top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Mūzika un teātris nedēļas nogalē Durbē
 

Šīs nedēļas nogalē, no 26. līdz 28. augustam, pasākumu sērijas “Zemlika nāk…” ietvaros Durbē gaidāmi gan vairāki koncerti dažādās vietās pilsētā, gan Latvijas Nacionālā teātra viesizrāde.

lasīt par pasākumiem*****
Vairums remontdarbu Durbes skolā jau pabeigti

 

Ata Kronvalda Durbes vidusskolā vasaras periodā notiek otrā un trešā stāva gaiteņu remonti. Līgums par remonta darbiem skolas gaiteņos tika noslēgts ar SIA “A-J Energobūve” par kopējo līguma summu 118032,13 EUR.
Šobrīd jau ir paveikti skolas ēkas dienvidu puses fasādes atjaunošanas darbi. Atjaunošanas darbus veica SIA “MK Būvniecība” par noslēgto līguma summu 25168,31 EUR.
 


 


*****
Uzsākti bruģēšanas darbi

 

 

Ir noslēdzies iepirkums par bruģēšanas darbu veikšanu Durbes novadā. Darbus veiks SIA AB “Būvniecība” par kopējo līguma summu 53 988,81 EUR. Bruģa segums tiks uzklāts laukumā pie Parka ielas 2, stāvlaukumā starp Celtnieku ielas 6 un 8 ēkām Lieģos. Durbē bruģa segums tiks uzklāts uz gājēju celiņa no Skolas ielas 3 līdz Skolas ielai 5, no Raiņa ielas 61 līdz Raiņa ielai 63 un bērnudārza rotaļu laukumā.


Šobrīd bruģēšanas darbi uzsākti laukumā pie Parka ielas 2, Lieģos.


*****
"Re, kā!" un "Luste" piedalījās folkloras festivālā Prāgā                 
             Lieģu kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs ,,Re, kā!” un lauku kapela “Luste” piedalījas folkloras festivālā Prāgā – tā ir starptautiska tikšanās vieta cilvēkiem, kuriem interesē tautas tradīcijas, paradumi, kuriem patīk saglabāt tradicionālos tērpus, dejas, dziesmas un tautas mūziku. Visus šos cilvēkus vieno kopīga kaislība uz viņu nacionālo kultūru, ar kuru viņiem patīk dalīties un kuru viņi grib nodot tālāk nākamajām paaudzēm.
             Festivāls šogad notika desmito gadu un pasākumā piedalījās septiņdesmit trīs  kolektīvi no 25 valstīm (Andoras,  Austijas, Somijas, Francijas, Indonēzijas, Itālijas, Norvēģijas, Spānijas, Taivānas, Turcijas, Polijas, Slovākijas u.t.t) kopā pulcējot apmēram divus tūkstošus dalībnieku. Pirmo reizi  festivāla vēsturē varēja  redzēt kolektīvus no Andoras, Indonēzijas, Meksikas Taivānas un ASV.
 Pasākuma bukletā bija teikts: “Šogad mums ir unikāla iespēja uzņemt vairākus kolektīvus no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas – šīs trīs Baltijas valstis  piedzīvojušas daudzus okupācijas gadus, tomēr viņiem izdevies saglabāt savu kultūru.”
           Uz festivālu  no Igaunijas bija ieradušies divdesmit divi kolektīvi. Latviju festivālā pārstāvēja seši kolektīvi:  no Ādažiem, Katlakalna, Tukuma, Valkas un Durbes novada. Koncerti notika uz trijām skatuvēm Prāgas pilsētā un intresantākais bija tas, ka  pirms mūsu kolektīviem uzstājās deju kolektīvi  no Austrijas un Andoras, kuru dejas ļoti atšķiras no mūsu dejām. Gribās atzīmēt, ka skatītājiem ļoti patika deja ,,Vecais Taizels” un fināla deja ,,Ābrama polka”, kuru izpildīja abi kolektīvi kopā.

 
Liels paldies Durbes novada domei par finansiālu atbalstu! Paldies visiem dalībniekiem par draudzīgu atmosfēru un degsmi sniegtajos koncertos!
 

Foto no festivāla
  Lieģu kultūras nama vadītāja Dzintra Cāle

   

*****
Publicēts SIA Durbes KS 2015.gada pārskats !

*****
Durbes novada pašvaldība paraksta sadarbības līgumu ar Skvežinas pilsētu (Polija)


 

            15.jūlija pievakarē notika svinīga sadarbības līguma parakstīšana starp Durbes novada domi un Skvežinas [Skwierzyna] pilsētu.
Uz Durbes novadu vizītē ieradušies Skvežinas pilsētas (Polija) domes pārstāvji:
Skvežinas Mērs- Lesław Hołownia,  Skvežinas pilsētas domes priekšsēdētāja - Zofia Zawłocka, Izglītības pārvaldes direktors - Leszek Pawłowski, Kultūras pārvaldes direktors - Maciej Zawidzki.
            Abu pašvaldību vadītāji parakstīja sadarbības līgumu, lai rūpētos par pašvaldību sociālo un ekonomisko attīstību. Pašvaldības apņemas kopīgi veicināt un realizēt sadarbības pasākumus izglītības, kultūras, sporta un uzņēmējdarbības jomās.
            Vizītes laikā pašvaldības pārstāvji tiks iepazīstināti ar Durbes novadu.

 

 

 
*****

Ata Kronvalda Durbes vidusskola uzņem audzēkņus

1.-9.klasē  pamatizglītības programmā (kods 21011111)
1.-9.klasē speciālā pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)

Dokumentu  iesniegšana :
Durbē, Skolas  ielā 5 a, Ata Kronvalda Durbes vidusskolā darbadienās jūnijā un augustā no 9:00 līdz 14:00. tel.nr.63498070; 27842747; 27841630

Iesniedzamie dokumenti:

► Iesniegums (nepilngadīgajiem skolēniem vecāku iesniegums)
► Izglītības dokumenti (liecība)
► Medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u)
 
         Skolas īpašie piedāvājumi: autobuss no rīta un pēcpusdienā; 1.-4.klašu skolēniem pagarinātā dienas grupa; 1.-9.klašu skolēniem brīvpusdienas, 1.-4.klašu skolēniem - launags; 1.klases skolēniem peldēšanas nodarbības; iespēja darboties rokdarbu, maketu modelēšanas, vizuālās mākslas, teātra un sporta pulciņos, korī, skolēnu līdzpārvaldē, mūzikas studijā, Liepājas rajona sporta skolas galda tenisa un futbola nodarbībās;  logopēda, psihologa un medmāsas pakalpojumi; 8.,9. klašu skolēniem apmaksāta pieeja portālam www.uzdevumi.lv. Skolēnu ekskursijām autobuss tiek finansēts no pašvaldības līdzekļiem. Atbalstām skolēnu aktīvu dalību dažādās aktivitātēs (ZZ čempionāts, sporta sacensības, mobilitātes nedēļa, jaunsargu kustībā, deju kolektīvos, Zaļās jostas konkursos). Mācību gada noslēgumā īpaša ekskursija skolēniem, kuri bijuši aktīvākie skolēni klasē, stipendijas visu klašu skolēniem par augstiem mācību sasniegumiem un sasniegumiem olimpiādēs, konkursos vai sacensībās (skatīt nolikumus Durbes novada mājas lapā http://www.durbe.lv/dokumenti.html ).


*****

 Durbes novadā piedāvās jaunus sociālos pakalpojumus

 

 

Du​rbes novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Kurzemes plānošanas reģionu par sadarbību projekta “Kurzeme visiem” ieviešanā ar mērķi uzlabot esošos un ieviest jaunus sociālos pakalpojumus Durbes novadā.

 

 

Durbes novada sociālais dienests aicina pieteikties
individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plāna izstrādei
→  vecākus, kuri audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un invaliditāti
→  pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem un I vai II grupas invaliditāti
 Informācijai: Oksana Strēle, tālr. 63498072, 28386015

 

Plašāku informāciju lasiet šeit

 


 

*****

 

 

Sākusies laivu sezona

Ar maija iestāšanos ir sākusies laivu sezona, kad saskaņā ar makšķerēšanas noteikumiem ir atļauta makšķerēšana no palīglīdzekļiem, kā arī atļauts paturēt lomā līdakas.

Katru gadu uz Durbes ezeru ierodas makšķernieki lielā loma meklējumos.

Durbes ezers - 1.maijā!

Video
 
Durbes novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar Kurzemes plānošanas reģionu par dalību projektā “Kurzeme visiem”


          Lai gan Durbes novadā, gan Kurzemes reģionā kopumā palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, Durbes novada pašvaldība 2016.gada 31. martā parakstīja partnerības līgumu ar Kurzemes plānošanas reģionu par dalību projektā “Kurzeme visiem”.
 
         Projekta “Kurzeme visiem” īstenošana ir daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas procesa, kura mērķis ir ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu.  Līdzīgi projekti, kurus līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds, tiek ieviesti arī pārējos Latvijas plānošanas reģionos.
 
           Kopumā Kurzemes reģionā projekta īstenošanā iesaistīti 23 sadarbības partneri: 20 Kurzemes reģiona pašvaldības, 1 valsts sociālās aprūpes centrs un 4 bērnu aprūpes iestādes, ar kuru var iepazīties šeit.
Vairāk par projekta “Kurzeme visiem” aktivitātēm var uzzināt www.kurzemevisiem.lv, bet par projekta ieviešanu Durbes novadā interesējieties pie Durbes novada sociālā dienesta vadītājas Oksanas Strēles pa tālr. 63498072, 28386015 vai oksana.strele@durbe.lv.


PAMATINFORMĀCIJA PAR PROJEKTU “KURZEME VISIEM”

 


***** 

Apstiprināts AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu līdzsvarošanas projekts.


Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 5.maijā apstiprinājusi AS “Sadales tīkls” iesniegto elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu (sadales tarifu) līdzsvarošanas projektu. Plānots, ka līdzsvarotie tarifi varētu stāties spēkā ar 2016. gada 1. augustu, tādējādi pirmos rēķinus atbilstoši SPRK pieņemtajam tarifu projektam klienti no elektrības tirgotājiem saņems septembra sākumā. 
Lasīt par izmaiņām...
Tarifu izmaiņas shēma - iedzīvotājiem
Tarifu izmaiņas shēma - uzņēmējiem
Tarifu līdzsvarošana


*****


Pamatojoties uz 2004.gada 17.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" 29.punktu un hidrometereoloģisko prognozi, Valsts meža dienests ir noteicis meža ugunsnedrošā laikaposma sākumu visā valsts teritorijā sākot ar 2016.gada 2.maiju.

 
 
*****

 

Turpmāk fotogrāfijas jāiesūta e-pastā gita.taurina@durbe.lv

Fotokonkursa nolikums

******

Īsfilma par jūras ērgļa Durberta ģimeni

īsfilma

Ar tiešsaistes kameru aprīkotā ligzda atrodas Durbes novadā. Šī ligzdošanas teritorija zināma tikai kopš 2014. gada, kad tika atrasta pirmā šī pāra ligzda, kas bija uzbūvēta cirsmā atstātā priedē. 2014. gadā ērgļu pāris ligzdoja ļoti sekmīgi – tā bija viena no četrām šai gadā zināmajām jūras ērgļu ligzdām Latvijā, kurās tika izaudzināti trīs mazuļi.

2015. gadā ērgļi nolēma pārcelties uz jaunu ligzdu un sāka to būvēt netālu esošas vecas egles galotnē, ko savulaik nolauzis vējš vai sniegs. Lauzuma vietai apkārt apauguši vairāki zari, kas veidoja ligzdas būvēšanai piemērotu žākli aptuveni 25 metru augstumā. Kamera uzlikta vienā no galotnes zariem janvāra nogalē - laikā, kad ligzdas būvēšana bija tikko uzsākta, tā dodot retu iespēju vērot jaunas ligzdas būvēšanas procesu, - līdz šim kameras liktas galvenokārt pie jau vairākus gadus apdzīvotām jūras ērgļu ligzdām.


Vairāk par ligzdošanu var lasīt šeit
*****

 
  Izsūtīti NĪN maksāšanas paziņojumi 2016.gadam

(lasīt vairāk...)
 

***** 


 

 

*****


Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) informē, ka vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv ir pieejams e-pakalpojums “Nekustamā 

īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”.

E-pakalpojums iedzīvotājiem sniedz iespēju apmaksāt viņu īpašumā esoša nekustamā īpašuma nodokli, izmantojot Latvijas komercbanku tiešsaistes pakalpojumus – internetbankas. 

Saite uz e-pakalpojumu „Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē” portālā www.latvija.lv https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP57/Apraksts.

< Publicēts 04.02.2016 11:19>


*****


 

 

 Par valsts nozīmes ūdensnoteku tīrīšanu


 

*****


Sadaļā "Sludinājumi" publicēta informācija par zemes gabaliem, kurus pašvaldība iznomā (skatīt...)


 

 

 

 
Mūzikas un teātra nedēļas nogale Durbē

par pasākumiem...
26-08-2016

Kultūras aktualitātes novadā !


Vakances Sludinājumi Iepirkumi Attīstība Sabiedrība Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Durbes KS Tūrisms Vēsture Foto galerijas ArhīvsDurbes logo