top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Durbes pilsētas bibliotēka


Bērnu sagatavotās prezentācijas par Lieldienām:
Santa Samanta Maslabojeva
Kristiāns Gruntiņš
Esmeralda Gaule


Ikviens tiek aicināts balsot sabiedrības aptaujā "Latvijas gada monēta 2016" 

    7. aprīlī sākas balsošanas kampaņa par pagājušā gada skaistāko monētu (turpināsies līdz 27. aprīlim). Lasīt...

Monētu 3D video, aicinājums balsot un monētu attēli ir https://failiem.lv/u/gbjxxfgg

Monētu video ar māksliniekiem:

Eža kažociņš

Baltars. Porcelāns

Nacionālais uzņēmējs

Zelta saktas. Ripsakta

Janis Rozentāls

Ziemassvētku kaujas

Zeme

Durbes pilsētas bibliotēkā 2017.gada I ceturksnī iegādātas jaunas grāmatas.   

Grāmatu saraksts 
 Šogad Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas tēma ir Nākotne Ziemeļos.

Ziemeļvalstu projekts norisinās jau 20 reizi, Latvijā -19.reizi, bet Durbes pilsētas bibliotēkā trešo  reizi.  Durbes pilsētas  bibliotēkā uz Krēslas stundas lasījumu pulcējās  Ata Kronvalda Durbes vidusskolas 7.klases jaunieši ar sk.A.Silenieci,  lai kopīgi lasītu Marjunas S. Šelnesas noveli „Karaļmeita Erla”. Pasākuma ievaddaļā nelielā prezentācijā tika stāstīts par to, kas ir Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa.

                                                                                                                                                                                                                                              15.11.2016.g.           Durbes pilsētas bibliotekāre Z.Zitnere

 
Dokumenti:Durbes novada Durbes pilsētas bibliotēkas nolikums
Durbes pilsētas bibliotēkas iekšējās darba kārtības noteikumi
Datoru lietošanas noteikumi Durbes pilsētas bibliotēkā 
Skolas iela 5, Durbe
Tālrunis 63498092
e-pasts:

durbesbiblioteka@durbe.lv 

irisa.b-ka@inbox.lv
 
Bibliotēkas vadītāja Irisa Volkeviča
Bibliotekāre Ziedīte Zitnere
Bibliotēkā ir lasītava, abonements, internets (12 datori)
 
Bibliotēka atvērta apmeklētājiem :
Pirmdienās                 8.30 - 16.30
Otrdienās                    8.30 - 17.00
Trešdienās                 8.30 - 17.00
Ceturtdienās              8.30 – 17.00
Piektdienās                8.30. - 17.00
Sestdienās                 8.30.- 16.30
Svētdienās slēgta
 
Pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00
 
Bibliotēkas sākotne 19.gadsimta 60. gadu vidū saistīta ar Kronvaldu Ata centieniem izglītot Durbes skolēnus. No 1961. gada bibliotēka atrodas kultūras nama ēkā, otrajā stāvā.
Durbes pilsētas bibliotēkas darbības stratēģija balstīta uz Durbes novada bibliotēku un Liepājas CZB kā reģiona galvenās bibliotēkas attīstības stratēģiju. Bibliotēkas galvenais uzdevums - brīva, neierobežota  nepieciešamās informācijas nodrošināšana novada iedzīvotāju tālākizglītības, mūžizglītības un interešu izglītības vajadzībām. Apmeklētāji 6 dienas nedēļā var izmantot bibliotēkas krājumā esošos iespieddarbus, periodiskos izdevumus, novadpētniecības krājumu par novada vēsturi un novadniekiem – novada preses izdevumus, novadnieku publicētos un nepublicētos darbus, grāmatas, rokrakstus un materiālus par novadu no 20.gadsimta pirmās puses preses izdevumiem un arhīviem, fotoalbumus, audiovizuālos materiālus, apkopotās mutvārdu liecības par novadu. Bibliotēkas lietotāji var izmantot datubāzi LETONIKA, SBA pakalpojumus, bibliotēkas 10 datorus ar bezvadu interneta pieslēgumu, elektronisko katalogu. Bibliotēka reizi mēnesī organizē apmeklētājus interesējošus literārus un tematiskus pasākumus, vidēji mēnesi iekārto ap 10 tematiskas izstādes. Ir nodrošināta lietotāju apmācība interneta resursu izmantošanā informācijas meklēšanai. Atsevišķā telpā iekārtots informācijas centrs ar 6 datoru darba vietām.
Bibliotēka koordinē novada bibliotēku krājumu komplektēšanu,  novada bibliotēku un Liepājas CZB krājumu izmantošanu, krāj, apkopo un analizē profesionālo un statistisko informāciju par novada bibliotēku darbu.
Durbes pilsētas bibliotēka aktīvi iesaistās novada sabiedriskajās aktivitātēs, mobilizē novada bibliotēku darbinieku un bibliotēku lietotāju piedalīšanos Liepājas novadu Grāmatu svētkos, organizētajās mācībās un pieredzes apmaiņās. Veiksmīga un rosinoša ir bibliotēkas sadarbība ar kultūras namu, vidusskolu un citām pašvaldības iestādēm.
Bibliotēkas maksas pakalpojumi - kopēšana, skenēšana, melnbaltā un krāsainā izdruka, ieraksts diskā.
 
Bibliotēkā organizētie tradicionālie pasākumi:
-Jaunieguvumu, literāras un tematiskas izstādes
- Jaunu grāmatu atvēršanas pasākumi (Jauno grāmatu dienas)
- VKKF kultūras programma „Bērnu Žūrija” atklāšanas un noslēguma pasākumi
- Latvisko tradīciju iedzīvināšana - telpu rotāšana un svētku atmosfēras radīšana Saulgriežu svētkos
- Dzejas dienu sarīkojumi
- Eiropas dienas, Bibliotēku nedēļas pasākumi
- „Bibliotēka - tas ir ceļš uz atklājumiem” - iepazīšanās pasākums pirmās klases skolēniem
- Diskusijas ar pirmsskolas bērnu vecākiem par grāmatiņu lasīšanu bērniem, kuri vēl neprot lasīt
- Tematiski pasākumi bērniem un jauniešiem atbilsto vecuma posmu īpatnībām
Par bibliotēkas aktivitātēm un jaunumiem novada iedzīvotāji tiek regulāri informēti avīzē “Durbes Novada Vēstis” un novada Domes mājas lapā http://www.durbe.lv
 
Durbes bibliotēkas prezentācija (ppt formātā)
 
 


Durbes kultūras nams, otrajā stāvā atrodas Durbes pilsētas bibliotēka
 


 Bibliotekāre Ziedīte Zitnere un bibliotēkas vadītāja Irisa Volkeviča
 


Durbes bibliotēkā lasītājiem pieejams internets


UZMANĪBU  !
Plānošanas un nekustamā īpašuma speciālistei
Ivetai Eglijai 
jauna e-pasta adrese:
iveta.eglija@durbe.lv

Līdz 1.maijam darbosies arī vecā
e-pasta adrese:
iveta.penkule@durbe.lv

Kultūras aktualitātes novadā !

Vakances Sludinājumi Iepirkumi Attīstība Senioriem Sabiedrība Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Durbes KS Tūrisms Vēsture Foto galerijas ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 

 
          Informācija par e-veselību