top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Budžets


Saistošo noteikumu Nr. Nosaukums Saistošie noteikumi
11/2019 Par grozījumiem Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.4/2019 “Durbes novada pašvaldības 2019.gada budžets” Saistošie noteikumi Nr.10/2019►
Paskaidrojuma raksts un priekšsēdētāja ziņojums►
4/2019 Durbes novada pašvaldības budžets 2019.gadam Saistošie noteikumi Nr.4/2019   
Paskaidrojuma raksts un priekšsēdētāja ziņojums   
Pielikums Nr.1.1.   
Pielikums Nr.1.2.   
Pielikums Nr.2.1.   
Pielikums Nr.2.2.   
Pielikums Nr.3       
Durbes novada vidēja termiņa autoceļa fonda izlietojuma programma 2019.-2021.gadam   
Durbes novada pašvaldības finansējums projektiem / aktivitātēm 2019.gadā   
Finansējuma apmērs izglītības iestāžu pedagogiem 01.01.-31.08.2019.   
18/2018 Par grozījumiem Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.15/2017 “Durbes novada domes 2018.gada budžets”
15/2018 Par grozījumiem Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.15/2017 “Durbes novada domes 2018.gada budžets”
15/2017 Par Durbes novada pašvaldības 2018.gada budžetu
9/2017 Par grozījumiem Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2017 "Durbes novada pašvaldības 2017.gada budžets"
6/2017 Par grozījumiem Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2017 "Durbes novada pašvaldības 2017.gada budžets"
5/2017 Par grozījumiem Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2017 "Durbes novada pašvaldības 2017.gada budžets"
1/2017 Durbes novada pašvaldības 2017.gada budžets
2/2017 Par grozījumiem Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2017 "Durbes novada pašvaldības 2017.gada budžets"
1/2016 Durbes novada domes 2016.gada budžets
4/2016 Par grozījumiem Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2016 "Durbes novada domes 2016.gada budžets"
1/2015 Durbes novada domes 2015.gada budžets
 
5/2015 Par grozījumiem Durbes novada domes saistošos noteikumos Nr.1/2015 "Durbes novada domes 2015.gada budžets


 

 

  

 


 

UZMANĪBU !!!

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām tiek mainīts Durbes pamatskolas direktores e-pasta nosaukums. Turmāk tas būs kristine.bruzule@durbe.lv  (ar punktu starp vārdu un uzvārdu).
Līdz 2.martam vienlaicīgi darbosies arī jau esošais e-pasts: kristinebruzule@durbe.lv


IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) 

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma, vakances Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvs ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību