top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

----------
2021.gada jūlijā ir iznācis Dienvidkurzemes novada informatīvā izdevuma "Dienvidkurzeme" pirmais numurs, kurā turpmāk būs informācija, kas notiek bijušajos Grobiņas, Durbes, Rucavas, Vaiņodes, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Aizputes novados.
Izdevums iznāks reizi mēnesī, tas būs bezmaksas un papīra formātā tiks piegādāts mūsu iedzīvotājiem tāpat kā līdz šim.


Lasīt šeit: 

http://www.durbe.lv/upload/files/Dienvidkurzemes_novada_izdevums_2021_julijs.pdf----------

 


15.jūlijā Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē Nr.4, tika apstiprināts lēmums par  kandidātu pieteikšanās termiņa noteikšanu darbam Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijā.

PAZIŅOJUMS
Par Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikumu iesniegšanu

 no 19.jūlija līdz 27.jūlijam.
 
Kandidāti savus pieteikumus var iesniegt Dienvidkurzemes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā:

❗ Pieteikuma veidlapa pieejama iesniegšanas vietās  

 
Grobiņā,  Lielā iela 76, Grobiņa, Grobiņas nov.
Priekulē, Saules iela 1, Priekule, Priekules nov.
Durbē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pag., Durbes nov.
Pāvilostā, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas nov.
Aizputē, Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes nov.
Nīcā, Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas nov.
Rucavā, Pagasta māja, Rucava, Rucavas nov.
Vaiņodā, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes nov.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koši un vērienīgi Durbē pagāja galvenās ielas - Raiņa ielas svētki kā Ceļojums Laikā. Skatīt D.Veilandes un S.Dejus fotoreportāžu:http://durbe.lv/raina_ielas_svetki.html
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 15.punkts nosaka jaunajā administratīvajā teritorijā (Dienvidkurzemes novadā) ietilpstošās teritoriālā iedalījuma vienības.
Dienvidkurzemes novadā apvienoti šādi novadi - Aizputes novadsGrobiņas novadsPriekules novadsNīcas novadsDurbes novadsPāvilostas novadsVaiņodes novads un Rucavas novads. Dienvidkurzemes novada centrs atrodas Grobiņas pilsētā.

Paziņojam, ka sākot ar 2021. gada 1. jūliju sakarā ar Pašvaldību reformu mainās mūsu rekvizīti:
Dienvidkurzemes novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000058625
Adrese: Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430
Banka: AS “SEB banka”,
Norēķinu konts Nr. LV73UNLA0050014272020,
SWIFT kods: UNLALV2X
Tālruņi: 63498097 (Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3447)
E-pasts: pasts@dkn.lv

skatīt: Kontakti

  

 Par jaunizveidotā Dienvidkurzemes novada pirmo priekšsēdētāju 1.jūlija sēdē vienbalsīgi ievēlēja ZZS pārstāvi Aivaru Priedolu, kurš līdz šim bija Grobiņas novada domes priekšsēdētājs. Jaunā sasaukuma sēdē piedalījās visi 19 ievēlētie deputāti no 4 sarakstiem.

 

Priekšsēdētājam A.Priedolam ir ievēlēti trīs vietnieki :
 
 


vietnieks tautsaimniecības jautājumos Aivars Galeckis, Zaļo un zemnieku savienība (iepriekš Grobiņas novada domes galvas vietnieks)
 


 vietnieks attīstības jautājumos - Raivis Kalējs, politiskā partija “Latvijas Reģionu apvienība” (iepriekš Nīcas novadā pildīja priekšsēdētāja vietnieka pienākumus, kā arī Attīstības nodaļas vadītājs)

 


 

vietnieks izglītības, sociālo un sporta jautājumos - Andris Jankovskis, Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!–Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, (līdz šim bija Aizputes novada domes priekšsēdētāja vietnieks)
 
Durbes novada iedzīvotāji aicināti pieteikt elektroiekārtu bezmaksas izvešanu

(lasīt vairāk...)
 

