top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Notiek parakstu vākšana par vēlētāju iniciatīvām 


Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrētas sekojošas vēlētāju iniciatīvas, par kurām šobrīd notiek parakstu vākšana.
1.)Grozījums likumā Par nekustamā īpašuma nodokli;
2.)Likums par 2012.gada 8.novembra likuma Grozījumi likumā Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu atcelšanu;
3.)Saeimas atsaukšanas ierosināšana. 

Lasīt plašāku informāciju par vēlētāju iniciatīvām (atvērt...)

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma (jāuzrāda personas apliecinošs dokuments: pase vai ID apliecība). Parakstīties par Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrētajām iniciatīvām Durbes novada pašvaldībā iespējams:

- Dunalkas pagasta pārvaldē pie lietvedes Zelmas Bužates;
- Durbes novada domē pie kancelejas vadītājas Madaras Lagzdiņas;
- Vecpils pagasta pārvaldē pie lietvedes Initas Dimzas.No 2020.gada mainīsies tarifs par nešķiroto atkritumu noglabāšanu poligonā 
 

Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, no 2020.gada 1.janvāri celsies dabas resursu nodoklis (DRN) par sadzīves atkritumu noglabāšanu poligonā. Attiecīgi mainīsies arī „Liepājas RAS” poligona „Ķīvītes” tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā. Par atkritumu noglabāšanu poligonā nākamgad būs jāmaksā 54.96 eiro bez PVN par vienu tonnu, kur iekļauts arī DRN pieaugums no līdzšinējiem 43,00EUR/t uz 50,00EUR/t. Lasīt vairāk... 
 
Nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma paziņojuma saņemšana e-pastā

Piesakies atgādinājumam par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos.


 


Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai Atgādinām, ka līdz 2019. gada 15.novembrim bija veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Lasīt vairāk...


 

Jaunas iespējas baudīt dabas objektus Kurzemē un Lietuvā

 

Š.g. 31.oktobrī noslēdzās projekts “Dabas tūrisms visiem” (UniGreen). Projekta ietvaros Durbes novada pašvaldībai bija iespēja izveidot skatu torni, atpūtas laukumu un stāvlaukumu blakus Durbes ezeram.  Lasīt vairāk...
 


Tiek mainīts Vecpils pasta nodaļas darbalaiks un darbības modelis Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Durbes novada Vecpils pagastā no 2019.gada 27.novembra tiek mainīts Vecpils pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no plkst.9 līdz 10 tiks nodrošināti līdzšinējā pasta pakalpojumu sniegšanas vietā Pagastnamā vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā. Lasīt vairāk... 
 


Atjaunoti stādījumi Dunalkas parkā 


Arī šogad Durbes novada pašvaldība piedalījās “Meža dienās 2019” – Latvijas Pašvaldību savienības projektā “Pašvaldību darbi parkos”. Durbes novada pašvaldība šogad lūdza finansējumu Dunalkas parkam, jo projekta mērķis bija veco parku stādījumu atjaunošana. Lasīt vairāk... 

Fotogalerija

 


Ābolu svētki Durbē Durbes novada izglītības iestādēs sagaidīta pirmā skolas diena  


2.septembrī skolotāji, skolēni un viņu vecāki pulcējās A.Kronvalda Durbes pamatskolā un pirmsskolas izglītības iestādē "Ābolītis", lai ar labām domām un krāšņiem ziediem sagaidītu jauno 2019./2020. mācību gadu. A.Kronvalda Durbes pamatskolā šogad mācības uzsāka 26 pirmklasnieki. 

►Fotogalerija no Zinību dienas 


 

Aicina pieteikties zelta kāzu gaviļniekus!

Lai realizētu pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu un godinātu Durbes novada iedzīvotājus to nozīmīgās dzīves jubilejās – 70, 80, 90, 95, 100 un katru nākamo dzīves gadu jubileja un zelta kāzu jubileja, ar Durbes novada domes 2019.gada 29.marta sēdes lēmumu Nr.71 (prot.Nr.3  11.§) apstiprināti Durbes novada domes saistošie noteikumi Nr.3/2019 “Par grozījumiem Durbes novada saistošajos noteikumos Nr.6/2012 “Par svētku pabalstiem Durbes novadā” ”, ar ko paredzēts godināt Durbes novada iedzīvotājus svinot kopdzīves zelta kāzu jubileju.
Durbes novada domes saistošie noteikumi Nr.3/2019 “Par grozījumiem Durbes novada saistošajos noteikumos Nr.6/2012 “Par svētku pabalstiem Durbes novadā” stājās spēkā 2019.gada 01.maijā (publicēti Durbes novada domes bezmaksas informatīvajā izdevumā “Durbes novada vēstis” 2019.gada 2.maija izdevumā Nr.51).
Ņemot vērā, ka Durbes novada pašvaldībai nav iespējas izgūt datus par Durbes novada iedzīvotājiem, kuri svin kopdzīves zelta kāzu jubileju, lūdzam šos pārus personīgi pieteikties, uzrādot laulības apliecību.
Durbes novada pašvaldība aicina pieteikties pārus, kuri svinēja un svinēs kopdzīves zelta kāzu jubileju, sākot ar 2019.gada 01.maiju.
Pieteikties iespējams:

  1. Durbes novada domē (Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads);
  2. Durbes pilsētas un pagasta pārvaldē (Skolas iela 3, Durbe, Durbes novads);
  3. Dunalkas pagasta pārvaldē (“Pagastmāja”, Dunalka, Dunalkas pagasts, Durbes novads);
  4. Vecpils pagasta pārvaldē (“Pagastnams”, Vecpils, Vecpils pagasts, Durbes novads).

Pieteikuma veidlapa   ►

 

Nosvinēti Durbes ezera svētki

 

Aizrautīgi un interesanti četru dienu garumā nosvinēti Durbes ezera svētki. 

►Atskats uz svētkiem fotogrāfijās


Apstiprināti
publiskās apspriešanas  “Par Durbes novada pašvaldības administratīvās teritorijas robežu grozīšanu” rezultāti un pieņemts lēmums 
 

27.jūnijā, Durbes novada domes sēdē tika apstiprināti publiskās apspriešanas rezultāti. Balstoties uz rezultātiem Durbes novada domes deputāti vienbalsīgi nolēma - nelikvidēt un negrozīt Durbes novada administratīvās teritorijas robežas un neatbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvāto variantu par pašvaldību skaita samazināšanu no 119 līdz 35 pašvaldībām. 

Apskatīt Durbes novada domes lēmumu 
 


a

Pašvaldība vēlas rast risinājumu Dunalkas skolas ēku turpmākajam pielietojumam

       
       2018./2019. mācību gadam noslēdzoties savu darbību beidza A.Spāģa Dunalkas pamatskola un līdz ar to skolas ēkām ir nepieciešams rast jaunu pielietojumu.
Durbes novada pašvaldība lūdz izteikt priekšlikumus, kā bijušās skolas ēkas (divas ēkas, palīgēkas un pieguļošā teritorija) varētu tikt izmantotas nākotnē.
Pašvaldība arī aicina atsaukties uzņēmējus, sabiedriskās organizācijas vai citus interesentus kuri varētu un vēlētos izmantot ēkas.
 
Priekšlikumus varat iesniegt Durbes novada domē vai pagastu pārvaldēs, kā arī sūtot uz e-pastu dome@durbe.lv.
Interesentiem lūdzam vērsties Durbes novada dome kancelejā. 


Ēku fotogrāfijas 
 

Latvijā notiek Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu apzināšana 


Latvijas daba ir mūsu nacionālā bagātība, tāpēc valstij un tās iedzīvotājiem kā gādīgiem saimniekiem ir jāzina, kāda, cik daudz, kādā kvalitātē un kurās vietās sastopama dabas daudzveidība, kādi ir nepieciešamie pasākumi, lai to saglabātu un nodrošinātu pastāvēšanu arī nākotnē. Lasīt vairāk... 

►Informācija par dabas skaitīšanu 

 

 

 


Durbes novada kauss 2019 


   Vēsajā un vējainajā 26.maija rītā JSK “Atvases” sagatavotajā sacensību laukumā pulcējās sportisti ar saviem zirgiem, lai piedalītos jāšanas sporta sacensībās šķēršļu pārvarēšanā - Durbes novada kauss, kurš norisinājās jau trešo reizi. Lasīt vairāk... 

Sacensību rezultāti un fotogalerija

 


Uzsākta valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana 

 


 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras darbinieki laika periodā no 2019. gada marta līdz decembrim, veiks valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanas un sakārtošanas darbus arī Durbes novada teritorijā. Lasīt vairāk... 

 

 


 


Izmantosim atkritumu šķirošanas konteinerus 

 

  Durbes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus šķirot atkritumus un bez maksas tos izmest ikvienam brīvi pieejamos atkritumu šķirošanas konteineros. Lasīt vairāk... 


 


Durbes novada uzņēmēju kontaktu aktualizēšana 

 

Durbes novada pašvaldība sadarbībā ar lauksaimniecības konsultanti ir uzsākusi Durbes novada mājaslapas Uzņēmējdarbības sadaļas uzlabošanu. Lai varētu aktualizēt/uzlabot Durbes novada mājaslapas Uzņēmējdarbības sadaļu un arī konsultantam būtu precīzi Durbes novada uzņēmēju kontakti lūgums sava uzņēmuma darbības virziena aprakstu/virzienu, aktuālo kontaktinformāciju, logo, fotoattēlus u.c. informāciju par savu uzņēmumu iesūtīt uz e-pastu aiva.kasparovica@llkc.lv  

 


 

 

Durbes novada pašvaldība piedalās projektā

"Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"  


 


Informācija par Durbes novada kapsētām

 

 Lasīt tālāk…


Saistošie noteikumi Nr.4/2014 “Durbes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”. skatīt 

 Šajā dienā nav neviena notikuma.
 
IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) 

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma, vakances Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvs ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību