top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

"Ābolītis" bērni iepazīstas ar atjaunoto laukumu

 

 

            Durbes novada dome pirms jaunā mācību gada uzsāka Pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolītis” āra bērnu rotaļu laukums labiekārtošanas darbus. Šobrīd visi lielie darbi jau ir pabeigti un 14.oktobrī notika laukuma atklāšanas pasākums. Āra nojume ir kļuvusi plašāka, gaišāka un piebūvēta slēdzama telpa mantu uzglabāšanai. Nojumes atjaunošanas darbus veica AS “Būvmeistars” par līguma summu 18304,58 EUR.
            Laukumā sakārtota teritorija, vecais asfalta celiņš nomainīts pret jaunu bruģa segumu, nomainīta daļa no laukuma žoga, un izveidota jauna un lielāka smilšu kaste. Bērnudārza bērni tagad varēs spēlēties un radoši pavadīt laiku daudz pievilcīgākā un sakārtotākā vidē.
            Laukuma atklāšanas pasākumā bērnus priecēja audzinātājas Linda un Arnita, kuras bija iejutušās Mašas un lāča Mišas lomās. Bērni ar lielu interesi un sajūsmu skatījās, kas tad laukumiņā ir paveikts. Atklāšanas pasākumā piedalījās visas pirmsskolas izglītības iestādes grupiņas ar audzinātājām un auklītēm, kā arī Durbes novada domes pārstāvji un darbinieki, kas ieguldīja lielu darbu, lai laukums tiktu sakārtots.

 

fotogalerija

*****

Durbes ezers kļūst bagātāks

 

 

      Biedrība “Sabiedriskā vides pārvalde DURBE” 2016.gada 24.februārī iesniedza projektu Zivju fondā par finansējuma piešķiršanu zivju mazuļu papildināšanai Durbes ezerā. Finansējums tika piešķirts 2000 eiro apmērā, un šī  gada 7.oktobrī  Durbes ezerā tika ielaisti 6200 zandartu  vienvasaras mazuļi no Ērika Rāvas zemnieku saimniecības zivju dīķiem. Biedrība katru gadu papildina zivju krājumus Durbes ezerā, saskaņā ar ezera ekspluatācijas noteikumiem, gan par biedrības  līdzekļiem, gan par valsts finansējumu.

Veiksmīgu copi ezerā!


SVP “DURBE” valdes priekšsēdētāja Santa Brāle


fotogalerija


*****
Durbes novada dome Reģ.Nr. 90000063895

uz laiku aicina darbā –
GRĀMATVEDI
 
Galvenie darba pienākumi:
·         Darba algu aprēķins.
·         Pamatlīdzekļu un inventāra uzskaite.
·         Grāmatvedības dokumentu sagatavošana un nodošana arhīvā.
 
Prasības:
·         vēlama 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība (grāmatvedība un finanses vai ekonomists);
·         ne mazāk kā trīs gadu darba pieredze grāmatveža amatā;
·         prasme orientēties tiesību aktos un spēja iegūtās zināšanas pielietot amata pienākumu pildīšanā, savienojot tās ar praktisko darbību;
·         teicama valsts valodas prasme;
·         iemaņas darbā ar datoru – MS Word, MS Excel, Internet un resursu vadības sistēmu „G-vedis”.
 
Pieteikšanās amata vakancei – līdz 2016.gada 27.oktobrim Durbes novada domes kancelejā iesniedzot personīgi vai nosūtot elektroniski un domes e-pastu dome@durbe.lv pieteikumu, īsu informāciju par sevi (CV-dzīves un darba gaitu aprakstu, izglītības dokumenta kopiju).


*****

Aicinām pieteikt iedzīvotājus Durbes novada domes apbalvojumiem


Pateicības raksts ir pateicība par nesavtīgu, godprātīgu darbu, aktīvu dalību pašvaldības rīkotajos pasākumos, atbalstu Durbes novadam, par sadarbību ar Durbes novada domi. Var tikt pasniegti arī jubileju reizēs.

Atzinības raksts ir apbalvojums par nesavtīgu darbu, nopelniem un ieguldījumu novada attīstībā, pašvaldības un valsts pārvaldes darbā, veselības aizsardzībā, kultūrā, izglītībā, zinātnē, sociālajā aprūpē, uzņēmējdarbībā, sportā un sabiedriskajā darbā. Atzinības raksts var tik pasniegts arī jubilejas reizē.

