top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Krīzes skarto nomnieku saraksts, kuriem pašvaldība sniegusi atbalstu


       Krīzes skarto nomnieku saraksts, kuri saņēmuši 02.04.2020. Ministru kabineta noteikumos Nr.180 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību"  noteiktos atbalsta pasākumus:
     1) SIA "MEM@M", reģistrācijas Nr.42103100883.Informācija par nomas maksas atbrīvojumiem vai samazinājumiem sakarā ar Covid-19 izplatību


Nomnieki, kas saņēmuši 14.07.2020 Ministru kabineta noteikumos Nr.453 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību" noteiktos atbalsta pasākumus:
  1. L.Šķubure

PAZIŅOJUMS
 
 
Ar Durbes novada domes 2020.gada 13.novembra sēdes lēmumu Nr.405 (prot.Nr.15  4.§) “Par 2020.gada 03.novembra nekustamā īpašuma Rīgas iela 1-11, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, īpašuma tiesību otrās izsoles atcelšanu” atcelts Durbes novada domes Īpašumu atsavināšanas un pārvaldības komisijas 2020.gada 03.novembra lēmums, ar kuru apstiprināts nekustamā īpašuma Rīgas iela 1-11, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, īpašuma tiesību otrās izsoles protokols.

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību