top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Konsultanta kontakti

 

LAUKU  LAPA       


                                                         


                                                                                                                                                  

Piektdien 10. augustā

LR Zemkopības ministrs J.Dūklavs viesosies Saldus un Liepājas pusē (Durbes novadā)

 

 - pamattēma ir sausuma radītie zaudējumi un to novērtēšana
 
Aptuvenais dienas plānojums un apmeklētās saimniecības / uzņēmumi:

 

 

Noslēgumā apmeklēs LPKS "Durbes grauds".
 
Ja ir vēlēšanās, tad ir iespēja pievienoties apmeklējuma vietās Durbes novada saimniecībās.
 
Pieteikties un iegūt papildus informāciju par apmeklējuma norisi Liepājas pusē ir iespējams sazinoties ar  LLKC Liepājas nodaļas Durbes novada lauku attīstības konsultanti Aivu Kasparoviču (tālr. 26263682, e-pasts: aiva.kasparovica@llkc.lv) vai Liepājas biroja vadītāju Alekseju Kačanovu (tālr. 27843096, e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv).Profesionālas bezmaksas konsultācijas – iespēja lauksaimniekiem

Bezmaksas individuālas konsultācijas 1500 eiro apmērā ikvienam lauksaimniekam vai mežsaimniekam.
Iespēju individuāli saņemt profesionālu bezmaksas konsultāciju radījis Lauku attīstības plāna (LAP) 2014.-2020. apakšpasākums “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”. Tas paredzēts kā praktisks atbalsts lauksaimniekiem ar mērķi veicināt individuālu konsultāciju saņemšanu par saimniecības, uzņēmuma vai ieguldījuma ekonomisko un ekoloģisko rādītāju uzlabošanu, par nekaitīgumu klimatam un noturību pret klimata pārmaiņām, kā arī par savstarpējās atbilstības prasību ievērošanu.
Projekta ietvaros iespējams saņemt konsultācijas augkopībā, lopkopībā, mežsaimniecībā un ekonomikas nozarē.
Lai saņemtu konsultācijas lauksaimniecībā, jāsazinās ar tuvāko LLKC biroju, savukārt par mežsaimniecības jautājumiem – ar Meža konsultāciju pakalpojumu centru.
Eiropas apmaksātās konsultācijas būs pieejamas vēl līdz 2019. gada nogalei. Tādēļ aicinām lauksaimniekus un mežsaimniekus izmantot iespēju saņemt profesionālu bezmaksas konsultāciju savas saimniecības vai uzņēmuma ilgtspējīgas un ekonomiski izdevīgas saimniekošanas nodrošināšanai.

                           


Atgādinām, ka normatīvie dokumenti noteic: Latvijā līdz 2016. gada beigām vismaz vienu reizi bija jābūt pārbaudītām visām augu aizsardzības līdzekļu izsmidzināšanas iekārtām (atskaitot rokas lietošanas iekārtas un smidzinātājus, kas pārnēsājami uz muguras) un šo iekārtu pārbaude jānodrošina to īpašniekam vai valdītājam.

 

Vairāk informācijas – pielikumā.

 

Ar cieņu

Rūta Rudzīte

sabiedrisko attiecību speciāliste

Zemkopības ministrija

Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981

tālr.: 67027498

ruta.rudzite@zm.gov.lv

www.zm.gov.lv

https://twitter.com/Zemkopibas_min


                                                                                                                                                                                                                              

Kopš šā gada 10. maija spēkā ir grozījumi Ceļu satiksmes likumā. Bet grozījums punktā, kas noteic izmaiņas traktortehnikas vadītāja apliecību kategorijās, spēkā stāsies šāgada 1. septembrī, un patlaban Zemkopības ministrija izstrādā grozījuma piemērošanai nepieciešamos Ministru kabineta noteikumus.

 

Vairāk informācijas :

 - no septembra samazināsies traktortehnikas vadītāju kategoriju skaits

- traktortehnikas jaunās kategorijas

 


Lai sekmētu Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartes atpazīstamību sabiedrībā, kā arī radītu jaunu šīs kartes dizainu, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) aicina ikvienu piedalīties fotokonkursā “Makšķernieka diena”.

Konkurss ilgs no 29. jūnija līdz 31. jūlijam.

Agnese Neimane-Jordane, LLKC Zivsaimniecības nodaļas vadītāja: “Kopš sākām izplatīt makšķerēšanas kartes, interese par to iegādi pieaug. Kā bērnus, tā pieaugušos aizvien vairāk interesē savu brīvo laiku pavadīt pie ūdenstilpēm gan ķerot zivis, gan vienkārši iepazīstot dabu ap ūdeņiem. Šādos brīžos top arī ne mazums fotogrāfiju, starp kurām noteikti ir kāda tik lieliska, ka varētu tikt izmantota karšu jaunā dizaina radīšanai. Tādēļ arī izsludinām šo fotokonkursu.”

Zivju un ūdeņu mīļotājus konkursam aicina iesūtīt fotogrāfijas, kas atspoguļo makšķernieka ikdienu – makšķerēšanu, noķertās zivis un vēžus, zemūdens medību laikā piedzīvoto.

Darbi iesniedzami elektroniski: https://goo.gl/forms/4doUyZGv1M3JGeAL2 .

Plašāka informācija: Miķelis Peisnieks, LLKC Zivsaimniecības nodaļas projektu vadītājs - 29460886.

 


Kā rīkoties, ja sausuma dēļ cietušas kultūraugu platības
Izsludināta papildu dīķu platību pieteikšana EJZF akvakultūras pasākumā


→ Lasīt vairāk...

Sausuma radīto postījumu dēļ ES fondu finansējuma saņēmējiem un projektu realizētājiem nepiemēros soda sankcijas

(lasīt informāciju...)Par pļaujamajām platībām!


Ņemot vērā, ka laiks mūs šopavasar nav apveltījis ar lietu, kas rada zaudējumus gan lopkopjiem, gan augkopjiem ir radusies situācija daudziem lopkopjiem, ka pietrūkst pļaujamo platību, lai sagatavotu barību ziemai.
Ja kādam ir nepieciešamas pļaujamās platības vai kādam savukārt ir brīvas pļaujamās platības, lūdzu sniegt informāciju Liepājas nodaļas Lauku attīstības/zivsaimniecības attīstības konsultantam Durbē Aivai Kasparovičai pa tālr. 26263682 vai e-pastu aiva.kasparovica@llkclv

 


Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās apskates

 
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina!

 
Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
Par valsts tehniskās uzraudzības sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt tikai ar bezskaidras naudas maksājumu.
Tālrunis uzziņām: 29437351; 20000450, vai vtua.gov.lv
 
Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas
Durbes novadā
 

 
Durbes novads Durbe     06.08. 10:30 Skolas iela 3
Dunalka     08.08. 10:30 “Pagastmāja”
Vecpils 18.07. 10:30     “Pagastnams”

 


 

 

 

  Informatīvā tikšanās par apmācību „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”


 

  

Lauksaimniekiem iespēja bez maksas nodot otrreizējai pārstrādei nevajadzīgās agroplēves, polipropilēna maisus un plastmasas kanniņas

Informācija


 


 


Svarīga informācija biškopjiem

 

2016.gada 16.februārī tika apstiprināti grozījumi  2014. gada 15.jūlija MK noteikumos Nr.393 „Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un to novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaim

niecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”.
Šie grozījumi paredz izmaiņas informācijas sniegšanā Lauksaimniecības datu centram par medus bišu saimju skaitu ganāmpulku novietnē.
Turpmāk saskaņā ar grozījumiem, medus bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem Lauksaimniecības datu centram ir jāiesniedz informācija par bišu saimju skaitu uz attiecīgā 
gada 1.maiju un 1.novembri.

 

Svarīgi!


Tā kā medus bišu saimju īpašnieki vai turētāji ir jau iesnieguši informāciju par bišu saimju skaitu uz 1.janvāri (līdz šim informācija bija jāiesniedz par ganāmpulka stāvokli uz attiecīgā gada 1.janvāri un 1.jūliju), tad papildus būs jāiesniedz informācija par bišu saimju skaitu arī uz 1.maiju un uz 1.novembri.
 
Informācija par bišu saimju skaitu uz 1.jūliju nav jāiesniedz.
 
„Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija noteikumos Nr.393 „Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

 

< Publicēts 2016.03.02 11:27 >
 


 

Pieteikties platību maksājumiem šogad varēs tikai elektroniski. Lauksaimniekiem jābūt EPS lietotājiem 
 

      Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka, sākot ar šo gadu, pieteikties platību maksājumiem varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).
Lai varētu lietot minēto sistēmu un iesniegt tajā iesniegumu, lauksaimniekiem jānoslēdz līgums par LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu. LAD aicina visus lauksaimniekus, kuri jau nav kļuvuši par EPS lietotājiem līdz šim, noslēgt lietotāja līgumu tuvākajā laikā, lai pavasarī savlaicīgi varētu sākt lietot EPS un iesniegt iesniegumu maksājumu saņemšanai. Līguma forma ir pieejama gan elektroniski LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Kā kļūt par EPS lietotāju”, gan arī jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā. Aizpildītu līgumu var iesniegt gan personīgi LAD klientu centros, gan elektroniski, izmantojot elektronisko parakstu.
      Pavasarī pirms uzsāksies platību maksājumu iesniegšana EPS, LAD organizēs atbalsta pasākumus lauksaimniekiem par EPS lietošanu un pieteikšanos platību maksājumiem elektroniski. Atbalstu sniegs arī Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs.
      Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaimnieki var saņemt konsultācijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē, rakstot e-pastu: klienti@lad.gov.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni 67095000.


EPS līguma forma jāaizpilda divos eksemplāros. Abi eksemplāri jānosūta uz Lauku atbalsta dienests Dienvidkurzemes RLP, Viesnīcas iela 1, Saldus, LV-3801
Vienu parakstītu līguma eksemplāru ar lietotājvārdu un paroli atsūtīs atpakaļ pa pastu, un uz norādīto e-pastu.

LĪGUMS

< Publicēts 2016.01.27 10:17>

 

 

 

 


Informē Zemkopības Ministrija
Jaunumi par kūtsmēslu krātuvēm

 

2014.gadā 23.decembrī pieņemtajos Ministru kabineta noteikumos Nr.829 “Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” (turpmāk – MK noteikumi Nr.829) noteiktas jaunas prasības lauksaimniekiem (operatoriem), kuru saimniecībās ir lauksaimniecības dzīvnieki.

Vēršam uzmanību uz būtiskākām jaunajām prasībām:
 

Ja dzīvnieku novietnē tiek iegūti pakaišu kūtsmēsli:

1.      Šobrīd noteikumi nosaka prasības arī mazajām saimniecībām, kuru dzīvnieku novietnē atrodas mazāk par 10 dzīvnieku vienībām vai, ja tā atrodas īpaši jutīgajās teritorijās, – mazāk par piecām dzīvnieku vienībām. Šajās saimniecībās kūtsmēslu uzglabāšanai jāierīko laukums, pamatni veidojot, no ūdensnecaurlaidīga materiāla vai pamatnē ieklājot šķidrumu absorbējošu materiālu (salmus, kūdru, skaidas).
 Virca jāuzkrāj speciāli aprīkotā tvertnē.
 

2.    Ja dzīvnieku novietnē atrodas vairāk par 10 dzīvnieku vienībām vai, ja tā atrodas īpaši jutīgajās teritorijās, – vairāk par piecām dzīvnieku vienībām, kūtsmēslus uzglabā:

•         krātuvē, kas būvēta no betona, vai
•         betonētā laukumā, vai
•          speciāli ierīkotā laukumā ar šķidruma necaurlaidīgu pamatni.
Virca jāuzkrāj speciāli ierīkotā krātuvē (tvertnē).

 
3.      Nav nepieciešama krātuve pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanai dzīvnieku novietnē, kurā kūtsmēslus uzkrāj:
•       dziļajā kūtī, kā arī
•       saimniecībā, kurā gaļas liellopi, aitas un savvaļas sugas dzīvnieki, kas paredzēti produkcijas ieguvei, pastāvīgi tiek turēti āra apstākļos norobežotā vidē.
 
4.      Ārpus dzīvnieku novietnes pieļaujams uzglabāt uz lauka pakaišu kūtsmēslus:
•       kas uzkrāti dziļajā kūtī, nodrošinot sausnas saturu vismaz 45 procenti, bet ne ilgāk kā 24 mēnešus;
•       izņēmuma gadījumā saimniecībās, nodrošinot pakaišu kūtsmēsliem tādu sausnas saturu (virs 30 procentiem), lai tos varētu sakraut kaudzē un no tiem neplūstu virca, bet ne ilgāk kā piecus mēnešus – no 1. maija līdz 30. septembrim – vai tad, ja tiek veikta kūtsmēslu krātuves atjaunošana vai pārbūve.
Abos gadījumos pagaidu uzglabāšanas laukumu ierīko atbilstoši šo MK noteikumu Nr.829 4.6.apakšpunkta prasībām.
( Informācija par Nitrātu direktīvas prasību ieviešanu ir ievietota ZM mājas lapā sadaļā lauksaimniecība/vides aizsardzības prasības lauksaimnieciskai darbībai/aktualitātes.             
                                                                      

< Publicēts 2015.11.19 13:28>
 Par lapsu un jenotsuņu vakcināciju pret trakumsērgu


  

 

Pieaugot ĀCM izplatībai meža cūku populācijā un sakarā ar jaunu slimības gadījuma mājas cūkām,
PVD cūku turētājiem atgādina par biodrošības pasākumu ievērošanu


( informācija.... )

( PVD par biodrošību... )

( biodrošība pašpatēriņa cūku turētājiem... )

  


 

IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 

Kapu svētki

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi, vakances Durbes KS Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvs ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 

 
    Informācija par e-veselību