top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Konsultanta kontakti

 

LAUKU  LAPA       


 

 

Par Spānijas kailgliemeža izplatības ierobežošanu

 

      Dabas aizsardzības pārvalde pēdējo gadu laikā saņem regulārus dažādu Latvijas pašvaldību iedzīvotāju ziņojumus un sūdzības par dabiskos biotopus, kultūraugus un mājdzīvnieku veselību apdraudošo Spānijas kailgliemezi Arion vulgaris. Gliemeži nereti tiek konstatēti lielā skaitā un nodara ievērojamus postījumus  dārzu īpašniekiem. Līdz ar siltāka laika iestāšanos, iedzīvotāju sūdzības pēdējās šī gada nedēļās ir būtiski pieaugušas, nereti izsakot lūgumu pēc koordinētas cīņas ar šīs sugas īpatņiem.

       Spānijas kailgliemezis ir ierindots Eiropas simts visinvazīvāko dzīvnieku sarakstā.  (lasīt vairāk...)

  1. Spānijas kailgliemeža Arion vulgaris izplatība Latvijā (uz 05.06.2020.).
  2. Infografika Spānijas kailgliemeža Arion vulgaris raksturojums un ietekme.
  3. Infografika Spānijas kailgliemeža Arion vulgaris ierobežošanas un apkarošanas metodes.

No 1.maija lauksaimniekiem pieškirs dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīces nodokļa likmi 2020./2021. saimnieciskajam gadam

(lasīt...)

Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu

(lasīt...)Čiekurs

"Čiekurs" informatīvais izdevums meža īpašniekiem un citiem interesentiem, kas iznāk no 2002. gada, bet kopš 2006. gada to izdeva VMD struktūrvienība – Konsultāciju pakalpojumu centrs (KPC). No 2010.gada marta tā izdošanu turpina Meža konsultāciju pakalpojumu centrs.

(lasīt pavasara izdevumu...)
 


DABAS SKAITĪŠANA DURBES NOVADĀ                                                         

    Dabas aizsardzības pārvalde pateicas Durbes novada pašvaldības darbiniekiem par izrādīto atbalstu dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes līdzšinējā apzināšanā! Šī veiksmīgā sadarbība palīdz realizēt dabas skaitīšanas mērķi – apzināt Latvijas dabas bagātības.
   Ir uzsākta ceturtā, noslēdzošā biotopu kartēšanas sezona, kas norisināsies arī Jūsu novadā. Ir izsūtītas rakstiskas vēstules šī gada apsekojamo zemju īpašniekiem. Un lai sniegtu iedzīvotājiem pilnvērtīgāku informāciju par novadā notiekošajām aktivitātēm, aicinu pielikumos pievienoto informāciju izvietot pašvaldības informācijas kanālos. Atgādinu, ka šādu rīcību paredz ES nozīmes aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas un darbu organizācijas metodikas 6.3. punkts (22.07.2016. VARAM rīkojums Nr.188: https://www.daba.gov.lv/upload/File/DOC/BIOTOPI_met_160722.pdf).
 
Jautājumu gadījumā sazinieties ar dabas skaitīšanas komandu:
projekta vadītāja Irisa Mukāne – 26107005,
vadītājas asistente Ilze Reinika – 27858275.
 
    Novērtēsim, ja pildot savus tiešos amata pienākumus, palīdzēsiet arī Dabas aizsardzības pārvaldei sasniegt savu mērķi. Ceram uz savstarpēju sadarbību un sapratni! Plašāka informācija par dabas skaitīšanu pieejama www.skaitamdabu.gov.lv vai www.daba.gov.lv.

 

(sākas 4.dabas skaitīšanas sezona... lasīt)

(apsekojamās teritorijas Durbes novadā...skatīt)

 
 

 
Ilze Reinika
Dabas aizsardzības pārvalde
Dabas skaitīšanas vadītājas asistente 
Tālr.: 27858275
E-pasts: ilze.reinika@daba.gov.lv
www.skaitamdabu.gov.lv
www.daba.gov.lv


 


Var sākt aizpildīt platību maksājumu provizorisko iesniegumu

(lasīt šeit...)

 

Var iesniegt lauku bloku precizējumus

(lasīt šeit...)
 


AKTUĀLI LAUKSAIMNIECĪBAS DZĪVNIEKU TURĒTĀJIEM!!

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2019. gada 26. marta noteikumiem Nr. 134 “Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”, līdz 2020. gada 1. jūnijam Jums jāsniedz Lauksaimniecības datu centram (LDC) informācija par lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas un kūtsmēslu uzglabāšanas veidu novietnē pēc stāvokļa uz 2020. gada 1. janvāri.
Informācijas iesniegšana ir obligāta par šādām dzīvnieku sugām un minimālo skaitu:

Anketā norāda informāciju tikai par tām dzīvnieku sugām un kritērijiem, kas ir attiecināmi uz konkrēto novietni.
1. Visērtāk anketu aizpildīt tiešsaistē LDC mājas lapas www.ldc.gov.lv  autorizētajā sadaļā, izmantojot LDC autentifikāciju vai Vienoto pieteikšanos ar i-bankas autentifikāciju!
Novietnes infrastruktūra un kūtsmēslu krātuves - Apraksts anketas aizpildīšanai LDC autorizētajā sadaļā.
2. Veidlapa Nr. 6.1. https://www.ldc.gov.lv/lv/dokumentu_un_veidlapu_iesniegsanas_kartiba/veidlapu_paraugi/
Uzsākot anketas aizpildi, lūdzu, katras sadaļas saturu vispirms apskatiet kopumā un tikai tad aizpildiet kritērijus, kas attiecināmi uz novietni!
Informācijā par anketas iesniedzēju jānorāda vārds, uzvārds un aizpildes datums. Aizpildītā anketa obligāti jāparaksta.
Aizpildītu un parakstītu anketu var iesniegt:

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar LDC speciālistiem pa tālruni 67095069, 67095057, 67027240.
 


 

LAD kartē publicē informāciju par nekoptām LIZ platībām 


Lauku atbalsta dienests ir uzsācis ikgadējo lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) apsekošanu un sākotnējo rezultātu publicēšanu LAD kartē (https://karte.lad.gov.lv). Kartē tiek attēlotas tikai tās zemes vienības, kurās pēc LAD rīcībā esošās informācijas LIZ platība nav sakopta nepieciešamajā apmērā (jābūt apsaimniekotiem vismaz 70% no LIZ). Lasīt vairāk...


 

Lauksaimniekiem pieejama mobilā aplikācija 

 

Turpmāk svarīga informācija lauksaimniekam, mežsaimniekiem un zivsaimniekiem būs pieejama līdzi tālrunī, jo Lauku atbalsta dienests ir sagatavojis ērtu rīku – mobilo aplikāciju. Aplikāciju var izmantot visi tie dienesta klienti, kuri izmanto Elektronisko pieteikšanās sistēmu. Lasīt vairāk...


 

Lai rudens darbi nepaliktu pusratā 
 

No pavasara līdz rudenim zemnieki strādā bez apstājas. Gada otrajā pusē lauki jāapstrādā uz nākamo sezonu, jāpērk minerālmēsli, degviela, jālabo tehnika, jānodrošina krājumi ziemai un jāveic citi darbi. Lai to visu paveiktu, vajadzīgi diezgan lieli apgrozāmie līdzekļi.  Lasīt vairāk...   

 

Pieejams atbalsts mežsaimniecībā  Lauku atbalsts dienests izsludina pieteikšanos atbalsts saņemšanai mežsaimniecībā. Lasīt vairāk...  Latvijā notiek Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu apzināšana 


Latvijas daba ir mūsu nacionālā bagātība, tāpēc valstij un tās iedzīvotājiem kā gādīgiem saimniekiem ir jāzina, kāda, cik daudz, kādā kvalitātē un kurās vietās sastopama dabas daudzveidība, kādi ir nepieciešamie pasākumi, lai to saglabātu un nodrošinātu pastāvēšanu arī nākotnē. Lasīt vairāk... 

►Informācija par dabas skaitīšanu

 


Sezonas laukstrādnieku reģistrācijas periods 

 

No 1.aprīļa līdz 30.novembrim norit sezonas laukstrādnieku reģistrācija. Lasīt vairāk... 

 

Jauna iespēja lauksaimniecības dzīvnieku, sējumu un augu apdrošināšanai 


Zemkopības ministrija ir mainījusi nosacījumus Ministru kabineta noteikumos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai. Lasīt vairāk... 

 

Publiskota informācija par bioloģiski vērtīgajiem zālājiem, ko nedrīkst pārveidot
 


LAD publiskajā kartē (https://karte.lad.gov.lv/) ir atjaunota no Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) saņemtā informācija par bioloģiski vērtīgajiem zālājiem, kurus nedrīkst apart vai kā savādāk pārveidot. Lasīt vairāk... 

 

 

Tiek maksāts brīvprātīgais saistītais atbalsts par liellopiem 
 

   LAD ir uzsācis izmaksāt brīvprātīgo saistīto atbalstu par liellopiem. Likme ir 102,02 eiro.
  Atbalstu var saņemt kā gada maksājumu par noteiktu liellopu skaitu. Lai saņemtu maksājumu, liellopiem jābūt reģistrētiem un apzīmētiem, un par tiem jābūt sniegtai informācijai normatīvajos aktos par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu noteiktajā kārtībā. 

 


Uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumi nodokļa maksātājiem, kuri veic lauksaimniecisko darbību 


 Valsts ieņēmumu dienests ir sagatavojis aktuālu informāciju lauksaimniekiem par uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu nodokļa maksātājiem, kuri veic lauksaimniecisko darbību. Informācija gatavota, sniedzot atbildes uz konkrētiem lauksaimnieku jautājumiem. Lasīt vairāk... 

 


E-adrese - digitālā pastkastīte saziņai ar valsti portālā Latvija.lv
 

E-adrese ir rīks, kas ļaus droši sazināties iedzīvotājiem/uzņēmumiem ar valsts un pašvaldību iestādēm (x iestādi). Ja aktivizēsiet savu e-adresi, jūs turpmāk vienuviet saņemsiet visu valsts un pašvaldības iestāžu sūtītās ziņas un dokumentus. Nebūs vairs jāiet uz pastu pēc ierakstītas vēstules vai jāsatraucas par pazaudētiem sūtījumiem. Saņemot ziņas elektroniski, ar interneta starpniecību varēsiet sarakstei piekļūt no jebkuras vietas pasaulē.


Informācija par e-adresi un tās nepieciešamību


 

Atbalsta likmes un izmaksas termiņi
 

→Lasīt vairāk...

Durbes novada uzņēmēju kontaktu aktualizēšana 


Durbes novada pašvaldība sadarbībā ar mani ir uzsākusi Durbes novada mājaslapas Uzņēmējdarbības sadaļas uzlabošanu. Lai varētu aktualizēt/uzlabot Durbes novada mājaslapas Uzņēmējdarbības sadaļu un arī man kā l/s konsultantam būtu precīzi Durbes novada uzņēmēju kontakti lūgums sava uzņēmuma darbības virziena aprakstu/virzienu, aktuālo kontaktinformāciju, logo, fotoattēlus u.c. informāciju par savu uzņēmumu iesūtīt man uz e-pastu aiva.kasparovica@llkclv


Par dzīvnieku identifikācijas līdzekļiem

 

Ja arī turpmāk Durbes novada lauksaimnieki dzīvnieku identifikācijas līdzekļus (krotālijas) vēlas saņemt pie manis Liepājas nodaļas Lauku attīstības/zivsaimniecības attīstības konsultantes Durbē Aivas Kasparovičas lūgums informēt mani pa tālr. 26263682 par to, ka esat pasūtījuši dzīvnieku identifikācijas līdzekļus Lauksaimniecības datu centrā, lai varu mēneša 2. vai 4. otrdienā tās savākt no Lauksaimniecības datu centra darbinieka. 

 


Lauksaimniekiem iespēja bez maksas nodot otrreizējai pārstrādei nevajadzīgās agroplēves, polipropilēna maisus un plastmasas kanniņas

 Informācija

 

 

 

IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...)      KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma, vakances Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību