top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Ata  Kronvalda Durbes pamatskola
Skolas iela 5 A , Durbe,
Dienvidkurzemes novads

Tālrunis 63498070, mobilais  tālr.26480614
 
 Skolas direktore  Kristīne Bruzule
Direktore 63498783,
mobilais tālr.26480614
E-pasts: durbes.skola@dkn.lv  
 
Lietvedības sekretāre Līga Gūtmane
63498070, mobilais tālr.27841630
E-pasts: durbes.skola@dkn.lv 
   


Durbes novada Ata Kronvalda Durbes vidusskola dibināta 1949.gadā, kad   direktora Riharda Freiberga vadībā Durbes septiņgadīgo skolu pārorganizē par augošu vidusskolu nodibinot astoto klasi. 1977.g.jūnijā sākas jaunās skolas celtniecība, bet 1979.g.1.sept. notiek jaunās skolas ēkas atklāšana. Skola celta 660 skolēniem ar 22 klasēm. Šajā ēkā šodien sadzīvo skola un pirmsskolas izglītības iestāde “Ābolītis”. No 2017.gada 1.septembra skola mainījusi statusu. Turpmāk – Ata Kronvalda Durbes pamatskola. 


Durbes pamatskola realizē sekojošas izglītības programmas:
 
-   vispārējo pamatizglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods:21011111);
-   speciālo pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods: 21015611);
-   Profesionālās ievirzes izglītība Klavierspēle (kods: 20V212011);
-   Profesionālās ievirzes izglītība Flautas spēle (kods: 20V212031).
2021./2022.mācību gadā skolā mācās 165 skolēni.


                                      Akreditācija Ata Kronvalda Durbes pamatskolā


     Akreditācija ir process, kura ietvaros vērtē izglītības iestādi, izglītības programmu īstenošanas kvalitāti. Izglītības iestādes un izglītības programmas akreditācija dod tiesības izglītības iestādei izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu par konkrētai izglītības programmai atbilstošas izglītības ieguvi.

     Izglītības iestāžu akreditācijas termiņš ir seši gadi (Izglītības likuma 27. pants), savukārt izglītības programmu akreditācijas termiņš var būt divi gadi vai seši gadi.

    Šā gada janvārī notika akreditācijas process Ata Kronvalda Durbes pamatskolā. Akreditācijas komisija vēroja mācību stundas, kuras šogad notika attālināti, skatījās virtuālo ekskursiju pa skolu. Komisija veica sarunas ar skolēniem, vecākiem, skolotājiem, atbalsta personālu, direktoru vietniekiem un pašvaldības pārstāvjiem. Tika anketēti skolotāji, vecāki un skolēni.

   Lai gan akreditācijas komisija skolas ikdienā ir samērā neilgu laiku, gatavošanās akreditācijai ilga no iepriekšējās akreditācijas – 2015.gada februāra. Līdz ar to tas ir visu mūsu ikdienas darbs un sadarbība sešu gadu garumā – ikdienas mācību process.

   PALDIES visiem iesaistītajiem šajā procesā – skolēniem, vecākiem, skolotājiem, domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam, deputātiem.

   Skola un skolas četras programmas
 Pamatizglītības programma (kods 2101 11 11)
 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 2101 56 11)
 Profesionālās ievirzes izglītības programma Flautas spēle (kods 20V 212 03 1)
 Profesionālās ievirzes izglītības programma Klavierspēle (kods 20V 212 01 1)
   ir akreditētas līdz 2027.gada 2.martam.

 

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību