top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 Satiksmes izmaiņas uz autoceļa “Rāvas kapi Avoti”
 

Š.g. jūlijā ir uzsākta autoceļa “Rāvas kapi Avoti” (Dunalkas pagastā) pārbūve.
Veicot autoceļa pārbūvi iespējama īslaicīga satiksmes ierobežošana.
Lūgums iedzīvotājiem izturēties ar sapratni. Lūdzu ievērot uzstādītās zīmes!!!

 


 

Durbes kaujai - 760 

      13.jūlijā Durbes pilskalnā pie piemiņas akmens notika slavenās Durbes kaujas atceres brīdis un koncerts "Durbes kaujai 760", kurā piedalījās Durbes kultūras nama tautas mūzikas ansamblis "Neparasts gadījums", vidējās paaudzes deju kolektīvs "Lindale", postfolka grupa no Liepājas "Saule i tuvāk" un lietuviešu folkloras grupa no Vidmantai "Kaštonis"un "Žemčiūga".

Lasīt vairāk šeit...

 


Darbs Administratīvajā komisijā

 

 

Durbes novada dome aicina pieteikties pretendentus darbam Durbes novada domes Administratīvajā komisijā.
Atbilstoši Administratīvās atbildības likuma 115.panta ceturtajai daļai, administratīvā pārkāpuma procesu ir tiesīga veikt amatpersona, kurai ir augstākā izglītība.
Pieteikums un izglītības apliecinošs dokuments  līdz 22.07.2020. iesniedzams vienā no sekojošiem veidiem:

  1. personīgi iesniedzot prasītos dokumentus Durbes novada domes kancelejā, Dunalkas pagasta pārvaldē, Vecpils pagasta pārvaldē vai Durbes pilsētas pārvaldē;
  2. nosūtot prasītos dokumentus pa pastu uz adresi Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV-3447;
  3. iesūtot elektroniski dokumentus, kas parakstīti ar elektronisko parakstu, uz elektronisko pastu dome@durbe.lv vai, izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv).

 Mainīts bērnu rotaļu un attīstības centra Lieģos darba laiks


No 2020.gada 01.jūnija līdz 2020.gada 31.augustam bērnu rotaļu un attīstības centra Lieģos darba laiks katru darba dienu no plkst.10.30 līdz plkst.17.00

 


 

 

Pārcelts nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņš

    Ņemot vērā visā valstīt izsludināto ārkārtas situāciju sakarā ar Covid-19 izplatību, Durbes novada dome ir pieņēmusi lēmumu pārcelt 2020.gada II ceturkšņa nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas samaksas termiņu no 2020.gada 15.maija uz 2020.gada 17.augustu. Tas nozīmē, ka līdz 2020.gada 17.augustam par 15.maija maksājumiem netiks aprēķināta nokavējuma nauda.
    Likuma "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" 4.panta paredz, ka pašvaldībām 2020.gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020.gada ietvaros.

 


NVA organizētie skolēnu nodarbinātības pasākumi šovasar tomēr notiks

 

Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotie skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumi 2020. gadā norisināsies divus mēnešus – no 1.jūlija līdz 31.augustam. Iepriekš pieņemtais lēmums pasākumus nerīkot atcelts, ņemot vērā COVID-19 situācijas stabilizēšanos.
Skolēni pasākumam varēs reģistrēties elektroniski. No 13.jūnija reģistrācija sāksies Kurzemes reģionā.
Reģistrējoties lūgumus norādīt, ka vēlas strādāt Durbes novadā.
Sīkāka informācija ir pieejama NVA mājaslapā, sadaļā “Skolēnu vasaras darbs” (https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=657).Uzsākta ceturtā ceļa pārbūve

Šogad aprīlī tika uzsākti darbi pie grants autoceļu pārbūves. Pateicoties labiem laika apstākļiem un būvdarbu veicēju darbīgumam būvdarbi autoceļos Graudu ceļš, Brenči -Kalēji un Durbe-Vārve lielākā daļā  ir pabeigti.
Jūnija mēnesī uzsākta ceturtā autoceļa (Bunču ceļš) pārbūve. Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt autoceļu visā tā garumā, t.i. 3,22 km. Pārbūves laikā tiks uzlabota autoceļa nestspēja un sakārtota ūdens novadīšanas sistēma.
Veicot autoceļa Bunču ceļš pārbūvi iespējama īslaicīga satiksmes ierobežošana. Lūgums iedzīvotājiem izturēties ar sapratni. Lūdzu ievērot uzstādītās zīmes!!!
Atbilstoši iepirkuma rezultātiem būvdarbus veic SIA “A-Land”.
Projekts tiks realizēts  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Durbes novada pašvaldības
Projektu vadītāja
Signe Rozenšteina


Satiksmes izmaiņas uz autoceļa “Durbe Vārve”

 

No š.g. 13.maija tiek uzsākta autoceļa “Durbe Vārve” pārbūve. Veicot caurteku izbūvi, autoceļš “Durbe Vārve” īslaicīgi tiks slēgts. Lūgums iedzīvotājiem izturēties ar sapratni.
Lūdzu ievērot uzstādītās zīmes!!!


