top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

2019. gads   

 

 Sākot ar 01.01.2019., visa ar iepirkumiem saistītā dokumentācija tiks publicēta
Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv


 

 

IEPIRKUMI   9. PANTA KĀRTĪBĀ                                
 Kuru paredzamā līgumcena:

·       publisku piegādes vai pakalpojumu līgumiem ir vienāda ar 10000 EUR vai lielāka, bet mazāka par 42 000 EUR;
·       publisku būvdarbu līgumiem ir vienāda ar 20000 EUR vai lielāka, bet mazāka par 170 000 EUR.Informācija par iepirkumu Informācija par rezultātiem
Iepirkuma identifikācijas Nr. Publicēšanas datums IUB mājas lapā www.iub.gov.lv Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Kontakt-informācija Iepirkumu dokumentācija elektroniskā versija Informācija par līguma izpildītāju Līgumcena bez PVN
EUR
Līguma noslēgšanas datums
DND 2019/16 27.09.2019. “Līvānu māju ceļa, grants seguma, posma atjaunošana” 08.10.2019.
plkst.10.00.
dome@durbe.lv ► Nolikums

► Finanšu piedāvājums

► Graf.materiāls (pielik.nr.4)

► Pielikumi


Lēmums
   

SIA "CTB"

Līgums
 
22712,46 09.10.2019.
DND 2019/15 20.08.2019. Kokskaidu granulu piegāde Durbes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 03.09.2019.
plkst.10:00
dome@durbe.lv ► Nolikums
► Pielikumi
► Līguma projekts
Lēmums

SIA 
"AKVARIUS"

Līgums
15030,00 06.09.2019.
DND 2019/14 14.08.2019. Kokskaidu granulu piegāde Durbes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 27.08.2019.
plkst.10:15.
dome@durbe.lv ► Nolikums
► Pielikumi
 Līguma projekts
Iepirkums pārtraukts!

Lēmums
   
DND 2019/13 14.08.2019. Motorlaivas iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu un kontroles nodrošināšanai 27.08.2019.
plkst.10.00.
dome@durbe.lv ► Nolikums
► Pielikumi
Lēmums    
DND 2019/12 03.07.2019. “Mobilās transformējamās skatuves iegāde” 19.07.2019.
plkst.09.00.
dome@durbe.lv Nolikums

Pielikumi
Lēmums    
DND 2019/11 03.07.2019. “Teritorijas labiekārtošana rekreācijas vajadzībām, 2.kārta” 17.07.2019.
plkst.10:15
dome@durbe.lv Nolikums

Līguma projekts

Fin.piedāvājums

Pielikumi

Rasējums nr.1

Rasējums nr.2
Lēmums    
DND 2019/10 03.07.2019. “Durbes stadiona daļas atjaunošana” 17.07.2019.
plkst.10.00.
dome@durbe.lv Nolikums

Līguma projekts

Fin.piedāvājums

Pielikumi

Rasējums nr.1

Rasējums nr.2


 Jautājumi un atbildes
LēmumsL
īgums
   
DND
2019/9
05.06.2019. “Āra videokameru, sistēmu, programmatūras un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana” 18.06.2019.
plkst.10.00.
dome@durbe.lv Jautājumi un atbildes

 Nolikums

 Pielikumi
Lēmums

SIA "Videoprojekts Baltija"

Līgums
16495,00 02.07.2019.
DND
2019/8
  “Āra videokameru, sistēmu, programmatūras un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana”
 
04.06.2019.
plkst. 10.00
dome@durbe.lv ► Nolikums

► Pielikumi
Iepirkums pārtraukts

Lēmums
   
DND
2019/7
  “Durbes viduslaiku pils mūru konservācijas būvprojekta izstrāde un pirms projekta izpētes darbi” 24.05.2019.
plkst. 10.00
dome@durbe.lv ► Nolikums
► Finanšu piedāvājums
► Līguma projekts
► Projektēšanas uzdevums
► Pielikumi
SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa"
 
                  15711,00      13.06.2019.
DND
2019/6
  “Grants autoceļu un ielu remonts Durbes novadā” 14.05.2019.
plkst. 10.00
 dome@durbe.lv Nolikums
Finanšu piedāvājums
Pielikumi
z.s."Uzvaras"

Lēmums


Līgums 1.daļai

Līgums 2.daļai

1.daļai
22 000,00

2.daļai
5860,00
20.05.2019.
DND
2019/5
  “Grants autoceļu un ielu remonts Durbes novadā” 24.04.2019.
plkst. 10.00
dome@durbe.lv ► Nolikums
Fin.piedāvājums
► Pielikumi
Iepirkums pārtraukts
Lēmums
DND
2019/4
  “Izglītības iestāžu pieejamības prasību un izglītojamo drošas vides nodrošināšana” 15.04.2019.
plkst. 10.00
dome@durbe.lv Nolikums

Līguma projekts

Fin.piedāvājums 1.daļa

Fin.piedāvājums 2.daļa

Pielikumi

Pielikums Nr.7.1

Pielikums Nr.7.2

Pielikums Nr.8

Pielikums Nr.9
SIA "CTB"

Lēmums


Līgums 1.daļai

Līgums 2.daļai
 
1.daļai
64 514,57

2.daļai 
34 311,51
25.04.2019.
DND
2019/3
  “Izglītības iestāžu pieejamības prasību un izglītojamo drošas vides nodrošināšana” 11.04.2019.
plkst. 10.00
dome@durbe.lv Nolikums

Līguma projekts

Fin.piedāvājums 1.daļa

Fin.piedāvājums 2.daļa

Pielikumi

Pielikums Nr.7.1

Pielikums Nr.7.2

Pielikums Nr.8

Pielikums Nr.9
Iepirkums pārtraukts
Lēmums

 

ATKLĀTI KONKURSI

Kuru paredzamā līgumcena:
·  publisku piegādes vai pakalpojumu līgumiem ir vienāda ar 42 000 EUR  vai lielāka;
·   publisku būvdarbu līgumiem ir vienāda ar 170 000  EUR vai lielāka.
 

Informācija par iepirkumu Informācija par rezultātiem
Iepirkuma identifikācijas Nr. Publicēšanas datums IUB mājas lapā
www.iub.gov.lv
Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Kontakt-informācija Iepirkumu dokumentācija elektroniskā versija Informācija par līguma izpildītāju Līgumcena bez PVN
EUR
DND
2019/2
  Grants autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība    
 

 

Lēmums

SIA "A-Land"

Līgums 1.daļai

Līgums 2.daļai

Līgums 3.daļai

Līgums 4.daļai

Līgums 5.daļai

1.daļai
179186,44

2.daļai
138206,44

3.daļai
99142,37

4.daļai
43572,15

5.daļai
82208,83
    Apspriede, ar piegādātājiem,
pirms iepirkumu “Autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde,
autoruzraudzība un būvniecība” izsludināšanas
Apspriede notiks
26.02.2019.
plkst.10:00
Signe Rozenšteina signe.rozensteina@durbe.lv
63483773, 22033850

Uzaicinājums