top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Durbes novada svētki 2017

 


Fotogalerija 
Durbes novada svētku atrakciju rezultāti skatīt
Dunalkas amatierteātra pirmizrāde "Debešķīgā tikšanās sievietībā"   17.jūnijā plkst. 20.00 Dunalkas kultūras namā notika Dunalkas amatierteātra pirmizrāde “Debešķīgā tikšanās sievietībā.” Pēc daudziem darba pilniem mēģinājumiem beidzot skatītājiem bija redzams darba auglis-fars sešās ainās pusotras stundas garumā- Režisors Juris Āboliņš. Izrādi apmeklēja ap simts skatītāju, kas liecina tikai par to, ka Dunalkā teātrim jābūt! Arī aktieriem bija liels prieks par padarīto darbu, jo mēģinājumos dažreiz likās, ka līdz pirmizrādei vēl tālu. Nu tas ir paveikts, paldies visiem aktieriem! Tagad tālākais darbs gatavoties amatierteātru festivālam Durbē un amatierteātru skatei nākošā sezonā. 

Dunalkas kultūras nama vadītāja Sanita Bušma


 

FotogalerijaPļaušanas svētki Dunalkā
 

   Sestdien, 17. Jūnijā Dunalkā notika “Pļaušanas sacensības” ar izkaptīm, raideriem, zāles pļāvēju, trimmeriem un šķērēm. Šogad vairākums izvēlējās piedalīties ar motorizētu tehniku un izpļaut izlozētos rakstus. Lai tos varētu labāk saskatīt, tika filmēts un fotografēts ar dronu (filmēšanu no augšas). Pasākumu ar skaistām dziesmām kuplināja Lieģu kultūras nama kapela “Luste.” Jautrā mūzikas pavadījumā daudzi devās pļavā, lai uzpītu sev skaistu vainadziņu un iegūtu kādu no godpilnajām vietām. Pēc sacensībām visi pasākuma apmeklētāji mielojās ar gardu pļaujas svētku zupu, kuru gatavoja Kristīne Nasaļska. Pēc kārtīgi padarīta darba zāles pļaušanā un garām pusdienām, sekoja apbalvošana. Ar sponsoru atbalstu tika sarūpētas jaukas balvas pirmo trīs vietu ieguvējiem katrā kategorijā. Liels paldies visiem sponsoriem un atbalstītājiem! SIA “Krastmaļi sēklas,” z/s “Krastmaļi,” SIA “Balticagrar,” z/s “Liepiņas,” “Durbes grauds,” SIA “Ābotīt’s,” SIA “EVI&JO,” SIA “Olimpija S,” z/s “Vilki,” z/s “Turaidas.” Liels paldies arī visiem, kas palīdzēja sagatavošanās darbos- L. Kalniņai, V. Kalniņam, A. Briedim, S. Kerimovam, O. Skrubim, V. Reinholdei, M. Tālutei, O. Goldbergam, D. Bušmam. Tiesnešiem- N. Lībim, Ģ. Ansonam, A. Ansonei un dalībnieku reģistratorei I. Dreimanei. Paldies skatītājiem par atsaucību un dalībniekiem par piedalīšanos. Drīzumā Durbes novada mājas lapā būs apskatāms pasākuma video.


Rezultāti:

IZKAPTS 
Dāmas līdz 25 gadi   1. vieta   Katrīna Anna Ozoliņa
Kungi līdz 25 gadi 1. vieta Jānis Lagzdiņš
Dāmas 25+ 1. vieta Selita Krimpa, 2. vieta Lelde Krimpa, 3. vieta Madara Lagzdiņa
Kungi 25+ 1. vieta Gints Ozoliņš, 2. vieta Arturs Krimpa, 3. vieta Arnis Krimpa.
 
