top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AKTUĀLA INFORMĀCIJA  PAR  COVID - 19


Aktuālie drošības pasākumi (© Valsts kanceleja, 2021)
 (atvērt...) 


      Valsts kanceleja sadarbībā ar nozaru ministrijām ir izveidojusi un ik dienas aktualizē oficiālo vienoto tīmekļvietni www.covid19.gov.lv    Lai iedzīvotājiem būtu ērti atrast sev interesējošo informāciju, šajā tīmekļvietnē vienuviet apkopota aktuālākā informācija par drošības pasākumiem, Covid-19 izplatību un ierobežojumiem, statistiku, par simptomiem, bezmaksas Covid –19 analīzēm un Covid-19 vakcīnām.
   Lai sniegtu informāciju par atbalstu iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kurus skāruši Covid-19 ierobežojumi, ir izveidota sadaļa par atbalsta pasākumiem, kurā izskaidrots, kādā apmērā  un kam pieejams atbalsts. Izmantojiet tīmekļvietni, lai veicinātu izpratni par Covid-19 pandēmiju un to, kā ikviens no mums var rīkoties, lai mazinātu saslimšanas riskus un saņemtu atbalstu!
      Visu diennakti var zvanīt pa bezmaksas tālruni 8345, kur var gūt jaunāko informāciju par Covid-19 situāciju valstī. 
      Darbu sākusi bezmaksas tālruņa līnija 8989, lai pieteiktos vakcīnas pret Covid-19 saņemšanai.
      Sākusi darbu tīmekļvietne manavakcina.lv 

 


!!! Klientu apkalpošanas kārtība ārkārtas situācijas laikā Durbes novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās 

No 2020.gada 16.novembra līdz 2021.gada 06.aprīlim (ieskaitot) Durbes novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās tiek ierobežota apmeklētāju pieņemšana klātienē.
Apmeklētāji klātienē tiek apkalpoti pēc iepriekšēja pieraksta, telefoniski vienojoties:

 

 

 • Durbes novada Sociālais dienests: 63498072, 28386015

 • Pašvaldības kanceleja: 63498097

 • Vecpils pagasta pārvalde: 22021829

 • Dunalkas pagasta pārvalde: 29243175

 • Durbes pilsētas pārvalde: 29166093

 • Durbes pilsētas bibliotēka: 25708760

 • Lieģu bibliotēka: 63498071

 • Dunalkas bibliotēka: 26252990

 • Vecpils bibliotēka: 25495377

Aktuālām izmaiņām aicinām sekot līdzi pašvaldības mājas lapā www.durbe.lv .
Apmeklētājiem, atrodoties Durbes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību telpās, jālieto mutes un deguna aizsegs.


 

06.11.2020
Ministru Kabinets

Rīkojums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu

Lasīt vairāk >

Aktuāla informācija 
par COVID- 19       
www.spkc.gov.lv
www.covid19.gov.lv  


Par pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Durbes ezerā 2021.gada sezonā
 

      Ar Durbes novada domes 2021.gada 25.februāra sēdes lēmumu Nr.29 apstiprināti Noteikumi par pašpatēriņa zvejas tiesību nomas iznomāšanas kārtību Durbes novadā, kas nosaka kārtību, kādā Durbes novada pašvaldība, pildot deleģētās valsts funkcijas zvejas tiesību izmantošanas organizēšanas jomā, piešķir pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Durbes ezerā.
      Durbes novada pašvaldība aicina Zvejniekus, kuri pretendē uz pašpatēriņa zvejas tiesību nomu, līdz 2021.gada 31.martam Durbes novada pašvaldības pagastu pārvaldēs vai Durbes novada pašvaldības administrācijā iesniegt noteikta parauga iesniegumu.
 

Iesnieguma veidlapa
 
Noteikumi par pašpatēriņa zvejas tiesību nomas iznomāšanas kārtību Durbes novadā

 


Informācija par pašvaldības autoceļu un ielu attīrīšanu no sniega Durbes novadā
 

Durbes novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus  par nepieciešamību attīrīt pašvaldības autoceļus un ielas no sniega ziņot pašvaldības izpilddirektoram Vilnim Kārkliņam (mob.t.29187957, e-pasts: vilnis@durbe.lv).
Atbilstoši veiktajam iepirkumam, pašvaldība veic pasūtījumus pašvaldības ielu un autoceļu attīrīšanai no sniega pie šādiem pakalpojuma sniedzējiem:

 

 • Durbes pilsētā sniegu tīra: ZS “Āboliņi”, telefona Nr. 29457850;

 • Durbes pagastā sniegu tīra: ZS “Kalnenieki 1”, telefona Nr. 26144649;

 • Dunalkas pagastā sniegu tīra: SIA “Andrejlauki”, telefona Nr. 29826638;

 • Tadaiķu pagastā sniegu tīra: ZS “Āboliņi”, telefona Nr. 29457850;

 • Vecpils pagastā sniegu tīra: ZS “Kalnenieki 1”, telefona Nr. 26144649.

 

Durbes novada pašvaldības
izpilddirektors Vilnis Kārkliņš


 

 

 

 

Barikādēm-30

Barikādēm - 30 gadi 

20.janvāris - 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena.

     Pirms 30 gadiem mūsu tautai atkal nācās no jauna cīnīties par 1921.gadā atzīto Latviju. Ja tauta nebūtu nodemonstrējusi vienotību, kas to lai zina, kā būtu izvērtušās mūsu cīņas par neatkarību. Tajā laikā mēs stāvējām plecu pie pleca, nešķirojot cilvēkus pēc nacionālās piederības.
     Lai gan tagad mēs dzīvojam šķietamā miera un drošības laikā, kad mūsu valsts atrodas NATO aizsardzībā, mēs nedrīkstam kļūt pārlieku pašapmierināti. Par brīvību ir jācīnās vienmēr!
     Svarīgi pateikties cilvēkiem, kuri riskēja ar dzīvību, lai barikādēs nosargātu Latvijas valsts neatkarību. Kad Latvijai tuvojās X stunda, viņi pašaizliedzīgi cēla barikādes Rīgā, Liepājā un Kuldīgā, lai neļautu PSRS ideju piekritējiem ieņemt stratēģiski nozīmīgas ēkas, diennaktīm dežurēja pie ugunskuriem, bet sievietes gādāja pārtiku un vārīja tēju.
    Daudzi barikādnieki jau aizgājuši Aizsaulē. Iedegsim savās mājās pa svecītei, lai neskatoties uz visiem pulcēšanās ierobežojumiem, mēs būtu vienoti garā un spētu nostiprināt jaunajā paaudzē to ticību par brīvu Latviju, kas virmoja pirms 30 gadiem.

Paldies par fotoieskatu Imantam Dāvidsonam.
(skatīties foto...)


 


Pārcelts nekustamā īpašuma nodokļa un
 nomas maksas samaksas termiņš

       Ņemot vērā visā valstī izsludināto ārkārtas situāciju sakarā ar Covid-19 izplatību, Durbes novada dome ir pieņēmusi lēmumu pārcelt 2021.gada I ceturkšņa nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu un I un II ceturkšņa nomas maksas samaksas termiņu līdz 2021.gada 15.maijam. Tas nozīmē, ka līdz 2021. gada 15. maijam par 2021.gada nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas nesamaksātajiem maksājumiem netiks aprēķināta nokavējuma nauda.
      Pieņemtais lēmums attiecas uz visiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuri maksā nodokli par Durbes novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem un personām, kuras nomā vai īrē nekustamo īpašumu no Durbes novada pašvaldības.
       Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 5.pants nosaka, ka “pašvaldībām 2021. gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku attiecīgā taksācijas gada ietvaros”.
 

 


Izsūtīti zemes nomas rēķini

Durbes novada pašvaldība ir izsūtījusi zemes nomas rēķinus 2021.gada I un II ceturksnim.
Sakarā ar strukturālām izmaiņām pašvaldībās, kas notiks Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros, no 01.07.2021. datuma nomas rēķinos jāparādās jaunās pašvaldības rekvizītiem un bankas kontiem.


 

3 iemesli, kāpēc saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski

Nodokļa maksāšanas paziņojums 

Aicina pieteikties nozīmīgu kāzu jubileju gaviļniekus 

Durbes novada pašvaldība turpina realizēt brīvprātīgo iniciatīvu un godināt iedzīvotājus nozīmīgās kāzu jubilejās. Ar 2020.gada 1.janvāri stājas spēkā grozījumi Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.6/2012 “Par svētku pabalstiem Durbes novadā” , ar ko paredzēts godināt Durbes novada iedzīvotājus svinot kopdzīves  50, 55, 60, 65, 70, 75 gadu kāzu jubileju.
Ņemot vērā, ka Durbes novada pašvaldībai nav iespējas izgūt datus par Durbes novada iedzīvotājiem, kuri svin kopdzīves kāzu jubileju, lūdzam pieteikties, uzrādot laulības apliecību (iesniegumu var iesniegt arī ģimenes locekļi).
Durbes novada pašvaldība aicina pieteikties pārus, kuri svinēja un svinēs kopdzīves 50, 55, 60, 65, 70, 75 gadu kāzu jubileju, sākot ar 2020.gada 01.janvāri.
Pieteikties iespējams:

Durbes novada domē (Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads);
Durbes pilsētas un pagasta pārvaldē (Skolas iela 3, Durbe, Durbes novads);
Dunalkas pagasta pārvaldē (“Pagastmāja”, Dunalka, Dunalkas pagasts, Durbes novads);
Vecpils pagasta pārvaldē (“Pagastnams”, Vecpils, Vecpils pagasts, Durbes novads). 


 

 

Uzsākta valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana 

ģerbonis

 


 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras darbinieki laika periodā no 2019. gada marta līdz decembrim, veiks valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanas un sakārtošanas darbus arī Durbes novada teritorijā. Lasīt vairāk... 

 

 


 

 


 

Ieguldījums Tavā nākotnēDurbes novada pašvaldība piedalās projektā

"Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"  


 


Informācija par Durbes kapsētām

Informācija par Durbes novada kapsētām

 

 Lasīt tālāk…


Saistošie noteikumi Nr.4/2014 “Durbes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”. skatīt 

 Šajā dienā nav neviena notikuma.

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANASIZMAIŅAS DARBA LAIKOS 

                  (skatīt...) 


            VAKANCES
 

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību