top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
                                                                                                 

                                                                          Projekta ESI LĪDERIS! aktualitātes

            Ir sācies 2.semestris, un ir vairākas aktivitātes, kurās iesaistās mūsu skolas līderi. Pirmā semestra noslēgumā skolēni veidoja komandas, lai iesaistītos radošajā konkursā ES SAVAI SKOLAI. Šobrīd izveidotās komandas plāno  ar skolu saistītus pasākumus šī projekta ietvaros. Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu uzņēmību, neatlaidību un uzdrīkstēšanos, apgūstot prasmes plānot un domāt sadarboties, pārliecināt, argumentēt savu viedokli, izstrādāt ekonomiski pamatotus ilgtspējīgus cilvēkvidei un/vai dabas videi draudzīgus risinājumus un tos īstenot.
              Kā jau katru pavasari, arī šogad, 12. un 13.martā, notiks konkurss PROFESIONĀLIS. Ņemot vērā esošo situāciju, tas notiks attālināti un būs sadarbībā ar ĀDAŽU ČIPSIEM. Uzdevumi būs saistīti ar jaunu produktu attīstību un ieviešanu tirgū. Konkursa mērķis ir skolēniem parādīt profesiju specifiku, dot iespēju darboties praktiski, izmantojot zināšanas un prasmes.
                                                                                                  Lai mums izdodas!
                                                                                                                                           ESI LĪDERIS! skolotāja Kristīne Kapiņa

 

                                              

                                                                                      KARJERAS NEDĒĻA


                 Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls Latvijā, kas aktualizē savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves veidošanā. Karjeras nedēļu jau astoto gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). 2020. gadā Karjeras nedēļa notika no 26. līdz 30. oktobrim. Lielākā daļa pasākumu reģionos un skolās šogad notik aattālināti un tiešraidēs. Mūsu skolā klātienes aktivitātēs iesaistījās 1.-6. klases izglītojamie, savukārt 7.-9. klases skolēni uzdevumus pildīja attālināti, iesūtot izpildītos darbus skolotājai.
Katrai klašu grupai bija atšķirīgi uzdevumi:
  • 1.-3. klase zīmējumos cilvēku figūras ietērpa savu ģimenes locekļu profesiju apģērbos;
  • 4.-6. klase ļāvās sapņiem un veidoja kolāžas par savu sapņu profesiju;
  • 7.-9. klase pievērsās savai nākotnes profesijai, izpētot izglītības iespējas, savas prasmes, savas rakstura īpašības un iemeslus, kāpēc vēlas apgūt un strādāt izvēlētajā profesijā.
                     Karjeras veidošana ir nepārtraukts process, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju par sevi un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētu profesiju. Karjeras veidošana turpinās visas cilvēka dzīves garumā. Mainās pats indivīds, mainās pasaule ap indivīdu, rodas jaunas darba vietas un jaunas profesijas. Mainās arī prasības pret darbinieku.
Nekad nav par agru vai par vēlu veidot savu karjeru. Lai izdodas piepildīt sapņus!
                                                                                Ata Kronvalda Durbes pamatskolas pedagogs - karjeras konsultants Kristīne Kapiņa
                                                                                     (Fotogaleriju skatīt šeit...)

 
         LUMA projekta ESI LĪDERIS! radošajā konkursā Es pēc 5 gadiem
1. vietu ieguva mūsu skolas 8.klases skolniece
SAMANTA USOVA!
APSVEICAM UN NO SIRDS PRIECĀJAMIES PAR PANĀKUMIEM!
Ata Kronvalda  Durbes pamatskolas Esi Līderis! komanda 
               2020. gada Karjeras nedēļas sauklis ir
                  “Klau! Sadzirdi savas iespējas”.
 
                Patstāvīgi veicamie darbi mūsu skolā:

 
                   1.- 3.klasei – “PROFESIJAS ĢIMENĒ”
                                  (zīmējums)
                  4.- 6.klasei “MANA SAPŅU PROFESIJA”
                                                                                             (kolāžas veidošana)
                                                                                 7.-9.klasei “CEĻĀ UZ NĀKOTNES PROFESIJU”
                                                                                            (tiks nosūtīts e-klasē)
                                                             Vairāk informācija klasēm būs no pedagoga karjeras konsultanta Kristīnes Kapiņas

 
 


                                              PROJEKTS ESI LĪDERIS! ŠAJĀ MĀCĪBU GADĀ


            Jau 5.gadu mūsu skola ir iesaistījusies Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas Vislatvijas skolu projektā ESI LĪDERIS! , kas dod iespēju skolēniem iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā. Projekta ietvaros 6./7.-9. klašu skolēni apgūst interešu izglītības programmu “Starts”, par tās apgūšanu tiek piešķirta valsts atzīta profesionālās pilnveides apliecība.Programma “Starts” skolēniem tiek piedāvāta paralēli pamatskolā apgūstamajiem priekšmetiem skolā, kas virza jaunieti uz mērķu izvirzīšanu, savas individualitātes apzināšanu, personības veidošanu, izpratni par nākotnes iespējām mērķtiecīgi virzoties savas nākotnes profesijas izvēlē.Apgūstot programmu “Starts”, jaunietis 3 gadu laikā izveido savu personīgo portfolio, kas skolēniem un vecākiem pavērs iespēju ieskatīties skolēna nākotnes perspektīvās.Šogad mācības programmā ir uzsākuši pieci 7.klases skolēni. Apmācības turpina seši 8. klases skolēni un četri 9. klases skolēni. Paralēli iknedēļas mācībām skolēni piedalīsies arī dažādās aktivitātēs:

                                          “Mana veiksme? Entuziasms par to, ko es daru. Tas arī viss.”/Stīvs Džobss/
                                                     Lai radošs, aktīvs, izaicinošs un piedzīvojumiem bagāts Jaunais mācību gads!
                                                                                     ESI LĪDERIS! koordinatore/pedagoģe Ata Kronvalda Durbes pamatskolā Kristīne Kapiņa


ĒNU DIENA 2020

            12. februārī visā Latvijā norisinājās lielākās izglītības organizācijas Junior AchievementLatvia (JA Latvia) organizētais karjeras izglītības pasākums skolu jauniešiem Ēnu diena. Ēnu dienas mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Darba devējiem savukārt tā ir laba iespēja veidot sava uzņēmuma atpazīstamību un piesaistīt nākamos kolēģus.
            No AtaKronvalda Durbes pamatskolas ēnot devās 19 skolēni – 6 no 4.klases, 1 no 6.klases, 10 no 7.klases un 2 no 8.klases.Ēnotāju ceļi veda gan uz Durbes novadu, gan uz Liepāju un Grobiņu.
Vislielākā interese bija par zirgkopja/ zirgu trenera profesiju, jo uz z/s Atvases devās 4 skolēni. Lai strādātu par zirgu treneri, ir nepieciešams mācīties un, protams, ir jāpatīk zirgiem. Šie skolēni pēc ēnošanas ir sapratuši, ka savu nākotni vēlētos saistīt ar zirgiem.  Ēnotājiem interesēja arī lauksaimniecības nozare (3 skolēni), pārdevēja profesija (2), pirmskolas pedagoga profesija (2), friziera profesija (2). Tika ēnoti arī būvdarbu vadītāja palīgs, ekskavatora operators, vizuālā tēla stilists, izglītības metodiķe, flautas spēles skolotāja,  bibliotekārs, autovadītājs.
Izdomāt,  par ko kļūt nākotnē, ir sarežģīti, tāpēc ir apsveicama skolēnu interese iepazīt profesijas un apdomāt savu nākotnes izvēli. Viens ir mūsu priekšstats par kādu profesiju, bet pavisam kas cits ir redzēt, kāda ir darbdiena, kādi darbi veicami un kādām zināšanām un prasmēm jābūt, lai varētu šo darbu veikt. Kāds pārliecinās, ka tā ir īstā profesija, kāds secina, ka tas nav gluži tas, ko bija iedomājies.
Milzīgs PALDIES mūsu novada iedzīvotājiem, kuri atsaucās skolēnu vēlmēm un uzņēma pie sevis, lai iepazīstinātu ar savām profesijām! PALDIES arī pārējiem atsaucīgajiem cilvēkiem!
Uz tikšanos nākamgad!

AtaKronvalda Durbes pamatskolas
 pedagogs -  karjeras konsultants Kristīne Kapiņa

 


SPĒĻU PĒCPUSDIENA PROJEKTA ESI LĪDERIS DALĪBNIEKIEM

          Ata Kronvalda Durbes pamatskola jau vairākus gadus ir iesaistījusies projektā Esi Līderis, kur skolēniem ir iespēja sevi izzināt, veidot plašāku izpratni par karjeru un par savu nākotni. Šogad projektā darbojas septiņi 7.klases skolēni un četri 8.klases skolēni.
          Mācību gada laikā tiek organizēti dažādi konkursi, kuros dalībnieki var demonstrēt savu radošumu, zināšanas un vēlmi darboties papildus. Projekts skolēniem piedāvā spēlēt spēles REAL LIFE un SCHOOL LIFE. Tās ir motivējošas un izpratni veidojošas spēles par dzīves sakarībām, lai sagatavotu dzīvei, kā arī ļauj saprast, kāpēc jāapgūst konkrētie mācību priekšmeti un kur tie dzīvē noderēs.
          Š.g. 29.oktobrī mūsu skolēni spēlēja REAL LIFE. Viņi arī dalījās savās pārdomās par to.
“Man ļoti patika spēle "Real life". Tā parādīja, ka galvenais nav nauda. Palīdzēja sadarboties ar klasesbiedriem. Cik dzirdēju, viņiem arī patika, un četras stundas pagāja nemanot. Spēle bija oriģināla un nekur nedzirdēta, neredzēta, nespēlēta. Sev tādu gribētu, bet diemžēl tādas veikalos nav pieejamas. Arī sieviete Baiba bija jauka un smaidīga, tas arī palīdzēja iejusties. Tiešām esmu priecīga, ka viņa atbrauca un mēs varējām spēlēt šo spēli.”
“Man patika spēle "Real Life". Tā bija ļoti interesanta, tādu spēli nekad nebiju spēlējusi. Spēle palīdzēja vairāk izprast to, kas notiek īstajā dzīvē. To, ka, ejot strādāt nelegālās darbavietās vai ne pārāk pozitīvās profesijās, kur var nopelnīt daudz naudu, tu riskē. Tu vari riskēt, bet tu vari arī neriskēt, ejot strādā legālās darba vietās. Spēle parādīja, ka labāk ir doties uz mazāk atalgotām darbavietām, nekā nelegālām, pat ja tur var nopelnīt daudz naudas. Man tiešām ļoti patika. Es ceru, ka Baiba vēl kādreiz pie mums uz skolu atbrauks ar šo spēli!”
“Man patika pasākums, bet pagājušo gadu likās interesantāk. Spēle bija sarežģīta un galvu “mežģoša”. Redzēju, ka klasesbiedriem tā ļoti patika un viņi šo spēli izbaudīja. Sākumā spēli nesapratu, bet pēc klasesbiedru paskaidrojuma es sapratu spēles gaitu. Cerams nākošgad būs vēl tikpat interesantu spēļu kā šī.”
 
“Spēlējām spēli “Real life”. Bijām komandā 6 cilvēki. Spēle bija par īsto dzīvi. Bija jākrāj izglītības diplomi, jāstrādā un jādraudzējas. Sapratu, ka riskēt dažreiz ir ļoti slikti, bet tas var arī dot ko labu! Sapratu, ka dzīvē var būt nožēlas un pārsteigumi. Piemēram, kad iztērēju visus +, es saņēmu misiju SAKRĀT 11 +. Tad es nožēloju, ka tos iztērēju.”
“Man patika spēle. Tā ir nedaudz līdzīga MONOPOL spēlei, bet, manuprāt, daudz interesantāka. Tu pats spēlē vari izvēlēties, kur iet tālāk – mācīties vai strādāt. Tu varēji spēlēt godīgu vai negodīgu dzīvi. Es riskēju, bet man visu naudu nozaga. Es to nenožēloju, jo pēc tam mana dzīve bija daudz labāka. Manuprāt, labāk ir dzīvot godīgu dzīvi.”
“Man ļoti patika šī spēle. Tā nemaz nebija tik viegla, jo varēja daudz ko pazaudēt. Pašam bija jāizdomā, kur būtu izdevīgāk iet. Es sapratu, ka dzīve pat spēlē nav viegla.”
“Spēle man ļoti patika. Tā bija grūtāka par pagājušā gada. Beigās bija ļoti jautri un labi pavadīts laiks.”

Karjeras konsultante,
Projekta Esi Līderis skolotāja Kristīne Kapiņa


 Karjeras diena

     

 


 
 


   
  Ata Kronvalda Durbes pamatskolas 1. - 4. klases  skolēniem 29. oktobra pēcpusdiena nebija gluži parasta, jo pie viņiem viesojās klases un skolas biedru vecāki, lai pastāstītu par savām profesijām un vaļaspriekiem. Jaunie profesiju pētnieki devās uz klasēm, kur viņus sagaidīja kāds no vecākiem. Karjeras dienā piedalījās 5 vecāki.
      1. klases skolnieka Gata mamma Maija Pēka bērnus iepazīstināja ar savu vaļaspri
eku floristiku. Esot lielajā dzīvē, vaļaspriekam ir liela nozīme, jo tas palīdz atjaunot spēkus pēc darbdienas un dod gandarījumu. No 2. klases bija 2 vecāki. Ģirta Kristiana mamma Alise Ansone stāstīja par sporta pasākumu organizēšanu. Martas Esteres mamma Līga Hartmane veda bērnus tekstila dizaina pasaulē. 3. klases audzēkņa Didža tētis Artūrs Eidiņš demonstrēja tehniskas lietas – skrūves, uzgriežņus u.c. Savukārt 4. klases skolnieka Gustava mamma Anda Veita stāstīja par redzi un brillēm.

      Skolotāja S. Kalniņa apkopoja 1. klases skolēnu vērtējumu par šo dienu: “1.klases skolēniem darbošanās stacijās patika. Gan meitenes, gan zēnus aizrāva automehāniķa profesija, kurā skolēni darbojās ar atslēgām un uzgriežņiem. Ne mazāk interesanta bērniem likās arī sporta darba organizatora profesija un sporta pasākuma plānošana. Pozitīvas atsauksmes arī par mākslas jomas profesijām – floristu un mākslas dizaineru. Skolēni izteica vēlmi turpmāk iepazīt policista, ugunsdzēsēju, jūrnieku, zirgkopja, mākslinieku profesijas. Paldies Gata mammai par atsaucību!”
      2., 3., 4. klases skolēnu vērtējums bija atšķirīgs – kādam vairāk patika tehniskā stacija, kurā uz acumēru bija jānosaka izmēri, kādam patika vairāk gatavot grāmatzīmes pie tekstila dizainera, kādam optometrija likās ļoti aizraujoša, kādam īpaši patika rožu gatavošana no rudens lapām. Vēl kādam patika sporta pasākumu organizēšana. Vislielākais Karjeras dienas ieguvums bija tāds, ka bērniem radās lielāks priekšstats par katru no profesijām un ka varēja līdzdarboties. Žēl, ka visi nevarēja iemēģināt roku visās vietās, jo bija laika ierobežojums.
      Vēlreiz milzīgu PALDIES vēlos teikt vecākiem par atsaucību un pacietību! Tas bija izaicinājums darboties ar bērniem. Arī paši vecāki atzina, ka tas ir bijis gan interesanti, gan arī nedaudz grūti. Prieks pašiem, ka varējuši dalīties pieredzē un varbūt kādu iedvesmot. Bērni, viņuprāt, bijuši pacietīgi un uzmanīgi. Šis esot bijis lielisks veids, kā paplašināt skolēnu redzesloku plašajā profesiju pasaulē.
      Īpašs PALDIES 1.-4. klašu audzinātājām S. Kalniņai, I. Vondai, I. Jonasei-Ķeķei, L. Holštromai par vecāku uzrunāšanu, bērnu pieskatīšanu un pārdomu apkopošanu! Tā kā šāda veida pasākums bija pirmo reizi, tad apzinājām savas stiprās un vājās puses.
Lai mums izdodas arī turpmāk!

Ata Kronvalda Durbes pamatskolas karjeras konsultante Kristīne Kapiņa
 


NBS bigbenda / Jūras spēku orķestra koncerts


      


16. oktobrī Durbes kultūras namā viesojās NBS bigbenda / Jūras spēku orķestris. Caur sarunām un muzicēšanu pasākuma vadītāja aicināja skolēnus aizdomāties par profesiju nozīmību un nepieciešamību nākotnē. Kopīgi tika atkārtoti nozīmīgākie fakti par NBS. Jāatzīmē, ka viesi bija īpaši padomājuši par skaņdarbiem, jo bija iespēja dzirdēt gan šodien populārās dziesmas, gan klasisko mūziku, gan mūžam dzīvos skaņdarbus. Koncerta laikā jaunieši iepazinās ar karavīra un mūziķa profesijām, iesaistījās muzicēšanā, radot savu apvienību, piedalījās konkursos, pielaikoja formas tērpus un iepazina dažādus mūzikas instrumentus. Ar interesi klausījās visi – gan 1. klases skolēni, gan 9. klases audzēkņi.

     Paldies Jūras spēka orķestrim un vadītājam Uldim Loceniekam par iespēju noklausīties muzikālo priekšnesumu un atraktīvo mūziķa un karavīra profesiju iepazīšanu. Paldies par lielisko pasākuma vadīšanu!

Ata Kronvalda Durbes pamatskolas karjeras konsultante Kristīne Kapiņa