TRIMERI-RAKSTU PĻAUŠANA
Dāmas 1. vieta Ailinda Geruļska, 2. vieta Vita Stepanoviča
Kungi 1. vieta Edvīns Stonis, 2. vieta Arnis Krimpa, 3. vieta Jānis Lagzdiņš
 
RAIDERI-RAKSTU PĻAUŠANA
Dāmas 1. vieta Melānija Tālute, 2. vieta Lana Stone, 3. vieta Lelde Krimpa
Kungi 1. vieta Valdis Rutkaste, 2. vieta Edvīns Stonis, 3. vieta Arturs Krimpa
 
ŠĶĒRES-RAKSTU PĻAUŠANA
1.      vieta Agrita Lubāne, 2. vieta Regnārs Brokāns, 3. vieta Kristīne Nasaļska
 
ZĀLES PĻĀVĒJI
Dāmas 1. vieta Gita Žīgure
Kungi 1. vieta Salvis Žīgurs, 2. vieta Arnis Krimpa, 3. vieta Arturs Krimpa
 
SKAISTĀKAIS VAINADZIŅŠ
1.      vieta Agnese Tālute, 2. vieta Lana Stone, 3. vieta Kristīne Kapiņa
 
IZKAPTS KOMANDĀM 2 DĀMAS + 2 KUNGI
1.      vieta komanda “Luste” Dz. Cāle, V. Cālis, K. Nasaļska, E. Stonis
2.      vieta komanda “Niknie griezēji” M. Lagzdiņa, K.A. Ozoliņa, G. Ozoliņš, V. Rutkaste
3.      vieta “Ķepaiņi” L. Krimpa, S. Krimpa, J. Lagzdiņš, A. Krimpa


Dunalkas kultūras nama vadītāja Sanita Bušma


Fotogalerija
 Durbes novada "Cālis 2017"

 

1.    MARTA PULKSTENE Smaidīgākais Cālis

2.    GABRIELA SIGNIJA GURSKA Tautiskākais, kā arī Durbes novada Cālis 2017

3.    RAIVIS KALNIŅŠ Skaļākais
4.    ADRIANA MIA SAULĪTE Liriskākais
 
5.    MARKUSS LAGZDIŅŠ Cālītis Humoriņš
 
6.    ESTERE PABĒRZE Košākais
 
7.    SAMANTA LAGZDIŅA Pavasarīgākais
 
8.    ELĪZA BRIKMANE Elegantākais
9.    DIDZIS EIDIŅŠ Nopietnākais
 
10.   ESTERE BUŠMA Pūkainākais
 
11.   
RAIVO BUŠMA Kautrīgākais


Fotogalerija“Lindalīte” izdejo iemīļotākās rotaļas un  dāvanā saņem EUR 500

 
   
     Gatavojoties tautisko tradīciju svētkiem "Satiec savu meistaru!", vairāk nekā tūkstotis lielu un mazu dejotāju visā Latvijā izdejojuši savas iemīļotākās rotaļas. Tās deju kolektīvi un folkloras kopas nofilmēja 104 krāšņos video un iesūtīja konkursam “100 Latvijas rotaļas un spēles", ko organizēja "Swedbank".
Izlozes kārtībā pieci deju kolektīvi  brauca 1.aprīlī uz svētkiem “Satiec savu meistaru". Saņēma 500 eiro dāvinājumu no "Swedbank" deju apavu vai cita inventāra papildināšanai. Uzvarētāju vidū – Durbes kultūras nama BDK “Lindalīte” dalībnieki (pirmsskolas deju grupiņa), vadītāja Gražina Afanasjeva.
Paldies visiem deju kolektīva dalībniekiem, viņu vecākiem, vecvecākiem, brāļiem un māsām, kuri atbalstīja vadītājas  ideju piedalīties konkursā. Tikai kopīgi darot mazas un lielas lietas, varam iegūt veiksmīgu rezultātu, par kuru priecīgi gan darītāji, gan atbalstītāji.
 
 Durbes kultūras nama direktore Daira Veilande

 


Skeču parāde "Pasmejies par sevi pats"
    18.martā Lieģu kultūras namā uz skeču parādi ,,Pasmejies par sevi pats” pulcējās amatierteātri no Kurzemes un Liepājas reģiona. Pasākumā valdīja jautrība, skanēja smiekli un tika uzņemta kārtējā vitamīnu deva no smiekliem, jo tika rādīti joki ,,Viss iz dzīves…”. Pasākumā piedalījās Grobiņas novada Robežnieku kultūras centra amatierteātris, Bārtas kultūras nama amatierteātris, Dunalkas kultūras nama amatierteātris, Babītes novada amatierteātris ,,Kalambūrs”, Rudbāržu kultūras nama amatierteātris ,,Spēlmaņi” un Lieģu kultūras nama amatierteātris. Prieks par satikšanos un nākošajā gadā pasākumam atkal jābūt! 

Fotogalerija (k/n)

Lieģu kultūras nama vadītāja Dzintra Cāle


"Viss daiļums nāk no sievietes"     4.martā Lieģu kultūras namā notika tradicionālais pasākums ,,Viss daiļums nāk no sievietes”. Pasākumu rīkojam katru gadu marta mēnesī , kad tiek īpaši slavināts daiļais dzimums un tiek izdejotas dažādu paaudžu dejas. Pasākumā piedalījās Durbes kultūras nama VPDK ,,Lindale”, Vecpils JDK ,,Lāņupīte”, JDK ,,Māra” no Līvbērzes, JDK ,,Odziņa” un ,,Odziņa studija”, VPDK ,,Kvēle” no Liepājas un Lieģu kultūras nama VPDK,,Re,kā!”

Fotogalerija (k/n)

Lieģu kultūras nama vadītāja Dzintra CāleSenioru kolektīvu saiets "Sniega pārslu virpulī"


 

       25.februārī Lieģu kultūras namā notika senioru kolektīvu saieta pasākums ,,Sniega pārslu virpulī”. Šāds pasākums tika rīkots pirmo reizi, jo Lieģu kultūras nama senioru kolektīvs ,,Trumpe” darbību uzsāka pirms viena gada februāra mēnesī. Pasākumā piedalījās: Senioru deju kolektīvs ,,Misiņš” no Aizputes, Senioru deju kolektīvs ,,Sidrabvilnis” no Liepājas, Senioru deju kolektīvs ,,Valceris” un ,,Romantika”no Tukuma, Durbes kultūras nama vokālais ansamblis ,,Mežābele” un Klaipēdas pilsētas senioru vokālais ansamblis ,,Klaipēda” un Lieģu kultūras nama lauku kapela ,,Luste”. Pasākumā valdīja prieks, skanēja skaistas dziesmas un tika izdejotas gan tautas dejas, gan eiropas dejas. Tradīcija ir aizsākusies un tiksimies arī citugad!Fotogalerija


Fotogalerija (k/n)

Lieģu kultūras nama vadītāja Dzintra Cāle


 Krustvārdu mīklu minētāju loks paplašinās


 
      
          Jau sen atklāts, ka smadzenes „jākustina”, lai tās neierūsētu. Šim nolūkam ļoti labi noder krustvārdu mīklas. Parasti mīklu risinātāji nolien kaut kur vieni paši, iedziļinās uzdevumā un tikai retu reizi lūdz palīdzību citiem mājiniekiem. Bet šoreiz  - tas notika 18. februārī Durbes kultūras namā – bija jāiztiek tikai ar savām zināšanām, jo notika konkurss.
            Sacensības notika divās grupās – amatieru un meistaru grupā. Katram bija jāatrisina četras dažādas mīklas: zviedru, latviešu, klasiskā un bilžu mīkla.  Tā jau tas notiek parasti, tikai šoreiz risinātāju pulks bija krietni vien plašāks. Mums, durbeniekiem,  pievienojās septiņi mīklu minētāji no Aizputes  un novada, kā arī pa vienam no Kuldīgas un Limbažu novada. Rezultāti bija ļoti dažādi, tomēr visi risinātāji saņēma vairāk nekā 50 % no iespējamiem punktiem. Uzvarētājs kā vienmēr var būt tika viens. Meistaru grupā labākais rezultāts aizputniecei Līgai Virbulei, 2.vietā Odeta Turka no Snēpeles, bet trešā  Valentīna Labkovska no Durbes ( prieks, ka atgriezusies dzimtajā vietā!). Amatieru grupā 1.vietā arī aizputnieks Gunārs Virbulis, otrajā vietā Ruta Jaunzeme, bet trešais arī aizputnieks Guntars Untenbergs. Mūsu pulciņa dalībniecēm šoreiz neizdevās ieņemt godalgotās vietas. Labākie rezultāti Annai Birzakai un Ērikai Bergai amatieru grupā un Inārai Ģēģerei un Rutai Blumbergai meistaru grupā.
            Tagad jāsāk  gatavojas nākošajām  sacensībām, ko solās rīkot Aizputes ciema bibliotēka. Paldies Durbes novada domei un Durbes kultūras namam par materiālo atbalstu konkursa sagatavošanā. Paldies čaklajām palīdzēm - Valdai,    Līgai, Gitai un Vitai-, kas rūpējās par mīklu labošanu un atspirdzinājumu sagādi starpbrīžos.
                 

            Krustvārdu mīklu risinātāju pulciņa vadītāja Gunta Inte
 

Fotogalerija
Durbes novada pirmsskolas vecuma bērnu Ziemassvētku eglītekopā ar pasaku burvi, pelīti Pīku un galma ākstu Punktiņu

fotogalerija
 

Aizvadīta novada Senioru diena

 8.decembrī Lieģu kultūras namā bija pulcējušies Durbes novada seniori, lai kopīgi pavadītu jauku pēcpusdienu un atzīmētu Senioru deju kolektīva gada jubileju.

 

Pasākuma fotogalerija
 
Ģimeņu vakars Dunalkā9. decembrī Dunalkas kultūras namā tika aizvadīts Ģimeņu vakars kopā ar brāļiem Puncuļiem. Paties prieks par tiem, kuri apmeklēja šo nebeidzami jautro pasākumu, jo prieks un līksmība bij pāri visam šajā vakarā! Paldies par aplausiem un ovācijām un "Rūgts!" saucieniem pāriem kāzu jubilejā! Vēlreiz vēlos sveikt Dunalkas pagastā dzīvojošos pārus ar skaistajās kāzu gadskārtās!

Laulību reģistrējuši šogad
Alise un Mārtiņš Eihvaldi
Līga un Romāns Jurkovski
 
Piektā kāzu gadadiena – Koka jeb ceriņu kāzas
Ingrīda un Aldis Meiri
Evija un Jānis Strautiņi
Laimdota un Valdis Kalniņi
Baiba un Arnis Krimpas
 
Desmitā kāzu gadadiena- Rožu kāzas
Dace un Juris Niedoliņi
 
Piecpadsmitā kāzu gadadiena- Stikla kāzas
Ilga un Juris Glūzdas
 
Trīsdesmit piektā kāzu gadadiena- Audekla jeb koraļļu kāzas
Genovaite un Guntars Siljāņi
Velga un Jānis Kraukļi
 
Četrdesmitā kāzu gadadiena- Rubīna kāzas
Biruta un Guntis Jurkovski
 
Četrdesmit piektā kāzu gadadiena- Safīra kāzas
Vija un Vladislavs Letinski
Ilga un Vilnis Miemi
 
Piecdesmitā kāzu gadadiena- Zelta kāzas
Dzintra un Osvalds Dreimaņi
 
Piecdesmit piektā kāzu gadadiena- Smaragda kāzas
Skaidrīte un Ansis Dēvici

Aicinu nākamgad arī sniegt informāciju par kāzu jubileju, ja nebūsiet saņēmuši ielūgumu! Paldies tiem kuri atsaucās. Koncerts "Ziemassvētku prieks"
 

Ziemassvētkus ieskandināja un svētku sajūtas uzbūra Durbes kultūras nama bērnu deju kolektīvs "Lindalīte", cirka studija, amatierteātris "Dīvatrons" un P.i.i. "Ābolītis" bērnu ansamblis.

 

Foto mirkļi no koncerta


 


11.novembra Lāčplēša dienas lāpu gājiens Durbē

fotogalerija


Amatierteātris "Dīvatrons" izrāda izrādi "Pļauka"


22.oktobrī Durbes kultūras nama amatierteātris "Dīvatrons" skatītājiem piedāvāja Eižena Labiša izrādi "Pļauka". 
Lomās:
Legrenāra kungs - Elmārs Matisons,
Legrenāra kundze - Dace Vaitilaviča,
Selīna, viņu meita - Solvita Strazdiņa,
Ernests Regala - Andrejs Vaitilavičs,
Dopenmelē kundze - Dzintra Role.

Režisore - Inese Ceriņa.
Scenogrāfe, kostīmu māksliniece - Zane Eltermane.

Foto mirkļi no pirmizrādes


 “Kāzu valsī” sumina laulātos pārus     24.septembrī Lieģu kultūras namā izskanēja  ,,Kāzu valsis” kopā ar grupu ,,Ginc un Es”.  Šogad pasākumā  tika pieteikti desmit  pāri, kuri tika sumināti dažādās kāzu jubilejās. Diviem cilvēkiem, kas izvēlējušies viens otru starp daudziem citiem un vēlas sagādāt viens otram prieku, jāapgūst prasme vienmēr būt labā garastāvoklī, būt laipnam, apdomīgam, piedodošam, pacietīgam, priecīgam, kā arī jāprot līdz pat mūža beigām cienīt otra labās īpašības un jāspēj paciest otra trūkumus.
     Pasākumā tika sumināts viens pāris, kurš 2016.gada 9.jūlijā viens otram teica ,,Jā !” vārdu- Ligita Kronberga un Vidmants Jašmans.
5 gadi- Koka kāzas jeb Ceriņu kāzas šogad atzīmēja divi pāri.
Andžela un Toms Šļioži.
Marianna un Romāns Buči.
15 gadi- Dzintara kāzas atzīmēja divi pāri.
Andra un Aksels Lazdas
Ginta un Dzintars Odiņi.
25 gadi- Sudrabkāzu  jubileju atzīmēja četri pari.
Inga un Normunds Krieviņi.   
Vida un Māris Dreimaņi.
Gunita un Ainārs Rudzīši.         
Benita un Viktors Kozlovski.
 
 Es piedzimu pasaulē, lai kopā ar tevi satiktu ik rītu.
 Es piedzimu pasaulē, lai tavas rokas sasildītu.
 Ne tikai dienu, ne tikai mūžu zem debesīm zilgām būt,
 Bet divus mūžus, trīs mūžus un daudz ilgāk kopā būt!
 
     Ar skaļiem aplausiem pasākumā tika sumināts zelta pāris- Dzintra un Osvalds Dreimaņi, kuri kopā gan priekos gan bēdās ir jau piecdesmit gadus. Ovācijas! Aplausi! Rūgts!

 

Lieģu kultūras nama vadītāja
Dzintra Cāle

 


 Baltu vienības diena Durbē


       Baltu vienības dienu atzīmē, pieminot 1236. gada 22.septembra vēsturiskos notikumus, baltu tautām – lietuviešiem un zemgaļiem Saules kaujā sakaujot Zobenbrāļu ordeni.
       Arī Durbē notika Baltu vienības dienas atzīmēšana ar lāpu gājienu pa Durbes ielām līdz pilskalnam. Pilskalnā tika veikts uguns rituāls kopā ar "Viedums" vadītāju Voldi Prancānu. Latvisas un visiem zināmas dziesmas tika dziedātas kopā ar Austras bērniem. Kopā ar biedrības "Lindales uguns" loku šāvējiem bija iespēja izmēģināt roku loku šaušanā lāpu gaismā.
foto no pasākuma

 
Ābolu svētki
 Durbes ģerbonī āboli septiņi -
Tieši, kā vajag, dienai ikvienai.
 
Pirmdiena, zināms, ir grūtākā diena,
Skābu ābolu ēdīsim vienu.
 
Otrdienai jāmeklē būs kaut kas saldāks,
Celsim to pašiem un ciemiņiem galdā.
 
Trešdienā darbu tik daudz, ka nav gala,
Jāuzēd laikam būs ābolu zaļu.
 
Ceturtdien - ak! - jau nedēļas vidus,
Apēst varbūt ābolus divus?
 
Piektdien mēs bez kādām bēdām
Ēdam ābolus bez sēklām.
 
Sestdienu pavadām ģimenes lokā,
Katram pa sārtam ābolam rokā.
 
Svētdien, kad visai nedēļai beigas,
Baudīsim ābolus gardos bez steigas.
                                              /Gunta Inte/

Mūsu novadā tiek audzētas daudzas un dažādas ābou šķirnes, katram noteikti ir sava iecienītākā šķirne, bet lai noskaidrotu kuras šķirnes āboli ir piemērotākie Durbes pilsētas ģērboņa ābolam notika vērienīga balsošana.
Par pirmdienas ābolu kļuva – Antonovka.
Par otrdienas ābolu – Kovaļenkovskoe.
Par trešdiena ābolu – Bogatir.
Par ceturdienas ābolu – Mālābols.
Par piektdienas ābolu – Trebū.
Par sestdienas ābolu – Auksis.
Par svētdienas ābolu – Eksotika.

fotogalerija


 


Sportiskā Tēvu diena Vecpilī
 


10.septembrī Vecpilī norisinājās pasākums - Tēvu diena. Dienas gaita - sportiskas un jautras aktivitātes. Ikvienam bija iespēja izmēģināt savus spēkus stipro skrējienā, vīri nesa kalnā sievas, tika spēlēts olu bols, stiprinieki vilka virvi, kā arī tika ķertas Vecpils centra dīķī augušās zivis. Pēc aktīvās dienas vakarā ikviens varēja izdejoties zaļumballē.

Aktivitāšu rezultāti

fotogalerija

 Durbes novada diena Liepājā


3.septembrī, Liepājā, Kungu ielas kvartālā tika prezentēts Durbes novads. Ikvienam interesentam bija iespēja iegādāties dažādus lauku labumus Durbes novada mājražotāju un amatnieku tirdziņā. Novada kultūras namu kolektīvi apmeklētājus priecēja ar krāšņu kultūras programmu, kā arī Anete Simanovska rādija tautas mūzikas instrumentu spēli. Spītējot lietainajam laikam notika arī radošā darbnīca bērniem, māla veidošanas darbnīca, pilsētas monētas kalšana. Apmeklētāji tika cienāti ar gardo "Ābolīt's" ābolu zapti un Zigrīdas Mantejas tēju.


fotogalerija

 Parka svētki Dunalkā 20.augustā

fotogalerija

 "Re, kā!" un "Luste" piedalījās folkloras festivālā Prāgā


 

                 

             Lieģu kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs ,,Re, kā!” un lauku kapela “Luste” piedalījas folkloras festivālā Prāgā – tā ir starptautiska tikšanās vieta cilvēkiem, kuriem interesē tautas tradīcijas, paradumi, kuriem patīk saglabāt tradicionālos tērpus, dejas, dziesmas un tautas mūziku. Visus šos cilvēkus vieno kopīga kaislība uz viņu nacionālo kultūru, ar kuru viņiem patīk dalīties un kuru viņi grib nodot tālāk nākamajām paaudzēm.
             Festivāls šogad notika desmito gadu un pasākumā piedalījās septiņdesmit trīs  kolektīvi no 25 valstīm (Andoras,  Austijas, Somijas, Francijas, Indonēzijas, Itālijas, Norvēģijas, Spānijas, Taivānas, Turcijas, Polijas, Slovākijas u.t.t) kopā pulcējot apmēram divus tūkstošus dalībnieku. Pirmo reizi  festivāla vēsturē varēja  redzēt kolektīvus no Andoras, Indonēzijas, Meksikas Taivānas un ASV.
 Pasākuma bukletā bija teikts: “Šogad mums ir unikāla iespēja uzņemt vairākus kolektīvus no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas – šīs trīs Baltijas valstis  piedzīvojušas daudzus okupācijas gadus, tomēr viņiem izdevies saglabāt savu kultūru.”
           Uz festivālu  no Igaunijas bija ieradušies divdesmit divi kolektīvi. Latviju festivālā pārstāvēja seši kolektīvi:  no Ādažiem, Katlakalna, Tukuma, Valkas un Durbes novada. Koncerti notika uz trijām skatuvēm Prāgas pilsētā un intresantākais bija tas, ka  pirms mūsu kolektīviem uzstājās deju kolektīvi  no Austrijas un Andoras, kuru dejas ļoti atšķiras no mūsu dejām. Gribās atzīmēt, ka skatītājiem ļoti patika deja ,,Vecais Taizels” un fināla deja ,,Ābrama polka”, kuru izpildīja abi kolektīvi kopā.

 

Liels paldies Durbes novada domei par finansiālu atbalstu! Paldies visiem dalībniekiem par draudzīgu atmosfēru un degsmi sniegtajos koncertos!

 


Foto no festivāla

  Lieģu kultūras nama vadītāja Dzintra Cāle
Durbes ezera teikas

fotogalerija"Zagļi" Līgo Durbē
 Līgo vakarā Durbes pilskalnā bija ieradušies Blaumaņa "Zagļi", kas ielīgoja Durbi.
Galvenajās lomās bija paši durbenieki:
Vita Stepanoviča, Arvīds Kalniņš, Anita Girviča, Dainis Girvičs, Jānis Ruško, Žanna Kļava, Lilita Lauraite.
Režisore: Inese Ceriņa.

Paldies aktieriem par radošo un aktīvo darbību!
Paldies skatītājiem par aplausiem!


Fotogalerija