 

Par meža ugunsnedrošā laikaposma uzsākšanu

Valsts meža dienesta ģenerāldirektors, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 412.punktu un hidrometeoroloģisko prognozi, ar 20.04.2020. rīkojumu Nr.65. noteicis meža ugunsnedrošā laikaposma sākumu visā valsts teritorijā sākot  ar 2020.gada 24.aprīli. Lasīt tālāk...
Apglezno savu pastkastīti...


Šajā visiem tik sarežģītajā laikā, kad daudzi esam piespiedu dīkstāvē, "BILŽU BIROJS" aicina saglabāt možu garu, nedaudz "izkrāsot" savu ikdienu un piedalīties akcijā. Lasīt tālāk... 

Atbalsts ceļo pie ģimenēm

 
 Durbes novada dome 2020.gada 07.aprīlī sasauca ārkārtas domes sēdi, lai izskatītu jautājumu par atbalsta sniegšanu Durbes novada pašvaldībā deklarēto 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9.klašu izglītojamajiem no daudzbērnu, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Lasīt tālāk...


Uzsākti darbi pie Graudu ceļa pārbūves

Aprīļa pirmajā nedēļā tika uzsākta  Graudu ceļa posma pārbūve. Projekta ietvaros ir paredzēts pārbūvēt 600 m garu posmu. Pārbūvējamam ceļa posmam tiks veikta  pamata stiprināšana, klātnes izbūve un nodrošināta ūdens atvade no brauktuves. Būvdarbus veic SIA “A-Land”.   
Lasīt vairāk...


 


 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 103

Rīgā 2020. gada 12. martā (prot. Nr. 11 1. §)

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu.

 

Aktuālās informācijas vietnes par COVID-19:
https://mk.gov.lv/
https://vugd.gov.lv/
https://spkc.gov.lv/lv/
http://vp.gov.lv/
http://www.lm.gov.lv/lv/?option=com_content&view=article&id=91683
 

No 18.marta ir ieviests jauns tālruņa numurs – 8303, uz kuru turpmāk varēs zvanīt pacienti, lai pieteiktos valsts apmaksātu COVID-19 analīžu veikšanai. Uz šo tālruni jāzvana tiem cilvēkiem, kuri ir atgriezušies no ārzemēm un kuriem 14 dienu laikā pēc atgriešanās ir parādījušies viegli saslimšanas simptomi (paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums), kā arī Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologu noteiktajām kontaktpersonām, kuras atrodas karantīnā un kurām 14 dienu laikā ir parādījušies saslimšanas simptomi. Tāpat kā līdz šim, uz ārkārtas tālruni 113 jāzvana tajos gadījumos, kad slimības simptomi ir smagi (ļoti augsta temperatūra, elpas trūkums).
 

 

Par Uzņēmumu reģistra klātienes pakalpojumu izmaiņām reģionālajās nodaļās

(lasīt...)
 


SPKC sagatavojis informatīvu video par COVID-19 

Video latviešu valodā atvērt ŠEIT

 

Aicina pieteikties nozīmīgu kāzu jubileju gaviļniekus 

Durbes novada pašvaldība turpina realizēt brīvprātīgo iniciatīvu un godināt iedzīvotājus nozīmīgās kāzu jubilejās. Ar 2020.gada 1.janvāri stājas spēkā grozījumi Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.6/2012 “Par svētku pabalstiem Durbes novadā” , ar ko paredzēts godināt Durbes novada iedzīvotājus svinot kopdzīves  50, 55, 60, 65, 70, 75 gadu kāzu jubileju.
Ņemot vērā, ka Durbes novada pašvaldībai nav iespējas izgūt datus par Durbes novada iedzīvotājiem, kuri svin kopdzīves kāzu jubileju, lūdzam pieteikties, uzrādot laulības apliecību (iesniegumu var iesniegt arī ģimenes locekļi).
Durbes novada pašvaldība aicina pieteikties pārus, kuri svinēja un svinēs kopdzīves 50, 55, 60, 65, 70, 75 gadu kāzu jubileju, sākot ar 2020.gada 01.janvāri.
Pieteikties iespējams:

Durbes novada domē (Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads);
Durbes pilsētas un pagasta pārvaldē (Skolas iela 3, Durbe, Durbes novads);
Dunalkas pagasta pārvaldē (“Pagastmāja”, Dunalka, Dunalkas pagasts, Durbes novads);
Vecpils pagasta pārvaldē (“Pagastnams”, Vecpils, Vecpils pagasts, Durbes novads). 


Aicina ievērot drošību gāzesapgādes objektu aizsargjoslās 


  Durbes novada pašvaldības teritorijā atrodas gāzesvadi, pa kuriem Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” nodrošina dabasgāzes pārvadi ar darba spiedienu vairāk par 1,6 megapaskāliem (MPa), kā arī gāzes pārvades nodrošināšanai piesaistītās iekārtas, būves un inženiertīkli. Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” informē par dabasgāzes pārvades sistēmas gāzapgādes objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju aizsargjoslām un saimnieciskās darbības ierobežojumiem šajās aizsargjoslās, bīstamību un drošības pasākumiem rūpnieciskās avārijas gadījumā. Akciju sabiedrība aicina iedzīvotājus iepazīties ar sagatavoto informatīvo materiālu par drošības ievērošanu. Lasīt...  

 


 

No 2020.gada mainīsies tarifs par nešķiroto atkritumu noglabāšanu poligonā 
 

Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, no 2020.gada 1.janvāri celsies dabas resursu nodoklis (DRN) par sadzīves atkritumu noglabāšanu poligonā. Attiecīgi mainīsies arī „Liepājas RAS” poligona „Ķīvītes” tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā. Par atkritumu noglabāšanu poligonā nākamgad būs jāmaksā 54.96 eiro bez PVN par vienu tonnu, kur iekļauts arī DRN pieaugums no līdzšinējiem 43,00EUR/t uz 50,00EUR/t. Lasīt vairāk... 
 


 

Jaunas iespējas baudīt dabas objektus Kurzemē un Lietuvā


 

Š.g. 31.oktobrī noslēdzās projekts “Dabas tūrisms visiem” (UniGreen). Projekta ietvaros Durbes novada pašvaldībai bija iespēja izveidot skatu torni, atpūtas laukumu un stāvlaukumu blakus Durbes ezeram.  Lasīt vairāk...
  

Apstiprināti

publiskās apspriešanas  “Par Durbes novada pašvaldības administratīvās teritorijas robežu grozīšanu” rezultāti un pieņemts lēmums 
 

27.jūnijā, Durbes novada domes sēdē tika apstiprināti publiskās apspriešanas rezultāti. Balstoties uz rezultātiem Durbes novada domes deputāti vienbalsīgi nolēma - nelikvidēt un negrozīt Durbes novada administratīvās teritorijas robežas un neatbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvāto variantu par pašvaldību skaita samazināšanu no 119 līdz 35 pašvaldībām. 

Apskatīt Durbes novada domes lēmumu 
 


aUzsākta valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana 

 


 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras darbinieki laika periodā no 2019. gada marta līdz decembrim, veiks valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanas un sakārtošanas darbus arī Durbes novada teritorijā. Lasīt vairāk... 

 

 


 


Izmantosim atkritumu šķirošanas konteinerus 

 

  Durbes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus šķirot atkritumus un bez maksas tos izmest ikvienam brīvi pieejamos atkritumu šķirošanas konteineros. Lasīt vairāk... 


 


Durbes novada uzņēmēju kontaktu aktualizēšana 

 

Durbes novada pašvaldība sadarbībā ar lauksaimniecības konsultanti ir uzsākusi Durbes novada mājaslapas Uzņēmējdarbības sadaļas uzlabošanu. Lai varētu aktualizēt/uzlabot Durbes novada mājaslapas Uzņēmējdarbības sadaļu un arī konsultantam būtu precīzi Durbes novada uzņēmēju kontakti lūgums sava uzņēmuma darbības virziena aprakstu/virzienu, aktuālo kontaktinformāciju, logo, fotoattēlus u.c. informāciju par savu uzņēmumu iesūtīt uz e-pastu aiva.kasparovica@llkc.lv  

 


 

Durbes novada pašvaldība piedalās projektā

"Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"  


 


Informācija par Durbes novada kapsētām

 

 Lasīt tālāk…


Saistošie noteikumi Nr.4/2014 “Durbes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”. skatīt 

 Mobilais mamogrāfs Grobiņā

          Lai atvieglotu sievietēm nokļūšanu uz krūts dziedzera izmeklējumu, 2020.gada 20.jūlijā Grobiņā, laukumā pie Humānās palīdzības centra (Lielā ielā 86) ieradīsies mediķi ar mobilo mamogrāfu.       Lai veiktu krūts dziedzera izmeklējumus, iepriekš jāpierakstās, zvanot pa tālruni 27866655.      Sievietēm, kuras saņēmušas ...
20-07-2020
 

 

IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) KAPU SVĒTKI DURBES NOVADĀ
     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma, vakances Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību