top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Pašvērtējuma ziņojums                                             
 

< Publicēts 30.09.2020 9.50>

Ata Kronvalda Durbes pamatskolas nolikums

 
< Publicēts Rediģēts 05.10.2021.>

Ata Kronvalda Durbes pamatskolas Attīstības plāns 2020.-2022.gadam

< Publicēts
03.06.2020 12:37>

Ata Kronvalda Durbes pamatskolas skolas padomes reglaments

< Publicēts
21.11.2017 09:33>

Ata Kronvalda Durbes pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi

< Rediģēts
18.09.2019 16:21>

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības

< Rediģēts 31.08.2021.>
Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana 1.,2.,4.,5.,7.,8.klasēs  
Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana 3.,6.,9.klasēs  
Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana profesionālās ievirzes programmās  

Darba kārtības noteikumi

< Publicēts
07.11.2017 15:50>

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība

< Rediģēts
18.10.2019 15:25>

Kārtība skolēnu apbalvošanai I un II semestra noslēgumā par sasniegumiem mācību darbā

< Publicēts
12.12.2017 15:05>
Kārtība par līdzfinansējumu interešu izglītības individualizētās mūzikas nodarbībām  
Grozījumi Nr.1 Kārtībā par līdzfinansējumu interešu izglītības individualizētās mūzikas nodarbībām  
Individuālie mācību līdzekļi 2021./2022.m.g. pamatizglītības programmas apguvei  < Rediģēts 14.05.2021.>
Kārtība pedagogu slodžu un finansējuma sadalei Durbes novadā  
Pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanas kārtība < Rediģēts
06.02.2020 15:04>
Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo veselības aprūpe slimības un traumu gadījumā < Publicēts
24.10.2019 15:46>
Kārtība, kādā skolēni, viņu vecāki un darbinieki var paust savu viedokli un saņemt nepieciešamo informāciju < Publicēts
24.10.2019 15:46>
Drošības noteikumi skolēnu autobusā < Publicēts
24.01.2020 13:23>
Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Ata Kronvalda Durbes pamatskolā.  Rediģēts 31.08.2021.>


 

 

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību