top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Cērpi”, Vecpils pagasts, Durbes novads, kadastra Nr.6494 001 0069, nomas tiesību izsoli
 
Durbes novada dome nodod izsolei nekustamo īpašumu “Cērpi”, Vecpils pagasts, Durbes novads, kadastra Nr.6494 001 0069, nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsole notiks 2017.gada 30.maijā plkst.10.00 Durbes novada domes ēkā Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV -3447.
Nomas tiesību Izsoles sākumcena ir 1.6 % no zemes kadastrālās vērtības, t.i., EUR 47,38 (bez PVN).
Izsoles solis – 1% no zemes kadastrālās vērtības, t.i., EUR 29,61.
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2017.gada 29.maija plkst.16.00, jāreģistrējas Durbes novada domes kancelejā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti.
Izsoles dalības maksa EUR 10,00 (Desmit euro un 00 centi) līdz 2017.gada 29.maija plkst.16.00 jāiemaksā Durbes novada domes kasē vai jāpārskaita uz Durbes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000063895, AS DNB kontu Nr.LV14RIKO0002013068498, kods RIKOLV2X, ar atzīmi “Cērpi, Vecpils pagastā, nomas tiesību izsole”. Reģistrācijas nauda ir uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir iemaksāta Durbes novada domes kasē vai ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā iepriekš norādītajā termiņā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā: www.durbe.lv, Durbes novada domes kancelejā.


Izsoles noteikumi       


Kultūras aktualitātes novadā !

Vakances Sludinājumi Iepirkumi Attīstība Senioriem Sabiedrība Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Durbes KS Tūrisms Vēsture Foto galerijas ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 

 
          Informācija par e-veselību