top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kanceleja

KANCELEJA
Pakalpojuma nosaukums Veidlapas Apraksts
Atļauju izsniegšana tirdzniecībai publiskās vietās

iesniegums

www.latvija.lv
Atļauju izsniegšana publisko pasākumu organizēšanai iesniegums www.latvija.lv
Ārpus meža zemes augošu koku ciršanas atļaujas izsniegšana    
Dokumentu noformēšana nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanai    
Dokumentu noformēšana Politiski represētas personas statusa piešķiršanai    
Reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošana pašvaldības stendos    
Izrakstu, norakstu un kopiju izsniegšana no arhīva fondos esošajiem dokumentiem    
Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora iekšējo normatīvo aktu un rīkojumu norakstu, izrakstu, kopiju izsniegšana    
Domes sēžu protokolu izrakstu izsniegšana    
Sarakstes dokumentu kopiju izsniegšana no lietvedībā esošajiem dokumentiem    
Dokumentu pieņemšana jautājuma izlemšanai par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām    
Personas dzīvesvietas deklarēšana   www.latvija.lv
Deklarētas dzīves vietas ziņu anulēšana, pamatojoties uz pašvaldības domes lēmumu   www.latvija.lv
Deklarētas dzīves vietas ziņu anulēšana, pamatojoties uz tiesas spriedumu   www.latvija.lv
Izziņa par personas dzīves vietu   www.latvija.lv 
Izziņa par īpašumā deklarētajām personām - uz iesnieguma pamata    
Informācijas par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli sniegšana nodokļu maksātājam    
Izziņa vai informatīva vēstule par nekustamā īpašuma nodokli    
Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma nosūtīšana    

IZMAIŅAS DARBA LAIKOS
No 27.01 (uz laiku) Durbes bibliotēka nestrādās sestdienās.

 

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Sludinājumi Vakances Durbes KS Iepirkumi Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 

 
    Informācija par e-veselību