top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Paziņojums par īpašuma tiesību pirmo izsoli uz Durbes novada domei piederošu nekustamo īpašumu “Bērzpurvs”, Durbes pagasts, Durbes novads

 
Durbes novada dome nodod izsolei nekustamo īpašumu pēc adreses “Bērzpurvs”, Durbes pagasts, Durbes novads (kadastra Nr.6427 006 0171), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6427 006 0150 – 1,33 ha platībā, īpašnieku noskaidrojot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsole notiks 2019.gada 11.jūnijā plkst.1030 Durbes novada domes ēkā Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV -3447.
Izsoles sākumcena ir EUR 3 860,71.
Izsoles solis ir EUR 100.00.
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2019.gada 10.jūnija plkst.1600 jāreģistrējas Durbes novada domes kancelejā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti.
Izsoles dalības maksa EUR 10,00 un izsoles nodrošinājums EUR 386,07 līdz 2019.gada 10.jūnija plkst.1600 jāieskaita Durbes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000063895, AS Luminor Bank kontā Nr.LV14RIKO0002013068498, kods RIKOLV2X, ar atzīmi “Bērzpurvs, Durbes pagasts, izsole”. Izsoles dalības maksa un izsoles nodrošinājums ir uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā iepriekš norādītajā termiņā.


Izsoles noteikumi    ►
 
IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) 

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma, vakances Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvs ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 

 
    Informācija par e-veselību