top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Paziņojums par īpašuma tiesību pirmo izsoli uz Durbes novada domei piederošu nekustamo īpašumu Nākotnes iela 6, Durbe, Durbes novads

 
Durbes novada dome nodod pirmajai izsolei nekustamo īpašumu Nākotnes iela 6, Durbe, Durbes novads (kadastra Nr.6407 001 0078), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6407 001 0078 – 1379 m2 platībā, īpašnieku noskaidrojot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsole notiks 2019.gada 13.augustā plkst.1000 Durbes novada domes ēkā Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV -3447.
Izsoles sākumcena ir EUR 2 071,34.
Izsoles solis ir EUR 100.00.
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2019.gada 09.augusta plkst.1600 jāreģistrējas Durbes novada domes kancelejā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti.
Izsoles dalības maksa EUR 10,00 un izsoles nodrošinājums EUR 207,13 līdz 2019.gada 09.augusta plkst.1600 jāieskaita Durbes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000063895, AS Luminor Bank kontā Nr.LV14RIKO0002013068498, kods RIKOLV2X, ar atzīmi “Nākotnes iela 6, Durbe, izsole”. Izsoles dalības maksa un izsoles nodrošinājums ir uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā iepriekš norādītajā termiņā.Izsoles noteikumi   ►
 
IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) 

Kapu svētki 

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma, vakances Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvs ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 

 
    Informācija par e-veselību