top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

2017. gads               

 

IEPIRKUMI   9. PANTA KĀRTĪBĀ                                
 Kuru paredzamā līgumcena:

·       publisku piegādes vai pakalpojumu līgumiem ir vienāda ar 10000 EUR vai lielāka, bet mazāka par 42 000 EUR;
·       publisku būvdarbu līgumiem ir vienāda ar 20000 EUR vai lielāka, bet mazāka par 170 000 EUR.

Informācija par iepirkumu Informācija par rezultātiem
Iepirkuma identifikācijas Nr. Publicēšanas datums IUB mājas lapā www.iub.gov.lv Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Kontakt-informācija Iepirkumu dokumentācija elektroniskā versija Informācija par līguma izpildītāju Līgumcena bez PVN
EUR
Līguma noslēgšanas datums
DND
2017/21
13.07.2017. “Malkas iegāde Durbes novada pašvaldības iestāžu un SIA “Durbes KS” vajadzībām” 24.07.2017.
Plkst.09:00
Vilnis Kārkliņš
29187957,
vilnis @durbe.lv
Arnis Zvirbulis,
26625846
durbes-ks@durbe.lv
Nolikums

Līguma projekts 1.daļai

Līguma projekts 2.daļai

Pielikum
i
   
DND
2017/20
22.05.2017. “Ata Kronvalda Durbes vidusskolas telpu remontdarbi” 05.06.2017.
Plkst.09:00
Anna Kuduma
63483773
 
anna.kuduma@durbe.lv
Nolikums

Finanšu piedāvājums

Līguma projekts

Pielikumi
Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu  
DND
2017/19
11.05.2017. Durbes dīķa pieguļošās teritorijas revitalizācija 24.05.2017.
Plkst.10:00
Anna Kuduma
63483773,
anna.kuduma@durbe.lv
►Nolikums

►Finanšu piedāvājums

►Līguma projekts

►Pielikumi

►Būvprojekta teksta daļa

►Būvprojekta grafiskā daļa
SIA "Bauskas meliorācija"

Noslēgtais līgums
Lēmums


27167,28
 
DND
2017/18
12.04.2017. “Raiņa ielas bruģētā posma pārbūve Durbē” 26.04.2017.
Plkst.09:00
 Vilnis Kārkliņš
63484986
29187957
vilnis@durbe.lv
Nolikums

Finanšu piedāvājums

Līguma projekts

Raiņa iela-rasējumi

Raiņa iela DOP-1

Raiņa ielas bruģētā posma pārbūve

Pielikums
SIA "AB Būvniecība"

Noslēgtais līgums
Lēmums

 
 
DND 2017/17 11.04.2017. Teritorijas labiekārtošana rekreācijas vajadzībām 25.04.2017.
plkst.09:30
Signe Rozenšteina signe.rozensteina@durbe.lv
63483773, 22033850
Nolikums

Finanšu pielikums

Pielikums
  Lēmums  
DND 2017/16 11.04.2017. Lieģu kultūras nama skatuves apgaismojuma atjaunošana 25.04.2017.
plkst.09:15
Signe Rozenšteina signe.rozensteina@durbe.lv
63483773, 22033850
Nolikums

Finanšu piedāvājums

Pielikumi
Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu  
DND 2017/15 11.04.2017. Multifunkcionālā sporta laukuma izbūve Dunalkā 25.04.2017.
plkst.09:00
Signe Rozenšteina signe.rozensteina@durbe.lv
63483773, 22033850
Nolikums

Finanšu piedāvājums

Tehniskais projekts_2 

Pielikumi
  Lēmums  
DND 2017/14 10.04.2017. Asfaltēto ceļu un ielu remonts Durbes novadā 24.04.2017.
plkst.09:40
Signe Rozenšteina signe.rozensteina@durbe.lv
63483773, 22033850
Nolikums

Finanšu piedāvājums

Pielikumi
SIA "Ceļu tiltu būvnieks"

Noslēgtais līgums
Lēmums

38090,89
08.05.2017.
DND
2017/13
07.04.2017. “Durbes dīķa, pieguļošās teritorijas revitalizācija” 24.04.2017.
Plkst.9:20
Signe Rozenšteina
63483773, 22033850, signe.rozensteina@durbe.lv
Anna Kuduma
63483773,
anna.kuduma @durbe.lv
Nolikums

Finanšu piedāvājums


Līguma projekts

Būvprojekta teksta daļa

Būvprojekta grafiskā daļa

Pielikumi
Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu
DND
2017/12
07.04.2017. “Vecpils saieta nama fasādes daļas atjaunošana” 24.04.2017.
Plkst.09:00
Anna Kuduma
63483773,
anna.kuduma @durbe.lv
Nolikums

Finanšu piedāvājums

Līguma projekts

Tehniskais projekts

Pielikumi
SIA "AB Būvniecība"

Noslēgtais līgums
Lēmums

43333,41
18.05.2017.
DND 2017/11 27.02.2017. Raiņa ielas bruģētā posma pārbūve Durbē 13.03.2017.
Plkst.10:00
Vilnis Kārkliņš
63484986, 29187957,
vilnis@durbe.lv
Nolikums
Finanšu piedāvājums
Līguma projekts
Pielikumi
Raiņa iela-rasējumi
Raiņa iela DOP-1
Raiņa ielas bruģētā posma pārbūve

Jautājumi un atbildes
Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu
DND
2017/07
20.02.2017 Durbes dīķa, pieguļošās teritorijas revitalizācija 07.03.2017.
Plkst.9:45
Signe Rozenšteina
63483773, 22033850, signe.rozensteina@durbe.lv
Anna Kuduma
63483773,
29151833,
anna.kuduma@durbe.lv
Nolikums

Finanšu piedāvājums

Plāns

Būvprojekta teksta daļa

Būvprojekta grafiskā daļa

Pielikumi


Jautājumi un atbildes
 
Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu
DND
2017/06
20.02.2017. Ganību ielas posma pārbūves
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
07.03.2017.
Plkst.9:30
Signe Rozenšteina
63483773, 22033850, signe.rozensteina@durbe.lv
Nolikums

Projektēšanas uzdevums

Pielikumi
SIA "VCI"

Noslēgtais līgums

Lēmum
s 

14949,70
17.03.2017.
DND
2017/05
20.02.2017. Vecpils Saieta nama fasādes daļas atjaunošana 07.03.2017.
Plkst. 9:15
Anna Kuduma
63483773,
29151833,
anna.kuduma@durbe.lv
 
 Signe Rozenšteina
63483773, 22033850, signe.rozensteina@durbe.lv
Nolikums

Finanšu piedāvājums

Līguma projekts

Tehniskais projekts

Palodzes montāža

Lietus novadjoslas griezums

Pielikumi


Jautājumi un atbildes
Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu
DND 2017/04 20.02.2017. Šķūna un garāžas pārbūve par ekspozīcijas un glabāšanas telpas izveidi muzeja vajadzībām 07.03.2017.
plkst.9:00
Signe Rozenšteina
63483773, 22033850, signe.rozensteina@durbe.lv
Nolikums

Finanšu piedāvājums

Būvprojekts

Pielikumi
SIA "Ekovalis Latvija" Lēmums

39715,43
 
DND 2017/03   Lietota mikroautobusa iegāde 21.02.2017.
plkst.09.30
Signe Rozenšteina
signe.rozensteina@durbe.lv
22033850, 63483773
Vilnis Kārkliņš
tel.29187957
vilnis@durbe.lv
Nolikums

Līguma
projekts


Pielikumi
Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu
DND 2017/02 01.02.2017. Lieģu kultūras nama sanitāro telpu vienkāršota atjaunošana 15.02.2017.
plkst.10.00
Signe Rozenšteina
signe.rozensteina@durbe.lv
22033850, 63483773
Anna Kuduma,  anna.kuduma@durbe.lv
63483773
Nolikums

Finanšu piedāvājums


Līguma projekts

Grafiskie pielikumi

Pielikumi
SIA "JC Warehause"

Noslēgtais līgums
Lēmums

14750.48
 


ATKLĀTI KONKURSI

Kuru paredzamā līgumcena:
·  publisku piegādes vai pakalpojumu līgumiem ir vienāda ar 42 000 EUR  vai lielāka;
·   publisku būvdarbu līgumiem ir vienāda ar 170 000  EUR vai lielāka.
 

Informācija par iepirkumu Informācija par rezultātiem
Iepirkuma identifikācijas Nr. Publicēšanas datums IUB mājas lapā
www.iub.gov.lv
Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Kontakt-informācija Iepirkumu dokumentācija elektroniskā versija Informācija par līguma izpildītāju Līgumcena bez PVN
EUR
Lēmuma pieņemšanas datums
DND 2017/10 28.02.2017. Autoceļa “Mazlāņi-Zviedri”pārbūves būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība 29.03.2017.
Plkst.10:00
Signe Rozenšteina
63483773, 22033850, signe.rozensteina@durbe.lv
Nolikums
Finanšu piedāvājums
Līguma projekts
Projektēšanas uzdevums

Precizēts projektēšanas uzdevums
Pielikumi
Pielikums Nr.12
SIA "A-Land"

Noslēgtais līgums
133265,33 Lēmums

29.03.2017
DND 2017/09 28.02.2017. Autoceļa Upesputriņi-Mālu krogs posmu pārbūve 29.03.2017.
Plkst.10:20
 Signe Rozenšteina
63483773, 22033850, signe.rozensteina@durbe.lv
Nolikums
Nolikums (grozīts)
Grozījumi
Finanšu piedāvājums
Līguma projekts
Pielikumi
Pielikums Nr.13
Būvprojekts

Jautājumi, atbildes
1.daļa

SIA "A-Land"

Noslēgtais līgums
121870,32 Lēmums

29.03.2017
 
2.daļa

SIA "Ceļu, tiltu Būve"

Noslēgtais līgums
21076,23
DND 2017/08 27.02.2017. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Durbes novada teritorijā  24.05.2017.
plkst.09:00.
Signe Rozenšteina
signe.rozensteina@durbe.lv
63483773, 22033850
Nolikums
Līguma projekts
Pielikumi
Līgums ar privātpersonām


Grozījumi

Jautājumi, atbildes

 
     
DND 2017/01 25.01.2017. Autoceļa “Durbe-Lielarāji” posma pārbūve  07.03.2017.
plkst.10.00.
Signe Rozenšteina
signe.rozensteina@durbe.lv
63483773, 22033850
Nolikums
Finanšu piedāvājums
Līguma projekts
Pielikumi

Būvprojekts
Grozījumi
Jautājumi un atbildes
1.daļa

SIA "A-Land"

Noslēgtais līgums
155319,59 Lēmums

14.03.2017.
2.daļa

SIA "Aizputes ceļinieks"
15567,97