top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Par kalniņu Ūsiņš jāja
Ar akmeņa kumeliņu: 
Tas atnesa kokiem lapas,
Zemei zaļu ābuliņu. 

        


Baltā galdauta svētki Durbes PII ,,Ābolītis”.

 

3.maijā Durbes PII ,,Ābolītis” notika Latvijas neatkarības atjaunošanai veltīts pasākums Baltā galdauta svētki. Šo svētku ideja - stiprināt tradīciju pulcēties pie balti klāta galda, apzināti svinot savas valsts esību un godinot tos, kuri palīdzējuši to radīt un nosargāt. Baltā galdauta svētkus cilvēki rada sev paši, uz tiem katrs nāk ar savu cienastu, katrs pievieno savu devumu, kopīgi radot svētku sajūtu. Mūsu iestādes vecāki rūpējās par svētku galda klāšanu, noformēšanu un simbolisku cienastu, bet grupu skolotājas uzrunāja ģimenes sniegt priekšnesumu. Tā Tristana Jēkaba tētis pastāstīja par savu profesiju - dienestu Latvijas gaisa spēkos un visi kopā, liekot roku uz sirds devām svinīgu zvērestu tēvzemei. Sportisku priekšnesumu ,,Veselas ģimenes – laimīgā Latvijā” sniedza Ansonu un Buļko ģimenes. ,,Bitīšu” grupas vecāki vienotā korī nodziedāja l.t.dz. ,,Es redzēju bāleliņu”.  Bet Valtera un Adrijas  tētis nodziedāja ,,Veltījums Latvijai” un aicināja klātesošos svētkos nolikt pie malas viedierīces un veltīt laiku tuvākajiem izrādot patiesu uzmanību un mīlestību.
Noslēgumā mielojāmies ar rupjmaizi, medu un piparmētru tēju . Bet lielākā pasākuma vērtība bija patiesa svētku sajūta – mums ir Latvija, mēs dzīvojam mierā un varam būt kopā ar saviem tuvajiem!
Paldies vecākiem par ieguldīto darbu un laiku palīdzot organizēt Baltā galdauta svētkus. Īpaši pateicamies Lailai Spricei, Kristīnei Žīgurei, Dacei Kalniņai,  Saulīšu ģimenei, Buļko un Ansonu ģimenēm, Šēnbergu ģimenei un visai ,,Bitīšu” saimei. Paldies arī Maijas Sprices omītei par atbalsu rupjmaizes sagādāšanā Agitai Rozei un Andrim Briķim par ziedoto medu.

 

skatīt fotogaleriju...

7.05.2018.                                                       Liena Ernstsone
                                                                        Pirmsskolas izglītības metodiķe


Jau otro gadu Durbes PII ,,Ābolītis” Izglītības iestādes padomes vecāki L.Sprices vadībā iestudē bērniem veltītu izrādi.

Šogad tapa izrāde ,,Zīļuks” pēc Margaritas Stārastes pasakas motīviem. Bērni savus vecākus kā pasaku varoņus uzņēma ar neviltotu sajūsmu un lepnumu.Pateicamies visiem , kas iesaistījās lai taptu  jaukā, sirsnīgā un pamācošā izrāde bērniem – Zīļukam –Rūdolfa tētim, Mārītei un Mazmārītei – Marijas mammai ar brālīti, Feja Maijiņa– Elīnas mammai, Kamenei – Gabrielas Signijas mammai, Zirneklim- Gitas mammai , Kokam – ,,Saulīšu” skolotājai Maijai, skaņu režisorei – skolotājai Arnitai.
Bet īpašs paldies, Vardei un vardulēnam – Lailai Spricei par ieguldīto darbu un mīlestību īstenojot šo ideju.

skatīt fotogaleriju...

09.04.2018.                                                              Liena Ernstsone
                                                                                 pirmsskolas izglītības metodiķe.


Lieldienas!


                                                                    Lieldienās šūpojos,
Lieldienās priecājos,
Par pirmiem ziediņiem,
Par raibām oliņām.

 
28. martā PII „Ābolītī”  tika svinētas un pavadītas Lieldienas. Lieldienu Zaķis bija piemirsis par svētkiem, Vistiņa pamodināja un atgādināja Lieldienu Zaķim, ka pavasaris klāt, Lieldienas klāt. Lieldienu Zaķis ar Vistiņu iepazīstina bērnus ar Lieldienu tradīcijām un ticējumiem. Ansamblis ieskandināja svētkus ar dziesmu „Zelta ola”.  Bērni tika aicināti iziet četras stacijas, lai iepazītos ar Lieldienu tradīcijām - olu krāsošana, olu meklēšana, olu ripināšana un Latvju zīmju izlikšana no graudiem. Bērniem bija iespēja justies kā īstiem Lieldienu varoņiem. Cienājās ar dzērvenēm un konfektēm. Lieldienu Zaķis kopā ar bērniem minēja mīklas, par katru atminējumu salda balviņa. Noslēgumā visi kopā dejoja Putniņu deju. Ar prieku un līksmību tika pavadītas Lieldienas un sagaidīts pavasaris.
Novēlam ikvienam augstu, augstu izšūpoties, lai vasarā odi nekož, un turpmākais gads būtu veiksmīgs un laimīgs!
Paldies grupas skolotājām par sadarbību!

skatīt fotogaleriju...

