top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Saskaņā ar Durbes novada domes 2018.gada 28.jūnija sēdē apstiprinātajiem un 2018.gada 30.augustā precizētajiem Durbes novada domes saistošiem noteikumiem Nr.11/2018 "Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un grupu komplektācijas kārtību Durbes pirmsskolas izglītības iestādē "Ābolītis"  ", Durbes novada pašvaldībā notiek bērna reģistrācija uzņemšanai Durbes pirmsskolas izglītības iestādē "Ābolītis".

Reģistru bērnu uzņemšanai PII "Ābolītis" veido vecāku (aizbildņu, audžuvecāku) pieteikumu reģistrācijas secībā, veidojot katram bērnu dzimšanas gadam savu rindu divās kārtās:
  • I kārtas rindā reģistrē bērnus, kuru dzīvesvieta deklarēta Durbes novadā;
  • II kārtas rindā reģistrē bērnus, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Durbes novadā.


2022.gadā dzimušo bērnu saraksts, kuri reģistrēti uzņemšanai Durbes pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis”
I kārta*

Nr.p.k. Pieteikuma datums Izziņas kārtas Nr. Vēlamais uzsākšanas laiks
1. 03.01.2022. 2022/1 01.07.2023.
2. 11.01.2022. 2022/2 01.09.2023.
3. 20.01.2022. 2022/3 01.09.2023.
4. 31.01.2022. 2022/4 01.09.2023.
5. 25.03.2022. 2022/10 01.09.2023.

2021.gadā dzimušo bērnu saraksts, kuri reģistrēti uzņemšanai Durbes pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis”
I kārta*

Nr.p.k. Pieteikuma datums Izziņas kārtas Nr. Vēlamais uzsākšanas laiks
1. 18.02.2021. 2021/5 15.08.2022.
2. 03.03.2021. 2021/8 28.09.2022.
3. 27.04.2021. 2021/16 21.10.2022.
4. 14.05.2021. 2021/18 01.09.2022.
5. 15.07.2021. 2021/22 09.01.2023.
6. 19.08.2021. 2021/25 12.01.2023.
7. 15.02.2022. 2022/6 01.09.2023.
8. 15.02.2022. 2022/7 01.09.2024.
9. 04.03.2022. 2022/8 01.09.2023.

2020.gadā dzimušo bērnu saraksts, kuri reģistrēti uzņemšanai Durbes pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis”
I kārta*

Nr.p.k. Pieteikuma datums Izziņas kārtas Nr. Vēlamais uzsākšanas laiks
1. 06.07.2020. 2020/12 03.01.2022.
2. 27.07.2020. 2020/13 23.01.2022.
3. 28.08.2020. 2020/14 01.09.2023.
4. 22.10.2020. 2020/16 16.04.2022.
5. 26.10.2020. 2020/17 19.04.2022.
6. 02.11.2020. 2020/18 28.04.2022.
7. 19.11.2020. 2020/19 12.05.2022.
8. 19.11.2020. 2020/20 17.05.2022.
9. 02.12.2020. 2020/22 01.09.2022.
10. 15.12.2020. 2020/23 06.06.2022.
11. 21.12.2020 2020/25 01.09.2022.
12. 21.12.2020. 2020/26 01.09.2022.
13. 28.12.2020. 2020/27 01.06.2022.
14. 05.01.2021. 2021/1 30.06.2022.
15. 07.01.2021. 2021/2 01.09.2022.
16. 25.01.2021. 2021/4 01.09.2022.
18. 31.03.2021. 2021/14 01.09.2022.
19. 06.08.2021. 2021/24 01.09.2021.


2019.gadā dzimušo bērnu saraksts, kuri reģistrēti uzņemšanai Durbes pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis”
I kārta*

Nr.p.k. Pieteikuma datums Izziņas kārtas Nr. Vēlamais uzsākšanas laiks
1. 09.07.2019. 2019/21 01.09.2021.
2. 12.07.2019. 2019/22 01.09.2022.
3. 14.02.2022. 2022/5 01.09.2022.

2019.gadā dzimušo bērnu saraksts, kuri reģistrēti uzņemšanai Durbes pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis”
II kārta*

Nr.p.k. Pieteikuma datums Izziņas kārtas Nr. Vēlamais uzsākšanas laiks
1. 07.03.2022. 2022/9 01.09.2022.

2018.gadā dzimušo bērnu saraksts, kuri reģistrēti uzņemšanai Durbes pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis”
I kārta*

Nr.p.k. Pieteikuma datums Izziņas kārtas Nr. Vēlamais uzsākšanas laiks
1. 06.08.2021. 2021/23 01.09.2021.
 

2018.gadā dzimušo bērnu saraksts, kuri reģistrēti uzņemšanai Durbes pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis”
II kārta*

Nr.p.k. Pieteikuma datums Izziņas kārtas Nr. Vēlamais uzsākšanas laiks
1. 27.04.2021. 2021/17 03.05.2021.
 

2019.gadā dzimušo bērnu saraksts, kuri reģistrēti uzņemšanai Durbes pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis”
II kārta*

Nr.p.k. Pieteikuma datums Izziņas kārtas Nr. Vēlamais uzsākšanas laiks
1. 02.03.2021. 2021/7 2021.gada augusta vidus / septembris

2018.gadā dzimušo bērnu saraksts, kuri reģistrēti uzņemšanai Durbes pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis”
I kārta*

Nr.p.k. Pieteikuma datums Izziņas kārtas Nr. Vēlamais uzsākšanas laiks
1. 25.01.2019. 2019/1 01.09.2023.
2. 15.07.2021. 2021/21 01.09.2022.


2017.gadā dzimušo bērnu saraksts, kuri reģistrēti uzņemšanai Durbes pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis”
I kārta*

Nr.p.k. Pieteikuma datums Izziņas kārtas Nr. Vēlamais uzsākšanas laiks
1. 29.05.2017. 2017/19 01.09.2022.
2. 09.03.2021. 2021/11 04.03.2022.

2017.gadā dzimušo bērnu saraksts, kuri reģistrēti uzņemšanai Durbes pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis”
II kārta*

Nr.p.k. Pieteikuma datums Izziņas kārtas Nr. Vēlamais uzsākšanas laiks
1. 24.01.2018. 2018/7 01.06.2019.
2. 26.11.2018. 2018/35 01.09.2019.
3. 02.03.2021. 2021/6 2021.gada augusta vidus / septembris

2016.gadā dzimušo bērnu saraksts, kuri reģistrēti uzņemšanai Durbes pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis”
I kārta*

Nr.p.k. Pieteikuma datums Izziņas kārtas Nr. Vēlamais uzsākšanas laiks
1. 14.10.2016. 2016/27 01.09.2018.
2. 11.10.2018. 2018/29 01.09.2019.

2016.gadā dzimušo bērnu saraksts, kuri reģistrēti uzņemšanai Durbes pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis”
II kārta*

Nr.p.k. Pieteikuma datums Izziņas kārtas Nr. Vēlamais uzsākšanas laiks
1. 07.08.2017. 2017/28 03.01.2018.
2. 15.08.2018. 2018/17  

 
2015.gadā dzimušo bērnu saraksts, kuri reģistrēti uzņemšanai Durbes pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis”
II kārta*

Nr.p.k. Pieteikuma datums Izziņas kārtas Nr. Vēlamais uzsākšanas laiks
1. 01.06.2017. 2017/20 01.09.2017.
2. 12.12.2017. 2017/47 18.12.2017.
3. 03.09.2018. 2018/22 līdz ko atbrīvojas vieta

2014.gadā dzimušo bērnu saraksts, kuri reģistrēti uzņemšanai Durbes pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis”
I kārta*

Nr.p.k. Pieteikuma datums Izziņas kārtas Nr. Vēlamais uzsākšanas laiks Piezīmes
1. 08.08.2014. 46. 01.09.2016. Mainījis dzīvesvietu
 
 
2013.gadā dzimušo bērnu saraksts, kuri reģistrēti uzņemšanai Durbes pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis”
II kārta*
 
Nr.p.k. Pieteikuma datums Izziņas kārtas Nr. Vēlamais uzņemšanas laiks Piezī​mes
1. 25.02.2014. 3. 01.09.2016. Mainījis dzīvesvietu
 

2012.gadā dzimušo bērnu saraksts, kuri reģistrēti uzņemšanai Durbes pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis”
I kārta*
 
Nr.p.k. Pieteikuma datums Izziņas kārtas Nr. Vēlamais uzsākšanas laiks
1. 27.09.2016. 2016/24 01.09.2018.

2012.gadā dzimušo bērnu saraksts, kuri reģistrēti uzņemšanai Durbes pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis”
II kārta*
 
Nr.p.k. Pieteikuma datums Izziņas kārtas Nr. Vēlamais uzsākšanas laiks Piezīmes
1. 25.05.2015.  2015/3 01.09.2015. Mainījusi dzīvesvietu
  

 

* reģistra dati uz 25.03.2022.
 

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību