top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“Zemlikas” festivāls desmito reizi

 

      16.un 17.oktobrī Durbē notika mūzikas, mākslas un vietējās ražas festivāls “Zemlika”. Piedalījās dažādi pašmāju un starptautiskie multimākslinieki, pat no tālās Zimbabves. Koncerti notika baznīcā, kultūras namā, pilskalnā.
        Tradicionālo Zemlikas tirgu laukumā pie Durbes luterāņu baznīcas koordinēja Aiva Kasparoviča. Sabrauca 16 amatnieku un zemnieku saimniecību pārstāvji ne vien no Durbes novada, bet arī no Ventspils, Suntažiem, Bauskas, Grobiņas.

 

Neliels fotoieskats no Bruno Otto un Aivas Kasparovičas."Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu ainavu"

 

         Šogad jau ceturto gadu Durbes novads piedalijās Latvijas Pašvaldību savienības organizētajā projektā ``Meža dienas``.
       Lai popularizētu mežu, parku un citu publisko apstādijumu nozīmi sabiedrības ikdienā, dienvidkurzemes mežsaimniecības konsultante Agrita Šēnberga rudens gadatirgus ietvaros apmeklētājiem bija sagatavojusi izglītojošu un arī izklaidējošu informāciju par mežu un augu daudzveidību mūsu apkārtnē.
        Projekta ietvaros arī tika saņemts finansiāls atbalsts kokaugu stādu iegādei, kas jau otro gadu tika izlietots jaunu koku un krūmu iegādei, lai papildinātu Dunalkas parka apstādijumus.
Tika papildināta liepu aleja ar iztrūkstošajiem stādiem, kā arī iestādīti dažādu krāsu un formu lapojumu kļavas un dižskabārži, lai nākotnē parks kļūtu interesantāks.
        Durbes novada pašvaldība ir pateicīga Latvijas Pašvaldību savienībai par kārtējo iespēju piedalīties projektā un padarīt savu novadu zaļāku un krāšņāku.


       
      
 


3 iemesli, kāpēc saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski
6.oktobrī Durbē, Raiņa un Robežu ielas krustojumā Durbes novada pašvaldība rīkoja sapulci,
lai atbildētu uz iedzīvotāju jautājumiem par sabiedriskai apspriešanai nodoto koku nociršanu Raiņa ielā 73. 

(lasīt plašāku informāciju...)


05.10.2020  Veselības ministrija

No 7. oktobra sabiedriskajā transportā obligāti jālieto sejas maskas

(precīzāka informācija šeit...)


Latvijā saslimstība ar Covid-19 ir strauji pieaugusi, tāpēc valdība šodien, 5. oktobrī, lēma, ka no trešdienas, 7. oktobra, braucot sabiedriskajā transportā visā Latvijā, būs jālieto sejas maskas. Līdz šim šāda prasība bija divās pašvaldībās – Kuldīgā un Daugavpilī.Zandartu mazuļi ielaisti ezerā
 

22.septembrī Durbes ezerā tika ielaisti 30 000 zandartu vienvasaras mazuļi. Šī gada pavasarī biedrība "Sabiedriskā vides pārvalde DURBE" sagatavoja projekta pieteikumu Valsts atbalstam Zivju fondā, kurā tas tika atbalstīts un piešķirti 7 000,00 EUR no Zivju fonda zivju resursu papildināšanai Durbes ezerā. 15% līdzfinansē BDR "Sabiedriskā vides pārvalde DURBE". Paldies par darbu zivju mazuļu ielaišanā biedrības biedriem Jurim Dīcmanim, Arturam Brikmanim, Jānim Burģim un zivju mazuļu audzētājiem Ērikam un Annai Rāvām!

 (fotogalerija...)

SANTA BRĀLE 
Biedrības "Sabiedriskā vides pārvalde DURBE" valdes priekšsēdētāja
tālr.+371 29164833

 


Krāšņais rudens tirgus
 

      Saulainās noskaņās 20.septembrī aizvadīts rudens tirgus “Ābolu laikā Durbē”. Pasākuma rīkotāji bija parūpējušies, lai ikkatrs, kam ir interese, varētu piedalīties dažādās aktivitātēs. Bija iespēja gan iegādāties, gan izlozēt lauku labumus, paēst “Take the Bake” meistaru ceptās picas, pavizināties ar zirgu vai poniju, izpausties radošajā darbnīcā pie rokdarbu meistares Sanitas Gruntmanes, kustīgākajiem bija iespēja piedalīties dejas vispasaules izaicinājumā “Jerusalema”, kur dejas soļus pilsētas centrā mācīja Durbes kultūras nama deju skolotāja Gražina Afanasjeva. Aizrautīgs priekšnesums bija jauniešu deju grupai “DarKy`s Dance School”, bet spēka un izturības vingrinājumus palīdzēja īstenot sporta kluba “Power House” puiši. Durbeniece Vita Stepanoviča rādīja savu kolekciju - vairāk nekā 800 pildspalvas, kas sakrātas piecu gadu laikā. Durbes konservu ceha “Ābolīt`s” Millija Anziķe tirgus apmeklētājus cienāja ar gardu, svaigi vārītu ābolu zapti. Izglītojošus padomus par un ap mežu sniedza mežsaimniecības konsultante Agrita Šēnberga. Tirgus noformējumu palīdzēja radīt dārzniece Madara Štāle.
      Tika nosvērti šī gada varenākie dārzeņi, noskaidrojās, ka Daiņa Girviča atnestais ābols svēra 388 gr, bet Vitas Stepanovičas ķirbis bija 40 kg vērts. Nepārspēts ir palicis 2013.gada rekords – Ineses Ceriņas ābols toreiz svēris 728 gr !
Durbes kultūras nama vadītāja Daira Veilande izteica pateicību visiem pasākuma dalībniekiem, atbalstītājiem, tirgotājiem un pircējiem, jo visiem kopā izdevās jautra un iespaidiem piepildīta diena. Un omulību pastiprināja arī vietējais stārķis, kas cienīgi staigāja gar letēm kā tirgus galvenais pārzinis.

(fotogalerija...)

Sanita Dejus


Durbes stadionā atklāts atjaunots skrejceļa posms

 
 

      14.septembrī Durbes stadionā svinīgi atklāts 100 metrus garš skrejceļš.
      Svinīgajā uzrunā Durbes novada priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Radzevičs izteica pateicību Durbes novada pašvaldības projektu vadītājai Signei Rozenšteinai par kvalitatīvi izstrādātu projektu, Annai Rokjānei par tehnisko konsultāciju un būvniekam SIA “CTB”. Kopējās projekta izmaksas ir 105805 eiro.
      Atklāšanas pasākumā bija ieradušies Ata Kronvalda Durbes pamatskolas 7.-9.klašu skolēni. A. Radzevičs aicināja saudzīgi lietot skrejceliņus, novēlot sasniegt jaunus rezultātus. Skolēnus sagaidīja patīkams pārsteigums - ātrākajiem skrējējiem 30 metru distancē no pašvaldības tika pasniegtas dāvanu kartes 20 eiro vērtībā.
      Stadions ir arī futbola komandu iecienīta vieta - gan sacensībām, gan nometnēm. Sportisti augstu novērtē laukuma dabīgo zālāju. Arī iedzīvotāji nāk pasportot – stadions ir apgaismots, tā teritorijā ietilpst arī skeitparks un trenažieri. Tuvākajās iecerēs ietilpst turpināt atjaunot stadiona skrejceļa otru daļu, tāllēkšanas sektoru un sakārtot stadiona apkārtni.
      Projektu īstenoja Durbes novada pašvaldība sadarbībā ar  biedrību “Liepājas rajona partnerība”. Projekts tiks realizēts  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

 

(fotogalerija...)
 