29.03.2018.                                                 &n


Paldies "Saulītes" grupas vecākiem !


Februāra mēnesī Izglītības iestādes padome rīkoja akciju “Labie darbi”. Akcijas laikā grupiņai “Saulītes” tika dāvinātas krāsojamās grāmatiņas. Akcija ir noslēgusies ļoti veiksmīgi. Tika saziedotas 11 krāsojamās grāmatas, kā arī krāsojamās lapas. Saulains PALDIES vecākiem un Izglītības iestādes padomei par sadarbību!
Nāk dzeltenā krāsa pār pļavu
Ar košām pieneņu čībām,
Lai dzeltenie taurenīši
Var slēpties tur draiskulībās…..

Paldies, “Saulītes” grupas skolotājas!Vecvecāku diena Durbes pirmsskolas izglītības iestādē ,,Ābolītis.”

Katru otro gadu mūsu iestādē notiek  pasākums vecvecākiem. Tie ir ļoti gaidīti svētki, un jau kādu laiku pirms šī notikuma, bija vērojama rosība un čakla darbošanās. Gatavotas dāvanas, atkārtoti rūpīgi gatavotie priekšnesumi, sarūpēti dažādi gardumi.
Pēc svētku koncerta ,, Bērnības zeme”, kurā mazbērni iepriecināja vecvecākus ar dziesmām, dejām un dzejoļiem, katra grupa uzņēma mīļos ciemiņus pie sevis, kur pavadīja jaukus brīžus rotaļājoties, mielojoties vai vienkārši kopā vakarējot.
Pateicamies vecākiem par sadarbību organizējot šos jaukos svētkus!
Sirsnīgs, paldies, vecvecākiem par atsaucību un pozitīvajām emocijām bagāto vakaru!!

 

skatīt fotogaleriju...

14.03.2018.                                                        Liena Ernstsone
                                                                 

 

Durbes pirmsskolas izglītības iestādē ,,Ābolītis” top ,,Sajūtu taka”!

               


 ,,Lielā talka 2017” ietvaros  no 18. aprīļa – 21.aprīlim izglītības iestādes "Ābolītis" kolektīvs sadarbībā ar Iestādes padomi un izglītojamo vecākiem veido "Sajūtu taku". Tiek veikti  visi sagatavošanas darbi– norakta zemes virskārta, ieklāts ģeotekstils,  vākti dažādi dabas materiāli – oļi, skaidas, mulča, čiekuri, salmi, sūnas, kūdra, u.c. dabas materiāli.
Pateicoties vecāku atbalstam takas veidošanā, mūsu bērniem ik dienas būs iespēja aktivizēt pēdu zonu, nostiprināt līdzsvaru un pareizu stāju, staigājot pa dažādiem dabas materiāliem pirmsskolas rotaļu laukuma teritorijā.
Mīļi aicinām piedalīties ,,Sajūtu takas” veidošanā ikvienu, kuram rūp mūsu bērni, iedvesmo sakārtota, labiekārtota vide un pozitīva kopā būšana!
Sīkāka informācija pa tālruni 25443259 vai Durbes pirmsskolas izglītības iestādē  ,, Ābolītis”.

19.04.2017.                                                          P. i. metodiķe Liena Ernstsone

 ,,Ābolītis” lepojas!

 

 

 6.aprīlī no mazo vokālistu konkursa ,,Cīravas cālis 2017" ar atzinību un kā ,,Žūrijas simpātija" atgriezās 
GABRIELA SIGNIJA GURSKA!
Pateicība mūzikas skolotājai Arnitai Dīcmanei, vecākiem un Ramonai Savikai par sadarbību gatavojot Gabrielu Signiju konkursam!
06.04.2017.
P.i. metodiķe Liena Ernstsone

 

  
    

,,SKANĪGAIS ĀBOLĪTIS” ieskandina pavasari.

 

 Kā katru gadu, arī šogad PII ,,Ābolītis” notika dziedošo bērnu pavasara koncerts.
Uz koncertu bija ieradies arī pats Ābolītis ar savu draugu ezi Pukšķi.
 Pavasarim veltītas dziesmas izpildīja deviņi solisti. Pati mazākā dziedātāja  no ,,Saulītes” grupas Marija Kisa  izpildīja dziesmiņu ,,Dari tā”.
 ,,Bitītes” drosmīgi  pārstāvēja Marta Pulkstene ar dziesmiņu ,,Ai rociņas, ai kājiņas” bet divi ,,Ezīši”  Elīza Brikmane un Raivis Kalniņš izpildīja dziesmas ,,Lelles jaka” un ,,Cipu, capu cālis”.
Kuplākā skaitā bija grupas ,,Mārītes” dziedātāji - Samanta Lagzdiņa piedalījās ar dziesmu ,,Pavasara dziesmiņa”, Gabriela Signija Gurska dziedāja  latviešu tautas dziesmu ,,Es ar savu čaklumiņu.”, bet Didzis Eidiņš ne tikai dziedāja dziesmu ,,Man bij” viena liela vista”, bet spēlēja arī ritma instrumentus. Koncertu noslēgumā izskanēja atraktīvā ,,Ķizi, ķizi bē”dziesma  , kuru izpildīja Markus Lagzdiņš.
Liels prieks, ka ar katru gadu pieaug dziedošo puišu skaits.
 Paldies vecākiem, par sadarbību un ,protams, visiem palīgiem, kas čakli darbojās, lai šis pavasarīgais, skanīgais koncerts izdotos tik jauks!

 

01.04.2017.                                                               Mūzikas skolotāja Arnita Dīcmane

 


 

Pirmsskolas izglītības  iestāde ,,Ābolītis” lepojas!
 

 

Jau 16.gadu Jūrmalas Mākslas skola organizē Starptautisko vizuālās mākslas konkursu bērniem un jauniešiem “Es dzīvoju pie jūras 2017”.  Šogad  konkursam iesūtīja 3482 darbus no 28 valstīm - Lietuvas, Igaunijas, Grūzijas, Somijas, Rumānijas, Serbijas, Polijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Moldāvijas, Azerbaidžānas, Krievijas, Kazakstānas, Uzbekistānas, Slovēnijas, Horvātijas, Spānijas, Grieķijas, Turcijas, Kipras, Bulgārijas, Ķīnas, Taizemes, Šrilankas, Bangladešas, Indijas, Indonēzijas un Latvijas. No ārzemēm  skola  saņēma 1182 darbus, no Latvijas - 2300 darbi.
Tāpat kā citus gadus arī šogad iesūtītos darbus vērtēju  starptautiska žūrija, kuras sastāvā ir profesionāli mākslinieki, mākslas pedagogi, mākslas eksperti. Žūrijas priekšsēdētāja bija Profesionālās kompetences centra Rīgas dizaina un mākslas vidusskolas direktora vietniece, māksliniece Diāna Vernera, žūrijas locekļi – UNESCO Latvijas nacionālās komisijas Kultūras sektora vadītāja Ieva Švarca, multimediju māksliniece, Jūrmalas Mākslas skolas absolvente Līva Vilnīte, Vides māksliniece, Vidzemes jūrmalas Mūzikas un Mākslas skolas direktore Ieva Lazdauska,  tekstilmāksliniece, mākslas pedagoģe Iveta Meiere, tekstilmāksliniece, mākslas pedagoģe, Izdevniecības “Sapņu spalvas” vadītāja Lelde Braķe, Jūrmalas pilsētas galvenā māksliniece Inta Maldupe, gleznotāja Pērnavas mākslas skolas skolotāja un “gada skolotāja 2016”  titula ieguvēja Tiiu Leis (Igaunija), grafiķe, Klaipēdas Adama Brakas mākslas skolas skolotāja Rima Baukaite (Lietuva) un Palangas Stasis Vainiūnas mākslas skolas  skolotāja Rasa Uzpelkite (Lietuva).
Žūrija kopumā piešķīra 20 zelta medaļas, 30 sudraba medaļas, 40 bronzas medaļas un 219 pateicības visās četrās mākslas kategorijās – glezniecībā, grafikā, tekstilā un datorgrafikā.
Durbes p.i.i. ,,Ābolītis” šajā konkursā piedalījās pirmo reizi ar 5 darbiem pārstāvot glezniecības un tekstila kategorijas. 4-8 gadīgo bērnu vecuma grupu pārstāvēja –Valters Kopštāls ( 5 gadi, pedagogs Z.Rubene ), Emma Dirbie ( 6 gadi, Z.Rubene ), Ģirts Grīns ( 6 gadi, Z.Rubene ), Didzis Eidiņš ( 6 gadi, pedagogs Z. Rubene).Žūrijas atzinību ieguva

 Miks Miķelis Pevko
 ( 4 gadi)
 par darbu tekstilā.
Pateicība pedagogam Skaidrītei Lindei un vecākiem par  ieguldīto darbu.

 

03.03.2017.             Pirmsskolas metodiķe Liena Ernstsone

 

 
,,Kukulītis”

 

                                                               
Pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar Iestādes padomi  tapusi izrāde ,,Kukulītis” , kas šodien piedzīvoja savu pirmizrādi  iepriecinot gan mazus, gan lielus skatītājus  un dāvājot pozitīvas emocijas arī pašiem dalībniekiem. Nu jau varam droši teikt , ka šis pasākums ir kļuvis par jauku tradīciju. Paldies mammām, tētim un vecmāmiņai kas atrada laiku, lai iepriecinātu mazos ,,ābolīšus” ar izrādi.

27.02.2017.                                                                  p.i. metodiķe Liena Ernstsone

 
Veselības diena ,,Ābolītī.”

,,Vesels miesā, vesels garā.” 

 9.februārī ,,Ābolītī” ieradās ļoti tāls ciemiņš no siltajām zemēm, veiklais, aktīvais, sportiskais tīģeris Leo. Viņu sagaidīja mūsu pašu ābolītis Sārtvaidzis ar bērniem. Katra grupa bija tērpusies savā krāsā un ar smaidu un prieku visi iesildījās kopīgā rīta vingrošanā. Tad katra grupa darbojās sportisko aktivitāšu centriņos, kur bija sagatavotas jautras un veiklas stafetes. Visi  kopā iemācījāmies veselības devīzi, kura skan  šādi:
Ja tu vienmēr sportosi,
Veselīgi ēdīsi
Būsi aktīvs, spēcīgs, smaidīgs,
Tad tu vienmēr būsi laimīgs!
Par piedalīšanos bērni saņēma veselīgos augļus un dārzeņus, kā arī diplomus.
Paldies vecākiem, pedagogiem un bērniem par aktīvu piedalīšanos. Lai ir spēks un enerģija arī ikdienā.

 

2017.gada 9.februārī.                                        Skolotājas :L.Lēvalde A.Dīcmane.

 Paldies “Saulītes” grupas vecākiem!
 

 

Janvāra mēnesī Iestādes padome rīkoja akciju, kurā katrai grupai ziedoja nepieciešamās lietas. “Saulītes” grupai tika nolemts ziedot bilžu grāmatas, jo bērni ļoti aktīvi izmanto grāmatas un tās ātri nolietojas. Akcija ir noslēgusies, un ļoti veiksmīgi, jo bērni ir tikuši pie divpadsmit brīnišķīgām grāmatām.
Paldies par izrādīto interesi un atsaucību ziedojot grāmatas.

 09.02.2017.                                 „ Saulītes” grupas skolotājas Ginta Brikmane un Linda Lēvalde                     
  

 
Drošības diena .

 

Decembrī  p.i.i.,,Ābolītis” izglītojamiem drošības stundu vadīja VUGD ugunsdzēsēji.
 Bērni šādās nodarbībās var iegūt vispārīgas zināšanas par ugunsdrošību, bet vecākiem šie jautājumi būtu jāpārrunā ar bērniem individuāli, ņemot vērā bērna vecumu un raksturu, kā arī sadzīves apstākļus, piemēram, atkarībā no tā vai mājās ir centrālā vai malkas apkure, vai ēdiens tiek gatavots uz elektriskās vai gāzes plīts utt. Pieaugušo uzdevums ir izglītot bērnus, liekot izprast, ka par ikvienu nelaimi jāziņo nekavējoties, jo tad ir iespējams glābt gan cilvēkus, gan īpašumu. Kategoriski aizliegumi un draudi sodīt neradīs izpratni par drošību. Kritiskā brīdī bērns domās nevis par to, kā paglābties pašam, paglābt līdzcilvēkus, bet gan kā izvairīties no gaidāmā soda, kā noslēpt savu pārkāpumu. Ne katru bērnu izraisīto ugunsgrēku var dēvēt par draiskulību. Bērnu nepareizu rīcību ar uguni var veicināt gan zinātkāre, gan neprasme veikt saimniecības darbus.

VUGD atgādina, ka par bērnu drošību ir atbildīgi pieaugušie.

 

(pasākuma fotogalerija...)
 

31.01.2017.                                                                P.i.metodiķe Liena Ernstsone

 PII ,,Ābolītis” lepojas!

 

  23.janvārī savu pirmo klavierkoncertu sniedza jaunākās - Mūzikas studijas sagatavošanas klases audzēknes - Gabriela Signija Gurska un Katrīna Sikorska!
Lai muzicēšanas prieks un  uzcītība mūsu ,,Mārīšu" meitenēm!

30.01.2017.    

 

 Ciemošanās Teņa dienā z/s „Bērzi”.

 17. janvārī tiek svinēta Teņa diena. Tenis latviešiem ir cūku sargātājs, tādēļ arī šajā dienā raksturīgas īpašas rūpes par cūkām. Uzskata, ka var jau sākt skatīties uz pavasara pusi. Vairākas šīs dienas paražas saskan ar Meteņu tradīcijām.Teņos daudzi mājas darbi netiek darīti – nedrīkst ne vērpt, ne aust, ne adīt, lai cūkas būtu veselas un brangas. Vāra cūkas pusgalvu un miežu putru.
Šajā dienā PII „Ābolītis” „Mārīšu” grupas bērni un skolotājas devās uz z/s „Bērzi”. Jau mājas ceļgalā mūs sagaidīja saimniece Vita ar savu pavadoni kazu. Viņa mums pastāstīja par savu saimniecību, parādīja jauno tehniku. Iegājām kūtī. Tur redzējām vairākas gaiši brūnās gaļas šķirnes zīdītājgovis un divus teliņus. Kūts vidusdaļas aizgaldā rukšķēja brangi sivēni un viņu lielā, melnā mamma. Bērni cūciņām bija atnesuši cienastu. Vēl pagalmā visu laiku uzturējās trīs interesanti kaķi.Viens kaķis rādīja dažādus lēcienus sniegā, kā arī ātri rāpās kokos. Mājās „Bērzi” ir izveidots ļoti interesants pagalms. Tur redzējām rūķīšus, spokus, ļoti daudzus dekoratīvus katlus kokā, tīklu, kurā rāpties, virves, kurās šūpoties, arī šūpoles, lielu līdzsvara baļķi, vilcieniņu. Visu izmēģinājām!Izcila izklaide! Minējām arī mīklas par mājdzīvniekiem, dažādus atjautības uzdevumus, piemēram: „Cilvēki liek pirkstos, bet cūka glabā astē. Kas tas ir?”, „Cūkas degunu sauc...”, „Cūkas bērns ir...”
Mūsu grupā šajā dienā Emmai un Gabrielai Signijai bija dzimšanas dienas. Sirsnīgi apsveicām meitenes un nogaršojām cienastu. Lielā katlā vārījās  zāļu tēja, bet oglēs cepām Emmas vecāku gatavotās garšīgās desiņas. Protams, bija arī konfektes un cepumi! Lieliska diena! Paldies Vitai Stepanovičai par iespēju novadīt nodarbību lauku sētā, kur mājas pagalms īpaši izveidots bērnu āra aktivitātēm.

2017. gada 17. janvārī.    
       Durbes PII „Ābolītis” „Mārīšu” grupas skolotājas Irisa Roga un Zaiga Rubene.

 

 

 

 

 


Vasaras Saulgrieži Ābolītī!

 

2016. gada 21. jūnijā 01:34 iestājas vasaras Saulgrieži, kas ir svarīgs notikums,  jo varam pievērsties vērtīgo ārstniecības augu vākšanai, dārza iekārtošanai un praktiskām lietām, tāpēc šo laiku varam skaisti sagaidīt  kopā ar saviem tuvajiem, mīļajiem. Tāpēc arī pirmsskolas izglītības iestāde “Ābolītis” 22.06 atzīmēja vasaras saulgriežu iestāšanos, lai bērniem veidotu izpratni par to, kas tad šie svētki ir un kā tos var svinēt ģimenē. Tieši šis ir tas posms, kad daba ir pilnbriedā un gatava mums dāvāt visu to labāko, ko ir sarūpējusi! Šajā laikā ievāktie augi un izveidotie simboli visa gada garumā saglabā savu maģisko spēku. Tāpēc bērni piedalījās dažādu rituālu veikšanā: skrējiens ap ugunskura maketu – nes izturību nākamajam gadam, vainaga mešana tālumā – parāda cik lielus mērķus sasniegsim, kopīga vainaga izveidošana – simbolizē pārticību. Protams, ka svarīgi ir arī atpazīt augus kādus jāiepin svētku vainagā, tāpēc kopīgi apskatījām gan attēlus, gan praktiski mācījāmies atpazīt īstus augus. Pēc kārtīgi paveikta darba visi cienājāmies ar vecāku sarūpētiem Līgo svētku gardumiem. 

 Izlaidums "Ezīšu" grupas bērniem

Mūs katru dienu  apzeltī ar prieku daba. Un saules lāsi sniedz pat ziediņš sīks. Šogad viss zied vienā laikā un vienā steigā.Šī skaistā pilnziedu diena bija mūsu svētku diena, gandarījuma diena par to, ka „Ezīšu” grupas 11 audzēkņi saņēma pirmsskolas izglītības iestādes beigšanas apliecības. Izlaidums-viens no skaistākajiem notikumiem jaunu cilvēku dzīvē. Šie svētki ir kā pietura, kurā apstājies un padomā par to, cik tomēr garš ceļa posms jau veikts mazā cilvēka dzīvē un par to, cik daudz iespēju būs turpmāk. Sveicot mūsu bērnus izlaidumā, viņiem tika veltīti paši skaistākie vārdi, kas izteica mūsu prieku par viņiem. Novēlam, lai bērniem dzīvē ir laba un atsaucīga sirds, lai vecākiem sirsniņas iepukstētos straujāk no lepnuma, mīlestības un prieka...par saviem brīnišķīgajiem bērniem. Vecvecāki, lai jūsu padoms, jūsu aizvējš vēl ilgi piederētu mazbērniem. Pēc izlaiduma izklaides pasākumu organizēja atraktīvā Mikipelīte no Liepājas. Paldies visiem, kas piedalījās mūsu audzēkņu izlaidumā!Paldies bērniem un vecākiem par skaistajiem ziediem un labajiem novēlējumiem!

31.05.2016.    PII „Ezīšu” grupas skolotājas Irisa Roga, Lāsma Jāce.Vasara klāt!


Vasarīgi karstais laiks jau lutina mūs un „Saulītes” izaugušas tik lielas, ka laiks doties apgūt zināšanas jau citā grupā. Tāpēc atvadoties rīkojām kopīgu atvadu pasākumu, lai bērni vēl pēdējo reizi kopā ar saviem draugiem interesanti pavadītu laiku. Bērnus sagaidīja čaklais ezis, kas visu gadu cītīgi strādājis – gatavojis ziemas krājumus, palīdzējis bērniem pildīt uzdevumus, zaķim izārstējis kāju, uzposis mežu. Lai gan ezis visu prot  tomēr šoreiz bez bērnu palīdzības neiztikt. Pasaku fejai pazudusi burvju nūjiņa un atrast to var tikai paveicot dažādus uzdevumus. Feja pateicās bērniem par to, ka bērni ir tik izpalīdzīgi un kopīgi sāka darboties. Veiklības stafetes, dejas ar lakatiņiem un burbuļiem, vasaras gaviļnieku sveikšana un burvju nūjiņa atrasta.  Pasaku feja atkal atguvusi savu burvju nūjiņu un varēs paveikt brīnumus, lai sagaidītu jau jaunos bērnus „Saulītēs”.

Saulainu un piedzīvojumiem bagātu vasaru!

30.05.2016   Saulītes grupas skolotājas.

 "Bitītes" dodas ekskursijā!19.maijā grupa ,,Bitītes’’ devās ekskursijā uz Lieģiem, kur vietējā veikalā iepazinās ar pārdevēja profesiju un pēc tam devāmies uz z/s ,,Atvases’’. Ekskursiju palīdzēja organizēt Jēkaba mamma- Kristīne, kur pati strādā veikalā. Veikalā bērniem bija iespēja līmēt cenas precēm, strādāt ar īstu kases aparātu, ielūkoties veikala noliktavā. Z/s ,,Atvases’’ bērnus iepazīstināja ar tur dzīvojošiem mājdzīvniekiem saimniece Lāsma. Bērni pabaroja kazas ar Jēkaba mammas sagādātajiem gardumiem. Arī zirgi un poniji labprāt pieņēma maizes gabaliņus no bērnu rokām. Mazie jēriņi labprāt ļāvās sevi pabarot ar pienu pudelītēs, ko viņiem deva bērni. Saimniece bērnus iepazīstināja ar cūkaitām, kas piesaistīja uzmanību sava īpašā izskata dēļ. Īpaši lielu sajūsmu bērniem izraisīja izjāde ar poniju. Un šo iespēju nelaida garām neviens no bērniem. Paldies Kristīnei un Lāsmai par interesanti pavadīto dienu!

     23.05.2016.                                Skolotājas Skaidrīte Linde un Ineta Daškeviča

 Ģimenes diena "Bitītēs"

 

 

13.maijā ,,Bitītes’’ grupas bērni un skolotājas aicināja vecākus uz Ģimenes dienai veltītu koncertu. Bērni sagaidīja vecākus ar dziesmām, dzejoļiem un dejām. Pēc koncerta bērni uzdāvināja vecākiem pašu gatavotus apsveikumus, un kā jau ierasts- aicināja vecākus uz kopīgām rotaļām.

18.05.2016. Skolotājas Skaidrīte Linde un Ineta DaškevičaProfesiju rīts "Saulītes" grupā

13. maija piektdienā, ģimenes svētku ietvaros „Saulītes” grupā ciemojās Esteres mamma – Aiva Strīķe, kas iepazīstināja bērnus ar pavasara draugu – pieneni. Esteres mamma pastāstīja, ka no pienenēm var pagatavot medus želeju, ko arī bērni nogaršoja. Pasākuma laikā grupas skolotāja piedāvāja bērniem vēlreiz iepazīties ar pieneni: tās izskatu, smaržu, garšu, kā arī skandēja dzejoli par pieneni.
Aiva Strīķe piedāvāja bērniem praktiski darboties, salīmējot uzlīmes uz burciņām. Par padarīto darbu Esteres mamma bija bērniem, sagādājusi cienastu. Mēs, grupas pedagogi un bērni, sakām liels paldies, Esteres mammai par jauko rītu!
   

13.05.2016.       „Saulītes” grupas skolotājas Linda Lēvalde un Ginta BrikmaneRadīšanas noslēpumi Lielajā dzintarā!

 

27.aprīlī ,,Ezīšu” grupas bērni kopā ar skolotājām, auklīti, vecākiem un muzikālo audzinātāju, devās baudīt mūzikas dzīvi Lielajā dzintarā .Pasākumu organizēja mūzikas skolotāja, jo vēlējās bērnus iepazīstināt ar klasisko mūziku mazliet tuvāk .Daži bērni jau bija apmeklējuši Lielo Dzintaru kopā ar vecākiem, bet vairumam, tas bija pirmais apmeklējums šajā skaistajā ēkā. Kopīgi apskatījām arī mākslas izstādi.
Koncertu ,,Radīšanas noslēpumi” organizēja mūziķis Egīls Šēfers, kopā  ar Liepājas simfonisko orķestri un komponistu Rihardu Dubru .Bērni guva priekšstatu kā komponists rod iedvesmu mūzikai, un kā tā tiek radīta. Klausījāmies arī komponista skaņdarbus, ko izpildīja Liepājas simfoniskais orķestris. Bērni iepazinās ar mūzikas instrumentiem un to skanējumu. Šī diena bija mazliet savādāka nekā citas, un galvenais, ka šis piedzīvojums vairoja mūsos pozitīvas emocijas.

                                                                                       
                                                                                         27.04.2016.                                     Mūzikas skolotāja A.Dīcmane.

 Vesels, jo kustīgs!Pirmsskolas vecums audzēkņiem ir īpašs periods, kad pedagogi un vecāki var sekmēt savu bērnu labu fizisko sagatavotību. Bērniem 5 - 7 gadu vecumā ir pirmais intensīvas augšanas periods, kad bērns gada laikā izaug par 7 – 10 cm. Straujajam augšanas procesam nepieciešama enerģija (sabalansēts uzturs) un pietiekama fiziskā aktivitāte, ko bērnam nodrošina daudzveidīgas kustības un fiziskās nodarbības, tāpēc „Ezīšu” grupas pedagogi piedāvā un organizē audzēkņiem sporta izpriecas izmantojot gan tradicionālus atribūtus, gan netradicionālus, kas sportošanu padara aizraujošāku. Protams, lai padarītu sporta izpriecas interesantākas neiztikt arī bez jautra tēla, kas šoreiz bija jautrai kustīgais klauns.
Arī audzēkņu vecāki tika aicināti piedalīties sporta izpriecās. Paldies tiem, kuri bija atsaucīgi un labprāt iesaistījās grupas organizētajās aktivitātēs.

               

29.04.2016                                                  PII „Ābolītis” skolotājas Lāsma Jāce un Irisa Roga
 
Jokojamies un smejamies!

 

29.aprilī grupā „Saulītes” viesojās ciemiņi – klauni. Klauni apciemoja bērnus, lai noskaidrotu kas tad īsti jādara, lai ietu pirmsskolas izglītības iestādē. Čokijs vēlējās, lai visiem būtu cauras zeķes, bet klauns Pēteris gribēja, lai katram bērnam būtu savs mīlulis zirneklis. Klauns Pēteris visiem demonstrēja savu  zirnekli Sāru. Abi klauni bērniem rādīja ko prot un kā viņi vēlētos, lai notiek rotaļnodarbības „Saulītēs”. Cīņas ar garajiem baloniem, tad kāda salda konfekte, tad mazliet triki ar plastmasas glāzītēm un bumbiņu un vis beidzot dejas ar burbuļiem. Protams vis svarīgākais nebeidzami smiekli un jautrības. Diemžēl bērniem katru dienu joki nav prātā – jāpievēršas taču arī nopietnākām lietām, tāpēc klauniem nācās atvadīties un doties prom.


02.05.2016.              „Saulītes” grupas skolotājas  Ginta Brikmane un Linda Lēvalde


 Talkā pie Toma vecvecākiem.

 

      
 

21. aprīlī devāmies talkā pie Toma vecvecākiem. Līdzi paņēmām darbarīkus-grābeklīšus. Toma vectēvs mums ierādīja darbiņu-bija jāsalasa vecie ābeļu zari ābeļdārzā. Viena ābele bija nozāģēta.Uh, cik tur bija daudz zaru! Bet mēs ātri un ļoti kārtīgi tos salasījām un sametām traktora kausā. Mājas pagalmā satikām raudošo Pepiju-Garzeķi (Maiju).Viņa bija pazaudējusi saldumus.Mums ar kartes palīdzību vajadzēja tos atrast.Veicām dažādas stafetes un spēlējām kustību rotaļas. Beigu beigās dārzā zem rabarberu lapām atradām saldumu lādīti. Toma vecmāmiņa bija sacepusi sirsniņu pankūkas un mūs pacienāja. Pēc tam veicām dažādas aktivitātes atrakciju stūrītī. Paldies Toma vecvecākiem un Maijai par ļoti jauko dienu!

        2016. gada 21. aprīlī.                       Durbes PII „Ābolītis” skolotāja Irisa Roga.
 

 ,,Ezīši,, iepazīst profesiju – ugundzēsējs!

 

         


 

20. aprīlī Durbes pirmsskolas izglītības iestādes ,,Ābolītis,, izglītojamie devās ekskursijā uz Liepājas VUGD, kur par ugunsdzēsēju strādā Gabriēla tētis – Reinis Lankups.
Ugunsdzēsēji demonstrēja bērniem ugunsdzēsēju mašīnu, ekipējumu, nepieciešamās prasmes kas nepieciešamas lai srādātu šajā cēlajā profesijā. Bērni  izmēģināja spēkus turot ugusdzēsēju šļūteni un to satinot. Arī pie glābēju mašīnas stūres vēlējās pasēdēt ikviens. Bet vislielākās emocijas valdīja, kad pilnu ugunsdzēsēju ekipējumu pielaikoja mūsu mūzikas skolotāja  Arnita.
Noslēgumā Gabriēla tētis noorganizēja stafeti, kurā bija nepieciešamas tādas īpašības, kā veiklība un uzmanība - ugunsdzēsējiem tik nepieciešamās īpašības.
Paldies sirsnīgajam ugunsdzēsēju kolektīvam par interesanto un pieredzes bagāto dienu!

21.04.2016.                                                        Izglītības metodiķe Liena Ernstsone


 Skolas galdniekdarbnīcā.

 

  
  

19. aprīlī „Ezīšu” grupas bērni apmeklēja skolas galdniekdarbnīcu. Skolotājs A. Gaulis pastāstīja par galdnieka profesiju.Viņš bērniem iedeva jūrmalā atrastus kociņus un lika tos apstrādāt ar smilšpapīru. Pēc tam bērni izurba kociņa galā caurumiņu, kurā ievēra rupju auklu. Uz kociņiem uzzīmēja rakstus, pēc tam tos nolakoja. Prieks visiem par pašu pagatavotu koka rotu.

    2016. gada 19. aprīlī.                        Durbes PII „Ābolītis” skolotāja Irisa Roga. Dinozauru veidošana no plastilīna.

               


15. aprīlī "Ezīšu" grupas bērniem notika tikšanās ar zēnu Valteru, kurš mācās Rīgas daiļamatniecības pamatskolā.
Baisie pūķi, varenie burvji un dinozauri ir sajūsminājuši cilvēkus jau gadsimtiem ilgi. Arī mūsdienās šie tēli vēl joprojām spēj apburt gan lielus, gan mazus brīnumu mīļotājus.
Valters mums interesanti pastāstīja par dinozauriem. Dinozauri bija lielākā seno laiku dzīvnieku grupa. Daži bija plēsēji, citi zālēdāji, viņi varēja staigāt gan uz divām, gan četrām kājām. Lielākais dinozaurs bija karaliskais tiranozaurs. Dinozauru lielums svārstījies no cāļa izmēriem līdz pat milzenim. Piemēram, brahiozaurs svēris vairāk nekā 50 tonnu.
Valteram ļoti patīk veidot dinozaurus no plastilīna. Viņš bija arī atvedis līdzi savus skaisti veidotos dinozaurus, kurus bērni apskatīja. Zēns rādīja un stāstīja, kā var izveidot  dinozauru, bērni uzmanīgi klausījās un strādāja līdz. Dinozauru tēli veidojās pārsteidzoši labi. Veidošana mums visiem sagādāja lielu prieku. Izveidojām dinozauru izstādi.
Paldies Valteram par plastilīna meistarklases parādīšanu!

2016. gada 15. aprīlī.                                                        PII "Ābolītis" skolotāja Irisa Roga