas grāmatai,
Arī melni burti tai.
Grāmatā šo burtu daudz,
Mācies, kā tos visus sauc.
Ja tu burtus pazīsi,
Ja tos kopā lasīsi,
Grāmata tad tev jo drīz,
Daudz ko labu pastāstīs.
(P. Silis.)

“Bērnu žūrija 2019”

 

       Grupa “Mārītes 6 ” 06.12.2019 piedalījās  konkursā “Bērnu žūrija 2019”.  Skolotājās bērniem lasīja piecas grāmatas un kopīgi pārrunājām katru izlasīto grāmatu. Bērni izteica savu viedokli par katru grāmatu. Visvairāk bērniem patika grāmata Sergejs Timofejevs “ Pasaka par bruņinieku, kuram sāpēja zobi”. Šo pasaku bērniem lasījām trīs reizes, tik ļoti bērniem patika. Otrā vietā bija Agnese Vanga “Plastmasas huligāni” un trešajā  vietā Hāgerups Klauss “Meitene, kas gribēja izglābt grāmatas”. Liels paldies, Durbes bibliotēkai  par šādu konkursu un, protams, par dāvanām bērniem!

 
 

 


Ieskandinam Latviju

Mēneša temata ietvaros "Ezīšu" grupā no 11.- 18. novembrim tika rīkota izstāde par godu Latvijas valsts svētkiem. Izstādē varēja apskatīt dažādus latviešu tautas mūzikas instrumentus. Tautas instrumenti ir viena no neatņemām tautas kultūras sastāvdaļām. Bērniem bija iespēja iepazīties ar mūzikas instrumentu dažādību un varēja arī paši izmēģināt, kā katrs instruments skan.
Liels paldies vecākiem,kuri sarūpēja un atnesa mūzikas instrumentus.
 

29.11.2019.

"Ezīšu" grupas skolotājas Ilze un Maija


 

Uzsākot jauno mācību gadu, jauni uzdevumi mums ,,Mārītēm6’’ ir arī no Cūkmena. Šoreiz bija nepieciešama zeķe katram bērnam. Zeķe ir tā, kas mums vienmēr ir līdzi dodoties laukā, bet parasti tā neko neredz. Tad šoreiz, izveidojot zeķi par roku lelli, mēs tai parādījām apkārtni. To visu pierakstījām un zīmējām pašu izveidotajās ,,Meža dienasgrāmatās’’. Vēl aplūkojām un atkārtojām meža noteikumus, un ko vispār ir iespējams pieredzēt mežā , kā arī kas nepieciešams līdzi, lai dotos uz mežu. Nākošie Cūkmena uzdevumi būs ziemā, kur atkal būs nepieciešamas  bērnu gatavotās roku lelles- zeķes.

06.11.2019.
                                                                                 Grupas “Mārītes 6”  skolotāja Ineta


 


“ Bitītes”  sporto rudenī!

Noslēdzot krāsaino lapu mēnesi -  oktobri grupa “Bitītes” aktīvi darbojās sportojot. Kā jau aktīviem Bitīšu grupas bērniem kustības, rotaļas nesagādāja nekādas grūtības līdz ar to aktivitātēs iesaistījās visi bērni. Ezis Pukšķis rudenī slinkojis un nebija salasījis ziemai ābolus. Berni piedāvāja palīdzību un ātri palīdzēja sagādāt ziemas krājumus. Runīgais Ābolītis arī gribēja izkustēties kopā ar bērniem un piedāvāja bērniem piedalīties stafetē “ Trāpīgais metiens”. Izrādījās ka bērni ir labi sagatavoti un neviens uzdevums nebija par grūtu. Noslēgumā bērni iemācīja ezītim rotaļu “ Gulēja saulīte ābeļu dārzā”. Ābols novēlēja bērniem būt tik pat aktīviem, priecīgiem kā līdz šim un ēst daudz ābolus, lai būtu veseli un stipri.

    

05.11.2019 Grupas “ Bitītes” skolotāja Ginta Brikmane


 


Sporta izpriecas "Saulītes" grupai
 

            Attieksme pret kustību aktivitātēm veidojas jau bērnībā. Tāpēc ļoti būtiski regulāri piedāvāt bērniem fiziskās aktivitātes.
            Šī gada 31. oktobrī "Saulītes" grupas bērni aktīvi iesaistījās sporta izpriecās. Bērniem bija uzdevums pamodināt "Vēju", kas bija aizmidzis rotaļu laukumā. Kopīgi jāizvingrojas un jāveic dažādas stafetes. Stafetēs bērni apguva prasmi kāpt pāri šķērslim, mest mazās bumbas grozā un piepildīt 5 l plastmasa pudeli ar kastaņiem. Kopīgi izspēlēja kustību rotaļu "Kaķis un putni". Mazie sportisti ļoti labi organizējās uzdevumu izpildei un uzmanīgi ieklausījās visos skolotājās norādījumos. Nobeigumā bērni cienājās ar veselīgu našķi - burkāniem.

( lai skatītos fotogaleriju, nospied uz attēla vai šeit...) 

31.10.2019.
"Saulītes" grupas skolotājas
Lāsma Jāce un Ramona Savika

 


            Miķeļdiena “Mārītes 6” grupā
Šogad “Mārītes 6” Miķeļdienu svinēja mazliet citādi kā ierasts. Tika organizēts Miķeļdienas tirgus. “Mārītes 6” grupas bērni iejutās tirgotāju lomā. Tika pārdotas dažādas ēdamlietas. Pircēju lomā bija “Mārītes 5” grupas bērni. Paldies grupas bērnu vecākiem par sarūpētiem gardumiem, bez Jums šis pasākums nebūtu izdevies.

22.10.2019.         

 “Mārītes 6” grupas
                                                                     skolotāja Ineta 


Rotaļu rīts "Saulītes" grupai kopā ar vecākiem

 

            Lai veicinātu pozitīvu sadarbību ar vecākiem, šī gada 18. oktobrī "Saulītes" grupā notika pirmais rotaļu rīts vecākiem kopā ar bērniem. Vecākiem bija iespēja vērot un piedalīties grupas ikdienas aktivitātēs. Atbalstīt un iepriecināt savu bērnu ar kopīgu rotaļāšanos. Skolotājas vadībā bērni kopā ar vecākiem skandināja pirkstiņrotaļu "Labu rītu", radoši darbojās mākslas centrā ar dažādiem dabas materiāliem, sacerēja pasaku par pūcītī un viņas draugiem. Kopīgi izspēlēja kustību rotaļu "Kas dārzā", cienājās ar Līgas mammas cepto rausi. Rotaļu laukumā kopīgi grāba rudens lapas un jautri pavadīja laiku.

            Paldies Evelīnas un Arta tētim, Rebekas, Mārča un Kārļa mammai par aktīvu līdzdalību rotaļu rītā. Paldies Līgas mammai par gardo rausi. Kopīgi sadarbojoties mēs veicinām bērniem pozitīvas emocijas un lielisku pieredzi.

 

( lai skatītos fotogaleriju, nospied uz attēla vai šeit...) 

 

18.10.2019.
"Saulītes" grupas skolotājas
Ramona Savika un Lāsma Jāce


Labu apetīti!

      

      Mēneša tēmas ietvaros “Ko liksim uz galda? ”  grupa “Bitītes” ciemos uzaicināja vecmāmiņu Sandru, kas pastāstīja, parādīja un kopā ar bērniem cepa pankūkas. Svaigā gaisā caur praktiskām darbībām soli, pa solim tika sagatavota pankūku mīkla. Tika noskaidrots vai bērni atceras kā gatavo mīklu un prot nosaukt sastāvdaļas. Praktiski darbojoties varēja novērot kuri bērni nekad nav piedalījušies pankūku gatavošanā un ar lielu interesi vēroja notiekošo, kā arī bija bērni, kas mēģināja pastāstīt kā pankūkas gatavo viņu ģimenē. Svaigā gaisā gatavots ēdiens garšo neticami labi, jo pankūkas nespēja cept. Bērni nogaršoja ievārījumus un no lielā šķīvja pazuda pankūciņa, pēc pankūciņas. Par to vai pankūkas garšoja visiem liecināja ar ievārījumu nosmērētās bērnu mutes. Aicinam ik katru ģimeni ļaut piedalīties ikdienas mājas darbos, lai bērns iegūtu praktiskas iemaņas un spētu kļūt patstāvīgs.  
      Paldies, Gitas vecmāmiņai un mammai par atsaucību un aktīvu darba prieku un iesaistīšanos praktiskajās rotaļnodarbībās.

 

21.10.2019
Grupas “Bitītes” skolotājas.


Tematiskais rīts “Galdiņ, klājies!”

      Mēneša temata ietvaros “Ezīšu” grupā viesojās  ļoti atsaucīga mamma, kuras ikdiena saistīta ar darbu restorānā. Viņa grupas bērniem pastāstīja par savu profesiju un nodemonstrēja bērniem, kā pareizi ir uzklāt galdu, salikt vajadzīgos traukus, attiecīgos galda piederumus un salvetes. Pēc demonstrējuma, bērniem bija iespēja pašiem locīt salvetes. Novērojumi liecina, ka bērni ir aktīvi klausījušies un iegaumējuši, kā tiek pareizi klāts galds un izkārtoti galda piederumi, jo arī pusdienas laikā, kad bērni patstāvīgi klāj galdus, viņi šīs zināšanas pielieto praktiski, saliekot dakšu un karoti pareizajā vietā. Tematiskā rīta noslēgumā, bērni saņēma sertifikātu par apgūtām zināšanām galda klāšanā un etiķetē.
      Paldies Markusa  mammai, ka atrada laiku pie mums paciemoties, lai dalītos pieredzē un padarītu mūsu ikdienu interesantāku un jaunām zināšanām bagātāku.

 

( lai skatītos fotogaleriju, nospied uz attēla vai šeit...) 

14.10.2019
“Ezīšu” grupas skolotāja Maija Kapele


 


 

 

 

Rudens aktualitātes “Mārītes 5” grupā

 

    

     
      Septembra sākumā Mārītes 5 grupiņā ciemojās Meža draugs un aizstāvis Cūkmens. Viņš ieradās pie mums personīgi, lai nodotu metodiskos materiālus un spēles. Esam kļuvuši par Cūkmena detektīviem. Mums tas ir pirmais gads, kurā mēs iepazīsimies ar mežu, dažādām pēdām mežā, draugiem un nedraugiem. Iesim mežā paši un izspēlēsim dažādas spēles.
     30. septembrī “Mārītes 6” grupiņa rīkoja Miķeļdienas gadatirgu. Mēs , “Mārītes 5” bijām aicināti kā tirgus apmeklētāji un pircēji ar īstu naudu. Bērniem ļoti patika, to varēja redzēt viņu sejās. Tirdziņā bija iespēja iegādāties dažādus saldumus, našķus.
     Paldies skolotājai Inetai Daškevičai un “Mārītes 6” bērniem par iespēju piedalīties tirdziņā.
      Savukārt, mēs, “Mārītes 5” bērni Miķeļdienu pavadījām ar āra aktivitātēm. Minējām mīklas, gājām rotaļās un stafetēs. Pēc garšas un taustes bija jānosaka dažādi dārzeņi. 

14.10.2019.              
Skaidrīte Linde,
“Mārītes 5” grupas skolotāja