 


Durbes baznīcai 370

Vecākajai Durbes celtnei – 370 gadu !

(lasīt vairāk...)


Portālā manavakcīna.lv un Veselības ministrijas mājas lapā

(https://www.vm.gov.lv/lv/jaunums/atbildes-uz-biezak-uzdotajiem-jautajumiem-par-vakcinaciju-pret-covid-19)

ir iespējams redzēt vakcīnas veidus, kas tiek piedāvātas pirmajām (!!!) potēm lielajos vakcinācijas centros.
 “Aizvestie. Neaizmirstie.”


 

      2021. gada 14. jūnijā apritēs 80 gadu kopš Latvijas iedzīvotāju masu deportācijām 1941. gadā, kad tika izsūtīti vairāk nekā 15 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Pieminot traģiskos notikumus, Valsts prezidenta kanceleja sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un partneriem visā Latvijā rīko pasākumu “Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 1941. gada deportācijām”.
      14.jūnijā plkst. 10.50 plānota Valsts prezidenta Egila Levita uzruna, tad vienlaikus visā Latvijā plkst. 11 notiks izsūtīto vārdu lasīšana no 119 pašvaldībām. Durbes novada izsūtīto vārdu lasīšana notiks pie Durbes baznīcas deportāciju upuru pieminekļa.
       Lasījumu tiešraides varēs skatīties Facebook Durbes novada domes kontā, mediju portālā lsm.lv, Latvijas Nacionālās bibliotēkas tīmekļa vietnē LNB.lv, kā arī īpašā šim notikumam izstrādātā digitālā piemiņas kartē deportetie.kartes.lv. Te būs sadaļa, kurā ikviens latvietis pasaulē varēs ievietot savu, ģimenes vai domubiedru grupas foto ar aizdegtām piemiņas svecēm rokās.


 

  

 

Meklē sakoptākos mežus 

      Latvijas Meža īpašnieku biedrība (LMĪB) aicina saimniekus pieteikties konkursam “Sakoptākais mežs”, lai dalītos savā pieredzē un palepotos ar meža īpašumos paveikto. Konkurss noritēs jau piekto gadu, un savu pieteikumu ikviens interesents var iesniegt līdz 5. jūlijam.

      Konkursa mērķis ir dot iespēju meža īpašniekiem dalīties pieredzē, iegūt ieteikumus no ekspertiem par īpašumā paveikto, kā arī parādīt sava darba augļus plašākai sabiedrībai. LMĪB valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks uzsver, ka meža īpašnieku vidū netrūkst cilvēku, kam rūp daba un kam meža apsaimniekošana ir gan sirdslieta, gan dzīvesveids. Tāpēc ir svarīgi šiem cilvēkiem izteikt atzinību par viņu paveikto darbu.
      Konkursā pieteiktie īpašumi tiks vērtēti pēc vairākiem kritērijiem – pēc meža īpašnieku ieguldījuma produktīvu un noturīgu mežaudžu izveidē, kopšanas metodēm, meža infrastruktūras, zinātniski pamatotu metožu izmantošanas ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā, ainavas elementu plānošanas, kā arī saskarsmes ar kaimiņiem un pašvaldību. Konkursa norises gaitā tiks veicināta arī sabiedrības izpratne par to, ko nozīmē ilgtspējīga meža apsaimniekošana un kādēļ tā ir nepieciešama Latvijas mežos.
      Konkursa balvu fonds sastāv no praktiski pielietojama motorinstrumenta jaunaudžu kopšanai un divām dāvanu kartēm meža stādāmā vai dekoratīvā materiāla iegādei, kas tiks sadalīti starp trīs visaugstāk novērtētāko meža īpašumu saimniekiem. Tāpat trīs visaugstāk novērtētie īpašnieki tiks nominēti prestižajai meža nozares gada balvai „Zelta čiekurs” nominācijā „Par ilgtspējīgu saimniekošanu”.
 


Paziņojums par projektu iesniegšanu līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

 

Saskaņā ar Durbes novada domes 2018.gada 28.jūnija saistošo noteikumu Nr.12/2018 “Par Durbes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” 6. punktu Durbes novada dome izsludina projektu iesniegšanu līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 2021.gada 30.jūnijs. Projektu iesniegumi nogādājami personīgi Durbes novada pašvaldības kancelejā vai nosūtāmi Durbes novada domei pa pastu uz adresi Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV-3447;

  • Pašvaldības maksimāli iespējamais līdzfinansējums vienas aktivitātes realizēšanai ir 5000 EUR;
  • persona, ar kuru pirms projekta iesniegšanas jāsaskaņo plānotais izmaksu aprēķins (tāme) – pašvaldības izpilddirektora p.i Santa Bucika, tel. 63483773, e-pasts santa.bucika@durbe.lv.

Iesniegumu veidlapa un sīkāka informācija pieejama Durbes novada domes tīmekļvietnes www.durbe.lv sadaļā “Dokumenti”, apakšsadaļā “Saistošie noteikumi”

 Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Ģimenei draudzīga pašvaldība” “Ģimenei draudzīgas vides veidošana” 

Pasākums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Aicinam pieteikties fotosesijai „Ģimene ‘21” tās ģimenes kurās ir septiņi, vai vairāk bērni! Pieteikumus gaidām no visas Latvijas!
Pasākums ģimenei ir bezmaksas!
Atlases kritērijus pieteikumam, kā arī pieteikšanās kārtību skaties arī šeit – https://montessoriliepaja.lv/atlases-kriteriji-pieteikumam-fotosesija-gimene21/
 
Par pasākuma ģimenisku vērtību godināšanai - fotosesija „Ģimene ‘21”
saturu atbild Biedrība „Vārtāja” Reģ.Nr..40008104020.

 


Par skolēnu vasaras darbu

 

Durbes novada pašvaldība arī šogad sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (turpmāk – NVA) īstenos pasākumu “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.
Pasākuma dalībnieki: skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.
Pieteikšanās dalībai pasākumā: elektroniski NVA mājas lapā no 2021.gada 17.maija līdz 16.augustam.
Aicinām sekot līdzi aktuālai informācijai NVA mājas lapā: https://www.nva.gov.lv/lv
 

Par 2021.gada meža ugunsnedrošo laika posmu   (lasīt...) 22.aprīlī tiešsaistē notiks publiskās apspriešanas sanāksme Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijas projektam
(lasīt vairāk...)

 

 

 

< Publicēts 11.03.2021.  >

Pieņemts lēmums par jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādes uzsākšanu

     Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam un 2020.gada 13.otobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.631 “Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība”, Liepājas valstspilsētas pašvaldībai ar pašvaldībām, kuras ietilps jaunveidojamā Dienvidkurzemes novadā, sadarbojoties jāizstrādā ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma. Lai uzsāktu minēto plānošanas dokumentu izstrādi, katras pašvaldības domei jāpieņem lēmums par šo dokumentu izstrādes uzsākšanu. Durbes novada dome 2021.gada 25.februāra sēdē pieņēma lēmumu Nr.33 “Par Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam un Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”.

 

Lēmums Nr.33
 

Darba uzdevums Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam
un Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādeiNodarbinātības valsts aģentūra uzsāk sezonas darbu akciju

(lasīt vairāk...)

  

Ieguldījums Tavā nākotnēDurbes novada pašvaldība piedalās projektā

"Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"  

  

Par pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Durbes ezerā 2021.gada sezonā
 

 

      Ar Durbes novada domes 2021.gada 25.februāra sēdes lēmumu Nr.29 apstiprināti Noteikumi par pašpatēriņa zvejas tiesību nomas iznomāšanas kārtību Durbes novadā, kas nosaka kārtību, kādā Durbes novada pašvaldība, pildot deleģētās valsts funkcijas zvejas tiesību izmantošanas organizēšanas jomā, piešķir pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Durbes ezerā.
      Durbes novada pašvaldība aicina Zvejniekus, kuri pretendē uz pašpatēriņa zvejas tiesību nomu, līdz 2021.gada 31.martam Durbes novada pašvaldības pagastu pārvaldēs vai Durbes novada pašvaldības administrācijā iesniegt noteikta parauga iesniegumu.
 

Iesnieguma veidlapa
 
Noteikumi par pašpatēriņa zvejas tiesību nomas iznomāšanas kārtību Durbes novadā

 


 

 

Pārcelts nekustamā īpašuma nodokļa nomas maksas samaksas termiņš

 

       Ņemot vērā visā valstī izsludināto ārkārtas situāciju sakarā ar Covid-19 izplatību, Durbes novada dome ir pieņēmusi lēmumu pārcelt 2021.gada I ceturkšņa nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu un I un II ceturkšņa nomas maksas samaksas termiņu līdz 2021.gada 15.maijam. Tas nozīmē, ka līdz 2021. gada 15. maijam par 2021.gada nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas nesamaksātajiem maksājumiem netiks aprēķināta nokavējuma nauda.
      Pieņemtais lēmums attiecas uz visiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuri maksā nodokli par Durbes novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem un personām, kuras nomā vai īrē nekustamo īpašumu no Durbes novada pašvaldības.
       Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 5.pants nosaka, ka “pašvaldībām 2021. gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku attiecīgā taksācijas gada ietvaros”.
 

 


 

3 iemesli, kāpēc saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski

Nodokļa maksāšanas paziņojums 

Aicina pieteikties nozīmīgu kāzu jubileju gaviļniekus 

Durbes novada pašvaldība turpina realizēt brīvprātīgo iniciatīvu un godināt iedzīvotājus nozīmīgās kāzu jubilejās. Ar 2020.gada 1.janvāri stājas spēkā grozījumi Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.6/2012 “Par svētku pabalstiem Durbes novadā” , ar ko paredzēts godināt Durbes novada iedzīvotājus svinot kopdzīves  50, 55, 60, 65, 70, 75 gadu kāzu jubileju.
Ņemot vērā, ka Durbes novada pašvaldībai nav iespējas izgūt datus par Durbes novada iedzīvotājiem, kuri svin kopdzīves kāzu jubileju, lūdzam pieteikties, uzrādot laulības apliecību (iesniegumu var iesniegt arī ģimenes locekļi).
Durbes novada pašvaldība aicina pieteikties pārus, kuri svinēja un svinēs kopdzīves 50, 55, 60, 65, 70, 75 gadu kāzu jubileju, sākot ar 2020.gada 01.janvāri.
Pieteikties iespējams:

Durbes novada domē (Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads);
Durbes pilsētas un pagasta pārvaldē (Skolas iela 3, Durbe, Durbes novads);
Dunalkas pagasta pārvaldē (“Pagastmāja”, Dunalka, Dunalkas pagasts, Durbes novads);
Vecpils pagasta pārvaldē (“Pagastnams”, Vecpils, Vecpils pagasts, Durbes novads). 


 

 

Uzsākta valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana 

ģerbonis

 


 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras darbinieki laika periodā no 2019. gada marta līdz decembrim, veiks valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanas un sakārtošanas darbus arī Durbes novada teritorijā. Lasīt vairāk... 

 

 


 

 


Informācija par Durbes kapsētām

Informācija par Durbes novada kapsētām

 

 Lasīt tālāk…


Saistošie noteikumi Nr.4/2014 “Durbes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”. skatīt 

 IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 

                  (skatīt...)  
  VAKANCES

 


Aktuāli par COVID - 19
 


Kapu svētki Durbes kapsētās


Kapu svētki Dunalkas pagasta kapsētās


Kapu svētki Vecpils pagasta kapsētās


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību