top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Durbenieki iesaistās sportiskās aktivitātēs.


Raibu raibais, pasākumiem bagātais rudens Durbes pirmsskolas izglītības iestādē "Ābolītis"

 

 

Šogad rudens priecē gan lielus, gan mazus ar visu krāsu gammu. Jau novembris, bet šur tur vēl kokos pēdējās rudens lapas vējā šūpojas, saules stari spēlējas 

lietus lāsēs, veidojot krāšņas varavīksnes, tādējādi radot katra sirdij tīkamas dabas gleznas. Krāsainība valda arī mūsu iestādē, Durbes pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis”. Šajā mācību gadā rit spraigs ne tikai ikdienas darbs, bet arī plānota dalība vairākās Latvijas institūciju un organizāciju piedāvātajās programmās un pasākumos. Pirmās aktivitātes notika jau septembrī grupā “Mārītes 6” (pirmsskolas skolotājas Lāsma Jāce un Sigita Šēnberga). Rotaļnodarbībā par veselīga uztura pamatprincipiem iegūtas gan jaunas zināšanas, gan iespēja pārbaudīt jau esošās. Rotaļnodarbību vadīja uztura speciāliste Lāsma Brenča,  ESF projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” ietvaros.
Esam parūpējušies arī skaistiem, veseliem zobiem, apmeklējot gan higiēnistu, gan piedaloties Veselības ministrijas, ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” programmā “Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem Latvijā par zobu, mutes veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem”.
“Mārītes 6” grupa pasākumiem bagāta, gluži kā mārīšu dzimtai raksturīgie punktiņi! Novadītas jau vairākas noda


 

Rotaļu pēcpusdiena „Puzles”

 19.oktobrī norisinājās rotaļu pēcpusdiena, kuras tēma bija „Puzles”. Rotaļu pēcpusdienas mērķis bija attīstīt bērnu un vecāku savstarpējo sadarbību, radošu aktivitāšu laikā.  Uz galdiem tika izliktas dažādas puzles un brīvā nepiespiestā gaisotnē “Mārītes 6” grupā ciemojās bērnu vecāki. Vecāki spēlējās gan ar saviem bērniem, gan arī citiem bērniem. Skolotājas vecākiem piedāvāja karstu kafiju ar konfektēm, lai jaukais kafijas aromāts rotaļu pēcpusdienā ievestu „siltu un mājīgu” sajūtu ik vienam.
Rotaļu pēcpusdiena notika divas stundas un ieradās Mika mamma, Raivja mamma, Esteres mamma, Elīzas mamma un Jēkaba mamma. Bērni bija ieinteresēti parādīt saviem vecākiem visas mantas, kas ir pieejamas grupā. Prieks, smiekli un pozitīvisms bija manāms bērnu sejās. Gan vecāki, gan bērni vēlas atkārtot šādas aktivitātes, jo kas var būt labāks par ģimeniskām aktivitātēm kopā.
Gaidām Jūs vēl ciemos!

Sigita Šēnberga,
pirmsskolas skolotāja

 
     


Sporta izprieca Krāsainās lapiņas.

 
18.10.2018 pati mazākā “Ābolītis” grupa “Saulītes” sportoja kopā ar zaķi un ezi. Bērni palīdzēja zaķim atrast draugu ezi. Ezis iegrimis domās par silto vasaru nav pamanījis, ka rudens jau klāt un jāsāk gatavoties ziemas miegam. Zaķis aicināja palīdzēt ezim sakārtot bumbas vienā grozā, lai pavasarī ezim atkal būtu ko spēlēt. Bērni iesaistījās bumbu meklēšanā lapu kaudzē. Ezim ļoti garšo āboli, tāpēc nākamais uzdevums bija ābolu vešana ar ķeru uz grozu. Pateicībā par palīdzību katrs bērns saņēma krāsainu kļavas lapu un visi vienojās kopīgā rudens dejā. Lapiņas un bērni virpuļoja jautrā dejā, cik jauki priecāties visiem kopā. Lai ezis varētu doties ziemas miegā bērni no sausajām koku lapām veidoja  lapu kaudzi kurā ezim paslēpties. Prieks par paveikto bija gan bērniem, gan zaķim un protams arī ezim, kas kopā ar bērniem paveicis visus savus rudens darbus.

18.10.2018 “Saulītes” grupas skolotājas.


 Durbes pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis” tiek uzsākta “Džimbas deviņu soļu drošības programma”
 

 

Nodibinājums  centrs “Dardedze” ir nevalstiska organizācija, kas jau ilgstoši darbojas bērnu tiesību aizsardzības jomā, it īpaši strādājot ar vardarbības gadījumiem pret bērnu.  Arī mūsu pirmsskolas izglītības iestāde “Ābolītis” piedalījās  “ Dardedzes” rīkotajās apmācībās: Džimbas deviņu soļu drošības programmā, kā rezultātē iestādē darbosies Džimbas aģents, kas veiks preventīvu darbu sešgadnieku bērnu grupā “Mārītes 6”. Bērni kopā apmeklēs deviņas rotaļnodarbības un pēc katras rotaļnodarbības bērna vecāki saņems informatīvu vēstuli par to, kas konkrētajā nodarbībā apgūts.  Programmā bērniem tiek attīstītas dažādas prasmes:
  1. Atpazīt bīstamas un vardarbīgas situācijas;
  2. Atpazīt labu un sliktu pieskārienu;
  3. Prast pateikt NĒ nevēlamās situācijās;
  4. Prast aizstāvēt sevi un izvairīties no bīstamām situācijām;
  5. Prast pastāstīt un meklēt palīdzību pie pieaugušā;
  6. Pārliecība, ka pāridarījums ko saņēmis bērns nav viņa vaina.
Pirmā Džimbas deviņu soļu drošības programmas nodarbība notika 26.09.2018.,  kurā bērni iepazinās ar Džimbas aģentu, kā arī tika noskaidrots, ko bērni jau apguvuši saistībā par drošības tēmu un attiecībām ar citiem cilvēkiem. Bērni ir droši, atklāti un izrādīja vēlmi iegūt jaunas zināšanas. Cerams pēc šīm nodarbībām bērni spēs atpazīt sliktas, nepatīkamas situācijas un rast risinājumu kopā ar pieaugušajiem, lai izvairītos no nepatīkamām situācijām.
skatīt fotogaleriju...
Džimbas aģents – Ginta Brikmane.  

"Mārītes 6" jautrās Miķeļdienu aktivitātes

 

Rudentiņ, bagāts vīrs,
Daudz tu mums dāvināji:
Pilnas klētis labībiņas,
Pilnas ķešas sudrabiņa.
            (Latviešu tautasdziesma)
 
            Miķeļdiena jeb Apjumības ir rudens saulgriežu svētki. Miķeļi ir diena, kad visai ražai jābūt zem jumta. Ražas novākšana ir jāatzīmē ar jautām izdarībām un cienāšanos. "Mārītes 6" bērni kopā ar Rudens vīriņu un daudziem palīgiem, Miķeļdienu atzīmēja spēlējot jautras un interesantas rotaļas, gleznojot rudens ainavu, degustējot rudens veltes, klausoties un dziedot dziesmas.
            Aktivitātes atbalstīja bērnu vecāki piedaloties pasākumā un sagādājot cienastu bērniem. Paldies visiem par ieguldīto darbu!
skatīt fotogalerija...
"Mārītes 6" skolotājas
Lāsma Jāce un Sigita Šēnberga

 

Par kalniņu Ūsiņš jāja
Ar akmeņa kumeliņu: 
Tas atnesa kokiem lapas,
Zemei zaļu ābuliņu. 

        


 

Jau otro gadu Durbes PII ,,Ābolītis” Izglītības iestādes padomes vecāki L.Sprices vadībā iestudē bērniem veltītu izrādi.

Šogad tapa izrāde ,,Zīļuks” pēc Margaritas Stārastes pasakas motīviem. Bērni savus vecākus kā pasaku varoņus uzņēma ar neviltotu sajūsmu un lepnumu.Pateicamies visiem , kas iesaistījās lai taptu  jaukā, sirsnīgā un pamācošā izrāde bērniem – Zīļukam –Rūdolfa tētim, Mārītei un Mazmārītei – Marijas mammai ar brālīti, Feja Maijiņa– Elīnas mammai, Kamenei – Gabrielas Signijas mammai, Zirneklim- Gitas mammai , Kokam – ,,Saulīšu” skolotājai Maijai, skaņu režisorei – skolotājai Arnitai.
Bet īpašs paldies, Vardei un vardulēnam – Lailai Spricei par ieguldīto darbu un mīlestību īstenojot šo ideju.

skatīt fotogaleriju...

09.04.2018.                                                              Liena Ernstsone
                                                                                 pirmsskolas izglītības metodiķe.


 

 


Vecvecāku diena Durbes pirmsskolas izglītības iestādē ,,Ābolītis.”

Katru otro gadu mūsu iestādē notiek  pasākums vecvecākiem. Tie ir ļoti gaidīti svētki, un jau kādu laiku pirms šī notikuma, bija vērojama rosība un čakla darbošanās. Gatavotas dāvanas, atkārtoti rūpīgi gatavotie priekšnesumi, sarūpēti dažādi gardumi.
Pēc svētku koncerta ,, Bērnības zeme”, kurā mazbērni iepriecināja vecvecākus ar dziesmām, dejām un dzejoļiem, katra grupa uzņēma mīļos ciemiņus pie sevis, kur pavadīja jaukus brīžus rotaļājoties, mielojoties vai vienkārši kopā vakarējot.
Pateicamies vecākiem par sadarbību organizējot šos jaukos svētkus!
Sirsnīgs, paldies, vecvecākiem par atsaucību un pozitīvajām emocijām bagāto vakaru!!

 

skatīt fotogaleriju...

14.03.2018.                                                        Liena Ernstsone
                                                                 


Durbes pirmsskolas izglītības iestādē ,,Ābolītis” top ,,Sajūtu taka”!

               


 ,,Lielā talka 2017” ietvaros  no 18. aprīļa – 21.aprīlim izglītības iestādes "Ābolītis" kolektīvs sadarbībā ar Iestādes padomi un izglītojamo vecākiem veido "Sajūtu taku". Tiek veikti  visi sagatavošanas darbi– norakta zemes virskārta, ieklāts ģeotekstils,  vākti dažādi dabas materiāli – oļi, skaidas, mulča, čiekuri, salmi, sūnas, kūdra, u.c. dabas materiāli.
Pateicoties vecāku atbalstam takas veidošanā, mūsu bērniem ik dienas būs iespēja aktivizēt pēdu zonu, nostiprināt līdzsvaru un pareizu stāju, staigājot pa dažādiem dabas materiāliem pirmsskolas rotaļu laukuma teritorijā.
Mīļi aicinām piedalīties ,,Sajūtu takas” veidošanā ikvienu, kuram rūp mūsu bērni, iedvesmo sakārtota, labiekārtota vide un pozitīva kopā būšana!
Sīkāka informācija pa tālruni 25443259 vai Durbes pirmsskolas izglītības iestādē  ,, Ābolītis”.

19.04.2017.                                                          P. i. metodiķe Liena Ernstsone

 ,,Ābolītis” lepojas!

 

 

 6.aprīlī no mazo vokālistu konkursa ,,Cīravas cālis 2017" ar atzinību un kā ,,Žūrijas simpātija" atgriezās 
GABRIELA SIGNIJA GURSKA!
Pateicība mūzikas skolotājai Arnitai Dīcmanei, vecākiem un Ramonai Savikai par sadarbību gatavojot Gabrielu Signiju konkursam!
06.04.2017.
P.i. metodiķe Liena Ernstsone

 

  
    

,,SKANĪGAIS ĀBOLĪTIS” ieskandina pavasari.

 

 Kā katru gadu, arī šogad PII ,,Ābolītis” notika dziedošo bērnu pavasara koncerts.
Uz koncertu bija ieradies arī pats Ābolītis ar savu draugu ezi Pukšķi.
 Pavasarim veltītas dziesmas izpildīja deviņi solisti. Pati mazākā dziedātāja  no ,,Saulītes” grupas Marija Kisa  izpildīja dziesmiņu ,,Dari tā”.
 ,,Bitītes” drosmīgi  pārstāvēja Marta Pulkstene ar dziesmiņu ,,Ai rociņas, ai kājiņas” bet divi ,,Ezīši”  Elīza Brikmane un Raivis Kalniņš izpildīja dziesmas ,,Lelles jaka” un ,,Cipu, capu cālis”.
Kuplākā skaitā bija grupas ,,Mārītes” dziedātāji - Samanta Lagzdiņa piedalījās ar dziesmu ,,Pavasara dziesmiņa”, Gabriela Signija Gurska dziedāja  latviešu tautas dziesmu ,,Es ar savu čaklumiņu.”, bet Didzis Eidiņš ne tikai dziedāja dziesmu ,,Man bij” viena liela vista”, bet spēlēja arī ritma instrumentus. Koncertu noslēgumā izskanēja atraktīvā ,,Ķizi, ķizi bē”dziesma  , kuru izpildīja Markus Lagzdiņš.
Liels prieks, ka ar katru gadu pieaug dziedošo puišu skaits.
 Paldies vecākiem, par sadarbību un ,protams, visiem palīgiem, kas čakli darbojās, lai šis pavasarīgais, skanīgais koncerts izdotos tik jauks!

 

01.04.2017.                                                               Mūzikas skolotāja Arnita Dīcmane

 


 

Pirmsskolas izglītības  iestāde ,,Ābolītis” lepojas!
 

 

Jau 16.gadu Jūrmalas Mākslas skola organizē Starptautisko vizuālās mākslas konkursu bērniem un jauniešiem “Es dzīvoju pie jūras 2017”.  Šogad  konkursam iesūtīja 3482 darbus no 28 valstīm - Lietuvas, Igaunijas, Grūzijas, Somijas, Rumānijas, Serbijas, Polijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Moldāvijas, Azerbaidžānas, Krievijas, Kazakstānas, Uzbekistānas, Slovēnijas, Horvātijas, Spānijas, Grieķijas, Turcijas, Kipras, Bulgārijas, Ķīnas, Taizemes, Šrilankas, Bangladešas, Indijas, Indonēzijas un Latvijas. No ārzemēm  skola  saņēma 1182 darbus, no Latvijas - 2300 darbi.
Tāpat kā citus gadus arī šogad iesūtītos darbus vērtēju  starptautiska žūrija, kuras sastāvā ir profesionāli mākslinieki, mākslas pedagogi, mākslas eksperti. Žūrijas priekšsēdētāja bija Profesionālās kompetences centra Rīgas dizaina un mākslas vidusskolas direktora vietniece, māksliniece Diāna Vernera, žūrijas locekļi – UNESCO Latvijas nacionālās komisijas Kultūras sektora vadītāja Ieva Švarca, multimediju māksliniece, Jūrmalas Mākslas skolas absolvente Līva Vilnīte, Vides māksliniece, Vidzemes jūrmalas Mūzikas un Mākslas skolas direktore Ieva Lazdauska,  tekstilmāksliniece, mākslas pedagoģe Iveta Meiere, tekstilmāksliniece, mākslas pedagoģe, Izdevniecības “Sapņu spalvas” vadītāja Lelde Braķe, Jūrmalas pilsētas galvenā māksliniece Inta Maldupe, gleznotāja Pērnavas mākslas skolas skolotāja un “gada skolotāja 2016”  titula ieguvēja Tiiu Leis (Igaunija), grafiķe, Klaipēdas Adama Brakas mākslas skolas skolotāja Rima Baukaite (Lietuva) un Palangas Stasis Vainiūnas mākslas skolas  skolotāja Rasa Uzpelkite (Lietuva).
Žūrija kopumā piešķīra 20 zelta medaļas, 30 sudraba medaļas, 40 bronzas medaļas un 219 pateicības visās četrās mākslas kategorijās – glezniecībā, grafikā, tekstilā un datorgrafikā.
Durbes p.i.i. ,,Ābolītis” šajā konkursā piedalījās pirmo reizi ar 5 darbiem pārstāvot glezniecības un tekstila kategorijas. 4-8 gadīgo bērnu vecuma grupu pārstāvēja –Valters Kopštāls ( 5 gadi, pedagogs Z.Rubene ), Emma Dirbie ( 6 gadi, Z.Rubene ), Ģirts Grīns ( 6 gadi, Z.Rubene ), Didzis Eidiņš ( 6 gadi, pedagogs Z. Rubene).Žūrijas atzinību ieguva

 Miks Miķelis Pevko
 ( 4 gadi)
 par darbu tekstilā.
Pateicība pedagogam Skaidrītei Lindei un vecākiem par  ieguldīto darbu.

 

03.03.2017.             Pirmsskolas metodiķe Liena Ernstsone
,,Kukulītis”

 

                                                               
Pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar Iestādes padomi  tapusi izrāde ,,Kukulītis” , kas šodien piedzīvoja savu pirmizrādi  iepriecinot gan mazus, gan lielus skatītājus  un dāvājot pozitīvas emocijas arī pašiem dalībniekiem. Nu jau varam droši teikt , ka šis pasākums ir kļuvis par jauku tradīciju. Paldies mammām, tētim un vecmāmiņai kas atrada laiku, lai iepriecinātu mazos ,,ābolīšus” ar izrādi.

27.02.2017.                                                                  p.i. metodiķe Liena Ernstsone

 


Veselības diena ,,Ābolītī.”

,,Vesels miesā, vesels garā.” 

 9.februārī ,,Ābolītī” ieradās ļoti tāls ciemiņš no siltajām zemēm, veiklais, aktīvais, sportiskais tīģeris Leo. Viņu sagaidīja mūsu pašu ābolītis Sārtvaidzis ar bērniem. Katra grupa bija tērpusies savā krāsā un ar smaidu un prieku visi iesildījās kopīgā rīta vingrošanā. Tad katra grupa darbojās sportisko aktivitāšu centriņos, kur bija sagatavotas jautras un veiklas stafetes. Visi  kopā iemācījāmies veselības devīzi, kura skan  šādi:
Ja tu vienmēr sportosi,
Veselīgi ēdīsi
Būsi aktīvs, spēcīgs, smaidīgs,
Tad tu vienmēr būsi laimīgs!
Par piedalīšanos bērni saņēma veselīgos augļus un dārzeņus, kā arī diplomus.
Paldies vecākiem, pedagogiem un bērniem par aktīvu piedalīšanos. Lai ir spēks un enerģija arī ikdienā.

 

2017.gada 9.februārī.                                        Skolotājas :L.Lēvalde A.Dīcmane.

 


Paldies “Saulītes” grupas vecākiem!
 

 

Janvāra mēnesī Iestādes padome rīkoja akciju, kurā katrai grupai ziedoja nepieciešamās lietas. “Saulītes” grupai tika nolemts ziedot bilžu grāmatas, jo bērni ļoti aktīvi izmanto grāmatas un tās ātri nolietojas. Akcija ir noslēgusies, un ļoti veiksmīgi, jo bērni ir tikuši pie divpadsmit brīnišķīgām grāmatām.
Paldies par izrādīto interesi un atsaucību ziedojot grāmatas.

 09.02.2017.                                 „ Saulītes” grupas skolotājas Ginta Brikmane un Linda Lēvalde                     
  Drošības diena .

 

Decembrī  p.i.i.,,Ābolītis” izglītojamiem drošības stundu vadīja VUGD ugunsdzēsēji.
 Bērni šādās nodarbībās var iegūt vispārīgas zināšanas par ugunsdrošību, bet vecākiem šie jautājumi būtu jāpārrunā ar bērniem individuāli, ņemot vērā bērna vecumu un raksturu, kā arī sadzīves apstākļus, piemēram, atkarībā no tā vai mājās ir centrālā vai malkas apkure, vai ēdiens tiek gatavots uz elektriskās vai gāzes plīts utt. Pieaugušo uzdevums ir izglītot bērnus, liekot izprast, ka par ikvienu nelaimi jāziņo nekavējoties, jo tad ir iespējams glābt gan cilvēkus, gan īpašumu. Kategoriski aizliegumi un draudi sodīt neradīs izpratni par drošību. Kritiskā brīdī bērns domās nevis par to, kā paglābties pašam, paglābt līdzcilvēkus, bet gan kā izvairīties no gaidāmā soda, kā noslēpt savu pārkāpumu. Ne katru bērnu izraisīto ugunsgrēku var dēvēt par draiskulību. Bērnu nepareizu rīcību ar uguni var veicināt gan zinātkāre, gan neprasme veikt saimniecības darbus.

VUGD atgādina, ka par bērnu drošību ir atbildīgi pieaugušie.

 

(pasākuma fotogalerija...)
 

31.01.2017.                                                                P.i.metodiķe Liena ErnstsonePII ,,Ābolītis” lepojas!

 

  23.janvārī savu pirmo klavierkoncertu sniedza jaunākās - Mūzikas studijas sagatavošanas klases audzēknes - Gabriela Signija Gurska un Katrīna Sikorska!
Lai muzicēšanas prieks un  uzcītība mūsu ,,Mārīšu" meitenēm!

30.01.2017.     Ciemošanās Teņa dienā z/s „Bērzi”.

 17. janvārī tiek svinēta Teņa diena. Tenis latviešiem ir cūku sargātājs, tādēļ arī šajā dienā raksturīgas īpašas rūpes par cūkām. Uzskata, ka var jau sākt skatīties uz pavasara pusi. Vairākas šīs dienas paražas saskan ar Meteņu tradīcijām.Teņos daudzi mājas darbi netiek darīti – nedrīkst ne vērpt, ne aust, ne adīt, lai cūkas būtu veselas un brangas. Vāra cūkas pusgalvu un miežu putru.
Šajā dienā PII „Ābolītis” „Mārīšu” grupas bērni un skolotājas devās uz z/s „Bērzi”. Jau mājas ceļgalā mūs sagaidīja saimniece Vita ar savu pavadoni kazu. Viņa mums pastāstīja par savu saimniecību, parādīja jauno tehniku. Iegājām kūtī. Tur redzējām vairākas gaiši brūnās gaļas šķirnes zīdītājgovis un divus teliņus. Kūts vidusdaļas aizgaldā rukšķēja brangi sivēni un viņu lielā, melnā mamma. Bērni cūciņām bija atnesuši cienastu. Vēl pagalmā visu laiku uzturējās trīs interesanti kaķi.Viens kaķis rādīja dažādus lēcienus sniegā, kā arī ātri rāpās kokos. Mājās „Bērzi” ir izveidots ļoti interesants pagalms. Tur redzējām rūķīšus, spokus, ļoti daudzus dekoratīvus katlus kokā, tīklu, kurā rāpties, virves, kurās šūpoties, arī šūpoles, lielu līdzsvara baļķi, vilcieniņu. Visu izmēģinājām!Izcila izklaide! Minējām arī mīklas par mājdzīvniekiem, dažādus atjautības uzdevumus, piemēram: „Cilvēki liek pirkstos, bet cūka glabā astē. Kas tas ir?”, „Cūkas degunu sauc...”, „Cūkas bērns ir...”
Mūsu grupā šajā dienā Emmai un Gabrielai Signijai bija dzimšanas dienas. Sirsnīgi apsveicām meitenes un nogaršojām cienastu. Lielā katlā vārījās  zāļu tēja, bet oglēs cepām Emmas vecāku gatavotās garšīgās desiņas. Protams, bija arī konfektes un cepumi! Lieliska diena! Paldies Vitai Stepanovičai par iespēju novadīt nodarbību lauku sētā, kur mājas pagalms īpaši izveidots bērnu āra aktivitātēm.

2017. gada 17. janvārī.    
       Durbes PII „Ābolītis” „Mārīšu” grupas skolotājas Irisa Roga un Zaiga Rubene.


Vasaras Saulgrieži Ābolītī!

 

2016. gada 21. jūnijā 01:34 iestājas vasaras Saulgrieži, kas ir svarīgs notikums,  jo varam pievērsties vērtīgo ārstniecības augu vākšanai, dārza iekārtošanai un praktiskām lietām, tāpēc šo laiku varam skaisti sagaidīt  kopā ar saviem tuvajiem, mīļajiem. Tāpēc arī pirmsskolas izglītības iestāde “Ābolītis” 22.06 atzīmēja vasaras saulgriežu iestāšanos, lai bērniem veidotu izpratni par to, kas tad šie svētki ir un kā tos var svinēt ģimenē. Tieši šis ir tas posms, kad daba ir pilnbriedā un gatava mums dāvāt visu to labāko, ko ir sarūpējusi! Šajā laikā ievāktie augi un izveidotie simboli visa gada garumā saglabā savu maģisko spēku. Tāpēc bērni piedalījās dažādu rituālu veikšanā: skrējiens ap ugunskura maketu – nes izturību nākamajam gadam, vainaga mešana tālumā – parāda cik lielus mērķus sasniegsim, kopīga vainaga izveidošana – simbolizē pārticību. Protams, ka svarīgi ir arī atpazīt augus kādus jāiepin svētku vainagā, tāpēc kopīgi apskatījām gan attēlus, gan praktiski mācījāmies atpazīt īstus augus. Pēc kārtīgi paveikta darba visi cienājāmies ar vecāku sarūpētiem Līgo svētku gardumiem. 


 

 

 
 Izlaidums "Ezīšu" grupas bērniem

Mūs katru dienu  apzeltī ar prieku daba. Un saules lāsi sniedz pat ziediņš sīks. Šogad viss zied vienā laikā un vienā steigā.Šī skaistā pilnziedu diena bija mūsu svētku diena, gandarījuma diena par to, ka „Ezīšu” grupas 11 audzēkņi saņēma pirmsskolas izglītības iestādes beigšanas apliecības. Izlaidums-viens no skaistākajiem notikumiem jaunu cilvēku dzīvē. Šie svētki ir kā pietura, kurā apstājies un padomā par to, cik tomēr garš ceļa posms jau veikts mazā cilvēka dzīvē un par to, cik daudz iespēju būs turpmāk. Sveicot mūsu bērnus izlaidumā, viņiem tika veltīti paši skaistākie vārdi, kas izteica mūsu prieku par viņiem. Novēlam, lai bērniem dzīvē ir laba un atsaucīga sirds, lai vecākiem sirsniņas iepukstētos straujāk no lepnuma, mīlestības un prieka...par saviem brīnišķīgajiem bērniem. Vecvecāki, lai jūsu padoms, jūsu aizvējš vēl ilgi piederētu mazbērniem. Pēc izlaiduma izklaides pasākumu organizēja atraktīvā Mikipelīte no Liepājas. Paldies visiem, kas piedalījās mūsu audzēkņu izlaidumā!Paldies bērniem un vecākiem par skaistajiem ziediem un labajiem novēlējumiem!

31.05.2016.    PII „Ezīšu” grupas skolotājas Irisa Roga, Lāsma Jāce.Vasara klāt!


Vasarīgi karstais laiks jau lutina mūs un „Saulītes” izaugušas tik lielas, ka laiks doties apgūt zināšanas jau citā grupā. Tāpēc atvadoties rīkojām kopīgu atvadu pasākumu, lai bērni vēl pēdējo reizi kopā ar saviem draugiem interesanti pavadītu laiku. Bērnus sagaidīja čaklais ezis, kas visu gadu cītīgi strādājis – gatavojis ziemas krājumus, palīdzējis bērniem pildīt uzdevumus, zaķim izārstējis kāju, uzposis mežu. Lai gan ezis visu prot  tomēr šoreiz bez bērnu palīdzības neiztikt. Pasaku fejai pazudusi burvju nūjiņa un atrast to var tikai paveicot dažādus uzdevumus. Feja pateicās bērniem par to, ka bērni ir tik izpalīdzīgi un kopīgi sāka darboties. Veiklības stafetes, dejas ar lakatiņiem un burbuļiem, vasaras gaviļnieku sveikšana un burvju nūjiņa atrasta.  Pasaku feja atkal atguvusi savu burvju nūjiņu un varēs paveikt brīnumus, lai sagaidītu jau jaunos bērnus „Saulītēs”.

Saulainu un piedzīvojumiem bagātu vasaru!

30.05.2016   Saulītes grupas skolotājas."Bitītes" dodas ekskursijā!19.maijā grupa ,,Bitītes’’ devās ekskursijā uz Lieģiem, kur vietējā veikalā iepazinās ar pārdevēja profesiju un pēc tam devāmies uz z/s ,,Atvases’’. Ekskursiju palīdzēja organizēt Jēkaba mamma- Kristīne, kur pati strādā veikalā. Veikalā bērniem bija iespēja līmēt cenas precēm, strādāt ar īstu kases aparātu, ielūkoties veikala noliktavā. Z/s ,,Atvases’’ bērnus iepazīstināja ar tur dzīvojošiem mājdzīvniekiem saimniece Lāsma. Bērni pabaroja kazas ar Jēkaba mammas sagādātajiem gardumiem. Arī zirgi un poniji labprāt pieņēma maizes gabaliņus no bērnu rokām. Mazie jēriņi labprāt ļāvās sevi pabarot ar pienu pudelītēs, ko viņiem deva bērni. Saimniece bērnus iepazīstināja ar cūkaitām, kas piesaistīja uzmanību sava īpašā izskata dēļ. Īpaši lielu sajūsmu bērniem izraisīja izjāde ar poniju. Un šo iespēju nelaida garām neviens no bērniem. Paldies Kristīnei un Lāsmai par interesanti pavadīto dienu!

     23.05.2016.                                Skolotājas Skaidrīte Linde un Ineta Daškeviča

 Ģimenes diena "Bitītēs"

 

 

13.maijā ,,Bitītes’’ grupas bērni un skolotājas aicināja vecākus uz Ģimenes dienai veltītu koncertu. Bērni sagaidīja vecākus ar dziesmām, dzejoļiem un dejām. Pēc koncerta bērni uzdāvināja vecākiem pašu gatavotus apsveikumus, un kā jau ierasts- aicināja vecākus uz kopīgām rotaļām.

18.05.2016. Skolotājas Skaidrīte Linde un Ineta DaškevičaProfesiju rīts "Saulītes" grupā

13. maija piektdienā, ģimenes svētku ietvaros „Saulītes” grupā ciemojās Esteres mamma – Aiva Strīķe, kas iepazīstināja bērnus ar pavasara draugu – pieneni. Esteres mamma pastāstīja, ka no pienenēm var pagatavot medus želeju, ko arī bērni nogaršoja. Pasākuma laikā grupas skolotāja piedāvāja bērniem vēlreiz iepazīties ar pieneni: tās izskatu, smaržu, garšu, kā arī skandēja dzejoli par pieneni.
Aiva Strīķe piedāvāja bērniem praktiski darboties, salīmējot uzlīmes uz burciņām. Par padarīto darbu Esteres mamma bija bērniem, sagādājusi cienastu. Mēs, grupas pedagogi un bērni, sakām liels paldies, Esteres mammai par jauko rītu!
   

13.05.2016.       „Saulītes” grupas skolotājas Linda Lēvalde un Ginta BrikmaneRadīšanas noslēpumi Lielajā dzintarā!

 

 

27.aprīlī ,,Ezīšu” grupas bērni kopā ar skolotājām, auklīti, vecākiem un muzikālo audzinātāju, devās baudīt mūzikas dzīvi Lielajā dzintarā .Pasākumu organizēja mūzikas skolotāja, jo vēlējās bērnus iepazīstināt ar klasisko mūziku mazliet tuvāk .Daži bērni jau bija apmeklējuši Lielo Dzintaru kopā ar vecākiem, bet vairumam, tas bija pirmais apmeklējums šajā skaistajā ēkā. Kopīgi apskatījām arī mākslas izstādi.
Koncertu ,,Radīšanas noslēpumi” organizēja mūziķis Egīls Šēfers, kopā  ar Liepājas simfonisko orķestri un komponistu Rihardu Dubru .Bērni guva priekšstatu kā komponists rod iedvesmu mūzikai, un kā tā tiek radīta. Klausījāmies arī komponista skaņdarbus, ko izpildīja Liepājas simfoniskais orķestris. Bērni iepazinās ar mūzikas instrumentiem un to skanējumu. Šī diena bija mazliet savādāka nekā citas, un galvenais, ka šis piedzīvojums vairoja mūsos pozitīvas emocijas.

                                                                                       
                                                                                         27.04.2016.                                     Mūzikas skolotāja A.Dīcmane.

 Vesels, jo kustīgs!Pirmsskolas vecums audzēkņiem ir īpašs periods, kad pedagogi un vecāki var sekmēt savu bērnu labu fizisko sagatavotību. Bērniem 5 - 7 gadu vecumā ir pirmais intensīvas augšanas periods, kad bērns gada laikā izaug par 7 – 10 cm. Straujajam augšanas procesam nepieciešama enerģija (sabalansēts uzturs) un pietiekama fiziskā aktivitāte, ko bērnam nodrošina daudzveidīgas kustības un fiziskās nodarbības, tāpēc „Ezīšu” grupas pedagogi piedāvā un organizē audzēkņiem sporta izpriecas izmantojot gan tradicionālus atribūtus, gan netradicionālus, kas sportošanu padara aizraujošāku. Protams, lai padarītu sporta izpriecas interesantākas neiztikt arī bez jautra tēla, kas šoreiz bija jautrai kustīgais klauns.
Arī audzēkņu vecāki tika aicināti piedalīties sporta izpriecās. Paldies tiem, kuri bija atsaucīgi un labprāt iesaistījās grupas organizētajās aktivitātēs.

               

29.04.2016                                                  PII „Ābolītis” skolotājas Lāsma Jāce un Irisa Roga