top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Par novadu vēlēšanu komisiju izveidošanu 2021. gada pašvaldību vēlēšanām

Lai nodrošinātu 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanas Dienvidkurzemes novadā, jaunizveidojamā Dienvidkurzemesnovadā ietilpstošo novadu deputātu kopsapulce 22.10.2020. lēma izsludināt Vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanos, nosakot pieteikšanās termiņu no 2020.gada 26.oktobra līdz 2020.gada 05.novembrim (ieskaitot).
 
Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu, Vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta pieteikumi iesniedzami personīgi līdz 2020. gada 05.novembrim:
- Durbes novada domē (adrese: Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV-3447)
pirmdienās no plkst.8.30 – 18.00 (pārtraukums no plkst. 12.30 – 13.00)
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās – no plkst. 8.30 – 17.00 (pārtraukums no plkst. 12.30 – 13.00)
piektdienās no plkst.8.30 – 16.00 (pārtraukums no plkst. 12.30 – 13.00).

Pieteikuma veidlapa   ►

( lasīt jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novadā ietilpstošo novadu deputātu kopsapulces protokola izrakstu...)

 


Jauni soliņi, informācijas dēļi un pakāpieni 
       Viens no Durbes KS pēdējā laika labi paveiktajiem darbiem ir labiekārtotu soliņu izveide pie  Peldu ielas 2 , Raiņa ielas 69, Durbē un ''Saulgrieži'' Vecpilī.
      Iedzīvotāji priecīgi, ka arī Durbē, Skolas ielas 12 notika ieejas pakāpienu labiekārtošana, ko paveica remontstrādnieki – Rolands Blizņecs un Gatis Tumpelis. Mājas vecākā Ruta Kļava šajā mājā pati nedzīvo, bet uzņēmusies iniciatīvu rīkoties mājas iedzīvotāju labā, atzīstot, ka ir izveidojusies laba sadarbība ar “Durbes KS”. Divu gadu laikā kopš R.Kļava darbojas kā mājas vecākā, mājai kāpņu telpā uzstādītas sensorās gaismas, notika veco skursteņu demontāža, nomainīti kanalizācijas stāvvadi. Nākamā labiekārtošana varētu būt mājas veco apmaļu nomainīšana.  
       Kā pastāstīja “Durbes KS” valdes locekle Ilze Ozola, uzņēmums ir izveidojis jauna dizaina informatīvus dēļus, kas izvietoti māju kāpņu telpās. Durbes novada dzīvojamo māju vecākajiem ir iespēja tādus pieteikt, rakstot pa e-pastu: durbes-ks@durbe.lv vai zvanot pa tālr. 26625846, izmaksas 13.50 EUR tiek segtas no mājas naudas uzkrājuma.
       Pašreiz informatīvie dēļi jau izvietot: Lieģos- Celtnieku 4, Alejas 9, Rīgas 3, Līguti 1, Dunalka ''Kaimiņi'', Vecpils ''Avoti'', Durbē - Skolas 12, Skolas 24.
       Durbes KS pateicas iedzīvotājiem par savlaicīgi nomaksātajiem komunālo pakalpojumu rēķiniem un aicina uz aktīvu sadarbību arī turpmāk.

Sanita Dejus


 

 

3 iemesli, kāpēc saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski05.10.2020  Veselības ministrija

No 7. oktobra sabiedriskajā transportā obligāti jālieto sejas maskas

(precīzāka informācija šeit...)


Latvijā saslimstība ar Covid-19 ir strauji pieaugusi, tāpēc valdība šodien, 5. oktobrī, lēma, ka no trešdienas, 7. oktobra, braucot sabiedriskajā transportā visā Latvijā, būs jālieto sejas maskas. Līdz šim šāda prasība bija divās pašvaldībās – Kuldīgā un Daugavpilī.


Aktuālās informācijas vietnes par COVID-19:
https://mk.gov.lv/
https://vugd.gov.lv/
https://spkc.gov.lv/lv/
http://vp.gov.lv/
http://www.lm.gov.lv/lv/?option=com_content&view=article&id=91683
 

No 18.marta ir ieviests jauns tālruņa numurs – 8303, uz kuru turpmāk varēs zvanīt pacienti, lai pieteiktos valsts apmaksātu COVID-19 analīžu veikšanai. Uz šo tālruni jāzvana tiem cilvēkiem, kuri ir atgriezušies no ārzemēm un kuriem 14 dienu laikā pēc atgriešanās ir parādījušies viegli saslimšanas simptomi (paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums), kā arī Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologu noteiktajām kontaktpersonām, kuras atrodas karantīnā un kurām 14 dienu laikā ir parādījušies saslimšanas simptomi. Tāpat kā līdz šim, uz ārkārtas tālruni 113 jāzvana tajos gadījumos, kad slimības simptomi ir smagi (ļoti augsta temperatūra, elpas trūkums).

 

Durbes stadionā atklāts atjaunots skrejceļa posms

 
 

      14.septembrī Durbes stadionā svinīgi atklāts 100 metrus garš skrejceļš.
      Svinīgajā uzrunā Durbes novada priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Radzevičs izteica pateicību Durbes novada pašvaldības projektu vadītājai Signei Rozenšteinai par kvalitatīvi izstrādātu projektu, Annai Rokjānei par tehnisko konsultāciju un būvniekam SIA “CTB”. Kopējās projekta izmaksas ir 105805 eiro.
      Atklāšanas pasākumā bija ieradušies Ata Kronvalda Durbes pamatskolas 7.-9.klašu skolēni. A. Radzevičs aicināja saudzīgi lietot skrejceliņus, novēlot sasniegt jaunus rezultātus. Skolēnus sagaidīja patīkams pārsteigums - ātrākajiem skrējējiem 30 metru distancē no pašvaldības tika pasniegtas dāvanu kartes 20 eiro vērtībā.
      Stadions ir arī futbola komandu iecienīta vieta - gan sacensībām, gan nometnēm. Sportisti augstu novērtē laukuma dabīgo zālāju. Arī iedzīvotāji nāk pasportot – stadions ir apgaismots, tā teritorijā ietilpst arī skeitparks un trenažieri. Tuvākajās iecerēs ietilpst turpināt atjaunot stadiona skrejceļa otru daļu, tāllēkšanas sektoru un sakārtot stadiona apkārtni.
      Projektu īstenoja Durbes novada pašvaldība sadarbībā ar  biedrību “Liepājas rajona partnerība”. Projekts tiks realizēts  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

 

(fotogalerija...)
 


 

Paziņojums
par pieteikumu iesniegšanu finansiālajam atbalstam
kultūras projektiem Durbes novadā
 

Saskaņā ar Durbes novada domes 2019.gada 28.februāra saistošo noteikumu Nr.2/2019 “Par atbalstu kultūras projektiem Durbes novadā” 4.punktu, tiek izsludināta pieteikumu iesniegšana noteikumu III. un IV. sadaļā noteiktajam finansiālajam atbalstam.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2020.gada 30.septembris.
Pieteikuma dokumenti iesniedzami vienā no šādiem veidiem:

    * personīgi Durbes novada pašvaldības kancelejā Parka ielā 2, Lieģos, Tadaiķu pagastā, Durbes novadā, LV-3447;
    * nosūtot pa pastu uz iepriekš norādīto adresi;
    * nosūtot uz e-pastu dome@durbe.lv, noformējot dokumentus atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanas prasībām;
    * nosūtot uz pašvaldības oficiālo elektronisko adresi (e-adresi);
    *izmantojot tīmekļvietni www.latvija.lv.

 
Pieteikumu veidlapas un sīkāka informācija pieejama Durbes novada domes tīmekļvietnes
www.durbe.lv sadaļā “Dokumenti” apakšsadaļā “Saistošie noteikumi”.

  

Uzsākta ceturtā ceļa pārbūve

Šogad aprīlī tika uzsākti darbi pie grants autoceļu pārbūves. Pateicoties labiem laika apstākļiem un būvdarbu veicēju darbīgumam būvdarbi autoceļos Graudu ceļš, Brenči -Kalēji un Durbe-Vārve lielākā daļā  ir pabeigti.
Jūnija mēnesī uzsākta ceturtā autoceļa (Bunču ceļš) pārbūve. Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt autoceļu visā tā garumā, t.i. 3,22 km. Pārbūves laikā tiks uzlabota autoceļa nestspēja un sakārtota ūdens novadīšanas sistēma.
Veicot autoceļa Bunču ceļš pārbūvi iespējama īslaicīga satiksmes ierobežošana. Lūgums iedzīvotājiem izturēties ar sapratni. Lūdzu ievērot uzstādītās zīmes!!!
Atbilstoši iepirkuma rezultātiem būvdarbus veic SIA “A-Land”.
Projekts tiks realizēts  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Durbes novada pašvaldības
Projektu vadītāja
Signe Rozenšteina


 

Uzsākti darbi pie Graudu ceļa pārbūves

Aprīļa pirmajā nedēļā tika uzsākta  Graudu ceļa posma pārbūve. Projekta ietvaros ir paredzēts pārbūvēt 600 m garu posmu. Pārbūvējamam ceļa posmam tiks veikta  pamata stiprināšana, klātnes izbūve un nodrošināta ūdens atvade no brauktuves. Būvdarbus veic SIA “A-Land”.   
Lasīt vairāk...


 


 

 

Aicina pieteikties nozīmīgu kāzu jubileju gaviļniekus 

Durbes novada pašvaldība turpina realizēt brīvprātīgo iniciatīvu un godināt iedzīvotājus nozīmīgās kāzu jubilejās. Ar 2020.gada 1.janvāri stājas spēkā grozījumi Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.6/2012 “Par svētku pabalstiem Durbes novadā” , ar ko paredzēts godināt Durbes novada iedzīvotājus svinot kopdzīves  50, 55, 60, 65, 70, 75 gadu kāzu jubileju.
Ņemot vērā, ka Durbes novada pašvaldībai nav iespējas izgūt datus par Durbes novada iedzīvotājiem, kuri svin kopdzīves kāzu jubileju, lūdzam pieteikties, uzrādot laulības apliecību (iesniegumu var iesniegt arī ģimenes locekļi).
Durbes novada pašvaldība aicina pieteikties pārus, kuri svinēja un svinēs kopdzīves 50, 55, 60, 65, 70, 75 gadu kāzu jubileju, sākot ar 2020.gada 01.janvāri.
Pieteikties iespējams:

Durbes novada domē (Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads);
Durbes pilsētas un pagasta pārvaldē (Skolas iela 3, Durbe, Durbes novads);
Dunalkas pagasta pārvaldē (“Pagastmāja”, Dunalka, Dunalkas pagasts, Durbes novads);
Vecpils pagasta pārvaldē (“Pagastnams”, Vecpils, Vecpils pagasts, Durbes novads).  

Jaunas iespējas baudīt dabas objektus Kurzemē un Lietuvā


 

Š.g. 31.oktobrī noslēdzās projekts “Dabas tūrisms visiem” (UniGreen). Projekta ietvaros Durbes novada pašvaldībai bija iespēja izveidot skatu torni, atpūtas laukumu un stāvlaukumu blakus Durbes ezeram.  Lasīt vairāk...
  

 

aUzsākta valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana 

 


 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras darbinieki laika periodā no 2019. gada marta līdz decembrim, veiks valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanas un sakārtošanas darbus arī Durbes novada teritorijā. Lasīt vairāk... 

 

 


 

 


 

Durbes novada pašvaldība piedalās projektā

"Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"  


 


Informācija par Durbes novada kapsētām

 

 Lasīt tālāk…


Saistošie noteikumi Nr.4/2014 “Durbes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”. skatīt 

 Šajā dienā nav neviena notikuma.
IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) 


            VAKANCES     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību