top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Durbes novada būvvaldē:

1. Iesniegtie būvniecības iesniegumi 2015.gadā :Nr. Iesnieguma saņemšanas datums Iesnieguma veids Objekta nosaukums, adrese Pieņemtais lēmums Lēmuma spēkā stāšanās datums
1. 21.10.2015. Paskaidrojuma raksts TP4305 "Sauleskalni" 0.4kV GVL Z-2 (16-27) pārbūve Tadaiķu pagastā, Durbes novadā Būvniecības iecere akceptēta 26.10.2015.
2. 21.10.2015. Paskaidrojuma raksts TP3159 "Oliņi" 0.4kV GVL pārbūve Durbes pagastā, Durbes novadā Būvniecības iecere akceptēta 26.20.2015.
3. 02.11.2015. Elektrisko sakaru tīkla būvniecības ieceres iesniegums SIA Lattelecom optisko šķiedru kabeļa līnijas pieslēgums VAS LVRTC optiskā tīkla infrastruktūrai. Autoceļš A9, Rīgas iela 3, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads Akceptēts 02.11.2015.
4. 03.11.2015. Iesniegums Žogs īpašumam "Liepas" un Dainas-G", Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads Saskaņots 09.11.2015.
5. 23.11.2015. Būvniecības iesniegums Graudu noliktava, "Degvielas bāze" un "Pie Rūķiem", Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads Saskaņots 30.11.2015.
6. 14.12.2015. Paskaidrojuma raksts Telekomunikāciju skapja elektroapgādes pieslēgums Rīgas iela 3, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads Akceptēts 14.12.2015.
7. 14.12.2015. Paskaidrojuma raksts Abonenta elektroapgādes tīkli telekomunikāciju skapja pieslēgums Rīgas iela 3, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads Akceptēts 14.12.2015.
8. 14.12.2015. Būvniecības ieceres iesniegums 20 kV GVL A40 (166-253) un 20 kV GVL A4007 (1-19) pārbūve Dunalkas pagastā, Durbes novadā (2.kārta) Akceptēts 14.12.2015.
9. 23.11.2015. Būvniecības iesniegums Dzīvojamās ēkas un saimniecības ēkas pārbūve Saskaņots 21.12.2015.
10. 15.12.2015. Iesniegums Dīķis līdz 0.1 ha Saskaņots 28.12.2015.
11. 16.12.2015. Būvniecības iesniegums Dzīvojamās mājas pārbūve un kūts pārbūve par saimniecības ēku Saskaņots 28.12.2015.
12. 28.12.2015. Izmaiņas akceptētā būvprojektā Vecpils pamatskolas daļas rekonstrukcija par sporta un kultūras centru
"Vecpils pamatskola", Vecpils, Vecpils pagasts, Durbes novads
Saskaņots 28.12.2015.2. Izsniegtās būvatļaujas 2015.gadā:

Būvatļaujas sagatavošanas datums Būvatļaujas Nr. Pasūtītājs (būvētājs) Būvprojekta nosaukums Būvprojekta adrese
20.07.2015. 01/2015 Vilis Biezais Dzīvojamās mājas pārbūve "Bandenieki", Tadaiķu pagasts, Durbes novads
27.07.2015. 02/2015 Vita Karpe Dzīvojamās mājas pārbūve "Kalnieši", Dunalkas pagasts, Durbes novads
14.09.2015. 2.1.41.1/3 Ziedonis Eihvalds Tehnikas novietne - noliktava "Veldres", Dunalkas pagasts, Durbes novads
16.09.2015. 2.1.41.1/4 Aldis Polītis Kūts rekonstrukcija par saimniecības ēku ar dzīvojamo platību, šķūņa būvniecība, šķūņa un garāžas nojaukšana "Vidiņi", Vecpils pagasts, Durbes novads
07.12.2015. 2.11.6/5 LPKS "Durbes grauds" Graudu noliktava "Degvielas bāze", "Pie Rūķiem", Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads
21.12.2015. 2.11.6/6 Jurijs Flaksis Dzīvojamās ēkas un saimniecības ēkas pārbūve "Krastmaļi", Dunalkas pagasts, Durbes novads
28.12.2015. 2.11.6/7 Jānis Treigūts Dzīvojamās mājas pārbūve, kūts pārbūve par saimniecības ēku "Riteņi", Vecpils pagasts, Durbes novads
 
Liepājas reģiona novadu būvvaldes:

1. lēmumi par būvatļaujas izdošanu vai atteikumu izdot būvatļauju

Būvniecības ieceres iesnieguma saņemšanas datums Adrese Objekta nosaukums Būvatļauja Būvatļauja stājas spēkā Lēmums par atteikumu Lēmums stājas spēkā Atzīme par projektē-šanas nosacījumu izpildi
Nr. Datums Nr. Datums
26.05.2014. „Upmalas”, Dunalkas pagasts, Durbes novads Mēslu krātuves būvniecība 205/2014 05.11.2014 13.11.201       05.11.2014.
05.11.2014. Raiņa iela, Durbe, Durbes novads Raiņa ielas bruģētās daļas pārbūve 214/2014 01.12.2014 03.12.2014       27.02.2015.
06.04.2014. „Āboliņi”, Tadaiķu pagasts, Durbes novads Pirts, šķūņa un angāra būvniecība. 2.kārtas būvniecība - Angārs 212/2014 08.12.2014 08.12.2014       24.11.2014
01.08.2013. Vecpils pagasts, Durbes novads, Apriķu meža iecirknis

Meža ceļa „Mazstroķu ceļš” būvniecība

221/2014 10.12.2014 10.12.2014       11.06.2014.
06.08.2014.

"Jaunsilarāji", Durbes pagasts, Durbes novads

Dīķa būvniecība

228/2014 30.12.2014 14.01.2015       29.12.2014.
05.03.2014.

"Padone", Durbes pagasts, Durbes novads

TP4362 0,4kV GVL Z-2 un Z-3 pārbūve

225/2014 23.12.2014 07.01.2014       10.09.2014.
03.01.2014.

Dārza iela 7, Durbe, Durbes novads

Vasaras mājas, sūkņu mājas, tehnikas novietnes, lapenes būvniecība

14/2015 19.01.2015 19.01.2015       12.01.2015.
02.03.2015. Raiņa iela 17, Durbe, Durbes novads Šķūņa un garāžas ēkas pārbūve par saimniecības ēku 41/2015 25.03.2015 08.04.2015        
15.07.2013. "Upeslīči", Dunalkas pagasts, Durbes novads Šķūņa pārbūve 36/2015 16.03.2015 18.03.2015       11.03.2015
06.07.2011. Sīļi, z.g.Nr.87, Tadaiķu pagasts, Durbes novads Pirts ēkas, saimniecības un pagraba ēkas būvniecība. 43/2015 25.03.2015 25.03.2015       11.12.2013.
30.03.2015 "Upeslīči", Dunalkas pagasts, Durbes novads Dzīvojamās mājas pārbūve 49/2015 15.04.2015 15.04.2015       13.04.2015
09.09.2013. "Stagari", Durbes pagasts, Durbes novads Pirts, saimniecības ēkas, zivju mājas, garāžas, šķūņa un pagraba būvniecība 48/2015 20.04.2015 13.05.2015        
25.05.2015. "Ezermaļi", Durbes pagasts, Durbes novads Saimniecības ēkas, pagraba un palīgēkas būvniecība, palīgēkas nojaukšana 68/2015 27.052015. 28.05.2015       27.05.2015.
25.05.2015. Celtnieku iela 1, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads Laukuma izbūve 69/2015 01.06.2015 01.06.2015       01.06.2015.
 

2. Iesniegtie būvniecības iesniegumi.
Iesniegšanas datums Objekta adrese Būvniecības veids/plānotā būves funkcija Plānošanas un arhitektūras uzdevuma izdošanas datums (PAU)
06.08.2014. "Jaunsilarāji", Durbes pagasts, Durbes novads Dīķa būvniecība 11.08.2014.
16.07.2014. "Dižstroķi", Vecpils pagasts, Durbes novads Šķūņa būvniecība  28.07.2014.
10.07.2014. Alejas iela 1, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads Dzīvojamās mājas daļas rekonstrukcija par veikalu un kafejnīcu 14.07.2014.
09.07.2014. "Halle", "Danči", "Pagastmāja", Dunalkas pagasts, Durbes novads Teritorijas labiekārtojums 14.07.2014.
26.05.2014. "Upmalas", Dunalkas pagasts, Durbes novads Mēslu krātuves būvniecība 26.05.2014.
21.05.2014. "Birztalas", Vecpils pagasts, Durbes novads Mēslu krātuves būvniecība 26.05.2014.
21.05.2014. "Dižstroķi", Vecpils pagasts, Durbes novads Mēslu krātuves būvniecība 26.05.2014.
14.05.2014. Aizputes iela 7, Durbe, Durbes novads Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija 19.05.2014.
14.05.2014. "Krūmi", Durbes pagasts, Durbes novads Kūts rekonstrukcija 19.05.2014.
06.05.2014. "Lielarāji", Durbes pagasts, Durbes novads Mēslu krātuves būvniecība 12.05.2014.
07.04.2014. "Ālandes", Tadaiķu pagasts, Durbes novads Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, sešu saimniecības ēku rekonstrukcija par saimniecības ēku, pirts būvniecība un divu saimniecības ēku nojaukšana 16.04.2014.
26.03.2014. "Lišķi 2", Durbes pagasts, Durbes novads Lauksaimniecības šķūņa būvniecība  
05.03.2014 "Padone", Durbes pagasts, Durbes novads TP4362 0,4kV GVL Z-2 un Z-3 rekonstrukcija 17.03.2014.
05.03.2014 "Dižstroķi", Vecpils pagasts, Durbes novads Kautuves būvniecība 05.03.2014.
05.03.2014. "Vītiņi”, Vecpils pagasts, Durbes novads Autotrases izveide (būvniecība) 10.03.2014.
03.03.2014. "HALLE", Dunalkas pagasts, Durbes novads Sporta halles būvkonstrukciju pastiprināšana 03.03.2014.
10.02.2014. "Vālodzes", Durbe, Durbes novads Vasaras mājas būvniecība 11.02.2014.
28.01.2014. Tadaiķu pagasts, Durbes novads TP4321 0.4kV GVL rekonstrukcija 05.02.2014.
21.01.2014. Skolas iela 5A, Durbe, Durbes novads Ata Kronvalda Durbes vidusskolas teritorijas labiekārtošanas un lietus drenāžas rekonstrukcija 27.01.2014.
08.01.2014. "Kalniņi", Vecpils pagasts, Durbes novads Dzīvojamās mājas būvniecība 13.01.2014.
03.01.2014. "Dārza 7", Durbes pagasts, Durbes novads Vasaras mājas, sūkņa mājas, tehnikas novietnes (mazēkas), lapenes un dīķa būvniecība un šķūņa rekonstrukcija 06.01.2014.
02.01.2014. "Dunalkas skola", Dunalkas pagasts, Durbes novads Skolas ēkas jumta rekonstrukcija (lit.Nr. 6450 002 0038 002) 06.01.2014.
02.01.2014. "Dunalkas skola", Dunalkas pagasts, Durbes novads Darbnīcas jumta rekonstrukcija (lit.Nr.6450 002 0038 003) 06.01.2014.
02.01.2014. "Dunalkas skola", Dunalkas pagasts, Durbes novads Skolas ēkas jumta rekonstrukcija (lit.Nr.6450 003 0038 001) 06.01.2014.
20.11.2013. Raiņa iela 68, Durbe, Durbes novads Lauksaimniecības noliktavas būvniecība 25.11.2013.
20.11.2013. Raiņa iela 68, Durbe, Durbes novads Kaltes-klēts rekonstrukcija 25.11.2013.
11.11.2013. "Dižstroķi", Vecpils pagasts, Durbes novads Kūts rekonstrukcija un tehnikas novietnes būvniecība 03.12.2013.
11.11.2013. "Vidiņi", Vecpils pagasts, Durbes novads Kūts rekonstrukcija par saimniecības ēku ar apdzīvojamu platību, šķūņa būvniecība un šķūņa un garāžas nojaukšana 19.11.2013.
23.10.2013. "Mušas", Tadaiķu pagasts, Durbes novads Šķūņa un kūts rekonstrukcija par katlu māju; kūts, divu šķūņu un nojumes rekonstrukcija par pirti; šķūņa un kūts nojaukšana un dzīvojamās mājas rekonstrukcija 29.10.2013.
09.10.2013. Grobiņas, Priekules un Durbes novadi Optisko kabeļu trases būvniecība Grobiņas, Priekules un Durbes novados 14.10.2013.
09.09.2013. "Stagari", Durbes pagasts., Durbes novads Dzīvojamās mājas, pirts, saimniecības ēkas, zivju mājas, garāžas, šķūņa un pagraba būvniecība 10.09.2013.
04.09.2013. Durbes pagasts, Durbes novads Plūģupītes renovācija 10.09.2013.
26.08.2013. No Ventspils NRTS, Ģertrūdes ielā 18 līdz Liepājas RTS, Celtnieku ielā 6/8, Dunalkas un Tadaiķu pagastā, Durbes novadā, Grobiņas pilsētā un Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā Maģistrālo optikas kabeļu infrastruktūras būvniecība 10.09.2013.
26.08.2013. Parka iela 2A, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads Sporta laukuma izbūve 26.08.2013.
19.08.2013. Dunalkas pagasts, Durbes novads Pārgāzes būvniecība Durbes ezera hidroloģiskā režīma nodrošināšanai 26.08.2013.
08.08.2013. "Vītiņi", Vecpils pagasts, Durbes novads Auto trases izveide Atteikums
13.08.2013.
08.08.2013. Raiņa iela 39, Durbe, Durbes novads Malkas šķūņa būvniecība 13.08.2013.
01.08.2013. Apriķu iec., Vecpils pagasts, Durbes novads Meža ceļa "Mazstroķu ceļš" būvniecība 1.1 km 13.08.2013.
01.08.2013. Apriķu iec., Vecpils pagasts, Durbes novads Meža ceļa "Mazilmājas ceļš" būvniecība 1.1 km 13.08.2013.
29.07.2013. "Vīnrozes 2", Durbes pagasts, Gurbes novads Teritorijas labiekārtošana 30.07.2013.
24.07.2013. „Imantas”, Dunalkas pagasts, Durbes novads Kūts būvniecība (pagarināts PAU) 30.07.2013.
22.07.2013. Skolas iela 5 A, Durbe, Durbes novads Vidusskolas telpu grupu rekonstrukcija pirmsskolas iestādes vajadzībām 23.07.2013.
15.07.2013. "Šukteri", Tadaiķu pagasts, Durbes novads Divu dzīvojamo ēku nojaukšana 15.07.2013.
15.07.2013. "Upeslīči", Dunalkas pagasts, Durbes novads Šķūņa rekonstrukcija 16.07.2013.
17.06.2013. "Ģelži", Vecpils pagasts, Durbes novads Siltumnīcas, lapenes un dīķa būvniecība 02.07.2013.
 
 

3. Iesniegtie un akceptētie būvprojekti.


Iesniegšanas datums Objekta adrese Būvprojekta nosaukums Akcepta vai akcepta atteikuma datums
29.09.2014. "Čiekuri", Vecpils pagasts, Durbes novads Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un trīs palīgēku rekonstrukcija par saimniecības ēku un divu saimniecības ēku būvniecība 29.09.2014.
29.09.2014. "Saulcerīši", Vecpils pagasts, Durbes novads Dzīvojamās mājas un kūts rekonstrukcija par dzīvojamo māju 29.09.2014.
10.09.2014. "Padone", Durbes pagasts, Durbes novads TP4362 0,4kV GVL Z-2 un Z-3 rekonstrukcija 10.09.2014.
16.07.2014. "Ālandes", Tadaiķu pagasts, Durbes novads Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 16.07.2014.
10.07.2014. „Dižstroķi”, Vecpils pagasts, Durbes novads Kūts rekonstrukcija un tehnikas novietnes būvniecība 16.07.2014.
25.06.2014. "Māliņi", Grobiņas pagasts, Grobiņas novads Gāzes regulēšanas punkta "GRP-Ālande" nojaukšana 28.06.2014.
16.06.2014. "Halle", Dunlkas pagasts, Durbes novads Sporta halles rekonstrukcija. Objekta rekonstrukcijas darbu 7.kārtas darbu sadalīšana-tehniskā projekta izmaiņas. 16.06.2014.
09.06.2014. Apriķu meža iec., Vecpils pagasts, Durbes novads Meža ceļa „Mazstroķu ceļš” būve 11.06.2014.
28.05.2014. "Vītiņi", Vecpils pagasts, Durbes novads Autotrases izveide (būvniecība) 28.05.2014.
21.05.2014. Apriķu meža iec., Vecpils pagasts, Durbes novads Meža ceļa "Mazilmājas ceļš" būvniecība 21.05.2014.
14.05.2014. Sporta laukuma būvniecība Parka iela 2A, Tadaiķu pagasts, Durbes novads 21.05.2014.
14.04.2014. "Plūģupīte", Durbes pagasts, Durbes novads Valsts nozīmes ūdensnotekas "Plūģupīte" ŪSIK 3428662, Pik. 00/00-10/83 renovācija 14.04.2014.
11.04.2014 "Sporta halle", Dunalkas pagasts, Durbes novads Sporta halles rekonstrukcija 14.04.2014.
11.04.2014 Skolas iela 5A, Durbe, Durbes novads Ata Kronvalda Durbes vidusskolas teritorijas labiekārtojuma un lietus ūdens drenāžas rekonstrukcija 14.04.2014.
10.04.2014. 1.-4. klases mācību korpuss, "Dunalkas skola", Dunalkas pagasts, Durbes novads Skolas ēkas (lit.Nr. 002) jumta rekonstrukcija 14.04.2014.
10.04.2014. "Dunalkas skola", Dunalkas pagasts, Durbes novads Darbmācības ēkas jumta rekonstrukcija 14.04.2014.
10.04.2014. 5.-9. klases mācību korpuss, "Dunalkas skola", Dunalkas pagasts, Durbes novads Skolas ēkas (lit.Nr.001) jumta rekonstrukcija 14.04.2014.
09.04.2014. "Āboliņi", Tadaiķu pagasts, Durbes novads Pirts, šķūņa un angāra būvniecība. 2.kārtas būvniecība-angārs 09.04.2014.
31.03.2014. Raiņa iela 68, Raiņa iela 72, Durbe, Durbes novads Lauksaimniecības noliktavas būvniecība 31.03.2014.