top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Durbes pirmsskolas izglītības iestādes „Ābolītis” 
pedagoģiskā darba plāns 2018.gada aprīlī


Laiks Pasākums Dalībnieki Atbildīgais
04.04.2018.
1030
Teātra izrāde ,,Zīļuks” Izglītības iestādes padomes vecāki, izglītojamie. L.Sprice
L.Ernstsone
05.04.2018.
1700
,,Mārītes” grupas izglītojamo vecāku sapulce 6 gadīgo bērnu vecāki,
grupas skolotājas
Z.Rubene
L.Jāce
06.04.2018.
1000
Mazo vokālistu konkurss
,,Cīravas Cālis 2018”
Izglītojamie, mūzikas skolotāja, vadītāja. A.Dīcmane
06.04.2018.
1600
Kursi ,,Kompetenču izglītība pirmsskolā”
Vērgales PII ,,Kastanītis”
Pedagogi. M.Reinharde
L.Ernstsone
10. - 11.04.
2018.
Atvērto durvju dienas. Izglītojamo vecāki, pedagogi. L.Ernstsone
16.04.2018.
915
Iluzionistu burvju triku šovs ,,Brīnumi notiek!” ,,Saulītes”, ,,Bitītes”
,,Ezīši”, ,,Mārītes”
L.Ernstsone
16.- 20.04.
2018.
Teātra nedēļa. Saulītes”, ,,Bitītes”
,,Ezīši”, ,,Mārītes”.
L.Ernstsone
18.04.2018.
1630
Izglītības iestādes
padomes sapulce.
Izglītojam vecāki, pedagogi, administrācija L.Sprice
20.04.2018.
 
Pieredzes apmaiņas pasākums. Ezeres pirmsskolas izglītības iestādes speciālisti. M.Reinharde
22.04.2018.
1200
Mazo vokālistu konkurss
,,Durbes Cālis 2018”
Izglītojamie, mūzikas skolotāja. A.Dīcmane
24.-26.04. Putnu dienas. ,,Saulītes”, ,,Bitītes”
,,Ezīši”, ,,Mārītes”
Grupu pedagogi
26. -27.04.2018. Lielā talka 2018 ,,Saulītes”, ,,Bitītes”
,,Ezīši”, ,,Mārītes”.
L.Ernstsone
Visu mēnesi
Izstāde ,, Es - pavasarī”
grupu darbi.
,,Saulītes”, ,,Bitītes”
,,Ezīši”, ,,Mārītes”.
L.Ernstsone