top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Durbes pirmsskolas izglītības iestādes "Ābolītis"

pedagoģiskā darba plāns 2020.gada augustā/septembrī
 
Laiks Pasākums Dalībnieki Atbildīgais
25.08.2020
10 00
Mācību gada ievadseminārs Kazdangas Kultūras centrā Pedagogi M.Reinharde
 
25.08.2020
10 00
Radošās darbnīcas Aizputes vidusskolā Izglītības metodiķis A.Ļoļāne
31.08.2020.
13 30
Pedagoģiskās padomes sēde Skolotājas, administrācija. M.Reinharde
A.Ļoļāne
01.09.2020.
9 00
Zinību dienas svinīgais pasākums.
Iestādes kolektīvs A.Dīcmane
A.Ļoļāne
02.09.2020.
13 30
Seminārs “Darba aizsardzība un ugunsdrošība” (Z.Kapelis)
Iestādes darbinieki M.Reinharde
09.09.2020
13 30
Praktikums  “Kompetenču pieejā balstīta mācību satura plānošana 5-6 gadīgiem bērniem”, 
III posms
“Mārītes 5”, “Mārītes 6” A.Ļoļāne
09.09.2020
16 30
Grupas “Mārītes 5” vecāku sapulce
Skolotājas, bērnu vecāki
administrācija
G. Brikmane
L. Šēnberga
11.09.2020
10 30
“Džimbas 9 soļu drošības programma”, 1.nodarbība
“Mārītes 6” G.Brikmane
11.09.2020
17 00
Grupas “Bitītes” vecāku sapulce
Skolotājas, bērnu vecāki
administrācija
L.Jāce
R.Savika
16.09.2020
13 30
Praktikums  “Kompetenču pieejā balstīta mācību satura plānošana 3-4 gadīgiem bērniem”, 
II posms
“Bitītes”, “Ezīši” A.Ļoļāne
15.09.2020
16 30
Grupas “Mārītes 6” vecāku sapulce
 Skolotājas, bērnu vecāki
administrācija
S. Linde
L. Cibe
17.09.2020.
9 00
“Drošības diena Bitīšu grupā”
“Bitītes” L.Jāce
R.Savika
18.09.2020
10 10
“Olimpiskā diena 2020” (A.Ansone)
“Mārītes 5”, “Mārītes 6” A.Ļoļāne
18.09.2020
10 30
“Džimbas 9 soļu drošības programma”, 2.nodarbība “Mārītes 6” G.Brikmane
22.09.2020.
10 00
Grupas “Ezīši” vecāku sapulce Skolotājas, bērnu vecāki
administrācija
M. Kapele
I.Daškeviča
23.09.2020.
13 30
Praktikums  “Kompetenču pieejā balstīta mācību satura plānošana 1,5-3 gadīgiem bērniem”, I posms “Saulītes” A.Ļoļāne
25.09.2020
10 30
“Džimbas 9 soļu drošības programma”, 3.nodarbība “Mārītes 6” G.Brikmane
25.09.2020.
10 30
Sporta dienas pasākums Eiropas sporta nedēļas ietvaros “Piecelies un piecel citus!”
(A.Ansone)
“Bitītes”, “Ezīši” , “Mārītes5”, “Mārītes 6” A.Ļoļāne
29.09.2020.
900
“Mārītes 5” Miķeļdienas pasākums “Mārītes 5” G. Brikmane
L. Šēnberga
29.09.2020.
1100
“Mārītes 6” Miķeļdienas pasākums “Mārītes 6” S. Linde
L. Cibe
30.09.2020
17 00
Grupas “Saulītes” vecāku sapulce Skolotājas, bērnu vecāki
administrācija
K.Liepiņa
A.Lazda