 

Paziņojums
par pieteikumu iesniegšanu finansiālajam atbalstam
kultūras projektiem Durbes novadā
 

Saskaņā ar Durbes novada domes 2019.gada 28.februāra saistošo noteikumu Nr.2/2019 “Par atbalstu kultūras projektiem Durbes novadā” 4.punktu, tiek izsludināta pieteikumu iesniegšana noteikumu III. un IV. sadaļā noteiktajam finansiālajam atbalstam.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2020.gada 30.septembris.
Pieteikuma dokumenti iesniedzami vienā no šādiem veidiem:

    * personīgi Durbes novada pašvaldības kancelejā Parka ielā 2, Lieģos, Tadaiķu pagastā, Durbes novadā, LV-3447;
    * nosūtot pa pastu uz iepriekš norādīto adresi;
    * nosūtot uz e-pastu dome@durbe.lv, noformējot dokumentus atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanas prasībām;
    * nosūtot uz pašvaldības oficiālo elektronisko adresi (e-adresi);
    *izmantojot tīmekļvietni www.latvija.lv.

 
Pieteikumu veidlapas un sīkāka informācija pieejama Durbes novada domes tīmekļvietnes
www.durbe.lv sadaļā “Dokumenti” apakšsadaļā “Saistošie noteikumi”.

  

Uzsākta ceturtā ceļa pārbūve

Šogad aprīlī tika uzsākti darbi pie grants autoceļu pārbūves. Pateicoties labiem laika apstākļiem un būvdarbu veicēju darbīgumam būvdarbi autoceļos Graudu ceļš, Brenči -Kalēji un Durbe-Vārve lielākā daļā  ir pabeigti.
Jūnija mēnesī uzsākta ceturtā autoceļa (Bunču ceļš) pārbūve. Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt autoceļu visā tā garumā, t.i. 3,22 km. Pārbūves laikā tiks uzlabota autoceļa nestspēja un sakārtota ūdens novadīšanas sistēma.
Veicot autoceļa Bunču ceļš pārbūvi iespējama īslaicīga satiksmes ierobežošana. Lūgums iedzīvotājiem izturēties ar sapratni. Lūdzu ievērot uzstādītās zīmes!!!
Atbilstoši iepirkuma rezultātiem būvdarbus veic SIA “A-Land”.
Projekts tiks realizēts  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Durbes novada pašvaldības
Projektu vadītāja
Signe Rozenšteina


 

Uzsākti darbi pie Graudu ceļa pārbūves

Aprīļa pirmajā nedēļā tika uzsākta  Graudu ceļa posma pārbūve. Projekta ietvaros ir paredzēts pārbūvēt 600 m garu posmu. Pārbūvējamam ceļa posmam tiks veikta  pamata stiprināšana, klātnes izbūve un nodrošināta ūdens atvade no brauktuves. Būvdarbus veic SIA “A-Land”.   
Lasīt vairāk...


 


 

 

 

Aktuālās informācijas vietnes par COVID-19:
https://mk.gov.lv/
https://vugd.gov.lv/
https://spkc.gov.lv/lv/
http://vp.gov.lv/
http://www.lm.gov.lv/lv/?option=com_content&view=article&id=91683
 

No 18.marta ir ieviests jauns tālruņa numurs – 8303, uz kuru turpmāk varēs zvanīt pacienti, lai pieteiktos valsts apmaksātu COVID-19 analīžu veikšanai. Uz šo tālruni jāzvana tiem cilvēkiem, kuri ir atgriezušies no ārzemēm un kuriem 14 dienu laikā pēc atgriešanās ir parādījušies viegli saslimšanas simptomi (paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums), kā arī Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologu noteiktajām kontaktpersonām, kuras atrodas karantīnā un kurām 14 dienu laikā ir parādījušies saslimšanas simptomi. Tāpat kā līdz šim, uz ārkārtas tālruni 113 jāzvana tajos gadījumos, kad slimības simptomi ir smagi (ļoti augsta temperatūra, elpas trūkums).
 

 

Aicina pieteikties nozīmīgu kāzu jubileju gaviļniekus 

Durbes novada pašvaldība turpina realizēt brīvprātīgo iniciatīvu un godināt iedzīvotājus nozīmīgās kāzu jubilejās. Ar 2020.gada 1.janvāri stājas spēkā grozījumi Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.6/2012 “Par svētku pabalstiem Durbes novadā” , ar ko paredzēts godināt Durbes novada iedzīvotājus svinot kopdzīves  50, 55, 60, 65, 70, 75 gadu kāzu jubileju.
Ņemot vērā, ka Durbes novada pašvaldībai nav iespējas izgūt datus par Durbes novada iedzīvotājiem, kuri svin kopdzīves kāzu jubileju, lūdzam pieteikties, uzrādot laulības apliecību (iesniegumu var iesniegt arī ģimenes locekļi).
Durbes novada pašvaldība aicina pieteikties pārus, kuri svinēja un svinēs kopdzīves 50, 55, 60, 65, 70, 75 gadu kāzu jubileju, sākot ar 2020.gada 01.janvāri.
Pieteikties iespējams:

Durbes novada domē (Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads);
Durbes pilsētas un pagasta pārvaldē (Skolas iela 3, Durbe, Durbes novads);
Dunalkas pagasta pārvaldē (“Pagastmāja”, Dunalka, Dunalkas pagasts, Durbes novads);
Vecpils pagasta pārvaldē (“Pagastnams”, Vecpils, Vecpils pagasts, Durbes novads). 


Aicina ievērot drošību gāzesapgādes objektu aizsargjoslās 


  Durbes novada pašvaldības teritorijā atrodas gāzesvadi, pa kuriem Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” nodrošina dabasgāzes pārvadi ar darba spiedienu vairāk par 1,6 megapaskāliem (MPa), kā arī gāzes pārvades nodrošināšanai piesaistītās iekārtas, būves un inženiertīkli. Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” informē par dabasgāzes pārvades sistēmas gāzapgādes objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju aizsargjoslām un saimnieciskās darbības ierobežojumiem šajās aizsargjoslās, bīstamību un drošības pasākumiem rūpnieciskās avārijas gadījumā. Akciju sabiedrība aicina iedzīvotājus iepazīties ar sagatavoto informatīvo materiālu par drošības ievērošanu. Lasīt...  

 


 

 

Jaunas iespējas baudīt dabas objektus Kurzemē un Lietuvā


 

Š.g. 31.oktobrī noslēdzās projekts “Dabas tūrisms visiem” (UniGreen). Projekta ietvaros Durbes novada pašvaldībai bija iespēja izveidot skatu torni, atpūtas laukumu un stāvlaukumu blakus Durbes ezeram.  Lasīt vairāk...
  

Apstiprināti

publiskās apspriešanas  “Par Durbes novada pašvaldības administratīvās teritorijas robežu grozīšanu” rezultāti un pieņemts lēmums 
 

27.jūnijā, Durbes novada domes sēdē tika apstiprināti publiskās apspriešanas rezultāti. Balstoties uz rezultātiem Durbes novada domes deputāti vienbalsīgi nolēma - nelikvidēt un negrozīt Durbes novada administratīvās teritorijas robežas un neatbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvāto variantu par pašvaldību skaita samazināšanu no 119 līdz 35 pašvaldībām. 

Apskatīt Durbes novada domes lēmumu 
 


aUzsākta valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana 

 


 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras darbinieki laika periodā no 2019. gada marta līdz decembrim, veiks valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanas un sakārtošanas darbus arī Durbes novada teritorijā. Lasīt vairāk... 

 

 


 


Izmantosim atkritumu šķirošanas konteinerus 

 

  Durbes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus šķirot atkritumus un bez maksas tos izmest ikvienam brīvi pieejamos atkritumu šķirošanas konteineros. Lasīt vairāk... 


 


Durbes novada uzņēmēju kontaktu aktualizēšana 

 

Durbes novada pašvaldība sadarbībā ar lauksaimniecības konsultanti ir uzsākusi Durbes novada mājaslapas Uzņēmējdarbības sadaļas uzlabošanu. Lai varētu aktualizēt/uzlabot Durbes novada mājaslapas Uzņēmējdarbības sadaļu un arī konsultantam būtu precīzi Durbes novada uzņēmēju kontakti lūgums sava uzņēmuma darbības virziena aprakstu/virzienu, aktuālo kontaktinformāciju, logo, fotoattēlus u.c. informāciju par savu uzņēmumu iesūtīt uz e-pastu aiva.kasparovica@llkc.lv  

 


 

Durbes novada pašvaldība piedalās projektā

"Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"  


 


Informācija par Durbes novada kapsētām

 

 Lasīt tālāk…


Saistošie noteikumi Nr.4/2014 “Durbes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”. skatīt 

  

 

IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...)      KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma, vakances Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību