top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Paziņojums par īpašuma tiesību pirmo izsoli par Durbes novada domei piederošu nekustamo īpašumu “Attekas”, Durbes pagasts, Durbes novads

 
Durbes novada dome nodod pirmajai izsolei nekustamo īpašumu “Attekas”, Durbes pagasts, Durbes novads, kadastra Nr.6427 004 0011, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6427 004 0019 – 7,1 ha platībā, īpašnieku noskaidrojot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsole notiks 2020.gada 18.martā plkst.1000 Durbes novada domes ēkā Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV-3447.
Izsoles sākumcena noteikta EUR 27 767,16 apmērā.
Izsoles solis noteikts EUR 200,00 apmērā.
Norēķini par nosolīto objektu – 3 (trīs) mēnešu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Durbes novada domes sēdē.
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2020.gada 16.marta plkst.1600 jāreģistrējas Durbes novada domes kancelejā un jāiesniedz pieteikums ar izsoles noteikumos noteiktajiem dokumentiem.
Izsoles dalības maksa EUR 20,00 un nodrošinājums EUR 2 776,72 līdz 2020.gada 16.marta plkst.1600 jāieskaita Durbes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000063895, AS Luminor Bank kontā Nr.LV14RIKO0002013068498, kods RIKOLV2X, ar atzīmi “Attekas”, Durbes pag., izsole”.Izsoles noteikumi   ►

Izsoles pieteikums (LIZ gad.)   ►

Izsoles pieteikums  ►
 

IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) 

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma, vakances Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvs ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību