top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

2018. gads   

 

 

IEPIRKUMI   9. PANTA KĀRTĪBĀ                                
 Kuru paredzamā līgumcena:

·       publisku piegādes vai pakalpojumu līgumiem ir vienāda ar 10000 EUR vai lielāka, bet mazāka par 42 000 EUR;
·       publisku būvdarbu līgumiem ir vienāda ar 20000 EUR vai lielāka, bet mazāka par 170 000 EUR.

Informācija par iepirkumu Informācija par rezultātiem
Iepirkuma identifikācijas Nr. Publicēšanas datums IUB mājas lapā www.iub.gov.lv Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Kontakt-informācija Iepirkumu dokumentācija elektroniskā versija Informācija par līguma izpildītāju Līgumcena bez PVN
EUR
Līguma noslēgšanas datums
DND 2018/5   “Ata Kronvalda Durbes pamatskolas teritorijas labiekārtošana, 2.kārta” 31.05.2018. plkst.09.00 dome@durbe.lv
pasta adrese - Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV-3447
Nolikums

Līguma projekts


Finanšu piedāvājums

Pielikumi

Būvprojekts
     
DND
2018/4
  “Ata Kronvalda Durbes pamatskolas teritorijas labiekārtošana”
 
16.05.2018.
plkst. 09.00

 
dome@durbe.lv
pasta adrese - Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV-3447

 
Nolikums

Līguma projekts

Finanšu piedāvājums

Pielikumi

Būvprojekts
Iepirkums pārtraukts    
DND
2018/2
16.03.2018. “Malkas iegāde Durbes novada pašvaldības iestāžu un SIA “Durbes KS” vajadzībām” 27.04.2018.
Plkst.09:00
1.iepirkuma daļai Vilnis Kārkliņš
29187957,
vilnis @durbe.lv
2.iepirkuma daļai Arnis Zvirbulis,
26625846

durbes-ks@durbe.lv
 
Nolikums

Līguma projekts 1.daļai

Līguma projekts 2.daļai

Pielikum
i
Lēmums    
                 


ATKLĀTI KONKURSI

Kuru paredzamā līgumcena:
·  publisku piegādes vai pakalpojumu līgumiem ir vienāda ar 42 000 EUR  vai lielāka;
·   publisku būvdarbu līgumiem ir vienāda ar 170 000  EUR vai lielāka.
 

Informācija par iepirkumu Informācija par rezultātiem
Iepirkuma identifikācijas Nr. Publicēšanas datums IUB mājas lapā
www.iub.gov.lv
Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Kontakt-informācija Iepirkumu dokumentācija elektroniskā versija Informācija par līguma izpildītāju Līgumcena bez PVN
EUR
Lēmuma pieņemšanas datums
DND
2018/3
  “Durbes novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana vasaras sezonā” 07.05.2018.
Plkst.09:00
 dome@durbe.lv
pasta adrese –Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV-3447
Nolikums

Finanšu piedāvājums

Pielikumi
Lēmums    
DND
2018/1
  “Ganību ielas posma pārbūve, Durbē” 26.02.2018.
Plkst.09:00
 dome@durbe.lv
 
Nolikums

Nolikums(grozīts)

Grozījumi

Finanšu piedāvājums


Finanšu piedāvājums (labots)

Līguma projekts

Būvprojekts


Trases plāns

Pielikumi


Pielikumi (laboti)

Jautājumi un atbildes

Jautājumi un atbildes_2
Lēmums