top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

NOLIKUMI

     ♦ Durbes novada pašvaldības administrācijas nolikums (konsolidēts)
     ♦ Durbes novada Būvvaldes nolikums
     ♦ Iestādes "Durbes novada sports" nolikums
            Grozījumi Nr.1 iestādes "Durbes novada sports" nolikumā
     ♦ Nolikums "Par Dunalkas sporta centra telpu un inventāra izmantošanu"
     ♦ Noteikumi par Durbes novada ielu uzturēšanas klasēm ziemas un vasaras sezonai
     ♦ Noteikumi par Durbes novada autoceļu uzturēšanas klasēm ziemas un vasaras sezonai
     ♦ Durbes novada domes Apbalvojumu nolikums
     ♦ Konkursa "Sakoptākā sēta" nolikums
     ♦ Fotokonkursa "Durbes novads - iespēju zeme" nolikums
     ♦ Dzimtsarakstu nodaļas nolikums
     ♦  Noteikumi par Durbes novada dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību
     ♦ Nolikums "Par Skolas iela 3, Durbe mazās zāles izmantošanu"
     ♦ Noteikumi, kas nosaka Durbes novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitālsabiedrību, kurās pašvaldībai pieder kapitāla daļas (akcijas), valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtību 
     ♦ Noteikumi, kas nosaka Dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas un izmaksāšanas kārtību kapitālsabiedrībās, kurās Durbes novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas
     ♦ Durbes novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) ikgadējās novērtēšanas un prēmēšanas nolikums (konsolidēts)
     ♦ Noteikumi par pašpatēriņa zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Durbes novadā
     ♦ Pieteikuma veidlapa pašpatēriņa zvejai

Durbes novada domes izveidoto komisiju nolikumi

    ♦ Administratīvās komisijas nolikums
          - Grozījumi Nr.1 Administratīvās komisijas nolikumā
    ♦ Dzīvokļu komisijas nolikums
    ♦ Iepirkumu komisijas nolikums
          - Grozījumi Nr.1 Iepirkumu komisijas nolikumā
    ♦ Īpašumu atsavināšanas un pārvaldības komisijas nolikums
         - Grozījumi Īpašumu atsavināšanas un pārvaldības komisijas nolikumā
    ♦ Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas nolikums
    ♦ Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas nolikums

Durbes, Lieģu, un Dunalkas kultūras namu un kultūras un atpūtas centra Vecpilī nolikumi

    ♦ Durbes kultūras nama nolikums
    ♦ Nolikums "Par Durbes kultūras nama telpu izmantošanu"
      - Grozījumi Nr.1 nolikumā "Par Durbes kultūras nama telpu izmantošanu"
      - Grozījumi Nr.2 nolikumā "Par Durbes kultūras nama telpu izmantošanu"
    ♦ Lieģu kultūras nama nolikums
        - Grozījumi Nr.1 Lieģu kultūras nama nolikumā
    ♦ Nolikums "Par Lieģu kultūras nama telpu izmantošanu"
       - Grozījumi Nr.1  nolikumā "Par Lieģu kultūras nama telpu izmantošanu"
       - Grozījumi Nr.2 nolikumā "Par Lieģu kultūras nama telpu izmantošanu"
    ♦ Dunalkas kultūras nama nolikums
    ♦ Nolikums "Par Dunalkas kultūras nama telpu izmantošanu"
       - Grozījumi Nr.1 nolikumā "Par Dunalkas kultūras nama telpu izmantošanu"
       - Grozījumi Nr.2 nolikumā "Par Dunalkas kultūras nama telpu izmantošanu"
    ♦ Vecpils kultūras un atpūtas centra nolikums
    ♦ Nolikums “Par Vecpils kultūras un atpūtas centra telpu izmantošanu”
       - Grozījumi Nr.1 "Par Vecpils kultūras un atpūtas centra telpu izmantošanu"
       - Grozījumi Nr.2 "Par kultūras un atpūtas centra Vecpilī telpu izmantošanu"
    ♦ Durbes novada amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas nolikums (konsolidēts)
    ♦ Dunalkas / Vecpils kultūras un atpūtas centra nolikums

Durbes novada domes deputātu un domes izveidoto komisiju un darba grupu locekļu darba samaksas nolikums

    ♦ Durbes novada domes deputātu un domes izveidoto komisiju un darba grupu locekļu darba samaksas samaksas nolikums (KONSOLIDĒTS)
        - Grozījumi Nr.1
        - Grozījumi Nr.2
        - Grozījumi Nr.3
        - Grozījumi Nr.4
        - Grozījumi Nr.5
        - Grozījumi Nr.6
        - Grozījumi Nr.7

Izglītības iestāžu dokumenti

    ♦ Ata Kronvalda Durbes pamatskolas nolikums
       - Grozījumi Nr.1 Ata Kronvalda Durbes pamatskolas nolikumā
       - Grozījumi Nr.2 Ata Kronvalda Durbes pamatskolas nolikumā
       - Grozījumi Nr.3 Ata Kronvalda Durbes pamatskolas nolikumā
    ♦ Ata Kronvalda Durbes pamatskolas Attīstības plāns 2020.-2022.gadam
    ♦ Noteikumi par Ata Kronvalda Durbes pamatskolas telpu un inventāra izmantošanas kārtību un sniegto pakalpojumu maksas apmēru
      - Grozījumi Nr.1
      - Grozījumi Nr.2
    ♦ Pirmsskolas izglītības iestādes "Ābolītis" nolikums
    ♦ Bērnu dienas centra "Briedēns" nolikums
     - Grozījumi Nr.1
    ♦ Kārtība par Durbes novada izglītības iestāžu skolēnu izvirzīšanu ikgadējai svinīgai pieņemšanai novada domē
    ♦ Kārtība par līdzfinansējumu interešu izglītības individualizētās mūzikas nodarbībām
       - Grozījumi Nr.1 Kārtībā par līdzfinansējumu interešu izglītības individualizētās mūzikas
          nodarbībām
    ♦ Kārtība par Durbes novada skolēnu stipendijām mācību gada noslēgumā
    ♦ Interešu izglītības programmu izvērtēšanas kārtība
    ♦ Durbes novada pedagogu prēmēšanas un apbalvošanas nolikums
    ♦ Kārtība pedagogu slodžu un finansējuma sadalei Durbes novadā
    ♦ Pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanas kārtība
       - Grozījumi Nr. Pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanas kārtībā

Durbes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums

     ♦ Durbes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums
        - Grozījumi Nr.1

Durbes novada Sociālā dienesta nolikums

     ♦ Durbes novada Sociālā dienesta nolikums

Durbes novada Bāriņtiesas nolikums

     ♦ Durbes novada Bāriņtiesas nolikums
       - Grozījumi Nr.1

Durbes novada bibliotēku dokumenti

     ♦ Durbes pilsētas bibliotēkas nolikums
     ♦ Durbes pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumi
     ♦ Durbes pilsētas bibliotēkas stratēģija
     ♦ Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Durbes pilsētas bibliotēkā
     ♦ Lieģu bibliotēkas nolikums
     ♦ Lieģu bibliotēkas lietošanas noteikumi
     ♦ Lieģu bibliotēkas stratēģija
     ♦ Vecpils bibliotēkas nolikums
     ♦ Vecpils bibliotēkas lietošanas noteikumi
     ♦ Vecpils bibliotēkas stratēģija
     ♦ Dunalkas bibliotēkas nolikums
             - Grozījumi Nr.1 Dunalkas bibliotēkas nolikumā
             - Grozījumi Nr.2 Dunalkas bibliotēkas nolikumā
     ♦ Dunalkas bibliotēkas lietošanas noteikumi
     ♦  Dunalkas bibliotēkas stratēģija

Dāvinājumu (ziedojumu) saņemšanas, novērtēšanas un izlietošanas kārtība Durbes novada pašvaldībā   ►

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību