top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Paziņojums par medību tiesību nomas izsoli Durbes novada domei piederošā nekustamā īpašumā Mežs”, Durbes pagasts, Durbes novads, kadastra Nr. 64270010108, un “Kalnalkšņi”, Durbes pagasts, Durbes novads, kadastra Nr.64270060126

 
Durbes novada dome nodod medību tiesību nomas izsolei Durbes novada domei piederošā nekustamā īpašumā “Mežs”, Durbes pagasts, Durbes novads, kadastra Nr.6427 001 0108, un “Kalnalkšņi”, Durbes pagasts, Durbes novads, kadastraNr.6427 006 0126, nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsole notiks 2018.gada 17.jūlijā plkst.11.00 Durbes novada domes ēkā Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV -3447.
Izsoles sākumcena ir EUR 1,00 (viens euro 00 centi) (bez PVN) apmērā gadā par 1 (vienu) ha.
Izsoles solis ir EUR 0.50 (piecdesmit euro centi) par 1 (vienu) ha gadā.
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2018.gada 16.jūlija plkst.16.00, jāreģistrējas Durbes novada domes kancelejā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti.
Izsoles dalības maksa EUR 10,00 (desmit euro 00 centi) līdz 2018.gada 16.jūlija plkst.16.00 jāiemaksā Durbes novada domes kasē vai jāpārskaita uz Durbes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000063895, AS Luminor Bank kontu Nr.LV14RIKO0002013068498, kods RIKOLV2X, ar atzīmi “Mežs”, “Kalnalkšņi”, Durbes pagasts, medību tiesību nomas izsole”. Izsoles dalības maksa ir uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir iemaksāta Durbes novada domes kasē vai ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā iepriekš norādītajā termiņā.


Izsoles noteikumi                 
Nomas līguma projekts        
IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi, vakances Durbes KS Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvs ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 

 
    Informācija par e-veselību