                                              Balva “Gada cilvēks”
Balva “Gada cilvēks” var tikt pasniegta kādā no šādām nozarēm:
-    IZGLĪTĪBĀ – par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā, izciliem sasniegumiem, mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, par novada vārdu popularizēšanu valstī, pasaulē.
-    KULTŪRĀ – par aktīvu radošu darbību, kultūras mantojuma saglabāšanu un par ieguldījumu novada popularizēšanā valstī un pasaulē.
-    SPORTĀ – par izciliem sasniegumiem sportā.
-    UZŅĒMĒJDARBĪBĀ – par ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā, novada uzņēmumu un infrastruktūras attīstībā.
-    LAUKSAIMNIECĪBĀ – par ieguldījumu novada lauksaimniecības un infrastruktūras attīstībā.
-    VESELĪBAS AIZSARDZĪBĀ UN SOCIĀLAJĀ APRŪPĒ – par ieguldīto darbu novada iedzīvotāju sociālās labklājības nodrošināšanā un veselības aprūpē.
-    SABIEDRISKAJĀ DARBĪBĀ – par aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu novada vārda popularizēšanā valstī un pasaulē.
-    PAŠVALDĪBAS VAI VALSTS PĀRVALDES DARBĀ – par sevišķiem nopelniem Durbes novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.
-    PAR ĪPAŠIEM NOPELNIEM.

 

Nolikums par Durbes novada domes apbalvojumiem


*****

Bruģēts gājēju celiņš no Raiņa ielas 61 uz Raiņa 63


       Jau pavisam drīz Durbē, Raibās muižas iedzīvotāji no mājām uz darbu vai skolu varēs doties pa sev ierasto ceļo no Raiņa ielas 63 uz Raiņa ielu 61, bet nu jau ar sausām un tīrām kājām. Šobrīd jau rit pēdējie darbi pie bruģēta gājēju celiņa izveidošanas. Arī noiešana un uziešana pa nelielo uzkalnu būs kļuvusi ērtāka, jo ir izveidoti pakāpieni. Gājēju celiņa ierīkošanas darbus veic SIA “AB Būvniecība”.


 


*****

Zinību diena Durbes novada izglītības iestādēs


           Klāt rudens, klāt jaunais mācību gads! Kādam 1.septembris ir pirmo reizi, bet citam jau devīto reizi. Gan lielam, gan mazam audzēknim šī diena ir īpaša un ik reizi, uzsākot jauno mācību gadu, tiek uzsākts jauns dzīves etaps, kuru pavada jaunas apņemšanās un cerības.

1.septembris Pii "Ābolītī"

1.septembris A.Kronvalda Durbes vidusskolā

1.septembris A.Spāģa Dunalkas pamatskolā*****
  


 


 

   
Publicēts SIA Durbes KS 2015.gada pārskats !

*****

 


***** 

Apstiprināts AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu līdzsvarošanas projekts.


Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 5.maijā apstiprinājusi AS “Sadales tīkls” iesniegto elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu (sadales tarifu) līdzsvarošanas projektu. Plānots, ka līdzsvarotie tarifi varētu stāties spēkā ar 2016. gada 1. augustu, tādējādi pirmos rēķinus atbilstoši SPRK pieņemtajam tarifu projektam klienti no elektrības tirgotājiem saņems septembra sākumā. 
Lasīt par izmaiņām...
Tarifu izmaiņas shēma - iedzīvotājiem
Tarifu izmaiņas shēma - uzņēmējiem
Tarifu līdzsvarošana


*****


Pamatojoties uz 2004.gada 17.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" 29.punktu un hidrometereoloģisko prognozi, Valsts meža dienests ir noteicis meža ugunsnedrošā laikaposma sākumu visā valsts teritorijā sākot ar 2016.gada 2.maiju.

 
 
*****

 

Turpmāk fotogrāfijas jāiesūta e-pastā gita.taurina@durbe.lv

Fotokonkursa nolikums

******

 

 
  Izsūtīti NĪN maksāšanas paziņojumi 2016.gadam

(lasīt vairāk...)
 

***** 


 

 

*****


Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) informē, ka vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv ir pieejams e-pakalpojums “Nekustamā 

īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”.

E-pakalpojums iedzīvotājiem sniedz iespēju apmaksāt viņu īpašumā esoša nekustamā īpašuma nodokli, izmantojot Latvijas komercbanku tiešsaistes pakalpojumus – internetbankas. 

Saite uz e-pakalpojumu „Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē” portālā www.latvija.lv https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP57/Apraksts.

< Publicēts 04.02.2016 11:19>


*****


 

 

 Par valsts nozīmes ūdensnoteku tīrīšanu


 

  


 

 

 

 
Šajā dienā nav neviena notikuma.

Kultūras aktualitātes novadā !


Vakances Sludinājumi Iepirkumi Attīstība Sabiedrība Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Durbes KS Tūrisms Vēsture Foto galerijas ArhīvsDurbes logo

    

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta