top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Paziņojums par medību tiesību nomas izsoli Durbes novada domei piederošā nekustamā īpašumā “Ilmāja”, Vecpils pagasts, Durbes novads, kadastra apzīmējums 6494 004 0084

 
    Durbes novada dome nodod medību tiesību nomas izsolei Durbes novada domei piederošā nekustamā īpašumā “Ilmāja”, Vecpils pagasts, Durbes novads, kadastra apzīmējums 6494 004 0084, nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
    Izsole notiks 2018.gada 23.janvārī plkst.10.00 Durbes novada domes ēkā Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV -3447.
    Izsoles sākumcena ir EUR 1,00 (viens euro 00 centi) (bez PVN) apmērā gadā par 1 (vienu) ha.
    Izsoles solis ir EUR 0.10 (desmit euro centi) par 1 (vienu) ha gadā.
    Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2018.gada 22.janvāra plkst.17.00, jāreģistrējas Durbes novada domes kancelejā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti.
    Izsoles dalības maksa EUR 10,00 (Desmit euro un 00 centi) līdz 2018.gada 22.janvāra plkst.17.00 jāiemaksā Durbes novada domes kasē vai jāpārskaita uz Durbes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000063895, AS DNB kontu Nr.LV14RIKO0002013068498, kods RIKOLV2X, ar atzīmi “Ilmāja, Vecpils pagastā, medību tiesību nomas izsole”. Izsoles dalības maksa ir uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir iemaksāta Durbes novada domes kasē vai ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā iepriekš norādītajā termiņā.
    Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā: www.durbe.lv, Durbes novada domes kancelejā.

Izsoles noteikumi   
Nomas līguma projekts   
Kristaps Kapelis atvaļinājumā
no 16.01 līdz 22.01

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Sludinājumi Vakances Durbes KS Iepirkumi Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 

 
    Informācija par e-veselību